วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2555

AEC Thailand Seminar SME กับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จากความร่วมมือของ 9 หน่วยงานพันธมิตร ที่ร่วมกันเตรียมความพร้อมให้เจ้าของธุรกิจ SME มีความความเข้าใจและประเมินความพร้อมของกิจการตัวเอง โดยทีมคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมให้ความรู้และประเมินศักยภาพเป็นรายกิจการ

 1. ผู้ประกอบการภาคการผลิต
 2. ผู้ประกอบการภาคบริการ
 3. ผู้ประกอบการภาคค้าปลีก-ค้าส่ง
สนใจสมัครเข้าร่วมฟรี 0-2160 5203-4


ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง SME กับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน:
'via Blog this'

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

opening script สคริปกล่าวเปิดงาน K SME value plus

สวัสดีครับท่านลูกค้าผู้ประกอบการทุกท่าน ในนามธนาคารกสิกรไทย ผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนา SME ไทย เปิดประตูสู่ตลาดโลกการค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสิทธิพิเศษดีๆ ภายใต้โครงการ K SME value plus ที่ทางธนาคารได้จัดตั้งขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนแก่ลูกค้าคนสำคัญของเรา ที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับทางธนาคารเป็นหลักเรื่อยมา โดยการคัดสรรกิจกรรมดีๆที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของทุกท่านได้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

                โดยกิจกรรมในวันนี้เราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางพันธมิตร ที่น่ารักของเรา ได้แก่ บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด และ บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งทุกท่านจะได้รับความรู้เต็มที่ในเรื่อง การเปิดช่องทางการค้าในโลกออนไลน์และวิธีในการออกแบบหน้าร้านค้าในโลกออนไลน์ให้น่าสนใจ และหวังว่าทุกท่านจะนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยทางธนาคารพร้อมที่จะสนับสนุนท่านลูกค้าทุกท่านตลอดไป ภายใต้โครงการ K SME value plus ขอบคุณครับ

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555

ความรู้รอบตัวSME(5) :9 tips การกู้เงิน สำหรับ SME วางแผนกู้เงินจากสถาบันการเงิน9 เคล็ดลับต่อไปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังวางแผนขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
1เดิน statement เดิน statement เดิน statement
ธนาคารไม่ได้รู้จักธุรกิจของคุณทุกราย งบการเงินของธุรกิจเอสเอ็มอีโดยเฉลี่ยมีความผิดพลาดสูง (แต่มากกว่าร้อยละ 80 ไม่มีงบการเงิน) เกือบทุกธนาคารจึงอ้างอิงกระแสเงินสดเข้า - ออกบัญชี (หรือที่เรียกกันว่ายอดหมุนเวียนบัญชี) ในการประเมินรายได้ ดังนั้นการเดินบัญชีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างประวัติธุรกิจของคุณกับธนาคาร
2การขอสินเชื่อเป็นเรื่องของเครดิต จงรักษามันให้ดีที่สุด
หลายคนไม่ได้ใส่ใจเรื่องประวัติค้างชำระในการใช้เครดิตส่วนบุคคล (บัตรเครดิต สินเชื่อที่พักอาศัย รถยนต์ หรือสินเชื่อเงินสด เป็นต้น) โดยไม่ทราบว่าประวัติเหล่านี้ถูกเก็บไว้ที่เครดิตบูโร และจะถูกนำมาประมวลผลพร้อมกันเมื่อคุณขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ดังนั้น หากกรรมการหรือหุ้นส่วนท่านใดมีประวัติค้างชำระในระบบ อาจส่งผลกระทบต่อการขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
3อย่าปล่อยให้ประวัติเช็คคืนมีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ
เช็คคืนที่เจ้าของธุรกิจสั่งจ่ายไป อาจแสดงถึงความสามารถในการจัดการด้านการเงินหรือสภาพคล่องที่ไม่เพียงพอของธุรกิจ ควรหาคนที่ไว้ใจได้ดูแลเงินหมุนเวียนในบัญชีของคุณให้ราบรื่น หากพบว่ามีกระแสเงินสดไม่พอ ควรรีบดำเนินการติดต่อผู้รับเช็คเพื่อขอผ่อนปรนระยะเวลาการชำระเงิน และเปลี่ยนเช็คที่มีกำหนดเวลาที่คุณสามารถจัดการได้ทันเวลา
4ความลับทางการค้าจะไม่ถูกเปิดเผยโดยธนาคาร
มีข้อมูลหลายอย่างที่มีความสำคัญต่อการพิจารณาสินเชื่อ (โดยเฉพาะข้อมูลการเดินบัญชีหลักที่ไม่ได้เปิดในนามกิจการ) แต่ไม่ได้มีการนำเสนอเพื่อสนับสนุนการขอสินเชื่อ เนื่องจากเจ้าของธุรกิจหลายรายกลัวความลับทางการค้าหรือทางภาษีเหล่านั้นรั่วไหล ในความเป็นจริงคือ ธนาคารไม่สามารถนำเอกสารเหล่านี้เปิดเผยให้กับบุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ขอสินเชื่อ อีกทั้งหน่วยงานราชการ (เช่น กรมสรรพากร) มีวิธีตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้เอกสารที่ไม่สมบูรณ์ดังกล่าวในการอ้างอิงรายได้ของคุณ
5เอกสารทางการค้ามีมูลค่า จงเก็บมันไว้เสมอ
เอกสารที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นบัญชีซื้อ/ขาย สำเนาใบกำกับภาษี ใบสั่งซื้อสินค้า ใบเสร็จรับเงิน เหล่านี้เป็นเอกสารที่คุณอาจจำเป็นต้องใช้เพื่อนำเสนอผลประกอบการต่อธนาคาร และจะจำเป็นมากขึ้นในกรณีที่ยอดหมุนเวียนบัญชีของคุณไม่สะท้อนรายได้ของธุรกิจที่แท้จริง คุณสามารถใช้เอกสารเหล่านี้ประกอบการขอสินเชื่อได้
6หลักประกันคือฟันเฟืองสำคัญของการพิจารณาสินเชื่อ
หลักประกันเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาสินเชื่อ หลักประกันที่ดีที่สุดสำหรับการขอสินเชื่อคือ สถานประกอบกิจการ รองลงมาคือหลักประกันที่คุณมีไว้ในครอบครองแต่ไม่ได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการ อาทิ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือเครื่องจักร หลักประกันบางชนิดอาจมีมูลค่าด้อยกว่าหลักประกันอื่น หรืออาจไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันได้ ขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นและความสามารถในการจัดการผลิตภัณฑ์ของแต่ละธนาคาร เช่น สิทธิการเช่า ที่ดินที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ เช่น โฉนดหลังแดง สค.1 ภบท.5 เป็นต้น
7แหล่งรายได้และภาระหนี้สินรวมคือแหล่งที่มาของวงเงิน
แม้ว่าบางครั้งหลักประกันจะมีมูลค่ามากกว่าวงเงินที่ขอสินเชื่อ ธนาคารอาจอนุมัติวงเงินที่ต่ำกว่าที่ขอ เนื่องจากธนาคารไม่ได้พิจารณาตามมูลค่าหลักประกันเพียงอย่างเดียว แต่ว่าดูภาระหนี้สินรวมหรือจำนวนเงินที่คุณจะสามารถผ่อนชำระได้ในที่สุดด้วย ซึ่งความสามารถในการผ่อนชำระดังกล่าวก็ดูได้จากแหล่งรายได้ของคุณนั่นเอง
8ไม่มีหลักประกันก็สามารถขอสินเชื่อได้
ในการปล่อยสินเชื่อประเภทที่ไม่ใช้หลักประกัน ธนาคารถือว่ามีความเสี่ยงสูง ดังนั้นคุณสมบัติของผู้ที่จะผ่านการอนุมัติได้ ก็จำเป็นต้องสูงกว่าการขอสินเชื่อทั่วไป ไม่ว่าจะเรื่องประสบการณ์ ยอดหมุนเวียนบัญชี อัตราดอกเบี้ยที่คิดก็มักจะสูงกว่า (ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ) ดังนั้นถ้าคุณมีหลักประกัน สิ่งที่ดีที่สุดคือเสนอหลักประกันประกอบการขอสินเชื่อ กรณีที่มีหลักประกันไม่พอ คุณสามารถติดต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อขอใช้บริการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อได้
9เตรียมพร้อมดี มีชัยไปกว่าครึ่ง
การขอสินเชื่อที่ดีจำเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมก่อนเสมอ นอกเหนือจากเอกสารประกอบต่าง ๆ แล้ว ยังต้องประเมินแผนการทางการเงินคร่าวๆ เช่น คุณต้องการเงินเท่าไหร่ รายได้โดยประมาณต่อปีเป็นเท่าไหร่ สามารถใช้หลักประกันอะไรได้บ้าง ประเมินจากเงื่อนไขของแต่ละธนาคารแล้ว คุณน่าจะได้วงเงินสักเท่าไหร่ ถ้าไม่พอคุณมีแผนจะทำอย่างไร คุณจะสามารถชำระคืนได้หรือไม่ ภายในกี่ปี คำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมก่อนดำเนินการเรื่องขอสินเชื่อ

