วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559

นิยาม SME Small and Medium Enterprises ในธุรกิจต่างๆ

SME  ย่อมาจาก small and medium enterprises 

SME ในภาคภาษาไทย นิยามว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (ทำไมต้องขนาดกลางและขนาดย่อมก็ไม่รู้ ทำไมไม่ขนาดเล็กและขนาดกลาง) หมายถึง ธุรกิจที่มีขนาดของธุรกิจไม่ใหญ่ จำง่ายๆ คือมีพนักงานไม่เกิน 200 คน มีทรัพย์สินไม่เกิน 200 ล้านบาท ที่ต้องมีนิยามของกลุ่มธุรกิจ SME ขึ้นมาเพราะ รัฐบาลเห็นว่าธุรกิจเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจประเทศไทย มีการจ้างงานคนจำนวนมาก และเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจของประเทศ แต่หากจะแบ่งให้ละเอียด สามารถแบ่งตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้

(ข้อมูลจากสสว.)
SMEกิจการผลิตสินค้า หมายความครอบคลุมถึง การผลิตที่เป็นลักษณะของการประกอบการอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยความหมายที่เป็นสากลของการผลิตก็คือการเปลี่ยนรูปวัตถุให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ด้วยเครื่องจักรกล หรือเคมีภัณฑ์ โดยไม่คำนึงว่างานนั้นทำโดยเครื่องจักรหรือด้วยมือ ทั้งนี้กิจการผลิตสินค้าในที่นี้รวมถึงการแปรรูปผลิตผลการเกษตรอย่างง่ายที่มีลักษณะเป็นการอุตสาหกรรม การผลิตที่มีลักษณะเป็นวิสาหกิจชุมชน และการผลิตที่เป็นการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนด้วย

SMEกิจการการบริการ หมายความครอบคลุมถึง การศึกษา การสุขภาพ การบันเทิง การขนส่ง การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ การโรงแรมและหอพัก การภัตตาคาร การขายอาหาร การขายเครื่องดื่มของภัตตาคารและร้านอาหาร การให้บริการเช่าสิ่งบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ การให้บริการส่วนบุคคล บริการในครัวเรือน บริการที่ให้กับธุรกิจ การซ่อมแซมทุกชนิด และการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
             
SMEกิจการค้าส่งและค้าปลีก  หมายถึง การให้บริการเกี่ยวกับการค้า โดยที่การค้าส่ง หมายถึง การขายสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วให้แก่ ผู้ค้าปลีก ผู้ใช้ในงานอุตสาหกรรม งานพาณิชยกรรม สถาบัน ผู้ใช้ในงานวิชาชีพ และรวมทั้งการขายให้แก่ผู้ค้าส่งด้วยกันเอง ส่วนการค้าปลีก หมายถึง การขายโดยไม่มีการเปลี่ยนรูปสินค้าทั้งสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อการบริโภคหรือการใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลในครัวเรือน การค้าในที่นี้มีความหมายรวมถึง การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนการซื้อขาย  สถานีบริการน้ำมัน และสหกรณ์ผู้บริโภค

ซึ่งแต่ละธุรกิจ ก็จะมีการกำหนดขนาดของธุรกิจแยกให้เห็นว่าเป็นขนาดย่อม หรือขนาดกลางตามตารางนี้


โดยการแบ่งนี้เพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานสนับสนุนต่างๆได้จัดแผนการสนับสนุนได้อย่างถูกต้อง 

หน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนการทำธุรกิจของ SME ที่ใช้นิยามนี้
  • กระทรวงพาณิชย์
  • กระทรวงอุตสาหกรรม
  • สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

องค์กรเอกชนที่ให้การสนับสนุน SME

  • สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำหรับธุรกิจอื่นๆในการจัดกลุ่ม SME อาจมีนิยามที่ต่างไป อาทิ กลุ่มของธุรกิจธนาคาร ไม่ได้ใช้นิยามนี้ แต่นิยามในด้านของตัวเลขยอดขาย

นิยามธุรกิจ SME ของธนาคารพาณิชย์
ธุรกิจขนาดกลาง Medium ยอดขาย 50-400 ล้านบาทต่อปี
ธุรกิจขนาดเล็ก Small ยอดขาย 10-50 ล้านบาทต่อปี
ธุรกิจขนาดย่อม Micro ยอดขาย ไม่เกิน 10 ล้านบ้านต่อปี

นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจในมุมของ บริษัทด้านไอที อย่าง Microsoft หรือ IBM ที่มองตามจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้

จะเห็นได้ว่าการแบ่งกลุ่มSME ที่ต่างกัน เกิดจากการ จัดกลุ่มลูกค้า Segmentation เพื่อให้ธุรกิจ หรือ องค์กรสามารถกำหนด การตอบสนองให้ตรงความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด

