วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

SME Thailand EXPO 2012

SME Thailand EXPO งานเอ็กซ์โปเพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีโดยเฉพาะ ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ที่ระดมผู้ประกอบการมาออกบูธมากมาย ให้ได้เห็นถึงนวัตกรรม ไอเดีย ของแต่ละผู้ประกอบการ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้ รวมถึงกิจกรรม  Work Shop มากมายที่ล้วนสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ธุรกิจทั้งสิ้น โดยปีนี้เข้าสู่ปีที่ 3 ของการจัดงาน SME Thailand Expo 


โดยใน ปีแรก 
SME Thailand Expo 2010 จำได้ว่าปีนั้นเราร่วมงานด้วยมีบูธลูกค้า KSME Care ไปออกบูธหลายคนเลย และเป็นปีแรกๆที่เราได้รู้จักคำว่า Social web โซเชียลเว็บ ไวรัสมาร์เกตติ้ง ซึ่งสมัยนั้นยังไม่ได้ใช้คำว่า โซเชียลมีเดีย กันเลย


SME Thailand EXPO 2011 จัดขึ้นในธีม Think Chic to Big Brand หรือ “คิดโดน แบรนด์ดัง” ดึงกูรูต่างๆมาร่วมสร้างแบรนด์ จัดขึ้นที่ ฮอลล์ 1-2 อิมแพ็คเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2554  งานจัดกลางน้ำ คือเป็นช่วงน้ำกำลังจะท่วมกรุงเทพ หากจำไม่ได้ลองดูคลิปนี้ 
http://morning-news.bectero.com/เรื่องเล่าเช้านี้-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานSMEThailandExpo2011-2011092311-12-1.htmlh

ส่วนในปีที่ 3 ของงาน SMEThailandExpo นี้จัดขึ้นใน ธีม “Prompt Global Free Trade…เตรียมพร้อมสู่โลกไร้พรมแดน” เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนหันมาใส่ใจในเรื่องการเตรียมพร้อมอย่างจริง โดยเฉพาะ SME ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนอนาคตไว้ล่วงหน้า หาจุดอ่อน สร้างจุดแข็ง เพื่อเป็นเกราะป้องกันและอาวุธ ในการเข้าสู่ตลาดไร้พรมแดนอย่างเข้มแข็ง We walking to 3rd years, SME Thailand EXPO, Annual business trend EXPO that will be held on 27-30 September 2012 under the theme concept “Prompt ! Global Free Trade”. In this EXPO you will find the key to success that lead your business success.
 
High Light    
 
  •  More than 10 Financial Institutions with special campaigns and promotions for SME.
  •  New technology, innovation and cost reduction strategy for develop company.
  •  Consultant at Consult Zone who can introduce and guide how can you investment in International Market.
  •  Business Matching for Business Partner and more than 10 seminars that very interesting to develop your business.
  •  Enjoy and make your special income with workshop DIY.
  •  Shopping a good quality products and famous brands with friendly cost.


แน่นอน SME Thailand EXPO กับ KBank เป็นของคู่กัน ปีนี้ก็อยากเชิญชวนไปร่วมงาน แล้วพบกันนะครับ

รายละเอียดกิจกรรมในงานนี้ Updateที่ http://www.smethailand-expo.com/ 

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ความรู้รอบตัว SME (11)เครื่องมือสำหรับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี (Communication Tool )ให้กับธุรกิจ

ธุรกิจ SME  ผลิตภัณฑ์และบริการอาจจะไม่แตกต่างกันมาก จะชนะกันอยู่ที่การการสื่อสาร หรือการนำเสนอไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการสื่อสารเป็นไปได้ทั้งเป็นทางรุกและทางรับ โดยที่เป้าหมายขององค์กรอยู่ที่ลูกค้าต้องเป็นศูนย์กลาง เพราะหากลูกค้าไม่พอใจก็จะเกิดการร้องเรียน ซึ่งนอกจากไม่เป็นไปในทิศทางที่ต้องการแล้วจะส่งผลเสีย เป็นอุปสรรคถึงภาพลักษณ์องค์กรได้ และ การที่เรามีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนก็จะทำให้คนจำองค์กรได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง แบบพนักงาน บุคลิกหรือสีขององค์กร ที่นำไปสู่ความผูกพันธ์แนบแน่นกับองค์กร และยังนำมาซึ่งมูลค่าทางการตลาด ก็คือการที่ลูกค้าหันมาเลือกใช้สินค้าและบริการมากขึ้นนั่นเอง
เครื่องมือ (Communication Tools) ในการสร้างภาพลักษณ์ ที่เราควรจะต้องศึกษาเพื่อกำหนดกลยุทธ์สื่อสารในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายที่ต้องการ
1. ต้องมีการเน้นย้ำเผยแพร่ข่าวสาร (Publicity) อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างให้เกิดการจดจำองค์กรให้ได้อาจเป็นจดหมายข่าวไปจนถึงการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ หรือลงโฆษณา

2. มีกลยุทธ์ในการใช้สื่อต่างๆ (Media Strategies) ทั้งสื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็นสื่อส่วนกลางหรือสื่อท้องถิ่น รวมถึงสื่ออื่นๆ โดยที่เนื้อหาจะต้องมีความแปลกใหม่ฉีกแนวและน่าสนใจ

3. มีการรุกด้านชุมชนสัมพันธ์ (Community relations) จะต้องทำให้ชุมชนรอบข้างรู้สึกว่าองค์กรเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีได้ในชุมชนนั้นให้ได้

4. ชูกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) หรือการมีจิตอาสานั่นเอง

5. ปูทางเครือข่ายสัมพันธ์ (Networking and Relations) ที่ดี องค์กรจำเป็นต้องมีเครือข่ายที่ช่วยประสานในการดำเนินงานในด้านต่างๆที่จะทำให้งานสามารถจะลุล่วงไปได้ด้วยดี

6. เพิ่มความเข้มข้นในการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Events) ควรมีการจัดกิจกรรมพิเศษซึ่งจะทำให้คนเกิดความสนใจ แต่กิจกรรมพิเศษนั้นจะต้องตอบวัตถุประสงค์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี

7. มีการพัฒนาบุคลากรและการสื่อสาร (Resource Development and Internal Communication) การจะบริหารภาพลักษณ์องค์กร คนในองค์กรจะต้องมีความพร้อม เพราะบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญในสร้างภาพลักษณ์ได้เป็นอย่างดียิ่ง

8. การบริหารประเด็นข่าว (Issue Management) จะต้องมีการวางแผนว่าในแต่ละปีนั้น องค์กรต้องการจะมีข่าวอะไรบ้างให้ปรากฏในสื่อต่างๆ และข่าวที่ได้นำเสนอนั้นจะต้องกำหนดโดยองค์กรไม่ใช่ให้สื่อกำหนดเอง

9. มีการจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management) ที่ แยบยล องค์กรจะต้องมีการเตรียมแผนรับมือกับปัญหาไว้ล่วงหน้าเพื่อรองรับเหตุที่จะ เกิดความเสียหายกับองค์กร หรือเพื่อบรรเทาวิกฤตในองค์กรให้ลดลง และ

10. มีการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าและเครื่องมือประชาสัมพันธ์อื่นๆ (Branding Building and PR Tools) ประชาสัมพันธ์นับเป็นเครื่องมือที่องค์กรใช้กันมากที่สุด เพราะการประชาสัมพันธ์ เป็นการกระจายข้อมูลให้กับผู้คนได้อย่างรวดเร็วและจำนวนมากให้จดจำได้ และสามารถครอบคลุมพื้นที่สื่อได้ตามที่ต้องการและสร้างความน่าสนใจได้เป็น อย่างดี

ข้อมูลส่วนหนึ่งมาจาก เจาะลึก! การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการบริหารภาพลักษณ์องค์กร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ไม่อยากให้ลูกแพ้แบบพ่อ...พ่อขี้แพ้

หากเลือกได้ผมก็อยากให้ลูกได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุด ได้มีโอกาสเล่นกับของเล่นธรรมชาติ ข้าวของเครื่องใช้ที่มาจากธรรมชาติ เพื่อให้เค้าลูกกับธรรมชาติได้รู้จักกัน รักกันช่วยเหลือกันจะได้ไม่ต้อง แพ้ ในอนาคต 
โรคภูมิแพ้ในเด็ก ส่วนหนึ่งมาจากยีนหรือกรรมพันธ์ุ หากพ่อแม่เป็นแล้วลูกก็มีโอกาสเป็นสูงกว่าคนทั่วไปที่พ่อแม่ไม่เป็น ตัวผมเองเป็นภูมิแพ้ตอนโตตอนเข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่นี่หล่ะ ตอนเด็กๆอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ได้มีอาการอะไรเหล่านี้ ได้มีโอกาสเล่นอย่างสบายใจไม่ต้องกลัวแต่เดี๋ยวนี้จะทำอะไรก็ต้องดูว่ามีสิ่งที่แพ้รึป่าวเที่ยวป่าเขาก็กลัวดอกหญ้า อดไปเที่ยวหลายที่ ที่ตอนเด็กๆเราได้ไปเที่ยว

ตัวนี้น้องจิงจิงใช้ตั้งแต่เด็ก
จนตอนนี้สี่ขวบ
น่าเสียดายลูกสาวคนโตน้องจิงจิง ได้รับยีนอ่อนแอหลายตัวทั้งแพ้ฝุ่น แพ้อาหารบางอย่าง และผิวหนังก็เป็นผื่นง่ายการเลือกใช้สบู่หรือยาสระผมต้องเลือกดีๆลองแล้วลองอีก อีกทั้งยังเป็นผิวที่ค่อนข้างแห้งมากคุณหมอเคยทักตั้งแต่เด็กแล้วว่าควรใช้สบู่ที่อ่อนๆและใช้พวกครีมกับโลชั่นบำรุงผิวด้วย และตอนนี้ก็มีลูกสาวอีกคนนึงน้องผิงผิง ยิ่งต้องคอยดูแลระวังให้ดีตั้งแต่ยังเล็กๆต้องระวังให้ดีไม่ให้พลาดเหมือนพี่จิงจิง เคยมีครั้งหนึ่งเชื่อคำโฆษณาสบู่จากเมืองนอกจะดีกว่าเพราะมีมอสเจอไรเซอร์เข้มข้นกว่าน่าจะเหมาะกับผิวของลูก ซื้อมาใช้ผ่านไปสัปดาห์หนึ่งสังเกตผิวลูกทำมัยเป็นเม็ดๆสากๆ ไปหาหมอ หมอบอกแพ้สารบางอย่างเลยต้องรักษาและเปลี่ยนมาใช้สบู่ประจำที่เคยใช้ตั้งแต่คลอดที่โรงพยาบาล BNH เป็นตัวที่ใช้ทั้งสระผมและก็อาบน้ำชื่อ Babymild Ultramild น้ำใสๆกลิ่นหอมอ่อนๆ พอกลับมาใช้ตัวนี้ผิวก็หายเป็นผื่นก็เลยใช้แต่ยี่ห้อนี้ตลอดมา

  ตอนหลังมาเริ่มศึกษาหาข้อมูลว่าทำไมสบู่เด็กเหมืิอนกันจึงให้ผลต่างกัน ส่วนหนึ่งมาจากส่วนผสมที่ทำให้เด็กแพ้ง่ายยากต่างกัน และควรเลือกที่มีการทดสอบการแพ้มาแล้วด้วย จึงจะเหมาะกับลูกของคนขี้แพ้อย่างเรา
  ว่าไปแล้วยี่ห้อ Babymild เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี  Brand positioning ที่ชัดเจนมาตลอดคือมาจากธรรมชาติ ทำโฆษณาได้ดีหลายตัว มีตัวหนึ่งที่ชอบมาก สัญชาตญาณความเป็นแม่ ดูแล้วน้ำตาไหล (แต่หาดูไม่ได้ในเวปเบบีมายล์แล้วต้องดูใน Youtube  )

และมีอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในเวป http://www.babimild.com/  เป็นตัวใหม่พึ่งออกมาอันนี้ฉีกไปจากแนวเดิมซึ้งกินใจมาเป็นโฆษณาน่ารักๆชอบคำลงท้ายมาก ปกป้องผิวบอบบางของทารกต่อจากครรภ์ของคุณ  ต้องรีบหามาลองให้ผิงผิงใช้ซะแล้ว โฆษณาดีต้องผลิตภัณฑ์ดีด้วย
เห็นตอนนั้นเค้ามีแจกเจ้าชุด Giftset BabyMild Ultra mild Organic
น่าสนใจครับเลยเข้าไปกรอกข้อมูลดูและได้รับตัวทดลอง BabyMild Ultra mild Organic เลยได้มีโอกาสใช้อาบน้ำน้องผิงผิงลูกสาวคนเล็กตอนนี้แปดเดือนแล้วครับ เค้าออกแบบมาให้ใช้งานง่ายขึ้นครับ
โดยเฉพาะตัวที่เป็นโฟม


ใช้สะดวกขึ้นจริงๆจากเมื่อก่อนเป็นเจลใส ตอนนี้กดออกมาเป็นโฟมใช้ง่ายเลย ล้างแล้วมีกลิ่นหอมอ่อนๆติดตัวอาบน้ำเสร็จซับตัวเด็กรู้สึกไม่แห้งมาก
และอีกตัวหนึ่งที่ชอบคือ โลชั่นบำรุงผิวไม่เหนียวดีทาแป๊บเดียวซึมหาย ดูข้างขวดสองอย่างนี้มีส่วนผสมของน้ำมันจมูกข้าวสาลีนี่เอง ตัวนี้เหมาะกับผิวแห้งช่วยให้ผิวอุ้มน้ำได้ดี เคยอ่านเจอคนญี่ปุ่นเค้าเอาไว้ทาแทนครีมบำรุงผิว
สำหรับน้องผิงผิงก็เลยได้ใช้Setนี้ยาวเลยครับ เพราะรู้สึกว่าเหมาะกับเด็กเล็กๆมาก
สำหรับน้องจิงจิง และน้องผิงผิง เพื่อไม่ให้เสี่ยงเป็นภูมิแพ้ผมก็พยายามให้ทั้งสองได้มีโอากสได้เล่นได้ออกกำลังกายใกล้ชิดกับธรรมชาติให้มากๆ ชวนกันออกไปเล่นนอกบ้านเล่นที่สนามบ่อยๆ ออกกำลังกายกลางแจ้งเยอะๆ ของเล่นที่มาจากธรรมชาติน่าจะดีที่สุด คงเป็นส่ิงเดียวที่พ่อขี้แพ้จะช่วยป้องกันไม่ให้ลูกกลายเป็นเด็กขี้แพ้แบบพ่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ครูช่างปั้นเด็ก

