บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2020

Business Model ของธุรกิจ หลังยุค Corona จะเป็นอย่างไร

รูปภาพ
ทุกยุคสมัยที่มีการเปลัี่ยนแปลงทางสังคมที่สำคัญ เช่น การมีเริ่มมีอินเตอร์เนตความเร็วสูง  การมีโทรศัพท์SmartPhone เหตุวินาศกรรม911 การเกิดขึ้นของSocial Media และการเกิดขึ้นของธุรกิจPlatform ทุกการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหล่านี้มีธุรกิจใหญ่เล็กล่มสลาย มักเกิดธุรกิจใหม่ที่และธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วจาการปรับโมเดลธุรกิจให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ในช่วงตั้งแต่มกราคม ถึง ในยุค Covid19  Corona virus ทำให้เกิดผู้ป่วยติดเชื้อ ทั่วโลก ณ วันที่ 22 มิถุนายน  8,952,431  และ เสียชีวิต  468,331 คน สร้างการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไม่ว่าจะทั้งสาธรณสุข และ เศรษฐกิจ เพราะ พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไป Nielsen  ได้วิเคราะห์ถึง  4  พฤติกรรมที่จะกลายเป็น  New Normal   หลังจบ COVID-19 ที่ผู้ประกอบการควรเตรียมพร้อมเพื่อปรับตัว  คุ้นชินกับดิจิตอลมากขึ้น ทั้งการติดตามข่าวสาร การสื่อสารและการค้นหาข้อมูล รวมไปถึงการเลือกซื้อสินค้าด้วยตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยพนักงานขาย อาทิ สั่งของจากออนไลน์ ประกอบติดตั้งเอง การทำลองสินค้าจาก AR/VR  สนใจสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่นมากขึ้น เพราะกลัวการนำเข้