บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2012

ผลกระทบจากAEC ในธุรกิจ Telecom และ Computer

รูปภาพ
ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก http://ksmestartup.com สมัครวันนี้สัมมนาออนไลน์ฟรี ทั้งปี ธุรกิจบริการโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์...ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC) ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มีนาคม 2555 ธุรกิจบริการโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ นับเป็น 1 ใน 4 ของสาขาธุรกิจบริการเร่งรัดการเปิดเสรีในปี 2553 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) ซึ่ง ครอบคลุมถึงการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อการติดต่อสื่อสารทั้งด้านเสียงและข้อมูล เช่น บริการโทรศัพท์พื้นฐาน บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการเพลงและคอนเทนต์ต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ตลอดจนบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ เช่น บริการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ บริการติดตั้งพร้อมบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น ทั้งนี้ การเปิดเสรีสาขาบริการ โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ จะครอบคลุมการขยายเพดานสัดส่วนการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างชาติเป็นสูงสุดร้อยละ 70 และการลดข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการในรูปแบบต่างๆ ( Mode of Services) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขององ

บอกบุญจร้า วันศุกร์นี้ ครอบครัวผมจะไปทำบุญบริจาคเงินช่วยเหลือ โรงเรียนภูงามโนนสะอาด

รูปภาพ
วันศุกร์นี้ 30 มีนาคม 2555  ผมและครอบครัวจะไปบริจาคของเล่นอุปกรณ์กีฬา และเงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้โรงเีรียน ภูงามโนนสะอาด ซึ่งเป็นโรงเรียนกันดาล มีน้องที่มหาลัยคนหนึ่งไปเป็นครูอาสาอยู่และได้แจ้งบอกบุญมา โรงเรียนภูงามโนนสะอาด ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจของ พ.ต.ต.วิเชียร เสียงใส ขณะดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว ที่เห็นถึงความยากลำบากในการเดินทางของนักเรียนที่มาจากชุมชนภูงามและโนน สะอาด โดยมีความตั้งใจให้เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว  เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 141 คน ครูอาสา 15 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นเด็กสัญชาติไทย ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา และยังคงไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานใด ผมและครอบครัวจึงขอบอกบุญ ใครมีอุปกรณ์การเรียนเหลือใช้ ชุดนักเรียน อุปกรณ์กีฬาที่ยังใช้ได้ ร่วมทำบุญด้วยกันครับ หรือ ไม่สะดวกเป็นของจะเป็นปัจจัยก็จะนำไปส่งถึงมือครบทุกบาททุกสตางค์ครับ หากสนับสนุนเป็นของ รบกวนเิอามาที่office วันพุธหรือพฤหัสนี้ครับ หากสนับสนุนเป็นเงิน โอนมาได้ที่ บั ญชีธนาคา