เจอของถูกจริตอีกแล้ว บรรดาโรงเรียนเสริมทักษะเด็กที่มีมากมายก็ไม่เคยสนใจพาลูกเข้าไปถามไปเรียนเพราะไม่ตรงกับจริต หรือเรียกว่า ดัดจริตก็ได้ แต่วันนี้เดินเล่นๆที่เดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ เดินมาจนสุดโครงการเห็นห้องกระจกที่เต็มไปด้วยงานปั้นดินเผารู้สึกถูกจริตกับมันมากเพราะสมัยเด็กๆอยากเล่นก็ไม่มีให้เล่นปั้นแต่ดินน้ำมันแต่ก็จำได้ว่าไม่ชอบ ก็เลยไม่ชอบงานปั้นมารู้เอาตอนโตว่างานปั้นนี่หล่ะสุดยอดงานสำหรับเด็กเลยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กพวกนิ้วมือพื้นฐานแรกของงานเขียนเลยพาลูกจิงจิงกับนะโมไปถามรายละเอียด
ครูกิ๊ปพาเดินดูและเล่าให้ฟังเรื่องราวต่างๆของKidsmatter(สุนทรียศิลป์แห่งชีวิตคิดส์แมทเทอร์) แล้วเราก็พบว่านี่หล่ะสิ่งที่เราต้องการจริงๆสำหรับลูก เพราะการปั้นดินเหนียวช่วยพัฒนาหลายด้าน

1.ด้านพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก ที่ดีกว่าดินญี่ปุ่นเพราะดินเหนียวมีน้ำหนักมากต้องใช้แรงมาก
2.การสร้างมิติสัมพันธ์ เด็กๆที่เล่นแป้งโดว์อาจจะขาดโอกาสในการมองเห็นการปั้นของให้เป็นวัตถ่ลอยตัวดินเหนียวสามารถทำให้ขึ้นรูปทรงได้ง่ายกว่าและแข็งแรงกว่าสำหรับเด็กเล็ก
3.การได้สัมผัสธรรมชาติ หากใครได้ลองปั้นดินเหนียวจะรู้สึกถึงความเย็นได้ลองเล่นแล้วรู้สึกสบายมือเหมือนถ่ายทอดพลังไปมากับก้อนดิน
4.สังเกตุการเปลี่ยนแปลงจากดินก้อนใหญ่สีดำนำมาปั้นเปลี่ยนรูปทรงไปมาผึ่งให้แห้งกลายเป็นก้อนหินแข็งๆ เอาไปเผาออกมากลายเป็นสีอิฐ ใส่น้ำได้

เห็นแล้วอยากให้ลูกได้เรียนได้ฝึกด้วยมากๆเพราะครูที่นี่ดูเข้าใจเด็กจากที่ลองถามครูว่าเรียนครั้งนึงนานมั๊ยครูบอกว่าแรกๆก็อาจจะครั้งละ45นาทีแต่ต้องขึ้นกับความสนใจของเด็ก ครูจะค่อยๆเลือกงานให้เด็กปั้นตามความสนใจและความเหมาะสม
"งานปั้นเป็นงานที่ต้องทำให้เสร็จให้จบในครั้งเดียวจะทึ้งไว้สัปดาห์หน้ามาทำต่อไม่ได้ ครูจะต้องสังเกตุและเลือกงานให้เหมาะสมเพราะหากเด็กทำไม่สำเร็จเค้าก็จะผิดหวังทั้งที่จริงไม่ใช่ความผิดเค้างานอาจจะยากเกินไป"

เจอคำแบบนี้ได้ใจไปเลยแต่เสียดายที่อยู่ไกลบ้านไปหน่อยรอมาเปิดใกล้ๆแล้วไปเรียนแน่นอนครับ
ใครสนใจก็ไปดูได้ที่
http://www.facebook.com/KidsmatterThailand

งานปั้นของเด็กๆที่ได้รับการเผาแล้ว รอกลับบ้านไปกับน้องๆ
นะโม(3ขวบ) กับน้องจิงจิง(4ขวบ) กำลังได้ทดลองจับดินเหนียวครั้งแรกในชีวิต ไม่มีอาการกลัวครูเลยครูเก่งมากทีเดียว
เจ้ากระต่ายตัวนี้หล่ะที่ทักทายเราให้เข้าไปพบ KidsMatter
แววตาแห่งการเรียนรู้ อุปกรณ์ของที่นี่ครบมากสำหรับการปั้น
ผลงานแรก45นาทีก็ได้กระถางหน้าตาเหมือนจิงจิงมั๊ยค่ะ

กุศโลบายแรกให้เด็กปั้นหน้าโตมาจะได้ปั้นหน้าเก่ง ไม่ใช่ล่ะ เด็กผู้หญิงปั้นหน้าเด็กหญิงเค้าจะสนุกกับการปั้นมากและรูปทรงแรกที่แบนๆทำให้รู้จักกับดินชินกับอุปกรณ์มากขึ้น
ห้องนี้สำหรับเซรามิก 

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การเลือกคนเข้าทำงานในธุรกิจใหม่ Start up staff

ไม่รู้เพราะโชคดีหรือโชคร้ายตลอดชีวิตลูกจ้างการทำงาน16ปีมักได้มีโอกาสทำงานในทีมที่พึ่งตั้งใหม่เสมอ ทั้งเข้าไปอยู่ในทีม ทั้งเป็นหัวหน้าทีม รวมไปถึงตั้งบริษัทใหม่ ได้เจอคนมากมายเห็นทั้งดาวรุ่งดาวร่วง ก็เลยอยากบันทึกมุมมองส่วนตัวว่าคนแบบไหนที่เราควรให้อยู่ใน Start up team

