ยื่นภาษีปี2555 สำหรับคนมีครอบครัว (Family Tax Saving)

ใกล้ได้เวลายื่นภาษีปี 2555 (ภ.ง.ด.91/ ภ.ง.ด.90) แล้วจร้า... เลยอยากนำเรื่องการลดหย่อนภาษีมาเล่าให้ฟัง...ในมุมที่บางคนไม่เคยสัมผัสมาก่อน....เนื่องจากปีนี้ได้ไปงานแต่งงานเยอะมาก เลยอยากบอกคู่แต่งงานว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจ...ถึงการเปลี่ยนแปลงหลังแต่งงานแล้วนั้น...นอกจากที่เรามีคนต้องดูแลเพิ่ม 1 คนแล้ว...เรายังต้องมีการจ่ายภาษีแบบคู่แต่งงานด้วยนะ...อาจมีหลายคนไม่อยากปวดหัวเรื่องนี้ก็เลยใช้วิธีขึ้นไปอยู่บนที่สูง...อย่างขื่ออย่างคานแทน..และเรียกตัวเองว่าโสดอย่างมีคุณภาพ...แต่รู้มั๊ยแต่งงานนี้ก็ลดหย่อนภาษีได้เยอะซะด้วยนะลองดูรายละเอียดหน่อย...เผื่ออยากแต่งงานบ้าง

แต่งงานแล้ว ยื่นภาษียังไง ??? สองคนนี้คงไม่ต้องถาม

ก่อนอื่นมาเข้าใจกันก่อนว่า ลดหย่อนภาษีมีสองประเภท 
 1. การลดหย่อนที่ไม่เป็นตัวเงิน   คือ ค่าลดหย่อนที่กฎหมายกำหนดจากสถานภาพที่ผู้มีเงินได้มี หรือ ได้ช่วยเหลือดูแลบุคคลอื่นๆ เช่น ค่าลดหย่อนส่วนตัว, ค่าลดหย่อนจากคู่สมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส), ค่าลดหย่อนบุตร, ค่าเลี้ยงดูบุพการี, ค่าเลี้ยงดูบุคคลทุพพลภาพ เป็นต้น
 2. การลดหย่อนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าลดหย่อนที่กฎหมายกำหนดจากการลงทุนหรือได้จ่ายเงินได้ไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลต้องการส่งเสริม เช่น ค่าลดหย่อนจากเงินค่าซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF), ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF), เบี้ยประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ตามเงื่อนไขที่กำหนด, เบี้ยประกันแบบบำนาญ, ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากหนี้เพื่อซื้อบ้าน เป็นต้น
Link รายละเอียดรายการลดหย่อนเพิ่มเติมที่ บล๊อกของเพื่อนผม Kafaak.com 

แต่งงานแล้ว ยื่นภาษียังไง ??? แต่งงานแล้วได้ลดหย่อนภาษียังไง??

