บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2016

Thailand4.0 กับ ทิศทาง Startup ไทยที่รัฐบาลสนับสนุน

รูปภาพ
นโยบายไทยแลนด์4.0 ออกมาซักระยะหนึ่งแล้ว รัฐบาลต้องการเร่งรัดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเร็ว ทุกกระทรวงเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่ บางส่วนให้ความรู้บางส่วนลงมือทำ มีอุตสาหกรรม4.0 พาณิชย์4.0 เกษตร4.0 การศึกษา4.0 ออกมามากมาย หากย้อยกลับไปดูนโยบายของภาครัฐที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์10อุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ประกอบด้วย 1)    อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 2)    อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3)    อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4)    การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5)    อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)  ประกอบด้วย 1)    อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 2)    อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 3)    อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 4)    อุตสาหกรรมดิจิตอล 5)    อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร คนที่จะทำธุรกิจ Startup ควรถอดรหัสออกมาดังนี้ - ธุรกิจเราอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่สนับสนุนกลุ่มไหนใน 5 กลุ่มแรกรึป่าว ซึ่งจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มข้น ทั้งกฎหมายและงบประมาณ - หากไม่อยู่ใน10กลุ่มธุรกิจ