1 ทัศนคติดี
การทำงานใหม่หลายคนคิดว่าต้องหาคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีเป็นอันดับแรกแต่ผมว่าความคิดสร้างสรรค์ต้องเป็นคุณสมบัติของหัวหน้าทีมเป็นหลัก ส่วนคนในทีมต้องเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีในการทำงานก่อน งานเริ่มต้นการสร้างทีมใหม่ต่อให้วางแผนดีแค่ไหนก็ต้องมีสิ่งผิดพลาดไม่เป็นไปตามแผน หากเจอคนที่มุมมองทัศนคติไม่ดีคงเหนื่อยมากที่จะต้องหาวิธีพูดจาปลอบใจจูงใจกันตลอดเวลา
2 จิตอาสา
งานใหม่ งานเริ่มต้น งานงอก งานเข้า ทั้งหมดมักมาด้วยกันหรือคุณว่าไม่จริง หากเจอคนที่สนใจแต่งานตัวเองเห็นแก่ตัว ในทีมStartupมากๆก็เหนื่อยอีกเพราะงานใหม่มักมีเหตุการณ์ เข็มขัดสั้น (คาดไม่ถึง) อยู่เสมอคนที่จะร่วมแรงร่วมใจแก้ปัญหาต้องทำอะไรที่นอกเหนืองานแน่นอน วิธีคัดเลือกคนที่มีจิตอาสาแบบนี้ให้มองประวัติตอนเรียนทำกิจกรรมมากแค่ไหนเชื่อเหอะทำกิจกรรมมากจิตอาสามากแน่แต่ดูเกรดด้วยพวกนักกิจกรรมสอบตกนี่ไม่ไหว หรือตอนเรียนเป็นติวเตอร์ให้เพื่อนก็พอไหว หรือตอนทำงานเค้าทำอะไรบ้างเช่นชมรม คนเหล่านี้ถ้าไม่มีปัจจัยอื่นเค้ายินดีทำงานเกินหน้าที่ กลับเกินเวลาแต่องค์กรต้องเห็นผลงานให้รางวัลให้คำชม
3 ชำนาญงาน
เห็นมากแล้วทีมใหม่ก็อยากได้คนใหม่จบมาใหม่ๆสดสดไม่ได้ห้ามรับเด็กจบใหม่แต่อย่าเอาคนไม่มีประสบการณ์ตรงกับงานที่ทำถ้าตามภาษาของ สตีฟจ๊อปเค้าบอกว่า ต้องทีมเอเท่านั้น แต่ในมุมมองผมการเริ่มงานใหม่ปัจจัยล้มเหลวพลาดเป้าหมายเยอะอยู่แล้วถ้าเอาคนไม่มีประสบการณ์มาก็ยิ่งเสี่ยงเช่นเอาเด็กบัญชีจบใหม่มาทำก็ไม่เข้าใจการทำงานจริง เอาคนพูดเก่งมาทำงานขายก็อาจได้แต่เบอร์ลูกค้าใหม่ไม่ได้ยอดขาย
สุดท้ายจะให้ดีในทีมควรมีนักบันทึกด้วยเพื่อเก็บผลงานเก็บข้อมูลมาจัดการความรู้เพราะคนมาอยู่ทีมใหม่อยู่ไม่นานหรอกครับหากไม่มีการจัดการความรู้ที่ดีก็จะเป็นทีมใหม่แบบชั่วกาลฯ เพราะคนออกสอนงานใหม่พัฒนาคนใหม่ตลอดไม่ตายก็เลี้ยงไม่โต
Published with Blogger-droid v2.0.6

รวมข่าวความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 1-15 Aug


ประเด็นข่าว AEC ที่น่าสนใจ 

 ศศินทร์ชี้ธุรกิจ SME ไม่จำเป็นต้องลุยตลาดต่างประเทศ เตือนพัฒนาบริการเพื่อรองรับผู้บริโภคหลั่งไหลเข้าไทย เผยมีจุดเด่นที่ได้เปรียบประเทศเพื่อนบ้าน และสามารถดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อสูงจากทั่วโลก ยืนยันธุรกิจโลจิสติกส์และท่องเที่ยวรับอานิสงส์การเปิด AEC
          ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยถึงการดำเนินธุรกิจในภาคบริการหลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ว่า จะต้องมีการปรับตัวทั้งการบริการภายในประเทศและนอกประเทศ โดยเฉพาะบริการภายในประเทศที่ธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องพัฒนาทักษะการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลาย เนื่องจากธุรกิจขนาดย่อมที่ไม่มีศักยภาพในการบุกตลาดต่างประเทศ จะมีโอกาสที่ดีในการรองรับกลุ่มผู้บริโภคที่คาดว่าจะไหลเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น เพราะประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ซึ่งจะทำให้ธุรกิจบริการต่าง ๆ มีโอกาสเติบโตโดยไม่ต้องไปลงทุนในต่างประเทศ แต่ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถรองรับกลุ่มผู้บริโภคชนชั้นกลางจากทั่วโลกที่มีกำลังซื้อสูง ซึ่งไม่ใช่เฉพาะในอาเซียนเท่านั้นแต่กลุ่มคนดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น เช่น จีน อินเดีย รวมทั้งอีกหลายประเทศในยุโรปและอเมริกา ที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวบางประเทศรู้จักภูเก็ต เชียงใหม่ พัทยาฯลฯ มากกว่าประเทศไทย นั่นหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะธุรกิจโลจิสติกส์ที่ต้องพัฒนาศักยภาพด้านบริการ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์การขนส่งของภูมิภาค แต่ธุรกิจบริการท่องเที่ยวอื่น ๆ ก็จะมีโอกาสที่ดีจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
          “การไหลเข้ามาของผู้บริโภคหลังจากที่เปิดเสรีในอาเซียน จะทำให้ธุรกิจ SME มีโอกาสเติบโตและสามารถสร้างผลกำไรจากการให้บริการ เนื่องจากไทยมีข้อได้เปรียบจากเพื่อนบ้านหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร รวมทั้งจุดเด่นของอาหารการกิน เพราะขณะนี้นอกจากอาหารจีนแล้วทั่วโลกให้ความสนใจอาหารไทยมากกว่าชาติอื่น ๆ และมีแนวโน้มว่าคนรักสุขภาพจะสนใจอาหารไทยเพิ่มขึ้น ที่สำคัญคนไทยมีจุดเด่นด้านการบริการที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับคนทั่วโลก เชื่อว่าปัจจัยเหล่านี้จะทำให้ธุรกิจบริการของไทยได้รับประโยชน์จาก AEC” ดร.กฤษติกากล่าวและเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในอนาคตนั้นภาคอุตสาหกรรมการผลิตจะต้องหันมาพัฒนาด้านบริการหลังการขายให้สามารถรองรับตลาดในอาเซียน เนื่องจากการแข่งขันของตลาดทำให้สินค้าต่าง ๆ มีคุณภาพที่ดีขึ้น ส่งผลให้ยืดอายุการใช้งานและความถี่ในการซื้อลดลง ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องหันมาสนใจพัฒนาการให้บริการควบคู่ไปกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างจุดขายใหม่และดึงดูดผู้บริโภคให้ตัดสินใจซื้อเพราะประทับใจบริการหลังการขายยอดเยี่ยม
          นอกจากนี้แล้วกระแสของ AEC จะมีอิทธิพลต่อทุกภาคส่วนต้องปรับตัวให้สามารถอยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในอนาคตนั้นทุกคนอาจต้องเปลี่ยนความรู้สึกใหม่ว่าเราไม่แค่การเป็นคนไทยเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อให้สามารถอยู่ท่ามกลางความแตกต่างได้ โดยเฉพาะภาคธุรกิจซึ่งก่อนหน้านี้อาจเคยชินกับบริการแต่ลูกค้าคนไทย แต่จากนี้ไปจำเป็นต้องเรียนรู้วิถีของคนอาเซียนให้มากขึ้น หากวันหนึ่งมีโอกาสไปทำธุรกิจกับเพื่อนบ้าน จะได้รู้และเข้าใจความแตกต่างด้านวัฒนธรรม รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคของชาติอื่น ๆ ในอาเซียน มิเช่นนั้นจะทำให้การทำธุรกิจในต่างแดนมีอุปสรรคต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายธุรกิจสุขภาพทิศทางสดใส หลังเปิดประตูAEC

