วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

(Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship: STEER) ความร่วมมือระหว่างไทยและสิงคโปร์...ขยายลู่ทางการค้าและการลงทุน

STEER: ความร่วมมือระหว่างไทยและสิงคโปร์...ขยายลู่ทางการค้าและการลงทุน
(บทสรุปผู้บริหาร)
อ่านบทวิเคราะห์ฉับเต็มได้ที่ www.ksmecare.com


หากเปรียบเทียบระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ จะพบว่าระหว่างประเทศในอาเซียนด้วยกัน สิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูงที่สุด แม้จะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กและมีจำนวนประชากรอยู่เพียง 5 ล้านคน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในหลายๆด้านของสิงคโปร์ ดังนั้น เมื่อไทยและสิงคโปร์มีการประชุมหารือร่วมกันภายใต้กรอบความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งในส่วนของการค้าและการลงทุนก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้สินค้าไทยมีโอกาสทางธุรกิจในตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น  จึงเป็นที่มาของการหารือกรอบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด (Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship: STEER) เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2540
การประชุมภายใต้กรอบ STEER เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2546 โดยสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ ในครั้งนั้นฝ่ายไทยได้สนับสนุนการลงทุนจากภาคเอกชนของสิงคโปร์ในสาขาที่ไทยมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ ในขณะที่การประชุมครั้งที่ 2 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2548 เป็นการหารือเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกันให้มากขึ้น ทั้งนี้ นับจากการประชุมในครั้งที่ 2 กรอบความร่วมมือ STEER ก็ได้หยุดชะงักไป
อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการประชุมระหว่างทั้ง 2 ฝ่ายได้ว่างเว้นมานานกว่า 7 ปี ในช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา  ไทยและสิงคโปร์ได้ประชุมหารือร่วมกันในกรอบ STEER เป็นครั้งที่ 3 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในการประชุมครั้งนี้นับเป็นการรื้อฟื้นความร่วมมือระหว่างไทยและสิงคโปร์โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระชับและขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมถึงการจัดทำความร่วมมือในสาขาต่างๆ อาทิ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร การท่องเที่ยวเรือสำราญ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
ทั้งนี้ สินค้าเกษตรและอาหารน่าจะเป็นธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากความร่วมมือ STEER อย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากไทยและสิงคโปร์ต่างมีความถนัดที่จะช่วยส่งเสริมกัน และกัน กล่าวคือ ไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติ รวมไปถึงมีศักยภาพในการผลิตอาหารระดับโลก ในขณะที่สิงคโปร์ยังมีปริมาณการผลิตที่ไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศ ดังนั้น สิงคโปร์จึงยังต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากต่างประเทศอยู่ อีกทั้ง สิงคโปร์เองก็มีความสามารถในการทำการตลาด และเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าไปสู่ประเทศอื่นๆทั่วโลก ดังนั้นสินค้าไทยที่ส่งไปยังสิงคโปร์จะไม่จำกัดเพียงแค่ตลาดผู้บริโภคชาวสิงคโปร์เท่านั้น
ในด้านการลงทุน นักลงทุนชาวสิงคโปร์ได้แสดงความสนใจที่จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของไทย และธุรกิจพลังงานทดแทน ทั้งสองฝ่ายยังมีการกระชับความร่วมมือกันมากขึ้นในส่วนของการลงทุนด้านการท่องเที่ยวเรือสำราญในเส้นทางระหว่างไทยและสิงคโปร์ รวมไปถึงด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการผลิตแอนิเมชั่น (Animation)
กล่าวได้ว่า ความร่วมมือระหว่างไทยและสิงคโปร์ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตจากกรอบความร่วมมือทวิภาคี STEER จะเป็นปัจจัยส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศและกระชับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย และสร้างโอกาสทางการตลาดในการเข้าสู่ตลาดโลก โดยสิงคโปร์จะเป็นเสมือน Gateway สู่ตลาดโลกสำหรับสินค้าไทย


กินลมชมเป็ด Yellow Duck Udon ที่หนองประจักษ์ แล้วมากินอาหารอร่อยที่ Good everything อุดรธานี

