วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

8 Step ปรับเปลี่ยน องค์กรออฟไลน์สู่ออนไลน์ organization to online-nization

เมื่อพฤติกรรมการบริโภค การซื้อของ การใช้จ่าย การรับสื่อ ของลูกค้าปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้วองค์กรเราปรับเปลี่ยนตามกันบ้างรึยัง หรือจะต้องรอให้คู่แข่งปรับก่อนแล้วเราปรับตาม

สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ http://goo.gl/forms/41QFZHuJyIwuubJI2


ผมมีความลับจะบอกการแข่งรถยนต์หรือการแข่งวิ่ง ชัยชนะเฉือนกันที่ตอนเข้าโค้งนี้หล่ะครับ ในช่วงที่ธุรกิจของโลกกำลังก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหลังยุคอินเตอร์เนตนี้หล่ะช่วงเวลาสำคัญ

บทบาทของเจ้าของกิจการในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงย่อมหนีไม่พ้นภาระการนำองค์กรเข้าสู่การเป็นองค์กรยุคใหม่ ที่กระชับ ฉับไว ตอบสองความต้องการลูกค้าได้รวดเร็ว และปรับตัวหนีคู่แข่งได้อย่างรวดเร็ว

6คำถาม เรายังเป็นองค์กรอย่างนี้อยู่รึป่าว

__ ขายสินค้าแบบเดิมเหมือนเมื่อ 5 ปีที่แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลง

__ ขายผ่านช่องทางจัดจำหน่ายหลายช่องทางใช้เวลานานกว่าจะได้ยอดขายจริงของช่องทางต่างๆกลับมา

__ทีมงานออกไปสำรวจตลาดกลับมาด้วยข้อมูลบรรยายไม่เห็นภาพจริง

__วิ่งซื้อสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ ทีวี แบบเดาว่าจะมีคนดูเท่าไหร่

__ทีมงานเอกสารกองเต็มโต๊ะแต่กระดาษA4มีเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะต้องพิมพ์รายงานเอกสารการประชุม

__ส่งเอกสารกันด้วยไฟล์ แผนการตลาด.doc แผนการตลาด(Final).doc แผนการตลาด(Final1).doc แผนการตลาด(Final1.1).doc

__รับออร์เดอร์คีย์ข้อมูลหนึ่งครั้งพิมพ์รายงานขายส่งเอกสารให้บัญชีกับเบิกของที่คลังสินค้าขายของหนึ่งครั้งพิมพ์เอกสารมากว่า3รอบ

หากใช่มากกว่า 5 ข้อแสดงว่าเป็นองค์กรดั่งเดิม ควรรีบปรับเปลี่ยน

แต่...อย่าคิดว่าจะหาเครื่องมือ Software ต่างมาให้พนักงานใช้และสั่งให้เริ่มใช้เลยทันที
ขอแนะนำให้วางแผนการปรับเปลี่ยนองค์กรให้ดีซะก่อนที่จะส่งเครื่องมืออะไรดีๆให้ไปใช้ เครื่องมือดีๆ จะกลายเป็นง่อยไปเลยทันที เมื่อคนไม่ยอมรับ

วันนี้ขอนำ 8 ขั้นตอนในการปรับเปลี่ยนองค์กร (8-Step Process of Transformation) ของ John P. Kotter ที่เสนอ 8 ขั้นตอนของการปรับเปลี่ยนองค์กร (Transformation) ดังนี้

1) Establishing a greater sense of urgency สร้างการตระหนักของความเร่งด่วนของการเปลี่ยนแปลง  ต้องทำให้เห็นให้ได้ว่าตอนนี้ เรากับคู่แข่งต่างกันแค่ไหน หรือ กราฟยอดขายของเราลดลงอย่างไร หากไม่ปรับองค์กรให้สือสารกันได้รวดเร็วทำงานเชื่อมต่อกันทั้งระบบ จะเกิดอะไรขึ้น

2) Creating the guiding coalition สร้างทีมนำการเปลี่ยนแปลง  รวบรวมทีมงานที่จะเป็นกลุ่มนำการเปลี่ยนแปลงมาร่วมเป็นทีมงาน ยิ่งน้อยยิ่งดีแต่ขอให้หลากหลาย มาเป็นที่มงาน สร้างข้อจำกัดการทำงานสื่อสารกันด้วยระบบออนไลน์ ไม่ใช้การพิมพ์เอกสารการประชุม

