สี่ภาพที่ทำผมน้ำตาไหลในวันนี้ เครดิตภาพจาก Facebook ท่านผู้หญิงบุษบา สุวะดี

ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี พระมารดาในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เกิดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2514 ที่จังหวัดสมุทรสาคร มีชื่อเล่นว่า อี๊ด เป็นธิดาของนายอภิรุจ สุวะดี และนางวันทนีย์ สุวะดี มีพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งหมด 5 คน เข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2545 และสำเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) ภาคพิเศษ สาขาวิชาการพัฒนาการครอบครัวและเด็ก คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พระอิสริยยศ
นางสาวศรีรัศมิ์ สุวะดี (9 ธันวาคม 2514-10 กุมภาพันธ์ 2544)
หม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา (10 กุมภาพันธ์ 2544-15 มิถุนายน 2548)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ (15 มิถุนายน 2548-11 ธันวาคม 2557)
ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี (11 ธันวาคม 2557-ปัจจุบัน)

ยศทางทหาร
ว่าที่ร้อยตรีหญิง 
ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นราชองครักษ์พิเศษ (5 เมษายน 2555) 
ร้อยตรีหญิง และได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (12 เมษายน 2555) 
พันเอกหญิง (4 พฤษภาคม 2555) 
ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสำนักเวชศาสตร์กองทัพบก กรมแพทย์ทหารบก (1 พฤศจิกายน 2556) 
พลตรีหญิง (1 พฤศจิกายน 2556)
 — in ท่านผู้หญิงบุษบา สุวะดี (ศรีรัศมิ์ สุวะดี).

ขอบันทึกไว้ ณ ที่นี้ในฐานะเคยถวายการรับใช้ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ร่วมกับ ศูนย์นมแม่แห่งชาติ และ สถาบันวิทยาการกรเรียนรู้  ภาพจำในใจคือ ท่านช่วยเหลือใหม่แม่ที่พึ่งมีบุตรได้รู้คุณค่าของการให้ นมแม่ รณรงค์สอนการให้นมแม่และช่วยให้มีห้องให้นมแม่ตามสถานที่ต่างๆทั้งหน่วยราชการและบริษัทเอกชน 

- กราบ-

หมายเหตุ ภาพจาก https://www.facebook.com/tanpuying.bussaba.suvadee
เพจที่เป็นทางการ 
https://www.facebook.com/pages/เรารัก-พลตรีหญิง-ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์-สุวะดี/1571622946408718ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลดหนังสือมานี มานะ ไฟล์ PDF ฟรี ขอบคุณ (ครูเชียงรายดอทเน็ต www.kruchiangrai.net)

รวมมุกขำขำ มุกตลก มุกงานเลี้ยง มุกพิธีกร

K-SME Analysis ธุรกิจชานมไข่มุก จากไต้หวัน