Yellow duck เป็ดยางสีเหลืองตัวยักษ์ลอยอยู่บนน้ำ เป็นเป็ดสันติภาพ ที่กลายเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งที่ฮ่องกง และซิดนีย์ ปัจจุบันประเทศไทยก็มีที่หนองประจักษ์ อุดรธานี แหล่งพักผ่อนกลางเมืองอุดรธานี ต้องให้เครดิตกับนายกเทศมนตรี เมืองอุดรที่ไปขออนุญาติคนต้นคิดนำมาสร้างที่หนองประจักษ์ กลายเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือน


รอบๆหนองประจักษ์ นับเป็นแหล่งรวมร้านอาหารชั้นยอดของอุดร วันนี้โชคดี พี่แว่น แห่ง อุดรเซ่งหลีไถ่มอเตอร์ จำกัด พี่สาวที่ใจดีของชาว KSME แนะนำร้านน่านั่ง จึงไม่พลาดที่จะไปลองชิม อาหารที่ร้าน Good everything อุดรธานี  เป็นร้านขายอาหารฝรั่งเชฟฝีมือเยี่ยม โชคดีมาในวันขอบคุณพระเจ้า Happy Thanksgiving!   เลยได้มีโอกาสชิมอาหารพิเศษ ไก่งวงอบซ็อส ซึ่งทำเฉพาะช่วงนี้ พอดี  และยังมีเมนูเด็ดๆอีกหลายจาน

เริ่มต้นเรียกน้ำย่อย กันด้วยน้ำทับทิมคั้นสดๆ


นำน้ำทับทิมมาแช่เป็นน้ำแข็งเพื่อไม่ให้เสียรสชาด

จานอาหารมาแล้ว พร้อมลงมือกิน ความน่ารักของร้านคือการทำผ้าเย็บมือมาเป็นทีห่อช้อน ผ้าเช็ดปาก ผ้ารองแก้ว 

ยำสามกรอบ เมนูนี้ต้องรองสำหรับคนชอบอาหารออกรสชาดกระตุ้นต่อมหิว
 ตามมาด้วยซีซ่าสลัด Good everything 

แอบใส่รายละเอียดเล็กน้อยมีผลไม้แทรกอยู่ในผักด้วย

ยำมะเขือม่วง 


หอยนิวซีแลนด์อบชีส Good everything ไก่งวงมาแล้ว

ขนมหวานวันนี้ชีสเค๊ก
การเข้ามานั่งทานในร้านนี้ ได้เห็นความน่ารักความใส่ใจลูกค้า เจ้าของร้านเป็นคนทำอาหารเองด้วย แล้วก็แวะมาทักทายลูกค้าเรื่อยๆ
จากการสังเกตุร้านนี้มีฝรั่งมาทานเยอะมาก ไม่รู้ว่าคิดถึงอาหารที่บ้านหรืออยากกินอาหารฝรั่งรสไทย
พนักงานเสริฟพร้อมรับ AEC มีพนักงานฟิลิปปินส์ ด้วย
ถือเป็นร้านที่พนักงานเสริฟเยอะมากดูแลแบบ สองโต๊ะต่อคนเลยทีเดียว

เช็คบิล อ่ิะมีโปรโมชั่นส่วนลด (แต่รู้สึกว่าเฉพาะลูกค้า Hiso นะเนี่ย)

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

โรงแรมน่าพักที่จังหวัดขอนแก่น THE TERMINAL HOTEL KhonKaen Thailand โรงแรมบรรยากาศ สถานีรถไฟ

ระหว่างเตรียมการเดินทางเพื่อสำรวจตลาดและเยี่ยมทีมงานที่จังหวัดต่างๆในภาคอีสาน  เิปิด Facebook เห็นเพื่อนแชร์รูปงานเปิดตัวโรงแรมใหม่ที่จังหวัดขอนแก่น ดูแปลกดี เลยทักทายถามไถ่ในเฟสบุ๊คเพื่อน เจ้าของโรงแรมก็ทักทายด้วยความรวดเร็ว น่ารักอย่างนี้เลยจองทันที เปลี่ยนแผนจากหยุดนอนพักที่โคราช เสร็จงานนั่งรถข้ามจังหวัดมาถึงโรงแรม  THE TERMINAL HOTEL KhonKaen  เพราะดูจากในเวปแล้วเป็นโรงแรมที่มีไอเดียดีแปลกดี สร้างเป็นเหมือนสถานีรถไฟ

เส้นทางมาไม่ยากเลย หากมาจากกรุงเทพ ก่อนเข้าขอนแก่น เลี้ยวขวา (แถวนี้เรียกแยกเจริญศรี) จุดสังเกตุคือ แยกก่อนถึงตลาดต้นตาล เลี้ยวขวามาประมาณ300เมตร โรงแรมอยู่ทางขวาืมือ เลี้ยวเข้าซอยสรรพโล ประมาณ100 เมตรก็ถึง 

