บทความ

เพชรา เชาวราษฎร์ อดีตนางเอกดังใครไม่รู้จักบ้าง เบื้องหลังความดังที่ถูกจัดการอย่างเป็นระบบ

เพชฌฆาตเศรษฐกิจ หรือ อีเอชเอ็ม (Economic Hit Men)

ไร้กรอบ

เข้าทำงานเพราะองค์กร...แต่ลาออกเพราะหัวหน้า