ธุรกิจบริการสุขภาพเชียงใหม่ รุกเจาะตลาดพม่า ชูศักยภาพ 5 กลุ่ม ด้านการแพทย์ ด้านทันตกรรม ด้านการนวด ด้านสปา และด้านสมุนไพร ชี้คนพม่าสนใจสุขภาพกันมากแต่เรื่องการแพทย์ปัจจุบันยังล้าสมัยและด้อยประสิทธิภาพมาก พร้อมมั่นใจกลุ่มบริการด้านสุขภาพในเชียงใหม่มีโอกาสโกยเงินจากการเปิดAEC ในปี 2558  ศ.พ.ญ.กรรณิการ์ พรพัฒน์กุล นายกสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ กล่าวถึง การเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) หรือที่เราเรียกว่า AEC ในปี 2558 นี้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับกลุ่มบริการด้านสุขภาพในเชียงใหม่ที่จะไปเปิดความสัมพันธ์ใหม่กับกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้น โดยทางกลุ่มสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพ ได้เดินทางไปเยี่ยมพม่า 2 ครั้งโดยในครั้งแรกได้เดินทางไปร่วมกับหอการค้าเชียงใหม่ ไปดูสถานการณ์ของการบริการสุขภาพภายในของพม่าว่าเป็นอย่างไร ซึ่งได้พบว่าการบริการทางการแพทย์ ประเทศไทยเรายังคงมีศักยภาพมากกว่า  โดยประเทศพม่าใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการดูแลสุขภาพ โดยการส่งคนไข้เข้ามารักษา เช่นเดียวกับทางด้านทันตกรรม แต่ในส่วนของธุรกิจการนวดและสปา สำหรับประเทศพม่าถือว่าเป็นธุรกิจใหม่ ซึ่งยังไม่ได้รับความสนใจและให้ความสำคัญ ทางสมาคมจึงมีแนวคิดที่จะไปเยี่ยมอีกครั้งเพื่อลงรายละเอียด โดยการเดินทางไปครั้งที่สอง เป็นการเดินทางไปกับสำนักงานส่งเสริมการส่งออกในภูมิภาค – เชียงใหม่ นำโดย นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อำนวยการ เพื่อเปิดสัมมนาแสดงศักยภาพของ 5 กลุ่มของสมาคม อันประกอบด้วยด้านการแพทย์ ด้านทันตกรรม ด้านการนวด ด้านสปา และด้านสมุนไพรและในการสัมมนาครั้งนั้นมีการ Business matching เยี่ยมกลุ่มผู้ที่ต้องการดำเนินการธุรกิจในด้านเดียวกัน เช่น ด้านการแพทย์ก็ไปเยี่ยมโรงพยาบาล เพื่อจะได้ศึกษาถึงความต้องการของตลาดรวมถึงแนวทางที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกัน  ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการเจรจาที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกัน
ทั้งนี้ในอนาคตจะมีการลงนาม  MOU ร่วมกันเพื่อที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาคมต่อสมาคม ในการฝีกอบรมพัฒนาคน หรือให้คำแนะนำทุกอย่าง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมต่อสมาคม ผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ ของทั้งสองประเทศ  โดยการดำเนินการนี้จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกมากจนกว่าจะถึงเวลาที่ AEC มาถึง  สำหรับธุรกิจบริการสุขภาพ ของไทยเราสามารถที่จะแข่งขันกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้ แต่จะมีจุดด้อยที่จะต้องพัฒนาคือ เรื่องของภาษาและการศึกษาวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันออกไป โดยการพัฒนาในอนาคตที่จะตอบสนองการบริการสุขภาพ จะต้องมีมาตรฐานความเป็นสากล พื้นฐานจะต้องดี และจะต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนจะต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญการดำเนินการสุขภาพจะต้องทำโดยอยู่ภายใต้พื้นฐานของความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ มุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์อย่างเดียว


การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบให้ไปวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน(Competitive Advantage) ของสินค้าเกษตรที่สำคัญ โดยให้พิจารณาเชื่อมโยงกับกระทรวงอื่นเช่น กระทรวงคมนาคม โดยเฉพาะการสนับสนุนในเรื่องระบบโลจิสติกส์และดำเนินการจัดทำกำหนดเขตพื้นที่เพาะปลูก (Zoning) สินค้าเกษตรที่สำคัญ การวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การเพิ่มผลผลิต โดยใช้ระบบชลประทานเข้ามาสนับสนุน ทั้งนี้ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้สินค้าเกษตรที่สำคัญ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ผลไม้ ปศุสัตว์เช่น ไก่ กุ้ง และผลิตภัณฑ์นม โดยเฉพาะการหารือร่วมกับภาคเอกชนเพื่อพิจารณาถึงทิศทางและผลกระทบว่ามีข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบด้านใด และจะมีแผนงาน/โครงการ แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขอย่างไรก่อนเสนอรัฐบาลเพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการในภาพรวมจัดทำเป็นแผนแม่บทต่อไป
นิวัติ สุธีมีชัยกุลรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะดูแลด้านการผลิต ได้ร่วมหารือกับเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในกรณีสินค้าข้าวผลจากการประชุมหารือเชิงลึกถึงสถานภาพของสินค้าข้าวของไทยในเวทีAEC ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับผู้แทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการค้าข้าว สรุปเบื้องต้นได้ว่า ภาคเอกชนไทยต้องการให้ประเทศไทยคงสถานภาพในการเป็นผู้ค้า หรือ Trader และต้องการเป็นผู้นำในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แม้ว่าจะมีคู่แข่งที่น่ากลัวอย่างเวียดนามและเมียนมาร์ที่พยายามพัฒนาแซงหน้าประเทศไทย การจะคงสถานะเป็นผู้นำการค้าข้าวใน AECนั้น ผู้เกี่ยวข้องเห็นตรงกันว่าพันธกิจที่ภาครัฐและภาคเอกชนต้องดำเนินการร่วมกัน คือ
1.ต้องพัฒนาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ข้าวพันธุ์หอมมะลิ ข้าวพันธุ์ลืมผัว ข้าวพันธุ์สังข์หยด ข้าวพันธุ์หอมจำปา ข้าวหอมพันธุ์ดั้งเดิมของจ.อุตรดิตถ์ ฯลฯ เพื่อที่จะใช้คุณลักษณะความเฉพาะตัวของข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองของไทย ที่มีคุณค่า รสชาติ และมีผลต่อการเสริมสุขภาพ เข้าครองตลาดในกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะ (Unique Market)
2.พัฒนาสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ให้มีคุณค่าและคุณลักษณะเฉพาะให้สูงขึ้น เพื่อคงภาพลักษณ์ความเป็นที่สุด (Super-TOP) ของสายพันธุ์ข้าวเพื่อการบริโภคของโลกเนื่องจากคู่แข่งคือเมียนมาร์และเวียดนามมีเป้าหมายชัดเจนในการพัฒนาข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพสูงกว่าข้าวหอมมะลิสายพันธุ์ไทย
3.ปรับปรุงมาตรการและขั้นตอนในการนำเข้าข้าว 5-10% จากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะจากลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ เพื่อนำมาแปรสภาพเป็นข้าวนึ่งเพิ่มจากปริมาณที่ไทยมีกำลังผลิตอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้ผู้ส่งออกของไทยสามารถขยายตลาดข้าวนึ่งได้มากขึ้น
4.ต้องมีการจัดทำระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ จากข้าวภายนอกในกรณีที่ภาครัฐต้องการสนับสนุนเกษตรกร และยังสามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและยกระดับของเกษตรกรแต่ละพื้นที่ด้วย
5.ภาครัฐต้องดำเนินนโยบายที่ชัดเจนในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตข้าว โดยการจำแนกพื้นที่ผลิตข้าวตามผลผลิตเฉลี่ยออกเป็น 2 ระดับ คือ 1) พื้นที่พัฒนาที่มีผลผลิตเฉลี่ยมากกว่า 350 กก./ไร่ ซึ่งพื้นที่นี้ต้องกำหนดกิจกรรมเข้าไปพัฒนาเพิ่มผลผลิตแยกตามรายพื้นที่ และ 2) พื้นที่ที่มีผลผลิตต่ำกว่า 350 กก./ไร่ซึ่งพื้นที่นี้ต้องกำหนดชัดเจนว่าจะคงสภาพให้มีการผลิตข้าวอยู่ ต่อไป (ในกรณีเพื่อการบริโภคในครัวเรือน)หรือว่าจะมีการชดเชยเพื่อให้เปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นโดยต้องไม่มีการนำผลผลิตในส่วนนี้ไปคำนวณค่าเฉลี่ยของประเทศอีกต่อไป เพราะจะทำให้ค่าเฉลี่ยของประเทศไม่ถูกต้องในเชิงสถิติ เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่เป็นผลบวกต่อการส่งออกของประเทศ
6.ภาครัฐและเอกชนต้องร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ในการทำตลาดใหม่ โดยการแยกกลยุทธ์ในการทำตลาดตามประเภทของข้าว (ข้าวนึ่ง ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว 100-5%) โดยกำหนดเป้าหมายเป็นประเทศปลายทาง เนื่องจากกลุ่มสมาชิกAECเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวเหมือนกัน และที่สำคัญต้องไม่สร้างภาพลักษณ์ที่เป็นผลลบต่ออุตสาหกรรมข้าวไทยผ่านการนำเสนอข้อมูลข้าวในเชิงเปรียบเทียบภาพรวม เช่นเดียวกันกับคู่แข่ง ทั้งนี้ ต้องให้ความสำคัญที่ข้าวหอมมะลิและข้าวนึ่งเป็นลำดับแรกโดยเฉพาะข้าวนึ่งที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตข้าวนึ่งคุณภาพสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิตรายอื่น
ที่มา : โพสต์ทูเดย์