หรือหากมาจากสถานีรถไฟขอนแก่น วิ่งเรียบตามทางรถไฟขาวิ่งเข้ากรุงเทพ ตรงอย่างเดียวประมาณ2กิโลเมตร ผ่านแยกโรงเรียนแก่นนครฯ ตรงมาเข้าซอยสรรพโล

เข้ามา ถึง  THE TERMINAL HOTEL ได้ยินเสียงรถไฟผ่านพอดีมองไปข้างหลังโรงแรมเห็นแสงรถไฟวิ่งผ่านไปเข้ามาถึงโรงแรมพนักงานต้อนรับ จำเดาชื่อเราถูกด้วย 555 โรงแรมพึ่งเปิดตัวเมื่อวานนี้ คนคงยังจองมาไม่เยอะ พนักงานให้กรอกแบบฟอร์มเข้าพัก "นี่มันตัวรถไฟนี่!!"

เริ่มแรกกับการสัมผัสการใส่ใจในรายละเอียดและการดีไซน์ 
 เคาเตอร์โรงแรม The Terminal Hotel  มองไปเหมือนเป็นสถานีรถไฟต่างประเทศ ในประเทศนี้คงหาแบนี้ได้ยาก สะอาด เรียบร้อย มีตารางบอกการเวลารถไฟ

 การตกแ่ต่งของโรงแรมนี้ ใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆ เก้าอี้ใช้เก้าอี้เหมือนในสถานีรถไฟ กำแพงมีแสดงสถานีรถไฟต่างๆในจังหวัดขอนแก่น เห็นแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆเข้ากรุงเทพต้องนั่งรถไฟ เร็วที่สุด แต่เดี๋ยวนี้...
 มีบาร์เครื่องดื่มไว้คอยบริการ วันที่มายังไม่มีแขกมากนัำก มีขนมกับน้ำดื่มขาย มีตู้กาแฟสดบริการด้วย
 พนักงานจัดให้ที่ชั้นสอง ที่นี่ไม่มีลิฟท์ เดินขึ้นบันไดมาเป็นแบ่งเป็นสองโซน เหมือนตู้แต่ละโบกี้ ด้านบนของทางเดิน เป็นเหมือนรางรถไฟ ไม่ใช่แค่ใช้ประดับแต่เป็นรางเดินสายไฟใส่ลูกเล่นจนกลายเป็นของประดับตกแต่งที่สวยงามมากห้องนอน มีหลายแบบ เราได้ห้องนอนสองเตียง การตกแต่งในห้อง เป็นแบบดิบดิบ ปูนขัดมันกับการเดินท่อเปลีือย เตียงขนาดกำลังพอดี ตกแต่งเหมือนตู้นอนบนรถไฟจริงๆ 


มีห้องแบบสี่เตียง เป็นเตียงสองชั้น คู่กันมีม่านสีฟ้า คิดถึงเวลาไปเที่ยวตอนเด็กๆแล้วนอนตู้นอนมากๆ สนุกสุดๆ ปีนขึ้นปีนลง ทั้งคืนมีกาแฟที่โต๊ะทำงาน มีปลั๊กไฟ เยอะดี มีไวไฟให้ใช้ฟรีด้วย นี่หล่ะความยิ่งใหญ่ของโรงแรมขนาดเล็ก แต่ใจใหญ่ หากไปนอนเซ็นทรัล ปลั๊กก็ไม่ค่อยมี แถมwifi ต้องเสียตังค์อีก 
*แต่ถ้าใครไปกับเราไม่ต้องห่วง  
Dinner with me free Wi-Fi , Sleep with me free Breakfast. 
สิ่งสุดท้ายที่จะลุ้นคือห้องน้ำ แต่นแต้น...
 ห้องน้ำสะอาดดี มีอุปกรณ์ให้ครบ คืนนี้นอนหลับสบายแล้วเรา แต่นอนไม่หลับเพราะหิว เดินออกไปหาอะไรกินดีกว่า ปากซอยมีร้านอาหาร เดินไปอีกไม่ไกลก็ถึง ตลาดต้นตาลเป็นตลาดช๊อปปิ้งยามค่ำคืน เปิดให้เปิดถึงเที่ยงคืน
เดินกลับโรงแรมพึ่งเห็นป้ายชื่อซอย ใหญ่มากตอนมาดันมองไม่เห็น -_-'


