วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ความสำคัญของการสร้างเครือข่ายธุรกิจ Business Networking

กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายธุรกิจ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้ SME รายเล็กๆ แข็งแรงขึ้นได้ และโลกยุคปัจจุบัน การสร้างธุรกิจใหม่ ไม่เหมือนการเล่นกีฬาที่ทุกคนออกสตาร์ทพร้อมๆกัน แต่ละคนมีแต้มต่อที่ไม่เหมือนกัน เราอาจออกมาสู่ตลาดที่ธุรกิจต้องแข่งกับธุรกิจรายใหญ่ หรือคนที่มีศักยภาพพร้อมกว่า


ทางเลือกหนึ่งของธุรกิจใหม่ หรือ Startup business ที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วคือการสร้างเครือข่ายธุรกิจ

Business networking หมายถึงวิธีการร่วมมือระหว่างธุรกิจหลาย ๆ แห่ง ในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการสร้างความสัมพันธ์ และการทำธุรกิจร่วมกัน ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจในเครือข่ายนั้น สามารถทำงานที่แต่ละคนทำตามลำพังไม่ได้ ประโยชน์ที่สำคัญคือ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME ที่รวมตัวกันเป็นเครือข่าย ทั้งทางด้านอุปกรณ์ทางการผลิต และระบบทางการบริหาร จะสามารถแข่งขันได้เสมือนธุรกิจขนาดใหญ่ โดยยังรักษาความคล่องตัว และความเข้าถึงสภาพในท้องถิ่นได้ดีกว่าธุรกิจขนาดใหญ่

โดยที่ธุรกิจเครือข่ายทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เสมือนเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ เพราะดำเนินการร่วมกัน เพื่อประโยชน์ร่วมกัน จึงมีความสามารถสูงกว่า ประสิทธิภาพสูงกว่า ความคล่องตัวสูงกว่า และความคิดริเริ่มดีกว่า ที่ธุรกิจแต่ละแห่งจะทำตามลำพัง ธุรกิจเครือข่าย จะทำให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถอยู่รอด และ แข่งขันกับธุรกิจระดับโลกได้

การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เป็น นวัตกรรมทางการจัดองค์กร เพื่อให้ วิสาหกิจขนาดเล็กหลาย ๆ แห่ง รวมตัวเพื่อให้ได้ประโยชน์เท่ากับ วิสาหกิจขนาดใหญ่ ในด้านที่รวมตัวกัน ในขณะที่ยังคงรักษาจุดเด่นของธุรกิจขนาดเล็กไว้ ในด้านที่ได้ได้รวมตัวกันด้วย การจัดองค์กรเช่นนี้ จะต้องออกแบบให้เหมาะกับสภาพแต่ละสังคม คือสภาพของภาคอุตสาหกรรม economic sectors สภาพของนักธุรกิจ entrepreneurs และ วัฒนธรรมของกลุ่ม business cultures

นีคือตัวอย่างของ Function ธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์จากการรวมเป็นเครือข่ายธุรกิจได้

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน (Procurement)
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการติดต่อกับแหล่งวัตถุดิบและชิ้นส่วน (Suppliers relations)
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการวิจัย การออกแบบ และการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยี (Research, Design, and Development of Products and Technology)
การสร้างเครือข่ายกรวางระบบงานด้าน เทคโนโลยีทางการบริหาร (Management Technology)
การวางแผน Planning และ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) ร่วมกัน
การสร้างเครือข่ายการใช้เทคโนโลยีข่าวสารที่ทันสมัยระดับโลก (InFormation Technology) :
Processing Technology เทคโนโลยีการอบแห้ง (Drying Technology) หรือเทคโนโลยีการหีบห่อ (Packaging) ร่วมกัน
การสร้างเครือข่ายระบบงานด้านการบริหาร (Management Systems) ร่วมกัน เช่น ระบบ ISO9000, HACCP และ Energy Saving
การสร้างเครือข่ายการเตรียมบุคลากร และการฝึกอบรม ให้มีทักษะทางการบริหาร และมีเทคโนโลยี ที่เหมาะสม (Training)
การสร้างเครือข่ายข้อมูลการตลาด (Logistics) การคลังสินค้า (Warehousing) และการจำแนก แจกจ่าย (Distribution)
การสร้างเครือข่ายข้อมูลการตลาด (Marketing Intelligence)
การสร้างเครือข่ายการตลาดที่ทันสมัยเพื่อการแข่งขันกับธุรกิจระดับโลก (Marketing)
การสร้างเครือข่าย (Export)
การสร้างเครือข่ายการบริการหลังการขาย (After-sale Service) และการเรียกเก็บเงิน (Collections)วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

KBank จับมือ Workpoint พลิกโฉมเกมโชว์ TheUnicorn สตาร์ทอัพพันล้าน ชิงรางวัล 1 ล้านบาท

