บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2021

Marketing 5.0 Philip kotler

รูปภาพ
Marketing5.0 Technology for Humnity หนังสือเล่มนี้คือภาคต่อของ Markteing 4.0 โมเดลการตลาด 5.0 มีธีมคือการนำเทคโนโลยีมาช่วยทั้งคนทำการตลาดและลูกค้าได้พบกันและสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อกันตั้งแต่คนไม่รู้จักกัน จนทำให้เป็นคนรักและบอกต่อ  โดย Philip kotler ยังคงใช้หลักการของ 4.0 เหมือนเดิมเพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยี   A-Awareness (สร้างการรับรู้)   A-Appeal (สร้างการจดจำ) A-ASK (สร้างการปฏิสัมพันธ์) A-Act (สร้างการลงมือ เช่นการซื้อหรือทดลองใช้) A-Advocate (สร้างการกระตุ้นให้บอกต่อ) เส้นทางลูกค้ายังคงเหมือเดิมแต่เพิ่มเติมด้วยการใช้เทคโนโลยีการตลาดใหม่ๆ Marketing Technology หรือ Martech เข้าไปเติมเต็ม เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยทำให้การตลาดดีขึ้ได้อย่างไรบ้าง 1. DATA DRIVEN MARKETING     การให้ข้อมูลนำการตลาด เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ทำPERSONALIZED ข้อมูลให้เฉพาะเจาะจงกับลูกค้าแต่ละคนไปเลย ทั้งการเก็บจากพฤติกรรมการดูรายการทีวี การเข้าเยี่ยมเว็บไซด์ การเข้าออกร้าน  นำมาปรับปรุงให้เกิน Segment ใหม่ๆมากมาย เป็น Segment of One หรือหมายถึงการตลาดเพื่อลูกค้าคนนั้นโดยเฉพาะ 2.Predictive Marketing           คา