 ด้านหลังโรงแรมติดกับทางรถไฟ มีที่จอดรถของโรงแรม มีรถไฟผ่านเป็นระยะ อยู่ในห้องเสียงไม่ดังมาก


จากการพิจารณา เป็นโรงแรมขนาดเล็ก ใช้การตกแต่งไม่ยาก แต่มากด้วยไอเดีย ใช้ Design แก้ปัญหา เนื่องจากเป็นที่ดินติดกับทางรถไฟเลยออกแบบโรงแรมให้เป็นรถไฟซะเลย จนกลายเป็นจุดขาย ที่แข็งแกร่งมากๆ ด้วยทำเลที่ใกล้เมือง ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยว ทั้งบึงแก่นนคร และตลาดต้นตาล และใกล้ถนนใหญ่ จึงเห็นที่พักของนักเดินทาง และท่องเที่ยวที่ดีมาก

ราคาห้องพัก เตียงคู่ 2200 บาท รวมอาหารเ้ช้า 
มีที่จอดรถ ฟรีไวไฟอินเตอร์เนต
The terminal hotel web http://www.theterminalhotel.com/
The terminal hotel Twitter https://twitter.com/THETERMINALKK
The terminal hotel Facebook https://www.facebook.com/TheTerminalHotel
The terminal hotel googlemap http://theterminalkhonkaen.com/gmap.html
The terminal hotel Tel 043227000

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

15 กลยุทธ์ของการเป็นผู้นำ ของ บัณฑูร ล่ำซำ

15 กลยุทธ์ของการเป็นผู้นำ
ส่วนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์ CEO ฝีปากกล้า บัณฑูร ล่ำซำ ในนิตยสาร WHO

การบริหารงานให้ประสบความสำเร็จมี 15 กลยุทธ์การเป็นผู้นำดังนี้
1. บุกบั่น มุ่งมั่น ขยัน และอดทน
2. เปลี่ยนแปลงตามสภาพเพื่อดำรงอยู่อย่างยั่งยืน
3. สู่ความเป็นหนึ่งด้วยเทคโนโลยี
4. มีวิสัยทัศน์ คมลึก และกว้างไกล
5. กล้าคิด กล้าทำ และยืนหยัดในหลักการอย่างมั่นคง บริหารด้วยความถูกต้องตรงไปตรงมาไม่บริหารตามความถูกใจของตนเอง
6. ยึดถือบุคลากรหรือพนักงานว่ามีความสำคัญและมีคุณค่าต่อองค์กร
7. ผสมผสานศาสตร์การบริหารแบบตะวันตกกับศาสตร์การบริหารตะวันออก
8. กดดันอย่างสร้างสรรค์ เช่นการให้คนในองค์กรมีความรู้ การทำงานแบบใหม่ ซึ่งเขาได้ประกาศว่าพนักงานทุกคนต้องมีทักษะพื้นฐาน 5 ประการดังนี้ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เหตุผลในการแก้ไขปัญหา ภาษาอักกฤษและภาษาไทย ซึ่งได้จัดให้มีการสอบทุกปี ทำให้พนักงานทุกคนต้องเร่งพัฒนาตนเอง
9. ตัดสินใจรวดเร็ว แก้ปัญหาอย่างฉับพลันด้วยยุทธวิธี”ตัดนิ้วรักษามือ” เช่นกลยุทธ์ที่ใช้ในการตัดไฟแนนซ์ที่เป็นหนี้เสียทิ้งเพื่อรักษาระบบใหญ่ให้อยู่รอด
10. การบริหารแบบธรรมาภิบาล
11. สร้างแบรนด์หรือยี่ห้อให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ เน้นการบริการที่เหนือกว่าธนาคารพาณิชย์อื่นๆ
12. บริหารด้วยคุณธรรม ด้วยความสุขุม มีสติสัมปชัญญะ ไม่ใช้อารมณ์ และเสียสละเพื่อสังคม
13. เน้นการนำที่เข้มแข็ง เด็ดขาด และมีวินัยเข้มงวด
14. บริหารแบบกระจายอำนาจ มอบอำนาจการตัดสินใจให้ผู้บริหารทุกระดับ
15. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจด้วยยุทธวิธี “ร่วมมือท่ามกลางการแข่งขัน”