I go shopping , I go to work

แต่งงานแล้วนี้หมายถึงต้องจดทะเบียนสมรสกันตลอดปีภาษีด้วยนะถึงเรียกว่าแต่งงานแล้ว...เมื่อแต่งงานจะทำการจ่ายภาษีอย่างไร ต้องตัดสินใจแบ่งภรรยาออกเป็น3ประเภท ภรรยาเด็ก,ภรรยาสาว,ภรรยาเหมือนแม่ เอ้ย!!! ไม่ใช่ภรรยาแบ่งเป็นสามประเภทตามแบบการยื่นภาษี(สำหรับสามีที่มีรายได้เป็นเงินเดือน)
 1. ภรรยามีรายได้เป็นเงินเดือน.. แบบนี้ควรแยกยื่นเพื่อกระจายฐานภาษีจะดีกว่าและใช้การลดหย่อนภาษีได้เต็มที่ของทั้งสองฝ่าย อย่างเช่นบุตรนำมาลดหย่อนได้ทั้งสองคน
 2. ภรรยามีรายได้อื่นๆที่ไม่ใช่เงินเดือน...ก่อนหน้านี้กฎหมายบอกแยกยื่นไม่ได้เนื่องจากจะต้องนำเงินได้(ของภรรยา)มายื่นในนามของสามี ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนของภรรยาสามารถยกมาให้สามีใช้ได้ แต่ ล่าสุด... มีการแก้กฎหมายเพื่อความเสมอภาค (19กันยายน2555)สามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่  ยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้ในนามตนเอง หรือแปลว่า ยื่นรวมหรือยื่นแยกก็ได้แล้วไม่บังคับ ส่วนกรณีเงินได้พึงประเมินที่เกิดจากการทำกิจการร่วมกัน หรือที่มิได้พิสูจน์ว่าเป็นเงินได้ของฝ่ายใด ให้ยื่นรายการและเสียภาษีในนามคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
 3. ภรรยาไม่มีรายได้...อาชีพในฝัน(ของหลายคน)เลยครับภรรยาที่ไม่มีรายได้แสดงว่าไม่ต้องทำงานรับภาระการดูแลครอบครัวและลูกๆอย่างเต็มที่...แต่คนเหล่านี้มักมีรายจ่ายได้โดยไม่ต้องจ่ายเอง...ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ต้องขออนุญาติจากคนมีรายได้(สามี)ซะด้วย..โดยกรณีนี้สามีสามารถนำภรรยามาลดหย่อนภาษีได้ถึง30,000บาท...
เมื่อแต่งงานสามีสามารถนำภรรยาที่ไม่มีรายได้มาลดหย่อนภาษีได้แล้วยังมีส่วนอื่นที่เป็นผลจากการแต่งงานสามารถนำมาลดหย่อนได้อีกได้แก่
 • บุตรที่ศึกษาในประเทศ คนละ 17,000 บาท
 • บุตรที่ไม่ได้ศึกษาหรือศึกษาในต่างประเทศ คนละ 15,000 บาท
 • เบี้ยประกันชีวิตของภรรยาที่ไม่มีเงินได้ 10,000 บาท
 • เบี้ยประกันชีวิตของบิดามารดาผู้มีเงินได้และบิดามารดาภรรยา ไม่เกิน15,000บาท
ใช้ลูกลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับ


เบี้ยประกันชีวิตช่วยลดหย่อนภาษีได้
ทำประกันชีวิตนอกจากจะเป็นการบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากหัวหน้าครอบครัวหรือกำลังสำคัญเสียชีวิตแล้วและกระทบด้านรายได้กับคนข้่างหลังแล้ว...ประกันชีวิตยังมีผลดีช่วยลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย... ตามหลักเกณฑ์ง่ายๆคือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ลดหย่อนสูงสุดได้ 100,000บาท... ประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถลดหย่อนเพิ่มได้อีก200,000บาท แต่ต้องไม่เกิน15%ของรายได้

สามี-ภรรยาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิตได้อย่างไร
ในการยื่นเสียภาษีเงินได้ของสามีภรรยาที่มีการทำประกันชีวิตนั้น การใช้สิทธิค่าลดหย่อนจากประกันชีวิต จะเป็นดังนี้
 • กรณีสามีภรรยามีเงินได้ทั้งสองฝ่าย ให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตส่วนของตนตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท....สำหรับประกันชีวิตทั่วไป และไม่เกิน 200,000 บาทสำหรับประกันชีวิตแบบบำนาญ
 • กรณีที่สามีหรือภรรยามีเงินได้เพียงฝ่ายเดียว โดยทั้งสองฝ่ายมีการทำประกันชีวิตไว้ทั้งคู่ ถ้าความเป็นสามีภรรยามีอยู่ตลอดปีภาษี ผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตส่วนของตนตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท...สำหรับประกันชีวิตทั่วไป และไม่เกิน 200,000 บาทสำหรับประกันชีวิตแบบบำนาญ รวมทั้งสามารถหักเบี้ยประกันชีวิตส่วนของคู่สมรสซึ่งไม่มีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท แต่ถ้าความเป็นสามีภรรยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ผู้มีเงินได้จะสามารถหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตได้เฉพาะส่วนของตนเท่านั้น
ประกันชีวิตแบบไหนใช้ลดหย่อนภาษีได้ 