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555

รวมข่าวความเคลื่อนไหว AEC ในประเทศ 1-10 มกราคม 2012


ผ่าแผนแรงงานปี 55 เน้น “รุก” มากกว่ารับ!!


**พัฒนาฝีมือรุกตลาด ตปท.-รองรับAEC

     
       เกือบครึ่งปีหลังของปี 2554 กระทรวงแรงงานภายใต้การบริงานโดยนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง มีนโยบายใหญ่ๆ ที่ถูกผลักดันออกมาเป็นรูปเป็นร่างรอการบังคับใช้ในปี 2555 ทั้งในส่วนของภาคแรงงาน และในส่วนของระบบประกันสุขภาพ อย่างนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ใน 7 จังหวัด และ 40% ในจังหวัดที่เหลือที่ถูกผลักดันออกมาเป็นกฎหมายแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2555 และนโยบายการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ จากระบบเหมาจ่ายรายปี เป็นระบบจ่ายตามกลุ่มโรคร้ายแรงของผู้ป่วยใน ของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงแรงงาน โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2555 ทั้งนี้ แนวทางของมาตรการในปี 2555 จึงต้องสอดรับกับนโยบายเดิม และรองรับนโยบายใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ ดังนี้
     
       **กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
     
       นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒฯ จะต้องทำงานเชิงรุกมากขึ้น ต้องบุกมากกว่าตั้งรับ เพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน ในปี 2558 โดยจะเน้นแรงงานในภาคธุรกิจยานยนตร์ที่ไทยเป็นศูนย์การการผลิตของโลก ด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความเชี่ยวชาญในทุกภาคส่วนของธุรกิจประเภทนี้ เพื่อรองรับการลงทุนที่จะเข้ามาช่วงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งจะมีการประสานกับทางกระทรวงศึกษาเพื่อนำนักศึกษาอาชีวะมาพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับธุรกิจประเภทนี้
     
       “ส่วนแรงงานในประเทศ นอกจากจะมีการปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท ใน 7 จังหวัดนำร่อง และอีก 40% ทั้งประเทศ ในปี 2555 แล้วนั้น ก็จะมีการเน้นพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้ได้ค่าจ้างที่เพิ่มมากขึ้น เพราะขณะนี้ก็มีแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ สามารถรับค่าแรงขั้นต่ำมากกว่า 400-600 บาทต่อวัน ซึ่งจะเป็นผลดีกว่าการส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศที่แม้จะเงินเดือนสูงกว่า แต่เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว ก็แทบไม่ต่างกับรายรับที่ได้จากการทำงานในประเทศ” รมว.แรงงานกล่าว
แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์
       **กรมการจัดหางาน
     
       นายเผดิมชัยกล่าวว่า จะมีการส่งเสริมแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศมากขึ้น ผ่านสัญญาการจ้างงานแบบรัฐต่อรัฐ โดยจะรุกตลาดทั้งในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฮ่องกง และในตะวันออกกลาง เช่น ลิเบีย อิสราเอล เป็นต้น ซึ่งจะมีการประสานกับกระทรวงยุติธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้นักโทษที่ได้รับอภัยโทษประมาณ 28,000 คน มีงานทำด้วยการทำงานร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ความรู้ด้านภาษา และวัฒนธรรม
     
       “อีกทั้งยังต้องมีการควบคุมดูแลบริษัทจัดหางานไปทำในต่างประเทศให้เข้มข้นขึ้น เพราะที่ผ่านมาพบปัญหาร้องเรียน เช่น ถูกหลอกเก็บค่าใช้จ่ายแล้วไม่ได้ไปทำงาน เสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าความเป็นจริง หรือแม้กระทั่งได้ไปทำงานยังต่างประเทศแล้วแต่ไม่ได้รับเงินเดือน ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบบริษัทจัดหางานเหล่านี้ให้เข้มข้นมากขึ้น พร้อมทั้งป้องกันปัญหาด้วยการส่งแรงงานไปทำงานแบบรัฐต่อรัฐ ซึ่งจะช่วยให้แรงงานสามารถไปทำงานได้โดยไม่ต้องผ่านบริษัทตัวแทน” นายเผดิมชัยกล่าว
     