รวม Link ข่าวที่เกี่ยวข้อง
คลิปสินค้าเกษตรเปิดรั
บประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC
ห้องข่าว 7 สี - การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC สินค้าเกษตรแม้เป็นจุดแข็งของ ไทย…
www.bugaboo.tv/.../สินค้

าเกษตรเปิดรับประชาคมเศรษฐกิจ..
. จุดอ่อนคนไทยใน AEC จอดำอนาคตไทย - ข่าวไทยรัฐออนไลน์จุดอ่อนคนไทยใน AEC จอดำอนาคตไทย. วันนี้เป็นวันหยุดชดเชย ผมขอชวนท่านผู้อ่านไป หา “อาหารสมอง” เพื่อเตรียมรับมือกับ “อนาคตอันว้าเหว่” ที่กำลังจะมาถึงกันดีกว่านะครับ อีก ...
www.thairath.co.th/column/pol/

thai_remark/282999 ปลุกธุรกิจบริการ เปิดเวที เรียนรู้สู่ AEC
หากนับถอยหลังการก้าวเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ในปี 2558 หลายฝ่าย อาจมองว่าเหลือเวลาอีกหลายปี ...
www.thanonline.com/index.php?

option=com...id... TNEWS.CO.TH : เตือนรัฐเร่งปรับโครงสร้างพลั

งงานก่อน AEC
gppbook.com. เตือนรัฐเร่งปรับโครงสร้างพลั

งงานก่อน AEC. นายมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน กล่าวเตือนให้รัฐบาลปรับโครงสร้
างราคาพลังงานให้สะท้อนความ เป็นจริง ...www.tnews.co.th/.../เตือนรั

ฐเร่งปรับโครงสร้างพลังงานก่อ..
. บตท.ปรับกลยุทธ์เปิดประตูสู่AEC เร่งแก้กฎหมายขยายธุรกรรมนางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่

อาศัย (บตท.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีโอกาสหารือกับ Dato' OOI Sang Kuang Ch.
www.ryt9.com/s/nnd/1465518
การประชุมวิชาการ เรื่อง ส่งเสริม e-Commerce ไทย ก้าวไกลสู่ AEC 2015
ด้วยสำนักงานปลั


ดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการจัดงานประชุม วิชาการ ภายใต้ชื่อ " ส่งเสริม e-Commerce ไทยก้าวไกลสู่ AEC 2015 ...www.etcommission.go.th/index.

php?... AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน - Pantip
รบกวนเพื่อนๆ อธิบายและรีวิวสำนั

กกฎหมายในไทยที่รับจดทะเบี
ยนเครื่องหมายการค้าในต่าง ประเทศหน่อยค่ะ โดยเฉพาะประเทศในแถบอาเซียนอ่ะค่ะ แล้วก็ Holding Company ...www.pantip.com/cafe/silom/

topic/.../B12496860.html ส.อ.ท.เร่งรวมข้อกม.ที่เป็นอุ

ปสรรคลงทุนในAEC : INN News
ประธาน ส.อ.ท. เร่งรวบรวมข้อกฎหมายที่เป็นอุ

ปสรรคลงทุน ใน AEC เสนอที่ประชุมเวิร์กช็อป ส.ค.นี้.
www.innnews.co.th/shownews/

show?newscode=396127 ฟังเสวนาฟรี หัวข้อ "ส่งเสริม e-Commerce ไทยก้าวไกลสู่ AEC 2015" จัดโดย ก.ไอซีที
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เตรียมจัดงานประชุมวิชาการ ภายใต้ชื่อ "ส่งเสริม e-Commerce ไทยก้าวไกลสู่ AEC 2015" ...
www.thaiseoboard.com/index.

php?topic=284464...;topicseen
ททท. ประชุมรับมือ AEC นครพนม.wmv - YouTube
ททท. ประชุมสัมมนา เตรียมความพร้อมท่องเที่ยวไทย ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน ASEAN Economic Community : AEC , ณ ห้องประชุมเสาทอง โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว อ.
www.youtube.com/watch?v=
fsFjSbs22Zc SNCรุกรับAEC เร่งหาพันธมิตร กำไรปีนี้โต20% - ข่าวหุ้น
SNCรุกรับAEC เร่งหาพันธมิตร กำไรปีนี้โต20%. ข่าวหน้าหนึ่ง วันอังคารที่ 07 สิงหาคม 2555 ผู้เข้าชม : 39 คน. SNC การันตีกำไรสุทธิปีนี้เติบโต 20% จากปีก่อนที่ทำได้ 530 ...
www.kaohoon.com/.../SNCรุกรั

บAEC-เร่งหาพันธมิตร-กำ...
CyberBiz - Manager Online - เอซุสปลื้มยอดขายโต 65% ลั่นพร้อมลุย AEC
เอซุสยิ้มออกหลังตั
วเลขยอดขายครึ่งปีแรกโต 65% มั่นใจพร้อมลุย AEC ส่วนไตรมาส 3 เตรียมบุกตลาดลาว ไตรมาส 4 จ่อขาย Nexus 7 แท็บเล็ตกูเกิลนายพรเทพ วัชรอำนวย ...
www.manager.co.th/cyberbiz/

viewnews.aspx?NewsID... หม้อแปลงเอกรัฐยิ้มรับ AEC : eureka
เอกรัฐวิศวกรรม AKR ยิ้มรับ AEC มั่นใจจะหนุนรายได้ต่างประเทศโต 20% ลงทุนธุรกิจ หม้อแปลงไฟฟ้าในตลาดเพื่อนบ้าน.
eureka.bangkokbiznews.com/

detail/465778 โลกธุรกิจ - BOIห่วงเปิดAECทำอุตฯสิ่งทอเสี

ยเปรียบ
นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ

มการลงทุน(บีโอไอ) เปิดเผย ว่า การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(
เออีซี)ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า บีโอไอ ...www.naewna.com/business/17123
PANTIP.COM : B12456678 "เออีซี"คนไทยพร้อม จริงหรือ [AEC ประชาคม ...
ส่วนของเราลองไปดิ้


