บทความ

SocialCommerce

2011 social media trend

วันดีเดือนธันวาคม 2553

บันทึกจากฟังkeynote อ.ไกรฤทธิ์

Group Buying ของเก่าที่กลับมาใหม่ในกระแส Social Network

ใช้iphone เป็น wifi modem

New media ในงานแสดงสินค้า

30 สิ่งที่หน้่าทำตอนที่ยังมีชีวิต

กล่องของขวัญสีทอง

30 สิ่งที่หน้่าทำตอนที่ยังมีชีวิต

เป้าหมายชีวิต10ขั้น

ทำใบขับขี่สากล ไม่ต้องสอบ

เมื่อยักษ์เผลอหลับ

jingjing เล่นลอดอุโมงค์ได้แล้ว

ข้าวหลามสติ๊ค

ทัศนคติบอด

test

The 10 Stages of Social Media Business Integration