       **กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
     
       นายอาทิตย์ อิสโม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า จะมีมาตรการรองรับนโยบาย 300 บาท ด้วยการออกไปอธิบายให้ผู้ประกอบการฟังเพื่อทำความเข้าใจ ว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐอย่างไรบ้าง เช่น มาตรการลดภาษี การช่วยพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น ขณะเดียวกันก็จะมีมาตรการตรวจสอบ หากนายจ้างไม่จ่ายค่าแรงตามที่กฏหมายกำหนดก็จะมีโทษทั้งจำทั้งปรับ ในส่วนของลูกจ้างก็ต้องมีการทำความเข้าใจในเรื่องมาตรการที่ต้องช่วยเหลือนายจ้าง เช่น การพัฒนาตัวเองทั้งทางด้านฝีมือการทำงานและเรื่องความซื่อสัตย์ เพื่อเป็นการลดตุ้นทุนให้กับนายจ้าง เพราะหากนายจ้างแบกรับต้นทุนไม่ไหวผลที่ตามมาคือการเลิกจ้าง
       “นอกจากนี้จะมีการส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ในโรงงาน เพื่อส่งเสริมการออมเงินของแรงงานให้มากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบและคุณภาพชีวิตของแรงงาน โดยจะทำเรื่องนี้ร่วมไปกับโรงงานสีขาว ซึ่งสามารถจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ได้ที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด” นายอาทิตย์กล่าว
     
       **สำนักงานประกันสังคม (สปส.)
     
       นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการประกันสังคม กล่าวว่า จะมีการปรับระบบบริการทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารักษากับโรงพยาบาลในระบบ สปส.ได้ทุกแห่ง เริ่มจากสามารถรับการรักษาจากโรงพยาบาลของรัฐในเครือข่ายเดียวกันของแต่ละสังกัดก่อน ประกอบด้วย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สังกัดกระทรวงกลาโหม และโรงพยาบาลสังกัด กทม. แล้วจึงพัฒนาให้ข้ามเครือข่ายกันได้ในภายหลัง ทั้งนี้จะปรับปรุงวิธีการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลแก่โรงพยาบาลให้เหมาะสมต่อไป รวมถึงจะมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้วย ทั้งประกันสังคมมาตรา 33, 39 และ 40กสอ.เปิดแผนงานปี 55 มุ่งพัฒนาเอสเอ็มอี ทั้งปั้นหน้าใหม่และรายเดิมให้มีศักยภาพพร้อมก้าวสู่เวทีการแข่งขันเปิดเสรีอาเซียน ระบุเน้นเสริมแกร่งเชิงลึก
       
       นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า แนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของกรมฯ ในปี 2555 จะแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการที่จะเข้าไปดูแล ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของกิจการเอง 2. วิสาหกิจทั่วไปที่รวมกลุ่มกัน และ 3. วิสาหกิจชุมชน หรือโอทอป
       
       ทั้งนี้ แผนงานหลักที่กรมฯ ได้วางไว้ ประกอบไปด้วย 1. การพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ในแบบสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ตั้งเป้าจำนวน 3,500 ราย ซึ่งผู้ประกอบการรุ่นใหม่นี้ ต้องพร้อมจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย 2. การพัฒนาเจ้าของกิจการรายเดิมให้ได้รับความรู้ เรื่องการจัดการสมัยใหม่ในทุกด้าน เพื่อปรับตัวเข้ากับการค้าในยุคใหม่ และ 3. เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
       
       “จะเห็นได้ว่า แผนการดำเนินงานในปี 2555 ทั้ง 3 แผน ยังคงมุ่งไปที่การพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถที่จะรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2015 ในแบบลงลึกมากขึ้น เป็นการทำงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ที่เน้นการให้ความรู้ในเรื่องในเบื้องต้น แต่ในปี 2555 จะเน้นเรื่องของการพัฒนาและการปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง ในตลาดอาเซียน” นายพสุ กล่าว
       
       ทั้งนี้ โครงการหลักที่จะเกิดขึ้นในปี 2555 คือ คัดเลือกผู้ประกอบการจำนวน 8,000 รายทั่วประเทศ ที่มีความรู้ในเรื่องของ AEC มากพอสมควร มาเข้าร่วมเวิร์คชอป การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยจะแบ่งการทำ เวิร์คชอปเป็นกลุ่มๆละ 50-60 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ให้มีความเข้มแข็ง พร้อมก้าวไปสู่ระดับภูมิภาค โดยทางกรมฯจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลแบบรายกิจการ รวมถึง คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ในการทำตลาดในอาเซียนมาร่วมเป็นพี่เลี้ยง นอกจากนี้ ในปี 2555 ให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย (Product development) เพื่อรองรับการที่จะขึ้นเป็นผู้นำในตลาดอาเซียน

http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9550000000588

สสว.อัดงบ600ล.เตรียมพร้อมSMEไทยสู่ตลาดAEC

Jan 07, 2012 (08:15 AM)
สสว.ทุ่มงบอีก 600 ล้านบาท เตรียมความพร้อมด้านการแข่งขันและทุกๆด้านแก่เอสเอ็มอีไทย 3 ด้านก้าวสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน( AEC)

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว.เตรียมความพร้อมเอสเอ็มอีไทย ซึ่งมีจำนวนถึง 2.82 ล้านกิจการ คิดเป็นร้อยละ 95 ของจำนวนกิจการทั้งหมดในประเทศไทย ให้ก้าวสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 เพราะตลาด AEC จะที่มีขนาดตลาดใหญ่ขึ้นด้วยจำนวนประชากรรวมกันกว่า 550 ล้านคน

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ สสว.เตรียมความพร้อมให้ เป็นการเตรียมความพร้อมตั้งแต่กลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และกลุ่มที่อยู่ปลายน้ำ ได้แก่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและเฟอร์นิเจอร์  หัตถกรรมสิ่งพิมพ์ อาหารและท่องเที่ยว รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยทุ่มงบประมาณในการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ รวม 287 ล้านบาท

โดยปีงบประมาณ 2554 สสว.คาดว่า จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มจากสำนักงบประมาณเป็น 600 ล้านบาท ซึ่ง สสว.จะนำงบประมาณที่ได้รับการจัด สรรเตรียมความพร้อมของเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง โดยปีงบ 2554 จะเน้นใน 3 ด้านคือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความพร้อมในทุก ๆ ด้านของเอสเอ็มอี การสร้างรายได้ เสริมสร้างศักยภาพ โดย สสว.จะเข้าไปร่วมมือกับผู้ว่า ราชการจังหวัดทั่วประเทศในการพัฒนาเอสเอ็มอีไทย ด้านสุดท้ายที่จะดำเนินการคือ การสานต่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน ตลาดข้อตกลงเขตการค้าเสรี และการบุกเข้าสู่ตลาด AEC ของเอสเอ็มอีไทยต่อไป