นรนหาเอาเองครับ ยังดีที่มีเว็ปไซด์ thai-aec ที่พอจะให้ความรู้ประชาชน ได้บ้างบางส่วน ลองเข้าไปอ่านหรือหาข้อมูลดูบ้
างนะครับ ที่ thai-aec.com ...www.pantip.com/cafe/silom/

topic/.../B12456678.html ด่านศุลกากรหนองคายจัดสั

มมนารอบอุ่นเครื่องเตรี
ยมความพร้อมสู้ AECด่านศุลกากรหนองคายจัดสั

มมนารอบอุ่นเครื่องเตรี
ยมความพร้อมสู้ AEC. « Back. กิจกรรม..... .ด่านศุลกากรหนองคาย. ด่านศุลกากรหนองคายจับยาบ้า 383 เม็ด article จับกัญชา 46 ...www.dannongkhai.com/index.php?

lay=show&ac...Id... Bloggang.com : surya21 - งบลงทุน 3.5 แสนล้านบาท AECและ ...
AECและความเสี่ยงภาคการเกษตร-ป่

าไม้. สังคมไทยจะต้องเอื้ออาทรต่
อภาคการเกษตรและ ป่าไม้ และช่วยกันสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อไม่ให้คำทำนายต่างๆเป็นจริง อาทิเช่น ...www.bloggang.com/viewdiary.

php?id=surya21... มองการศึกษาและทุนเรียน AEC (ตอน3) Malaysia ... - ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
หลังจากตอนที่แล้วเปิดประเด็

นเรื่องมาเลเซียไปแล้ว ว่าเป็นชาติที่เป็นดาวเด่
นในแวดวง AEC ขนาดไหน นี่เป็.www.enn.co.th/4364
คพ.เร่งแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน รับ AEC - Voice TV
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เตรียมเสนอแผนแก้ปัญหาหมอกควั

นให้เป็นวาระแห่งชาติ ขณะที่ คุณภาพอากาศที่จังหวัดสงขลากลั
บสู่ระดับที่ปลอดภัยแล้ว หลังมีฝนตก ...news.voicetv.co.th/thailand/

47367.html บตท.เดินหน้าแก้กฎหมายขยายธุ

รกรรมจัดทัพรับAEC
Friday, 10 August 2012 20:54. นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง การคลัง พร้อมด้วยนางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ ...
www.stockwave.in.th/hot-news/

26654-aec.html TIS-C :ข่าว AEC ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2555
นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชี

วศึกษาร่วมกับผู้แทนกรม เจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวโครงการยุวทูตอาชีวศึ
กษาอาเซียน ( AEC ...tisccm.moc.go.th/tisc/news.

aspx?file_upload_id=4238 ประเทศไทยจะอยู่รอดใน AEC ต้อง 3 ต.
การจัดระดมสมองเรื่อง AEC หรือวาระแห่งชาติ มีมากขึ้นแต่ไม่พอเพียงจะต้องมี

การเตรียมตัว ในทุกสาขาเพื่อรองรับ AEC หรือเพราะขาด 3 ต. คือ ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง และต่อเนื่อง ...
www.kalasin3.go.th/view.php?

article_id=24773 กรมส่งเสริมการส่งออก จัดงานสัมมนาเครือข่ายธุรกิ

จสำคัญอย่างไร ในยุค AEC
กรมส่งเสริมการส่งออก จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ เครือข่ายธุรกิจสำคัญอย่างไร ในยุค AEC เน้นสร้างความรู้แก่ผู้

ประกอบการเพื่อเตรียมรับมือ AEC ในอนาคต: นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ ...
www.prd.go.th/ewt_dl_link.php?

nid=30720
ใต้กระแสอาเซียน (ด้านด้อยของ AECและความเหลื่อมล้ำ) | By Thai-AEC.com
โดย admin
การเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิ

จอาเซียนเป็นแรงผลักดั
นจากมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและกลุ่มทุนภายในประเทศอาเซียนเพื่อที่จะสร้าง/ขยาย "ตลาด" ให้กว้างขวางมากขึ้น โดยที่ไม่ได้แยแส.AEC ศูนย์ข้อมูล...
อาเซียน คือ | By Thai-AEC.com
อาเซียน คืออะไร บอกเล่าความเป็นมาและผลประโยชน์
ร่วมกันที่ ประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศจะได้รับ.
www.thai-aec.com/418
กระทรวงอุตสาหกรรมชูโมเดลดั


นโคราชประตูสู่ AEC - Manager Online
กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่

โคราชเปิดสัมมนาปูฐานเตรี
ยมความพร้อมกระตุ้น SMEs เข้าสู่ AEC ชูโมเดล “โคราชประตูสู่อาเซียน” ดันศูนย์ฯ ภาคที่ 6 จ.นครราชสีมา ...www.manager.co.th/asp-bin/

mgrview.aspx?NewsID... คอลัมน์: กระจกไร้เงา: หยุดหลอกตัวเองว่า\'พร้อม\'กั

บเวทีAECเสียที
หากจะย้อนไปถึงจุดกำเนิดของ AEC ที่เริ่มถือกำเนิดตั้งแต่ปี 2510 ที่ได้มีการจัดตั้งสมาคม ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี

ยงใต้ (ASEAN) ตามปฏิญญากรุงเทพ โดยมี 6 ...
web62.sskru.ac.th/aseansskru/

maxsite/?name=news&file... GP-AEC ต่อมุมมองประเทศบรูไน |
GP-AEC ต่อมุมมองประเทศบรูไน. พงษ์เดช เดชนที. ภาวะตลาดสำหรับอุตสาหกรรมสีเขี

ยว ในมุมมองที่ผู้
ประกอบการไทยควรสนใจ หากจะทำธุรกิจในเขตเศรษฐกิจบรูไน ...thaisp.net/blog/?p=180
PM Yingluck invites everyone to prepare for the AEC 2015, help ...
PM Yingluck Shinawatra opened the 1st international academic seminar on “ uplifting quality of life and local wisdom in ASEAN” in Chiang Mai. The prem...
www.thaigov.go.th/.../71268-


pm-yingluck-invites-everyone-
t... ก้าวย่างในยุค AECเรื่องที่เล่ามานี้ ผมเห็นว่าเป็นเพียงบริบทหนึ่งที

่มีอิทธิพลต่อภาพของการก้าวย่
างใน AEC จะ ขอขยักเรื่อง regional politics ไว้ตรงนี้ก่อน เดี๋ยวจะเห็นว่าไม่เห็นเกี่ยวกับ ASEAN และ ...www.reurnthai.com/index.php?

topic=5203.120


สัมมนา Promising Careers after AEC 2015 : อนาคตดี ๆ หลัง เออีซี ๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2012 เวลา 13:06 น. Web Master. อีเมล พิมพ์ PDF. “Promising Careers after AEC2015 : อนาคตดี ๆ หลัง เออีซี ๒๕๕๘”. วันอังคารที่ 4 กันยายน 2555 ...
as.nida.ac.th/th/index.php/

