บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2022

เราจะนำแนวคิดเรื่อง AI มาใช้ในธุรกิจ SME ได้อย่างไร AI For SME

รูปภาพ
เราจะนำแนวคิดเรื่อง AI  มาใช้ในธุรกิจ SME ได้อย่างไร มาทำความเข้าใจ AI กันก่อน  AI (Artificial Intelligence) คือการสร้างความฉลาด( Intelligence)  ขึ้นมาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น ทำงานเสมือนเป็นมนุษย์ ช่วยการบริหารจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมากๆมหาศาล( Big Data)  ช่วยตัดสินใจแทนหรือเสนอทางเลือก ให้มนุษย์เราตัดสินใจอีกทางหนึ่ง  AI มีทั้งแบบที่เรากำหนดแนวทางการตอบให้เค้าทำงาน อาทิการกำหนดคำตอบของคำถามที่ถามมาในข้อความ  และแบบที่ให้เค้าเลือกให้เองก็ได้ อย่างภาพด้านบนนี้ก็สร้างจาก  AI  Wombo.art  หรือที่คุณเคยอย่างการเดินทางด้วย Google map AI ในไทยมีการพัฒนาอย่างไรบ้างในปัจจุบัน การพัฒนา AI เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นจนเราไม่รู้สึกว่าเป็นอะไรใหม่แล้ว มันเป็นเทคโนโลยีปัจจุบันที่เราใช้จนชิน ตั้งแต่ออกจากบ้าน จนกลับเข้านอน ในปัจจุบันมีข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลเกิดขึ้นมากมาย ประกอบกับการประมวลผลที่รวดเร็วขึ้น AI จึงเข้ามาช่วยจัดการข้อมูลต่างๆให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบาย ตั้งแต่ตื่นมา เปิดมือถือ AI ของFacebook เลือกคอนเทนต์ที่ดีที่สุดที่เราน่าจะอยากอ่านส่งมาให้เรา วางแผน