นายยุทธศักดิ์ กล่าวว่า ตัวอย่างของการเตรียมความพร้อมให้กับเอสเอ็มอี ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพที่จะออกไปรับงานก่อสร้างในประเทศอาเซียนอย่าง สปป.ลาว และเวียดนามที่เริ่มพัฒนาประเทศอย่างจริงจัง โดยมีการสนับสนุนให้มีการสร้างฐานข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจ ต่อเนื่อง ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนที่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การจัดทำคู่มือเครือข่าย SMEs Consortium สำหรับเป็นเครื่องเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจนสายสัมพันธ์ในสายอุปทานในลักษณะพันธมิตรระยะยาว และเสริมสร้างเครือข่ายหุ้นส่วนผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างและ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ปัจจุบันกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีจำนวนทั้งสิ้น 94,557 ราย มีการจ้างงาน 449,877 คน มูลค่ารายได้ในปี 2550 ประมาณ 245,523 ล้านบาท และได้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยรวมประมาณ 16,121 ล้านบาท โดยเป็นมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ที่เกิดจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประมาณ 8,794 ล้านบาท

AEC » แผนกงานห้องสมุด ฝ่ายวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ...
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community: AEC) ณ แผลกงานห้องสมุดชั้น 1 โดยท่านจะได้พบกับนิทรรศการประวัติความเป็นมาของกลุ่ม ...
library.oarit.rmuti.ac.th/tag/aec/

ท่านผู้ว่าฯเปิดงานพูดถึง AEC | คลิป | สุขสบาย
ท่านผู้ว่าฯเปิดงานพูดถึง AEC. By PhitsanulokTourism @ Mon, 26 Dec 2011 11:25 AM. M2U01669 Phitsanulok Tourism. ...
www.suksabuy.com/.../ดูคลิป-ท่านผู้ว่าฯเปิดงานพูดถึ...


ส่งโครงการ”ต้นกล้าทูโกล”พัฒนาศักยภาพSMEไทย | เชียงใหม่ ข่าวเชียงใหม่ ...
โดย ja_cmnews
สำนักงานส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือเชิญร่วมโครงการ ต้นกล้า ทู โกล (TON KLA TO GOAL) พัฒนาศักยภาพ SME ไทยสู่สากล ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์หัตถกรรม เพื่อรองรับการเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
เชียงใหม่ ข่า...

กสอ. เผยแผนปี 55คัดผปก.8 พันราย มุ่งเป้าติวเข้มเอสเอ็มอีสู่เวทีAEC - PUBLIC HOT ...
กสอ. เผยแผนปี 55คัดผปก.8 พันราย มุ่งเป้าติวเข้มเอสเอ็มอีสู่เวทีAEC SMEs.
www.publichot.com/forums/showthread.php?t=978955


ข้อมูลพื้นฐาน AEC Read More..
ข้อมูลพื้นฐาน AEC Read More.. ... พัฒนาผู้ประกอบการไทย ให้แข่งขันได้ในตลาดโลก. You are here: Asean » ข้อมูลพื้นฐาน AEC Read More.. Login Intranet E-Mail ...
www.ditp.go.th/Default.aspx?tabid=477&qCategoryID...
เตรียมความพร้อมฯสู่ AEC
โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.
ipc6.dip.go.th/งานบรการ/เตรยมความพรอมฯสAEC/.../Default.asp...


Manager Online - ก.ล.ต.เสนอสรรพากรเลิกเก็บภาษีเงินปันผล รับ AEC ปี 58
นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทัพย์ หรือ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือเสนอกรมสรรพากร ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 ...
www2.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID...
ค้นหาข่าว AEC เธ เธต 58: ครอบครัวข่าว 3
ค้นหาข่าว AEC เธ เธต 58 ติดตามข่าวด่วน ข่าว ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าวการเมือง ข่าว อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล ข่าวสังคม ข่าวดารา ข่าวบันเทิง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าว เทคโนโลยี ...
www.krobkruakao.com/search.php?str_search=AEC+เธ...
สำนักข่าวแห่งชาติ : กรมเจรจาฯ เผยไทยสอบผ่านแผนงานเดินหน้า AEC
กรมเจรจาฯ เผยไทยสอบผ่านแผนงานเดินหน้า AEC ... หรือ AEC Blueprint มีความคืบหน้า มากพอควร ผลประเมินรอบที่ 1 (ปี 2551-2552) อาเซียนภาพรวมทำได้ตามแผนร้อยละ ...
thainews.prd.go.th/view_asean2011.php?m...tb...

AEC - Siam Intelligence
โดย chaismart
สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย (AKI) ได้จัดทำแบบสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความเห็นของท่านผู้ประกอบการ SMEs ไทย โดยมีเป้าหมายในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ...
Siam Intelligence

AEC - Siam Intelligence
โดย chaismart
สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย (AKI) ได้จัดทำแบบสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความเห็นของท่านผู้ประกอบการ SMEs ไทย โดยมีเป้าหมายในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ...
Siam Intelligence

