บทความ

เรื่องเหล้า... เช้าวันอาทิตย์ Sunday talk

พัชร สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ที่ผมรู้จัก [Mr Patchara Samalapa]

Montblanc sweet cafe at Siam center

เมื่อ CP จะซื้อ LH Bank ภาพของ 7 eleven Bank ก็ใกล้ชัดในเมืองไทย