แล้วธุรกิจของท่านหล่ะครับ กำหนดลูกค้าไว้อย่างไรบ้าง 

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2559

โปเกม่อนและสแตมป์เซเว่นกับโอกาสธุรกิจSME

ณ เวลานี้ Trend สองอย่างที่น่าจับตาและนำมาสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับธุรกิจ ของเราคือ โปเกมอน โก และ แสตมป์เซเว่น

Trend คือ แนวโน้มพฤติกรรมของคนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
Insight คือความต้องการที่อยู่ในใจลึกๆของคนที่มีผลมาจากเทรนด์
(สมาน ตานเฮือด แห่งโฮลี่วิชั่น กล่าวได้ไว้)
หากไม่มีเกมส์โปเกม่อน โก ที่อยู่ๆเปิดให้เล่นในเมืองไทยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากระแสการล่าแสตมป์เซเว่น ต้องเกิดขึ้นแน่ๆ เพราะใครๆก็สะสมเพื่อแลกของรางวัลและยิ่งปีนี้เป็น M Stamp ด้วยมันจะติดอยู่ในมือถือ ของลูกค้าไปไหนไปด้วย
ส่วนเกมส์โปเกม่อนโก ก็มีการเล่นการล่าโปเกม่อน การเก็บไอเท็มต่างๆตามและการต่อสู้แย่งชิงพื้นที่
แล้วเราจะเล่นอะไรกับเทรนด์นี้ได้บ้างขอแยกตามเป้าหมายทางการตลาดดังนี้
1.การเพิ่มจำนวนคนมาที่หน้าร้าน
- หากหน้าร้านเรามีเสา PokeStop ก็ถือเป็นโชคดี เสริมโชคด้วยการปล่ายซากุระเพื่อให้มี โปเกม่อน ปรากฎเยอะๆ ให้คนเข้ามาที่หน้าร้าน เมื่อมาถึงทำสื่อหน้าร้านให้ชัดเจน สื่อด้วยป้ายหรือใช้เสียงเชิญชวนให้เข้ามาใช้บริการ
- ลูกค้าที่มี แสตมป์เซเว่น ได้สิทธิพิเศษ อะไรในร้าน เพราะแสตมป์ที่อยู่ในกระเป๋าลูกค้าหรือในโทรศัพท์ เป็น ตัวเชื่อมเรากับลูกค้าได้ดี เชิญชวนให้ใช้บริการ โดยอาจใช้แสตมป์เป็นส่วนลด เรียกลูกค้าได้มากเพราะใครๆก็มีแสตมป์
2.การเพิ่มยอดขาย
- โชว์โปเกม่อน ได้รับสิทธิพิเศษ ซื้อของแล้วได้ของแถม ซื้อข้าวแถมน้ำ ซื้อสินค้าแถมของชำร่วยโปเกม่อน (ขอให้แจกของลิขสิทธ์นะครับ)
- ใช้แสตมป์เซเว่นแทนบัตรส่วนลด โดยปกติหากลูกค้าไม่มีร้านอะไรในใจ ร้านที่มีส่วนลดมากกว่าลูกค้าจะเลือกใช้บริการ
- แนะนำให้ใช้กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย ให้ส่วนลดเฉพาะบางรายการ อย่าให้แบบเหมารวม หรือซื้อแล้วได้ของแถม
3.สร้างฐานข้อมูลลูกค้า
- ชวนลูกค้าใหม่ที่ใช้บริการสมัครสมาชิกเพื่อสร้างฐานข้อมูล ใช้stamp หรือ pokemon ที่จับได้ในร้านแลกสมัครสมาชิกร้านฟรีแล้วเก็บ email / เบอร์โทรลูกค้า
4.สร้างประสบการณ์ที่ดี
- ให้ชาร์ตแบต เพราะโปเกม่อนกินแบตมากๆหากให้ชาร์ตไปลูกค้าคงต้องการแน่นอน เดินสายให้ที่โต๊ะ หรือ มีจุดชาร์ตแบตให้ลูก้า
- ให้ใช้ Wifi ร้านเล่นเกมส์
- ให้สิทธิพิเศษ กับทีมสีที่ต่างๆของโปเกม่อน
5.ให้ลูกค้าช่วยประชาสัมพันธ์ร้าน
- ถ่ายรูปกับโปเกม่อนในร้าน หรือ จับตัวในร้านได้ เซฟภาพหน้าจอแชร์+เช็คอินร้าน ได้สิทธิพิเศษ
- ให้ลูกค้าแชร์ ว่าใช้ แสตมป์เซเว่น นอกเซเว่นก็ได้ที่ร้าน........ พร้อมเช็คอินตำแหน่งร้าน
โอกาสทางการตลาดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอยู่ที่ใครจะมีวิธีคว้าไว้ให้ได้ และการเชื่อมต่อออนไลน์สู่ออฟไลน์ ได้จะยิ่งสร้างความน่าสนใจและสร้างยอดขายได้
ใครมีวิธีนำสองเทรนด์นี้มาสร้างธุรกิจ ร่วมแบ่งปันกันนะครับ
************************
Line@ @oweera
http://oweera.blogspot.com
https:facebook.com/oweerablog
http://line.me/ti/p/%40oweera