AEC
... | Facebook

AEC เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรค บ.ใหญ่ ถึงอย่างไรได้เปรียบอยู่แล้ว SME ไม่เตรียมรับมือกับ AEC ให้ดี โอกาสมาก็คว้าไม่ถึง อุปสรรคถล่มตูมเดียวเหมือนสึนามิ อาจเจ๊งได้ ...
th-th.facebook.com/bizcon965/posts/10150464669108999
ขายสับปะรดสี Neo. Aec.และ Hohen.
ค่าจัดส่ง ems กล่องละ 50 บาท นางพรรณผกา ชลนภาสถิตย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี พระราม 2 เลขที่ 239-224206-9 ที่ติดต่อ E-mail; phanpaga-c@hotmail.com โทร. ...
www.pantown.com/board.php?id=41546&area=4...
AEC Asean Economic Community
... AEC (ASEAN Economic Community) ทรัพยากร จะถูกกระจายสู่ตลาดทั่วโลกอย่าง รวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ของอาเซียนมีแนวโน้มที่จะเผชิญความต้องการเพิ่มขึ้น ...
www.aecresources.biz/homethai.php
ร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC FOCUS
Narrow screen resolution; Wide screen resolution. Decrease font size; Default font size; Increase font size. Home · Article ร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ...
www.tlcb.or.th/index.php?option=com...view...
อบรมหลักสูตร “Practical Service 3.0 for AEC” - สัมมนาดีดี ดอท คอม
หัวข้ออบรม สัมมนา: ผลกระทบต่อภาคธุรกิจบริการต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ใน ปร 2015; ธุรกิจภาคปริการที่ได้รับผลกระทบจาก AEC ในปี 2015 ...
seminardd.com/2012/9049
“พาณิชย์” จัดอบรมต้นกล้า ทู โกล พร้อมดัน SMEs ขึ้นแท่น AEC
“พาณิชย์” จัดอบรมต้นกล้า ทู โกล พร้อมดัน SMEs ขึ้นแท่น AEC. นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ...
www.ditp.go.th/DEP/DOC/54/54005004.doc
ศุลกากรมุ่งเข้าสู่ "AEC" ดึงเทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพบริการ
ASTVผู้จัดการรายวัน - ศุลกากรเดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เร่งเพิ่มศักยภาพ เจ้าหน้าที่กรมฯ นำเทคโนโลยีที่มันสมัยมาใช้ควบคู่การอำนวยความสะดวกการส่งออก ...
www.its.in.th/index.php/component/content/.../8497--qaecq--
AEC kongyut [Compatibility Mode]
21/12/54. 1. 3. สถานการณ์การเคลื อนย้ายแรงงานในอาเซียน. 19. • จํานวนแรงงานเคลือน ย้ายเข้า-. ออกของประเทศในอาซียน. • จํานวนแรงงานเคลือนย้ายเข้า-. ออกของแรงงานไทย ...
home.dsd.go.th/kamphaengphet/AEC/03AEC_kongyut.pdf
เกร็ดน่ารู้ AEC... | Facebook
เกร็ดน่ารู้ AEC Insight วันนี้ยังคงเป็นเรื่องราวของการบริหารงานด้าน HR เพื่อเตรียมพร้อม การก้าวเข้าสู่ AECอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ ...
th-th.facebook.com/AECinsight/posts/221062827968655
AEC-คน-นวัตกรรม ท้าทายธุรกิจไทย ปี 2012 : i-NewsPaper กรุงเทพธุรกิจ
เมื่อโลกทั้งใบเชื่อมโยงกันแบบไร้ขีดจำกัด การค้าเกิดขึ้นได้ทุกวินาที...แค่เพียงปลายนิ้ว และ ในก้าวย่างที่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียนกำลังจะหลอมรวมกันเป็นหนึ่ง.
daily.bangkokbiznews.com/detail/38283
กรมเจรจาฯ เผยไทยสอบผานแผนงานเดินหนา AEC นางศ
กรมเจรจาฯ เผยไทยสอบผานแผนงานเดินหนา AEC. นางศรีรัตน รัฐปานะ อธิบดีกรม เจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย เปดเผย ...
www.aihd.mahidol.ac.th/sites/default/files/images/.../a1_26.pdf

วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555

[วิจารณ์ข่าว]คลังชงพ.ร.ก.ซอฟท์โลน3แสนล้านช่วยSMEอ่วมน้ำท่วม : ทำไมSoftloanไทยไม่ตอบโจทย์SME

"คลัง" ชง พ.ร.ก.ซอฟท์โลน 3 แสนล้าน ช่วย "เอสเอ็มอี" อ่วมน้ำท่วม

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
"คลัง" ชง ครม. คลอด พ.ร.ก.ฉุกเฉินซอฟท์โลน วงเงิน 3 แสนล้าน ในอัตราดอกเบี้ย 0.1% ให้แบงก์พาณิชย์นำไปปล่อยกู้ให้แก่เอสเอ็มอีประสบอุทกภัย ในอัตราดอกเบี้ย3% คงที่ 5 ปีรายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า เมื่อวันที่ 28 ธันวาคมที่ผ่านมา นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนาม ร่าง พ.ร.ก. ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟท์โลน) วงเงิน 3 แสนล้านบาท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าว กำหนดให้ ธปท. จัดซอฟท์โลนให้ธนาคารพาณิชย์ นำไปปล่อยสินเชื่อต่อ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.1 % ซึ่งร่าง พ.ร.ก.ดังกล่าวจะเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนเพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว
       โดยการยกร่าง พ.ร.ก. ให้ชัดเจนว่าเป็นซอฟท์โลน เพราะเป็นเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นเฉพาะคราวนี้ ไม่ได้ทำทุกปี และไม่ให้นำไปปล่อยสินเชื่อให้แก่ธุรกิจขนาดใหญ่ แต่จะปล่อยสินเชื่อเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอีแบงก์) รวมถึงบุคคลทั่วไป เพื่อแก้ปัญหาจากเหตุน้ำท่วม และให้ใช้เฉพาะกรณีน้ำท่วมในปี พ.ศ. 2554 เท่านั้น