ตัวอย่าง เบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ AIA 20 Pay life (Non-Par) (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)
 1. ต้องเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และการประกันชีวิตนั้นได้เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักรไทย
 2. ต้องเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสม (ไม่รวมเงินปันผลตามกรมธรรม์ หรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุดการชำระเบี้ยประกันชีวิต หรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุดอายุกรมธรรม์)
 3. เบี้ยประกันชีวิตที่นำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ ต้องเป็นเบี้ยประกันชีวิตของกรมธรรม์ประกันชีวิตหลักเท่านั้น
 4. เบี้ยประกันชีวิตสำหรับสัญญาเพิ่มเติม เช่น ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ เป็นต้น ไม่สามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีได้
ตัวอย่าง เอไอเอ บำนาญ 60/85 (บำนาญ) หรือ AIA Annuity 60/85
ถึงเวลาแล้วที่เราต้องวางแผนชีวิตเกษียณ เพื่อเริ่มต้นชีวิตเกษียณอย่างสบาย และมั่นใจ การวางแผนทางการเงินสำหรับการเกษียณอย่างชาญฉลาด ได้รับเงินบำนาญคืนทุกปีในช่วงชีวิตเกษียณ และความคุ้มครองชีวิตสูงในช่วงเวลาที่ต้องการ พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษี 200,000 บาท (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม)
 1. เป็นการจ่ายเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญที่มีกำหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ซึ่งการนับระยะเวลาคุ้มครองดังกล่าวให้เริ่มนับตั้งแต่อายุเริ่มทำประกันชีวิต จนถึงอายุสุดท้ายที่รับบำนาญ
 2.  เป็นการประกันชีวิตที่ได้เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร
 3. มีการกำหนดการจ่ายผลประโยชน์เงินบำนาญเป็นรายงวดอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจำนวนผลประโยชน์เงินบำนาญดังกล่าวจะจ่ายเท่ากันทุกงวด หรือจ่ายในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเอาประกันก็ได้ โดยการจ่ายผลประโยชน์เงินบำนาญจะจ่ายตามการทรงชีพที่อาจมีการรับรองจำนวนงวดในการจ่ายที่แน่นอน
 4. มีการกำหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เงินบำนาญเมื่อผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ถึงอายุ 85 ปี หรือมากกว่านั้น ทั้งนี้ ผู้มีเงินได้ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยครบถ้วนแล้วก่อนได้รับผลประโยชน์เงินบำนาญ
 5. ต้องเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญที่รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่า เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ยื่นภาษีปี2555 สำหรับผู้แต่งงานก็น่าจะมีสิ่งที่ต้องพิจารณาข้างบนนี้ ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางในการวางแผนภาษีได้มากขึ้น แต่คนที่ยังไม่ได้แต่งงานอ่านแล้วอยากแต่งงานขึ้นมารึยัง^_^


ขอคืนภาษีได้ทุกปีแต่ไม่รู้เงินหายไปไหนหนอ?? มีใครเห็นมั๊ยครับ
สำหรับใครที่ปีนี้ยื่นภาษีแต่ได้คืนมาน้อยหรืออยากรู้ว่าวางแผนการเงินอย่างไรให้ครอบครัวมีความสุข ขอแนะนำโปรแกรมดีๆของ AIA เค้าให้เรามาทดลองเล่นฟรีครับ เป็นเครื่องมือเล่นๆน่ารักๆแต่ใช้ในการวางแผนการเงินได้ดีทีเดียว

http://campaigns.aia.co.th/
เครื่องมือวางแผนทางการเงินที่สามารถทำเองได้ http://campaigns.aia.co.th/


เวป Online Advisor เป็น Interactive Website ที่ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน (Financial Health Check)  และ ประเมินความเสี่ยง 4 กลุ่มโรคร้ายแรงด้วยตนเอง (Health Risk Index)  ผมได้ลองใช้ดูแล้ว ง่ายกว่าการนั่งทำตามแบบประเมินทั่วๆไป ใช้เม้าท์คลิ๊กปรับแต่งค่าต่างๆ ให้เหมาะกับตัวเรา
Financial Health Check
คลิ๊ก ตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน (Financial Health Check)
ตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน (Financial Health Check)

 • หลักประกันของครอบครัว (Family Income Protection)
 • เงินออมเพื่อเกษียณที่สดใส (Retirement Plan)
 • เงินออมเพื่อการศึกษา (Education Plan)
 • ค่าใช้จ่ายเพื่ออุบัติเหตุและสุขภาพ (Accident & Health)
 • เงินออมระยะสั้น (Short Term Goals )


