วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

Marketing 5.0 Philip kotler

Marketing5.0 Technology for Humnity

หนังสือเล่มนี้คือภาคต่อของ Markteing 4.0 โมเดลการตลาด 5.0 มีธีมคือการนำเทคโนโลยีมาช่วยทั้งคนทำการตลาดและลูกค้าได้พบกันและสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อกันตั้งแต่คนไม่รู้จักกัน จนทำให้เป็นคนรักและบอกต่อ  โดย Philip kotler ยังคงใช้หลักการของ 4.0 เหมือนเดิมเพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยี  

A-Awareness (สร้างการรับรู้)  

A-Appeal (สร้างการจดจำ)

A-ASK (สร้างการปฏิสัมพันธ์)

A-Act (สร้างการลงมือ เช่นการซื้อหรือทดลองใช้)

A-Advocate (สร้างการกระตุ้นให้บอกต่อ)

เส้นทางลูกค้ายังคงเหมือเดิมแต่เพิ่มเติมด้วยการใช้เทคโนโลยีการตลาดใหม่ๆ Marketing Technology หรือ Martech เข้าไปเติมเต็ม

Marketing5.0

เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยทำให้การตลาดดีขึ้ได้อย่างไรบ้าง

1. DATA DRIVEN MARKETING

    การให้ข้อมูลนำการตลาด เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ทำPERSONALIZED ข้อมูลให้เฉพาะเจาะจงกับลูกค้าแต่ละคนไปเลย ทั้งการเก็บจากพฤติกรรมการดูรายการทีวี การเข้าเยี่ยมเว็บไซด์ การเข้าออกร้าน นำมาปรับปรุงให้เกิน Segment ใหม่ๆมากมาย เป็น Segment of One หรือหมายถึงการตลาดเพื่อลูกค้าคนนั้นโดยเฉพาะ

2.Predictive Marketing    

    คาดการณ์ผลลัพธ์ของกลยุทธ์การตลาดและกลยุทธ์ ได้แม่นยำมากขึ้นจากฐานข้อมูลที่ใหญ่ รู้ผลก่อนเริ่มทำการตลาดจริงๆ

3. Contextual marketring   

สร้างประสบการณ์ใหม่ในโลกดิจิตอล จากโลกออนไลน์มาโลกออฟไลน์ ตั้งแต่หน้าเว็บไซด์เฉพาะตัวลูกค้า โฆษณาที่ใช้ภาษาและคำที่เหมาะกับลูกค้าคนนั้นๆ มาจะถึงหน้าร้านที่มีเซ็นเซอร์ช่วยจับให้รู้ว่าใครเข้าร้านต้องการอะไรให้เราสำเสนออะไรที่เหมาะบ้าง 

4. Augment marketing    

การทำงานอัตโนมัติทางการตลาด เช่นการออกใบเสนอราคา การติดตามชำระเงิน ด้วยระบบที่วางแผนมาอย่างดีทำงานแทนคน แล้วให้คนไปช่วยดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า 

5.AGILE MARKETING

การทำการตลาดแบบ AGILE ก็คือการทำทุกอย่างให้เร็วทั้ง กระบวนการ วิธีการ และการได้มาซึ่งผลลัพธ์ ให้ได้เร็วและเก็บ TEST และวัดผลนั้นเองครับ


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...