       สำหรับการกำหนดวงเงินปล่อยสินเชื่อต่อให้เป็นสัดส่วนซอฟท์โลนของ ธปท. 70 % และธนาคารพาณิชย์ใช้เงินตนเอง 30 % คิดอัตราดอกเบี้ยกับลูกค้า 3 % คงที่ 5 ปี เชื่อว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่จูงใจและระยะเวลาชำระหนี้ที่เพียงพอในการ ฟื้นฟูธุรกิจ หรือที่อยู่อาศัยของประชาชน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     อ่านข่าวนี้แล้วรู้สึกว่าจะรัฐบาล ราชการจะคิดทำเรื่องเงินๆทองๆ ที่เกี่ยวกับสินเชื่อ คนแรกที่เค้าควรไปถามความเห็นคือ แบงค์ชาติ และธนาคารพาณิชย์ ดูก่อน หรือใกล้ๆตัวอย่างสสว. น่าจะรู้เรื่องนี้ดีว่าทำไมสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับ SME ทำออกมายังไงก็ไม่เคย Work ซักกะที
      ที่ผ่านมามีโครงการลักษณะนี้ออกมาให้ภาคประชาชนไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่รัฐจะออกให้ภาคธุรกิจมักสะดุดปัญหาทุกที และก็จะมีเสียงจาก สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้าออกมาว่ารัฐบาลไม่ช่วย SME
       อย่างแรกต้องเข้าใจกระบวนการออกสินเชื่อของระบบธนาคารก่อน ซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบของแบงค์ชาติ โดยการพิจารณาสินเชื่อนั้นพิจารณาตามความเสี่ยง จะเห็นได้ว่าธนาคารพาณิชย์ต่างๆก็แข่งขันกันให้สินเชื่ออยู่แล้วโดยแข่งกันทั้งจำนวนเงินที่ให้และดอกเบี้ยที่จะคิดกับลูกค้า ซึ่งทั้งหมดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่มีกับลูกค้า เพราะอัตราดอกเีบี้ยที่คิดกับธุรกิจSMEนั้น เพียงไม่กี่% (ประมาณไม่ถึง8-16%ต่อปี) นั้น คงไม่คุ้มกับความเสี่ยง และยังมีเพดานความเสี่ยงของแบงค์ชาติและกฎหมายคุ้มครองต่างๆอีกด้วยเพราะกฎหมายต่างๆออกมาเพื่อป้องกันและคุ้มครองเงินฝากที่ธนาคารรับฝากไว้จากประชาชน
       แนวทางที่จะให้เกิด Softloan และนำมาใช้ได้จริง ที่ใกล้เคียงที่สุดตอนนี้คือมีบสย.มาช่วยค้ำประกันแต่โดยปกติก็มีอยู่แล้วโดยบสย.จะมาค้ำประกันให้ลูกค้าเพื่อให้ธนาคารปล่อยเงินให้ได้มากขึ้นและบสย.ก็คิดดอกเบี้ยจากลูกค้าอีก2-3% แต่การค้ำของบสย.ก็ไม่ได้เป็นการรับความเสียงแบบเต็มจำนวน รับเพียงแค่ 20%-30% ก็ยังคงกลับไปที่ข้อแรกนั้นแหล่ะคือความเสียงของ SME ที่มีปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินก็ยังไม่ถูกแก้อยู่ดี
      ดังนั้นควรจะทำการแก้กฎหมายข้อบังคับต่างๆและปล่อยSoftloanผ่านแบงค์รัฐ เท่านั้นแต่ก็ต้องไปประเมินความเป็นไปได้ที่จะได้คืนด้วย แต่นี่คือหน้าที่ของรัฐ  Softloan ที่ต่างประเทศได้ผลก็แก้ปัญหาอย่างนี้ คือแก้ไปที่คนที่ขอกู้ไม่ได้ กับคนที่ขอกู้ได้แต่ประสบภัยก็ให้ดอกเบี้ยที่ต่ำสุดๆ และต้องระวังไม่ให้กลายเป็นเครื่องมือให้ผู้ประกอบการใช้Re-finance ซึ่งจะทำให้เสียระบบการเงินของประเทศ
HTC Sensation XL ตอบโจทย์ชีวิตคนทำงาน [USER Review]


        ครั้งแรกของการได้ลองทดสอบมือถือรุ่นใหม่ล่าสุด htc sensation xl เอามาทดสอบการใช้งานจริงตามแบบชีวิตคนทำงานประจำ 8ชั่วโมง ต่อเนตอ่านเมล เดินทางสองชั่วโมงเล่นเกมส์ฟังเพลง วันหยุดท่องเที่ยวถ่ายภาพแชร์เพื่อนๆในSocial media

วันที่1 ทำความรู้จักกันก่อน
ทดสอบการเริ่มต้นใช้งานแบบคนไม่เคยใช้ Smart phone ของ htc เลย (ที่จริงใช้ Nexus one แต่htcไม่เคยบอกเป็นของเค้าไปศูนย์ไหนก็ไม่สนใจ :-( แอบดราม่า)

       เริ่มต้นครั้งแรกพบสบตา จอใหญ่ ภาพใสมาก ชอบๆ แต่ตัวที่ลองนี้เป็นสีขาวอาจไม่ใช่ผู้ชายทุกคนที่จะชอบ โดยส่วนตัวด้วยวัสดุพื้นผิวพลาสติกสีขาวแบบนี้คงต้องหาปลอกมาใส่สำหรับวันทำงานให้ ดูสดใสน้อยลง แต่ถ้าวันหยุดสบายๆ ก็สวยดี


ปุ่มกดเปิดอยู่ด้านบนกดเปิดเครื่องครั้งแรกโอ้วบูทเครื่องเร็วมากๆ เร็วพอๆกับเปิด Nokia3310 (รู้จักป่าว) อันนี้ถูกใจมากปกติพวก สมาร์ทโฟนเหมือนคิดมากโฟน กว่าจะเปิดแล้วโทรได้นานเหลือเกิน เปิดเสร็จอ้าว ลืมใส่ซิม -_- แกะเปิดฝาตัวล๊อกอยู่ข้างล่างแกะยากนิดนึงสงสัยนิ้วใหญ่ พอใส่ซิมaisเข้าไปเครื่องฉลาดมากแม้ไม่มี siri แต่สื่อสารกันรู้เรื่องด้วยภาษาไทย เครื่องจะพาเรา setup ค่าต่างๆเองถือว่าง่ายมากๆสำหรับคนไม่ค่อยรู้เรื่องแบบผม ทำตามไปทีละขั้นมี่สำคัญต้องมี google account จะสะดวกมากๆ ตรงนี้ให้เต็มไปเลย สำหรับการรู้จักกันครั้งแรกเราเริ่มเข้ากันได้ดี ทำตามขั้นตอนนี้เลยครับ

วิธีการ ตั้งค่าเริ่มต้นใช้งาน htc sensation xl 

เลือก Setup 

เลือกภาษาที่ต้องการ


หากต้องการโอนข้อมูนใน Sim หรือเครื่องเก่าเข้าเครื่องใหม่ ให้เลือ Transfer my stuff 

เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อ internet  สำหรับคนที่มี Package  internet มือถือเลือกอันแรก แต่ถ้าไม่มี อยากต่อเนตเฉพาะตอนอยู่บ้านและมี wifi เลือกอันหลัง (ประหยัดแบตฯด้วย)

เลือกว่าจะ Sync ข้อมูลอัตโนมัตหรือทำเมื่อสั่ง

เลื่อกตั่งค่าwifi

จุดอันตรายสำหรับพวกความลับเยอะไม่ค่อยอยากให้ใครรู้ว่าอยู่ไหน แต่ถ้าชอบเปิดเผยเลือกตรงนี้จะแชร์ Location ไปในทุกกิจกรรม ถ่ายภาพก็รู้ว่าถ่ายจากที่ไหนในโลก
ภาพรวมของเมนูเครื่องมือต่างๆที่มีมาพร้อมกับเครื่อง ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานโดยไม่ต้องโหลดอะไรเพิ่มเติมครับ

 • เครื่องคิดเลข 
 • ปฎิทิน พยากรณ์อากาศ
 • เครื่องบันทึกแยกกัน ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ อัดเสียง ดูรูป อ่านหนังe-book
 • เครื่องมือบันเทิง ดูหนัง ฟังเพลง มีค้นหาเพลงด้วยเสียง SoundHound 
 • เครื่องมือเชื่อมต่อ Social Media มีทั้งตัวรวม/ตัวแยก Facebook twitter 
 • เครื่องมือทำงานรวม e-mail หลายๆ Account มาไว้ด้วยกัน App ดูหุ้น 