TheUnicorn สตาร์ทอัพพันล้าน ชิงรางวัล 1 ล้านบาท
กสิกรไทย และเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ ประกาศพลิกโฉมเกมโชว์ไทย เตรียมส่ง “The Unicorn สตาร์ทอัพพันล้าน” ออกอากาศ 2 มิถุนายน ครั้งแรกที่มีการนำเสนอเกมโชว์ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและปลุกกระแสการนำเทคโนโลยีมาใช้ทั้งในชีวิตส่วนตัว และธุรกิจ เพื่อชิงความเป็นสุดยอดเทคสตาร์ทอัพ พิชิตเงินรางวัล 1 ล้านบาทนายพัชร สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า เทคโนโลยีเข้าถึงการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น และขยายวงกว้างไปเรื่อยๆ ทำให้คนมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัจจัยสำคัญที่เห็นได้ชัดคือ ปัจจุบันประเทศไทยมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือเกือบ 90ล้านเลขหมาย ซึ่งมากกว่าจำนวนประชากร แสดงให้เห็นว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตง่ายขึ้นและมีผลกับการดำเนินชีวิตและมีส่วนเปลี่ยนแปลงบริการทางธุรกิจอย่างมาก
ธนาคารกสิกรไทยในฐานะผู้นำด้านดิจิทัลแบงกิ้งที่มุ่งสร้างประสบการณ์นวัตกรรมการเงินและโมเดลธุรกิจใหม่ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนเทคสตาร์ทอัพไทยและผลักดันให้คิดค้นแอปพลิเคชันที่สามารถอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ให้ได้มีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถผ่านการแข่งขันในรายการ The Unicorn สตาร์ทอัพพันล้าน ที่ธนาคารกสิกรไทยร่วมกับเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จัดทำขึ้น รายการที่ผู้เข้าแข่งขันจะได้แสดงศักยภาพเทคโนโลยีอันทันสมัยของแอปพลิเคชันเพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่า 1 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้สำรวจว่าฟีเจอร์ของแอปพลิเคชันตอบโจทย์ผู้บริโภคในตลาดหรือไม่ โดยผ่านคำแนะนำของกรรมการและผู้ชมรายการในสตูดิโอ

นายชลากรณ์ ปัญญาโฉม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัลทีวี บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า ชื่อรายการ The Unicorn สตาร์ทอัพพันล้าน มีที่มาจากเทค สตาร์ทอัพ ที่มีมูลค่าธุรกิจมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ โดยยังไม่เข้าตลาดหุ้น ซึ่งแสดงถึงการประสบความสำเร็จที่รวดเร็วจากเงินของนักลงทุน เป็นแนวคิดสำคัญที่ทำให้เกิดการพลิกโฉมรายการเกมโชว์ของเมืองไทยในครั้งนี้ ซึ่งความแปลกใหม่ที่จะเห็นได้ชัดที่สุดในรายการ คือการได้รับองค์ความรู้ในเรื่องเทค สตาร์ทอัพ และประสบการณ์ตรงจาก 12 ธุรกิจ เป็นอีกหนึ่งรายการที่อยากให้ผู้ชมรายการติดตามและให้กำลังใจเทคสตาร์ทอัพไทย ให้ก้าวไปสู่การเป็น The Unicorn ให้ได้
The Unicorn สตาร์ทอัพพันล้าน เป็นรายการที่รวบรวมสุดยอด 12 แอปพลิเคชันที่ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยให้มานำเสนอจุดเด่นของแอปพลิเคชัน และตอบคำถามจากผู้ชมรายการและคณะกรรมการในรอบแรก อาทิ คุณพัชร สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย คุณไผท ผดุงถิ่น ผู้ปลุกกระแสการจัดการเทคโนโลยีทางธุรกิจและผู้ก่อตั้ง Builk.com คุณทิวา ยอร์ค ผู้คร่ำหวอดวงการเทคโนโลยีเมืองไทยมากว่า 15 ปี และผู้บริหาร Kaidee.com และคุณยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Wongnai ซึ่งคณะกรรมการและผู้ชมรายการต้องเลือกว่าจะดาวน์โหลดหรือไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มานำเสนอ จากนั้นทดลองใช้และตัดสินใจว่าจะลบหรือจะเก็บแอปพลิเคชันนั้นไว้ โดยในทุกสัปดาห์จะมีการรวบรวมคะแนนของแต่ละธุรกิจ เพื่อการคัดเลือก 3 แอปพลิเคชันที่ได้คะแนนสูงสุดเข้าชิงในรอบสุดท้ายต่อไป
การแข่งขันในรอบสุดท้าย เป็นการตอบคำถามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีมุมมองและความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ 5 ท่าน ประกอบด้วย คุณขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย คุณจุฑาศรี คูวินิชกุล ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้ง GrabTaxi (Thailand) คุณอริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการ LINE ประเทศไทย คุณชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานบริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และคุณธนพงษ์ ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท Beacon Venture Capital โดยธุรกิจที่ได้รับคะแนนมากที่สุดจะได้เป็นสุดยอด Tech Startup ไทย พร้อมรับเงินรางวัล 1 ล้านบาท
ตัวอย่างแอปพลิเคชันที่จะเข้ามาสร้างสีสันในรายการและช่วยเปลี่ยนการดำเนินชีวิตให้ง่ายขึ้น อาทิ Piggipo แอปพลิเคชันช่วยจัดการรายรับ-รายจ่าย สรุปยอดบัตรเครดิต QueQ กดจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน และ Storylog แหล่งรวมเรื่องเล่าที่ใหญ่ที่สุดและแชร์ไปยัง facebook ได้ทันที เป็นต้น รายการ The Unicorn สตาร์ทอัพพันล้าน เริ่มออกอากาศวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน เวลา 21.00 – 22.00 น. ช่อง 23 เวิร์คพอยท์ โดยมีน้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พิธีกรมากความสามารถเป็นผู้ดำเนินรายการ
นายพัชร กล่าวทิ้งท้ายว่า ความร่วมมือกันผลิตรายการในครั้งนี้ หวังว่าจะมีส่วนทำให้ผู้ที่มีความฝันอยากเป็นเทคสตาร์ทอัพ ได้รับความรู้และแรงบันดาลใจในการพัฒนาและคิดค้นแอปพลิเคชันดี ๆ ที่สามารถแก้ปัญหาและตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันได้ และสำหรับผู้ชมรายการ นอกจากจะได้รับความสนุกสนานและความบันเทิงแล้ว ยังจะได้รู้จักแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้การดำเนินชีวิตประจำวันง่ายขึ้น


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...