หลังจากได้ลองใช้ดูพบว่า ให้คำตอบทางการเงินได้ดี ซึ่งคำนวนจากรายได้เงินเดือน รายได้อื่นๆ มารวมกับปัจจัยครอบครัว พ่อแม่ลูกที่ต้องเลี้ยงดู ซึ่งโปรแกรมจะคำนวนว่าควรจะทำประกันที่มูลค่าเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม
ลองดูตัวอย่างวิธีการวางแผนการเงินที่ง่ายที่สุด

เริ่มต้นจากการใส่ข้อมูลตัวเอง ไม่ต้องกรอกใช้เม้าท์คลิ๊กได้เลย
เลือกสถานะ(โปรดกรอกตามความเป็นจริง ^_^)
ห้ามแอ๊บ
ช่วงการใส่ข้อมูลรายได้ มีทั้งรายได้ต่อเดือน เงินพิเศษต่างๆ ใส่ให้ครบ
มีใครที่ต้องดูแลบ้าง คนที่แพ้ไม่ต้องใส่ "เพราะคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง" ....
เงินออม วงเงินประกันชีวิตที่มีอยู่ตอนนี้
สุดท้ายแล้วชีวิตตอนนี้มีการออมพร้อมจะดูแลครอบครัวรึยัง ดูตัวเลขของผมสิยังต้องหาเงินอีก ห้าล้านกว่าเพื่อให้ครอบครัวที่ไม่มีเราอยู่ต่อไปได้อย่างสุขสบายไม่ต้องมาแบกรับภาระที่เราควรดูแล
นอกจากนี้การรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเลือกซื้อประกัน เช่น ค่าห้องพัก ค่ารักษาพยาบาลแต่ละที่เท่าไหร่แบบประเมินความเสี่ยง 4 กลุ่มโรคร้ายแรงด้วยตนเอง (Health Risk Index)
โรคมะเร็ง/โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง/ส้นเลือดหัวใจตีบหรือ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน/เบาหวาน


คลิ๊ก แบบประเมินความเสี่ยง 4 กลุ่มโรคร้ายแรงด้วยตนเอง (Health Risk Index)
ตัวนี้ก็ใช้ง่ายมาก เพียงเลือกข้อมูลที่ตรงกับตัวเรามากที่สุดระบบจะคำนวนความเสีี่ยงจากการ กิน อยู่ ประวัติครอบครัว สภาพแวดล้อม มาบอกกับเราว่าเรามีความเสี่ยงเป็นโรคต่างๆนี้แค่ไหน สำหรับผมผ่านทุกข้อครับไม่มีความเสี่ยงเลย แต่แล้วคุณหล่ะ ลองทำดูแล้วจะรู้
แถมเพิ่มเติม
รวมรายชื่อบริษัทประกันชีวิต ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้
01 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) www.bla.co.th
02 บริษัท กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด www.krungthai-axa.co.th
03 บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด www.generali.co.th
04 บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) www.tokiomarine.co.th/
05 บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด www.thaicardif.com
06 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด www.thailife.com
07 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) http://www.scblife.co.th
08 บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) www.thaire.co.th
09 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด www.ocean.co.th
10 บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด www.thanachartlife.co.th
11 บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด www.builife.com
12 บริษัท ประกันชีวิต นครหลวงไทย จำกัด www.scilife.co.th
13 บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) www.prudential.co.th
14 บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด www.finansalife.com
15 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด www.muangthai.co.th
16 บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) www.manulife.co.th
17 บริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด www.siamsamsung.co.th
18 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด www.dhipayalife.co.th
19 บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) www.ulife.in.th
20 บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด www.aia.co.th
21 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) www.azay.co.th
22 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด www.southeastlife.com
23 บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด www.acelife.co.th
24 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ จำกัด www.alife.co.th
25 บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำกัด www.inglife.co.th


ขอขอบคุณผู้สนับสนุน : AIA Online Advisor 

ความคิดเห็น

คนที่เดินผ่าน กล่าวว่า
เคยลอง www.itax.in.th รึยังคะ คิดว่าเป็นยังไงบ้างคะ

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลดหนังสือมานี มานะ ไฟล์ PDF ฟรี ขอบคุณ (ครูเชียงรายดอทเน็ต www.kruchiangrai.net)

รวมมุกขำขำ มุกตลก มุกงานเลี้ยง มุกพิธีกร

K-SME Analysis ธุรกิจชานมไข่มุก จากไต้หวัน