จุดนี้ดีกว่า IOS ส่วนที่ไม่คิดว่าน่าจะมีแต่ก็มี คือไฟฉาย กับวิทยุFM(ไม่ผ่านเนต) ระบบนำทาง(ไม่ผ่านเนต) ตัวจัดการไฟล์ในเครื่อง

ผ่านการใช้งานวันแรกแบบใช้ Edge แบตเตอรี่เหลือครึ่งหนึ่งใช้ได้ทีเดียว กลับมาบ้านเบตเหลือเกือบครึ่ง กลับมาบ้านวันฝนตกหนักไฟดับพอดีได้ทดลองใช้ App ไฟฉายเลยเปิดปิดง่าย ปรับระดับความสว่างของไป LED ได้ 3ระดับ


วันที่2 กับ htc sensation xl  ที่แบบคนทำงานหนุ่งออฟฟิตมาดูว่าชีวิตหนึ่งวันต้องทำงานอะไรเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์ได้แค่ไหน

7.00 ออกจากบ้านมาทำงานด้วยระบบนำทาง GPS  บอกทางและตำแหน่งแม่นยำมากๆ มาดูตัวอย่างการใช้งานกัน


8.00 ถึงออฟฟิตแล้ว สิ่งที่มือถือดีๆควรทำคืออะไรบ้าง แน่นอนคือการถ่ายรูปสาวๆ หุหุ  การมีมือถือที่มีกล้องดีๆช่วยให้เราใกล้ชิดคนหน้าตาดีชอบถ่ายรูปได้อย่างไม่ยากเย็นนัก
คว้ามาถ่ายแบบไม่ต้องโฟกัส ได้ภาพคมชัดอ่านป้ายบอกทางไกลๆ ได้เท่าสายตาเรามองเอง

ถ่ายรูปสาวๆในที่ทำงาน แสงใน Office ที่ไม่ค่อยสว่างนัก ได้ความชัดประมาณนี้  ปรับแต่งภาพถ่ายได้นิดหน่อย พอสนุกๆ


8.30 น. เริ่มต้นทำงาน ก็ยังถ่ายรูปอยู่ 555

อ่านหนังสือพิมพ์ถ่ายภาพแทนการสแกนงานได้เลย 


ถ่ายวัสดุใกล้ๆ ไม่มีปัญหาเลยครับ ความละเอียดเอาไปทำงาน Art ต่อได้สบายๆใช้ถ่ายภาพทำข่าวประชาสัมพันธ์เบื้องต้นได้ (แต่ไม่ดีนักในแสงน้อย)

สำหรับขนาดตัวเครื่องก็ถือว่าใหญ่เทอะทะเหมือนกันใส่กระเป๋าเสื้อไม่ไหว ใส่กระเป๋ากางเกงก็มองเห็น แต่ก็อย่างว่ามันเป็นมือถือ ก็ต้องเอาไว้ถือ ด้วยความเป็นสีขาวและเป็นพลาสติกมีโอกาสเป็นรอยสูง แต่ตัววัสดุนี้เช็ดทำความสะอาดง่ายไม่ต้องห่วง

11.00 น. หิวข้าวแล้วเริ่มหาร้านอาหารกิน สำหรับการใช้งานการจับตำแหน่งที่อยู่ค่อนข้างแม่นยำ ใช้ App ที่เป็น Social app ต่างๆในการหาร้านอาหารใกล้เคียงได้ตรง
   กินข้าวเที่ยง เล่นทวิต ถ่ายภาพ ลื่นไหลดีมาก เปิดปิดหลายๆ APP ทำงานพร้อมกันได้ดี ไม่สะดุด

13.00 น. เริ่มต้นทำงานช่วงบ่าย การใช้งานช่วงเช้าแบบเต็มที่ ระบบนำทาง30นาที ถ่ายรูป เช็คเมล กินข้าวเที่ยงถ่ายรูป ทวิตบ้าง Up Facebook บ้าง รวมเปิดหน้าจอประมาณ3ชั่วโมง  จอดับ (ห้ามผวน)ประมาณ3ชั่วโมง เปิดใช้ 3G แบตหมดไปแล้วเกินครึ่ง *กินแบต*

15.00 น. จบแล้วแบตหมดเกลี้ยง วันนี้ไม่มีสายชาร์ตมาด้วย การใช้งานแบบใช้ชีวิตประจำวันกับ 3G ไม่รอดตลอดวันแน่นอน

วันที่3 การใช้งานวันหยุด
เช้าๆใช้ดู Youtube ผ่าน3G ไหลลื่นได้ดีมากๆและด้วยหูฟังสีแดงสดใส ที่ได้ลองครั้งแรกเรียกได้ว่าประทับใจในพลังเสียงเลยทีเดียว ประทับใจมากที่สุดของเครื่องนี้เลยก็ว่าได้
ใช้ดู MV Hotๆตอนนี้ อินจนน้ำตาไหลริน


จับภาพหน้าจอได้ง่ายๆ กดปุ่มเปิดปิด+Home

สำหรับการใช้เพือเสพสื่อบันเทิง online offline ผ่านหน้าจอยักษ์ XL และหูฟังชุดหูฟัง Beats by Dr. Dre ถือว่าเป็นจุดขายของ HTC Sensation XL เลยทีเดียวกับความจุของ Memoryเหลือน้อยไปนิดที่จะให้อัดสื่อบันเทิงลงไป  หากมองว่าอยากใช้เพื่อความบันเทิงดูหนังฟังเพลงระหว่างเดินทางได้ คุณภาพดีแต่ความจุน้อยไปหน่อย

สรุปจากความเห็นส่วนตัวคนใช้งานหลังจากได้กินอยู่ด้วยกันมา 1สัปดาห์ น้อง  HTC Sensation XL เธอ
หน้าตา(วัสดุ ) ****          ขาวสวยเหมาะกับคนที่ต้องการแสดงตัวตนคนรุ่นใหม่ วัยรุ่น 
รูปร่าง             ****           ใหญ่สำหรับพกพาในเวลาทำงาน 
การแสดงออก *****         ภาพแสงสีเสียง การถ่ายภาพ แจ่มมากๆ ดีกว่า iphone 
ความอึด          ***            ไม่ค่อยอึด แบตใช้ได้ไม่เต็มวัน(สำหรับ 3G)
จิตใจ(os)        *****         แอนดรอยของ HTC ที่โดนใจคนทำงาน
การใช้ในวันทำงาน  *****  เครื่องเดียวเอาอยู่ อ่านเมลตอบเมล อ่านไฟล์เอกสาร ถ่ายภาพทำข่าว 
การใช้ชีวิตวันหยุด   ****    ใช้ได้ดี เสียที่ความจุ กับแบต ถ้าจะเป็นเพื่อนเที่ยวต้องหาแบตสำรอง
           


