วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561

แจกโพยวันหยุดธนาคาร ปี 2562

ประกาศวันหยุดธนาคาร ปี 2562
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ วันหยุดประจำปี ธนาคารปี 2562 เป็นปีแรกที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ยกเลิกวันหยุดภาคครึ่งปี (1 กรกฎาคม)  เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินมีระบบการปิดบัญชีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถดำเนินการได้โดยไม่กระทบกับการให้บริการของสถาบันการเงิน ซึ่งสถาบันการเงินสามารถให้บริการในทุกช่องทางได้ตามปกติ จึงไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดวันหยุดภาคครึ่งปีอีกต่อไป

ตามประกาศวันหยุดอย่าเป็นทางการเป็นดังวันต่อไปนี้ ส่วนท่านที่สนใจว่านำไปใช้ประโยชน์อย่างไรว๊าปไปตอนท้ายได้เลย

วันหยุดธนาคารเดือนมกราคม2562 
วันอังคาร 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่

วันหยุดธนาคารเดือนกุมภาพันธ์2562
วันอังคาร 19 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา

วันหยุดธนาคารเดือนเมษายน2562
วันจันทร์ 8 เมษายน ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562)
วันจันทร์ 15 เมษายน วันสงกรานต์
วันอังคาร 16 เมษายน ชดเชยวันสงกรานต์
(วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 และ วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562)

วันหยุดธนาคารเดือนพฤษภาคม2562
วันพุธ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
วันจันทร์ 20 พฤษภาคม ชดเชยวันวิสาขบูชา​ (วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562)

วันหยุดธนาคารเดือนกรกฎาคม2562
วันอังคาร 16 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562)

วันหยุดธนาคารเดือนสิงหาคม2562
วันจันทร์ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันหยุดธนาคารเดือนตุลาคม2562
วันจันทร์ 14 ตุลาคม ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  (วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562)
วันพุธ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

วันหยุดธนาคารเดือนธันวาคม2562
วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันอังคาร 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันอังคาร 31 ธันวาคม วันสิ้นปีสำหรับสาขาของสถาบันการเงินทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา 
ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี ​และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

หมายเหตุ 

1/ เริ่มตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป ธปท. เห็นควรกำหนดให้วันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนตามความเห็นของสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นวันหยุดทำการแทนวันเข้าพรรษา

2/ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ธปท. ยกเลิกวันหยุดภาคครึ่งปี (1 กรกฎาคม) ซึ่งเดิมกำหนดเพื่อให้สถาบันการเงินมีเวลาในการปิดงวดบัญชีครึ่งปี อย่างไรก็ดี เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินมีระบบการปิดบัญชีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถดำเนินการได้โดยไม่กระทบกับการให้บริการของสถาบันการเงิน ซึ่งสถาบันการเงินสามารถให้บริการในทุกช่องทางได้ตามปกติ จึงไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดวันหยุดภาคครึ่งปีอีกต่อไป


แจกโพยวันหยุดมนุษย์ธนาคาร 

สำหรับภาคธุรกิจ ปรับตัวเตรียมรับมือช่วงพนักงานธนาคารหยุดยาวซึ่งมีผลต่อการเดินทาง ท่องเที่ยว พักผ่อน ช่วงดังต่อไปนี้

วันหยุดยาวธนาคารเดือนกุมภาพันธ์2562  ช่วงโบนัสของธนาคารออกพอดี
16,17,(ลา18),19 กุมภาพันธ์   สายวัดสายทำบุญ

วันหยุดยาวธนาคารเดือนเมษายน2562
6,7,8 เมษายน
13,14,15,16, เมษายน
หรือใจแข็ง ลาต่ออีกสามวัน จะกลายเป็นมหาวันลา 13,14,15,16,(ลา17,18,19),20,21 เป็นหยุดต่อเนื่อง 9 วันเลยทีเดียว

วันหยุดยาวเดือนพฤษภาคม2562
18,19,20 พฤษภาคม

วันหยุดยาวเดือนกรกฎาคม2562 
13,14,(ลา15),16 กรกฎาคม
27,28,29 กรกฎาคม

วันหยุดยาวเดือนสิงหาคม2562
10,11,12 สิงหาคม

วันหยุดยาวเดือนตุลาคม2562
12,13,14 ตุลาคม

วันหยุดยาวเดือนธันวาคม2562
5,(ลา6),7,8 ธันวาคม
และสุดท้ายหากวันลาเหลือ
28,29(ลา30),31ธันวาคม ต่อ 1 มกราคม2563

ทั้งหมดนี้ทำรายการขึ้นมาเพื่อให้ภาคธุรกิจวางแผนการรับมือการท่องเที่ยวนะครับ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...