3) Developing a vision and strategy พัฒนาวิสัยทัศน์และยุทธ์ศาสตร์ที่ชัดเจน  ทำเป้าหมายให้ชัดว่าจะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางไหน จะไปอยู่ที่จุดไหน

4) Communicating the change vision สื่อวิสัยน์ทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงให้พนักงานเข้าใจและมีส่วนร่วม  ว่าจะทำอะไรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จะใช้เครื่องมืออะไร ผลกระทบเป็นอย่างไร

5) Empowering others to act มอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติ  ไม่ใช่เจ้าของธุรกิจที่ต้องกุมอำนาจทั้งหมด ผู้นำไม่ใช่สั่งให้คนเดิมตาม ต้องทำให้เค้าอยากเดินตาม สร้างทีมงานผู้นำในแต่ละหน่วยสื่อสารตรงกับผู้บริหารสูงสุด

6) Creating short-term wins สร้างแผนชัยชนะในระยะสั้น  อย่าเริ่มการเปลี่ยนโดยใช้เวลา1ปีจึงจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลง ทำทีละส่วน ชนะที่ละขั้น ชนะแล้วฉลอง อาจเริ่มจาก การไม่ใช้กระดาษ การใช้สื่อโฆษณาที่วัดผลได้อย่าโฆษณาออนไลน์

7) Consolidating gains and producing even more change สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  Plan Do Act วางแผน ลงมือทำ ประเมินผล ปรับปรุงแผน ลงมือทำ ประเมิน เป็นวงจรต่อเนื่องตลอดเวลา

8) Institutionalizing changes in the culture สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร  การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่กิจกรรม ต้องทำให้อยู่เป็นนิสัยสำคัญขององค์กร

นี่เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่เก็บมาจากงานสัมมนา 360 Online Business
7 Modules กับ 7 วิทยากรระดับเทพ ตัวจริงเสียงจริงในด้านธุรกิจ Online
Best Practices ได้เรียนรู้จากความสำเร็จในการทำธุรกิจ Online จากสุดยอดเพจดังที่ขายจริง และทำกำไรได้จริง
http://www.armcpall.com/UserFiles/file/The%20Ultimate%20Guide%20ONLINE%20BUSINESS.pdf
http://goo.gl/forms/41QFZHuJyIwuubJI2


วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

rairuenrom (ไร่รื่นรมย์) ตัวอย่าง Social Enterprise ด้านเกษตรสมัยใหม่

การเดินทางมาประชุมที่เชียงรายสัปดาห์นี้ โชคดีที่ได้มีโอกาสรับฟังเรื่องราวของคุณเปิ้ล ศิริวิมล กิตะพาณิชย์ สาวอายุ28 จบการศึกษานิเทศศาสตร์จากต่างประเทศ กลับมาเมืองไทย อยากทำการเกษตร เข้าร่วมอบรม โครงการ1ไร่1แสน จึงคิดว่าธุรกิจการเกษตรแบบสมัยใหม่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ และหากทำเกษตรอินทรีย์ยิ่งเป็นผลดีต่อสังคม

คุณเปิ้ล ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว (ตระกูลกิตะพาณิชย์ มีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ SAT สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี )ทั้งเงิน ที่ดิน และกำลังใจ ลงทุนสร้างพื้นที่การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ที่ อ.เทิง จังหวัดเชียงราย ชื่อไร่รื่นรมย์ ไว้ให้คนสนใจการเกษตรสมัยใหม่การเกษตรแบบคุณภาพ
ทั้งโครงการ
"เตรียมกลับบ้าน" ให้มาเรียนรู้ว่าชีวิตเกษตรเป็นอย่างไร
"ชวนเพื่อนทำนา" เรียนรู้การทำนาเกษตรอินทรีย์ เป็นหนึ่งแหล่งที่ควรชวนลูกหลานมาเรียนรู้ร่วมกัน
เมื่อรู้เรื่องราวแล้วโชคดีที่มีเวลา ได้ เขตอู๋ ชัยพิชิต โฆษิตพิพัฒน์ ผู้จัดการเขต ดูแลลูกค้า SME ของธนาคารกสิกรไทย พาไปชม

พูดได้คำเดียวว่าทึ่งและนับถือหัวใจเธอจริงๆ
ภาพของสาวนักเรียนนอกที่มาคลุกตัว ตั้งแต่ออกแบบปรับปรุงที่จนเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของไทย
https://m.facebook.com/rairuenrom/

ข้อมูลไร่รื่นรมย์จาก Sanook.com
http://travel.kapook.com/view144056.html

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...