ชอบที่สุด ความเร็วในการเปิดเครื่องและการเข้าถึงApp ต่างๆที่มีในหน้าแรก

ชอบน้อยที่สุด  แบตหมดเร็วความจุน้อย


จบแล้วการรีวิวแบบบ้านๆถ้าถามว่าคนทำงานระหว่างเครื่องนี้ HTC Sensation XL กับ iphone4s ถ้าคนทำงานแบบผม ผมขอแนะนำ HTC Sensation XL


ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสามารถกล้องแนะนำอ่านข้างล่าง

http://htcsociety.com/forums/sensation-xl-review-t1254.html

ข้อมูลของเครื่องแบบเจาะคุณสมบัติ
http://www.kafaak.com/2011/12/28/review-htc-sensation-xl-03/Published with Blogger-droid v2.0.2

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2555

Customer Solution Marketing Strategy เทรนใหม่ "ตอบตรงใจด้วยพันธมิตรธุรกิจ"

2 Trend การตลาดปี 2012 เทรนด์การตลาดที่น่าสนใจเห็นจะมีอยู่สองเรื่อง คือ CSR : Corporate Social Responsibility และ CSM Customer solution Marketing เทรนแรก CSR คงได้เห็นกันมามากเพราะวันนี้มีกิจกรรมอย่างนี้มากมาย แต่วันนี้อยากเล่าให้ฟังคือเทรนที่สอง ยังไม่ค่อยมีใครพูดกันมากนักแต่จากการสังเกตุกิจกรรมการตลาดของแบรนด์ใหญ่ๆ เริ่มมาทางนี้กันมากขึ้น หรือเรียกกันอีกแบบว่า Partnership marketing ไม่ทำตลาดคนเดียวหาคู่ค้ามาร่วมกันตอบสนองความต้องการลูกค้าร่วมกัน 2012 จะเห็นการทำตลาดแบบ Customer solution มากขึ้น ปี2011 นี้ก็เริ่มเห็นมามากแล้ว


Customer Solution ของ KBank
การใช้กลยุทธการตลาดแบบ Customer solution Marketing คือต้องคนหาให้เจอว่าความต้องการที่แท้จริงลูกค้าคืออะไร ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราอย่างเดียวตอบได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ต้องพ่วงอะไรเข้าไป

Case1 คนไม่ได้อยากได้มือถือSMART Phone เค้าต้องการ Facebook ถ่ายรูปแชร์ทุกที่ทุกเรื่อง ถ้าคุณขายมือถือต้องมาพร้อมSim datapack
Case2 คนไม่ได้ซื้อคอนโดเพื่อเป็นที่อาศัย ไม่ได้ซื้อห้องปูนเปลือย เค้าต้องการที่พักตกแต่งสวย คอนโดแต่งเสร็จจึงเกิดขึ้นโดยรวมราคาค่าตกแต่งด้วยเลย พร้อมกับ Financial package ที่ครอบคลุมทั้งหมดซึ่งขายดีมาก
Case3 ทาวเฮ้าส์ตกแต่งเป็นอาคารพาณิชย์สำหรับทำเป็นโฮมออฟฟิตเจาะกลุ่มนักออกแบบ เอเจนซี่ จึงรวมอุปกรณ์การทำธุรกิจเครื่องMac / Printer เข้าไว้ด้วยกัน

บี สแควร์ 


Case4 สินเชื่อเพื่อธูรกิจ เจาะกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ก็รวมส่วนที่ธุรกิจท่องเที่ยวต้องทำคือ การประชาสัมพันธ์ผ่านโลกออนไลน์ การอบรมพัฒนาธุรกิจ ระบบสื่อสารในองค์กร เข้ามาอยู่่ใน Package เดียวกันเลย

KBank หนุนกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวขนาดเล็ก จับมือพันธมิตร ททท สนท Google AIS ช่วยทุกมิติ


Trend การทำตลาดแบบ Customer Solution ในปี 2012 จะเห็นหลายแบรนด์จับมือกันตอบสนองความต้องการลูกค้าคนเดียวกัน Customer Solution Marketing ไม่ใช่การขายพ่วง และเป้าหมายคือเข้าลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าต้องตอบลูกค้าให้ตรง Partnerแต่ละราย ต้องเห็นลูกค้าคนเดียวกัน Need เดียวกัน ลดต้นทุนการเข้าถึงเพิ่มValueให้ลูกค้า เพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุดและยิดดีใช้บริการทุกอย่างที่เสนอ

ประโยชน์ของการใช้กลยุทธการตลาดแบบCSM

 • Customer Solution Marketing ที่เกิดจากหลายแบรนด์ร่วมตอบโจทย์ลูกค้าเดียวกันจะมี PR Value ในตัวเองสามารถดึงความสนใจของนักข่าวและสื่อได้มากรวมถึงการใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายของพันธมิตรธุรกิจ

 • Customer Solution Marketing จะมองเห็นภาพของลูกค้าชัด จะทำให้งานสื่อสารการตลาดได้ชัดเจน นักโฆษณาอยากรู้ที่สุดในการสื่อสารผ่านโฆษณาคือ ใครคือลูกค้า ดังนั้นการได้มาซึ่ง Customer solution นี้หล่ะคือการสร้างตัวตนของลูกค้าขึ้นมาซึ่งนักโฆษณา ครีเอทีฟสามารถทำงานต่อได้อย่างชัดเจน
ปัญหาในการสร้าง CSM

 • Customer Solution Marketing อาจไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะ Big Brand กว่าจะรวมกันทำมักมองตัวเลขลูกค้าใหม่ที่ตัวเองจะได้มาเป็นที่ตั้งและมองว่าอาจจะเป็นการส่งลูกค้าตัวเองให้กับลูกค้าของ Partner ซึ่งตรงจุดนี้ต้องใช้ความสามารถในการเจรจาแต่ละองค์กรควรจะต้องมีFunction Business partnership deverlopment เพิ่มขึ้นในงาน

ตรงจุดนี้ SME จะเกาะกระแส Customer solution marketing ยังไง ขอแนะให้เกาะกับบริษัทใหญ่ๆ ทำตลาดไปกับเค้า อย่ามองแค่สินเค้าเราเป็นของแถมที่มีหรือไม่มีก็ได้ต้องมองให้ออกว่าสินค้าไหนจะขายดีขึ้นถ้ามีสินค้าเราไปรวมอยู่ด้วย กลุ่มบริษัทที่จะทำ Customer Solution marketing ก็คงจะเป็นธนาคาร/มือถือ/บ้าน น่าจับตามองยิ่งนัก
LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...