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กลอนวันแม่ แม่คือธนาคาร

#วันแม่  วันอวดแม่ ทั้งคุณแม่ผมและคุณแม่ภรรยา ได้ทานข้าวกับคุณแม่มีความสุขและความจุกมากๆ

แม่ผู้สร้างคนให้เป็นคนแม่คือทุกสิ่งทุกอย่าง
แม้แต่...ธนาคาร

เห็น กลอนวันแม่ แม่คือธนาคาร บทแรกนี้มีคนเขียนไว้เลยขอนำมาต่อบทต่อๆไป ใครอยากต่อเรีบนเชิญนะครับ

แม่คือแบงก์แห่งชาติไม่ขาดแบงก์

ลูกจัดแจงเบิกได้แม้ไม่ฝาก

เบิกค่าเทอมค่าเที่ยวเดี๋ยวน้อยมาก

แม่ลำบากก็ให้เบิกไม่เลิกรา

.

แม่ให้กู้แบบไม่เคยคิดดอกเบี้ย

กู้ไม่เสียค่าธรรมเนียมแม้ล่าช้า

กูผ่านไลน์ก็ได้สบายอุรา

แม่นี้หนา คือ Fintech เทพกว่าใคร

.

แม่คือตู้ ATM+AI แสนทันสมัย

(AI คือระบบเครื่องกลเรียนรู้พัฒนาตัวเองได้)

ฝากเงินไป ได้รอยยิ้มพริ้มกลับมา

ส่งสายตา ดีใจ ได้เงินคืน

เวลาลูก...จะถอน...แม่จะถาม

แม่ติดตาม ถามก่อน จะถอนไปไหน

ตอบคำถาม...ได้ไม่ดี นี้บรรลัย

สงบใจ เงินไม่ได้ แต่ได้ธรรม

"อย่าใช้ฟุ่มเฟือย เอาเงินไปทำอะไร ที่มีประโยชน์ สร้างเนื้อสร้างตัว สร้างครอบครัว ดีกว่านะลูก"
.
.
.
.
.

แม่ไม่เคยคิดจะเรียกเงินจากลูก

แม่ให้ลูกเก็บไว้ใช้ศึกษา

ยามแม่แก่แม่ไม่หวังคืนเงินมา

ขอแค่เวลา...แค่ความรัก...เท่านั้นเอย

*กลอนออนไลน์นำมาแต่งเติมเพื่อความบันเทิงมิได้มีเจตนาล้อเลียนลบหลุ่เสียดสีใดๆทั้งสิ้น ทำด้วยความรักล้วนๆ

#วันแม่ #รักแม่ทุกวัน #วันสำคัญทำพิเศษกันซักนิด #วันอื่นๆก็รักแม่ทุกวัน

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

AIS The Startup Connect หนึ่งในการทำ Business Co Creation ที่ดีที่สุดงานหนึ่ง

มาเจอเพื่อนๆstartupชั้นนำระดับประเทศเลย ในงานแถลงข่าว ais The New Content for new startup มาช่วยกันสร้าง Content เจ๋งๆในโลกออนไลน์ และมีการคัดเลือกผู้สร้าง VDO contentดีๆมาworkshop กับ พี่เต๋อ นวพล ส่งวีดีโอประกวดได้ที่

http://the5minvideochallenge.ais.co.th/

และ AIS เปิดทางเชื่อมต่อเพื่อให้Startupเติบโตแบบก้าวกระโดดได้เร็วขึ้นกับ AIS The Startup Connect ให้ Tech Startup จากทั่วประเทศและทั่วทุกมุมโลกเชื่อมต่อธุรกิจกับ AIS ได้ทางออนไลน์ ผ่าน

http://www.ais.co.th/thestartup/
ได้24ชั่วโมงและนัดpresentงานผ่าน VDO conference

จากที่ทำงานร่วมกับAISมานานเห็นได้ชัดเจนในการเชื่อมต่อธุรกิจกับเหล่าStartup แบบ Win-Win-Win เป็นกลยุทธ Co-Creation ทางธุรกิจที่ควรศึกษาโมเดลในการทำงานอย่างยิ่ง
มีVDO ส่วนหนึ่งของงาน ติดตามชมได้ครับ
AIS THE START UP  MODEL
https://facebook.com/oweerablog

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...