2011-08-23-02-43.../959.htmlสุริยะใส ชี้ AEC กระทบทุกมิติทางเศรษฐกิจ
การเมือง INN Newsaec สุริยะใส เกาะติดข่าวร้อน ใหม่ สด ทันเหตุการณ์ จากทุกสำนักข่าวใน ประเทศ พร้อมเสิร์ฟถึงบ้านคุณ.
news.sanook.com/.../สุริยะใส-

ชี้-AEC-กระทบทุกมิติทาง...ผู้บริหารซีอีโอสำรวจนาข้าวพม่
ารับมือAEC - Thailand Media Press Releaseเพราะยึดหลักทำอะไรต้องรู้จริง ทิม-พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เตรียมตัวรับ AEC ก่อนใคร ด้วยการบิน ไปสำรวจตลาดทั่วเอเชียตะวั

นออกเฉียงใต้ โดยคิกออฟที่พม่าวันก่อน ...
www.thaimediapr.com/ผู้บริ

หารซีอีโอสำรวจนา/มองการศึกษาและทุนเรียน AEC (ตอน2) Focus 2 Malaysia…
หากพูดภาษากีฬาโดยเฉพาะเรื่

องของฟุตบอล มาเลเซียได้รับการขนานนามว่า เป็น“เสือ เหลือง”ในภูมิภาคนี้และระยะหลั
งก็มักทำให้ทีมชาติไทยต้องชอกช้ำอยู่บ่อย ๆ ...blog.eduzones.com/inter/96605I12477977 AEC 10 ประเทศผู้นําโลกเศรษฐกิจหรื

อปาหี่ต้มคนดู - Pantip
ท่านคิดว่าจะเกิดการเปลี่

ยนเเปลงอะไรถ้าวันที่AEC มาถึง 10 ประเทศรอบบ้านจะเกิดการ เปลี่ยนเเปลงรึไม่ เเรกก็เห่อเวียดนามเล่นไปหลายปี
จนหมดข่าว พม่าเปิดประเทศ ก็เล่นข่าวได้ 2 ...www.pantip.com/cafe/sinthorn/

topic/.../I12477977.htmlAEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ... รูป AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รหัส 9786165085007. AECประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ราคาปกติ 140.00 บาท. ส่วนลด 7.00 บาท ...
www.se-ed.com/eShop/...w1))/

Products/Detail.aspx?...ฟื้นสวนกาแฟเสื่อมโทรม ... รับตลาด AEC - ดินดีสมเป็นนาสวน
อดีตประเทศไทยเคยเป็นผู้ส่งออก “กาแฟโรบัสต้า” แต่ไทยกลับต้องพึ่งพาการนำเข้

าจากต่าง ประเทศมาตั้งแต่ปี 2551 เนื่องจากผลิตได้ไม่เพียงพอกั
บความต้องการใช้ภายในประเทศ ...www.egov.go.th/Pages/

Directory/News/.../ViewNews.
aspx?...เอซุสปลื้มยอดขายโต 65% ลั่นพร้อมลุย AECคลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น เอซุสยิ้มออกหลังตั

วเลขยอดขายครึ่งปีแรกโต 65% มั่นใจ พร้อมลุย AEC ส่วนไตรมาส 3 เตรียมบุกตลาดลาว ไตรมาส 4 จ่อขาย Nexus 7 แท็บเล็ตกูเกิ ล ...
paidoo.net/article/9773397.

htmlเก็บทองด้วย GP สู้ตลาด AEC |
เก็บทองด้วย GP สู้ตลาด AEC. มัญชิมา ฉัตรสีรุ้ง. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คิดว่า Green Productivity หรือ ที่รู้จักกันว่า GP เป็นอุปสรรคขัดขวางกระบวนการผลิ

ต และเสียเวลา ...
thaisp.net/blog/?p=187การจัดการการพัฒนาสังคม จัดเสวนา AEC ตั้งรับ เตรียมรุก สู่ทางรอด
หลักสูตรการจัดการการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ AEC ตั้งรับ เตรียมรุก สู่ทางรอด หัวข้อ มิติด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ...
www.kku.ac.th/.../การจั

ดการการพัฒนาสังคม-จัดเสวนา-
AEC...อาชีวะ...ปั้นยุวทูตอาชีวศึกษาอาเซียน ขับเคลื่อนการค้าไทยในกลุ่ม AEC ...สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ

กษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดโครงการยุวทูตอาชีวศึ
กษาอาเซียน (AEC Vocational ...www.moe.go.th/moe/th/news/

detail.php?NewsID=29189...'กิตติรัตน์' จี้ เอกชน ปรับตัวรับ AEC : INN News
'รองนายกฯ กิตติรัตน์' จี้ เอกชน ปรับตัวเพื่อรับ AEC หลังข้อตกลง เปิดโอกาสให้ต่างชาติถือ หุ้นบริษัทไทย เกิน 70% ได้.
www.innnews.co.th/shownews/

showrss?newscode=395303วังนํ้าเย็นตั้งโรงงานนมผงแห่
งแรกบุก AEC - VIDEO กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์กรุงเทพธุรกิจ Video. วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555. RSS. วันที่ 10 สิงหาคม 2555 07 52. วังนํ้าเย็นตั้งโรงงานนมผงแห่

งแรกบุก AEC. วังนํ้าเย็นตั้งโรงงานนมผงแห่
งแรกบุก AEC ...www.bangkokbiznews.com/home/

video/?id=465501...1...AEC 2015 อุตสาหกรรมไมซ์ไทย | Facebook
กรุงเทพมหานคร โดยกองการท่องเที่ยว ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริ

มการจัดประชุมและ นิทรรศการ(สสปน.)จัดงานสั
มมนาเชิงวิชาการ AEC 2015: The Cutting Edge Strategies for ...www.facebook.com/media/set/?

set=a.426535880730533...


"เตรียมความพร้อมไทยใน AEC"
"เตรียมความพร้อมไทยใน AEC" คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ปาฐกถา พิเศษในหัวข้อ "เ...
www.right-livelihoods.org/
index.php/.../504-lfc3-11.html
TNEWS.CO.TH : BOI เล็งทบทวนยุทธศาสตร์ส่งเสริ


มลงทุนรับ AEC
นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริ

มการลงทุน(BOI) เปิดเผยถึงการปรับ บทบาทและกฎระเบียบการลงทุนของ BOI ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(A
EC) ว่า BOI ...www.tnews.co.th/.../BOI-เล็

งทบทวนยุทธศาสตร์ส่งเสริมลง... PANTIP.COM : B12466178 หลังจากเปิด AEC ปี 2558 คนที่ไม่ยอมปรับ ...
หลังจากเปิด AEC ปี 2558 คนที่ไม่ยอมปรับตัวจะได้รั

บผลกระทบอย่างไรครับ, vote ติดต่อ ทีมงาน. คนที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุ
ดจะเป็นลูกจ้างหรือนายจ้างครับ ...www.pantip.com/cafe/silom/

topic/.../B12466178.html
AEC 2015 : ธุรกิจบริการไทย (บรรยายพิเศษ) - YouTube
การบรรยายพิเศษ "การเปรียบเทียบการประเมินขี
ดความสามารถในการแข่งขั
นของประเทศใน AEC จากรายงานของ IMD" โดย คุณวรรณวีรา รัชฎาวงศ์ ...www.youtube.com/watch?v=_

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...