บทความที่น่าสนใจ

สุขภาพที่ดี ต้องเริ่มต้นที่ดีจากภายในสู่ภายนอก แบรนด์ที่ดีก็เช่นกัน


วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เศรษฐสิริ สันทราย setthasiri sunsai อีกหนึ่งดัชนีชีวัดความเจริญของเมืองเชียงใหม่

ตอกย้ำกระแส เออร์เบอร์นไนเซชั่น Urbanization 1 ใน Mega trend ที่เกิดขึ้นแล้วจริง  ข่าวที่สร้างความ ฮือฮา ทางด้านการตลาดภูมิภาคในเดือน พฤศจิกายน 2556 คงหนีไม่พ้นการเปิด เซ็นทรัลเฟสติวัล เป็นห้างที่3 ของเซ็นทรัลในจังหวัดเชียงใหม่ และการเปิดตัวโครงการ เศรษฐสิริ สันทราย เป็นโครงการบ้านโครงการแรกในต่างจังหวัดของ แสนสิริ ต่างเปิดตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ 


เมืองใหญ่ในต่างจังหวัดจะเกิดขึ้นด้วยแรงผลักดัน 4 ข้อ คือ ด้านเกษตร ,ด้านท่องเที่ยว,ด้านการค้าชายแดน,ด้านการผลิตอุตสาหกรรม ซึ่งทั้งสี่ด้านนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีพร้อม 

สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คือความเป็นเมืองใหญ่ในต่างจังหวัดอย่างเชียงใหม่ จะมีความใกล้เคียงกับเมืองหลวง ความเป็นอยู่การดำรงชีวิตที่ใกล้เคียงกัน ความต้องการของคนเมืองใหญ่ในต่างจังหวัดเริ่มเปลี่ยนไป จึงทำให้บริษัทต่างๆที่ประสบความสำเร็จจากเมืองหลวงขยายพื้นที่การลงทุนมาที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยสี่กลุ่มธุรกิจใหญ่ที่ลงทุนขยายสู่ต่างจังหวัดอย่างเต็มรูปแบบได้ก็ได้แก่ 
กลุ่มค้าปลีก กลุ่มธนาคาร กลุ่มโรงพยาบาล และ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์

สำหรับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ แบรนด์ใหญ่อย่างแสนสิริ ใช้คอนโดเป็นตัวบุกในหัวเมืองต่างจังหวัดยังไม่เคยมีโครงการบ้าน ในต่างจังหวัดเลย ที่เชียงใหม่ถือเป็นครั้งแรก ที่แสนสิริ เปิดโครงการบ้านจัดสรรในต่างจังหวัด แถมยังใช้แบรนด์ที่จับกลุ่มระดับบนอย่าง เศรษฐสิริ ด้วยจึงเป็นเรื่องน่าสนใจ
ส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์ผู้บริหาร ของแสนสิริ สุริยะ วรรณบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการและการตลาด บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งในด้านความเป็นศูนย์กลางการลงทุนขนาดใหญ่จากภาครัฐและเอกชน การขนส่งและการบริการ (Hub of Logistic), การท่องเที่ยว และความเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคเหนือ ประกอบกับมีความเป็นไปได้ในการลงทุนรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่และโครงการสนามบินแห่งที่ 2 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วยบริษัทฯจึงนำโครงการบ้านเดี่ยวคุณภาพจากแสนสิริ ภายใต้แบรนด์ เศรษฐสิริมานำเสนอให้ชาวเชียงใหม่และผู้ที่สนใจในจังหวัดอื่นๆที่ต้องการมีที่พักอาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีโอกาสจับจองโครงการบ้านคุณภาพและสัมผัสประสบการณ์ในความเป็นแสนสิริร่วมกัน ” 
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเมืองเชียงใหม่ ที่ยังมีศักยภาพในการขยายตัวอีกมาก 

จากการติดตามข้อมูลโครงการ เศรษฐสิริ สันทราย เชียงใหม่ ถือเป็นโครงการหนึ่งที่น่าสนใจมาก ด้วยทำเลที่ตั้ง อยู่ในพื้นที่ดีทั้งทัศนียภาพและการคมนาคม มีด้านหลังโครงการมองเห็นดอยสุเทพ ในโครงการมีแม่น้ำไหลผ่าน ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีปัจจัยบวกหลายข้อ อาทิ ความหนาแน่นของพื้นที่ในเมือง นักธุรกิจรุ่นใหม่ ทายาทอยากแยกครอบครัวออกมาและอยากแสดงศักยภาพ และอยากอยู่ในชุมชนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก

อีกทั้งแนวโน้มการลงทุนในธุรกิจบ้านหรู รองรับนักลงทุนต่างประเทศและ AEC ที่จะเข้ามาลงทุนตามหัวเมืองใหญ่นอกเหนือจากกรุงเทพ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่น่าจะทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนักโครงการเศรษฐสิริ สันทรายยิ่งใหญ่ด้วยซุ้มประตูทางเข้า โดดเด่นด้วยหอระฆังสีทองเปล่งประกายจำลองกำแพงเมืองเชียงใหม่ในอดีต 
กิจกรรมวัน Pre Sale ได้รับการตอบรับจาก บุคคลชั้นนำในเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมาก
โอกาสของนักธุรกิจท้องถิ่น

  1. ธุรกิจบริการสำหรับหมู่บ้านจัดสรร อาทิ บริการซักผ้า ล้างรถ กำจัดปลวก ทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย
  2. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างตกแต่งบ้าน อาทิ บริการต่อเติม การตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า 

3 Demand ใหม่ที่เกิดจาก Urbanization

3 ความต้องการใหม่
สิ่งที่เห็นในวันนี้คือ “ชนชั้นใหม่ๆ” ที่กำลังเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ต่างๆ ไม่ได้เป็นเพียงคนที่มีภูมิหลัง
แตกต่างกัน แต่เป็นคนที่กำลังใช้ความรู้ความได้เปรียบจากจากเทคโนโลยีทันสมัยที่เข้าถึงได้ง่ายจากคนจำนวนมาก คนกลุ่มนี้ไม่ใช่ชนชั้นผู้ใช้แรงงานในเมืองแบบเดิม ไม่ใช่ชนชั้นกลางแบบเดิม ที่นิยามด้วยพื้นฐานการศึกษาและรายได้แบบพออยู่พอกิน
David McCaughan รองประธานบริหารและผู้อำนวยการ The Truth Central บริษัท แมคแคน เวิลด์
กรุ๊ป ประเทศไทย ให้ข้อมูลต่อไปว่า 3 ความต้องการที่กำลังเกิดขึ้นในเมืองซึ่งกำลังพัฒนาเป็นเมืองใหญ่ใน
วันนี้คือ 
หนึ่ง ความต้องการพื้นที่ สำหรับ“สถานที่แรก” เป็นความอยากจะมีความสุข เช่น อยากมีอพาร์ท
เม้นท์ที่มีพื้นที่ให้ตกแต่งได้อย่างสร้างสรรค์ และมีที่เก็บสัมภาระ แต่ไม่ใช่เพื่อความบันเทิงหรือใช้เวลาให้ผ่านไปเหมือนคนชั้นกลางแบบเดิมๆ เพราะยังต้องการ“สถานที่ที่สาม” เพื่อความบันเทิง พักผ่อน พบปะสังสรรค์รวบรวมความคิดใหม่ๆ และสร้างคุณค่าทางสังคมให้กับตนเอง
สอง ความตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ของสังคมมากขึ้น ผลการศึกษาเรื่อง Truth about Youth ในปี
2554 พบว่า 1 ใน 3 ของกลุ่มคนวัย 16-20 ปี ในเมืองทั่วโลกปรารถนา “ความถูกต้อง” ในทุกสิ่ง มองความเป็นผู้ประกอบการเป็นสิ่งยอดเยี่ยม เห็นได้จากการที่สตีฟ จ๊อบส์ และบิล เกตส์ เป็นบุคคลที่คนกลุ่มนี้ยกย่องที่สุดและคนกลุ่มนี้มีแนวโน้มจะเชื่อคนที่สร้างความแตกต่างได้
สาม การเกิดระดับชั้นของสังคมเมืองแบบใหม่ ในวันนี้วิถีชีวิตแบบคนเมืองใหญ่แบบใหม่เริ่ม
สร้างชนชั้นได้ชัดเจนกว่าเดิม ชนชั้นนำกำลังก่อตัวในชุมชนทางสังคมของเขา ผ่านธุรกิจ เครือข่าย ฯลฯ
รูปแบบกลุ่มชนชั้นกลางในอนาคตที่กำลังเกิดขึ้นในวันนี้ไม่ได้แบ่งด้วยวิธีง่ายๆ เช่น การศึกษาหรือรายได้ คนในเมืองใหญ่จะเห็นคุณค่าของการเชื่อมโยงและความสามารถในการใช้ความรู้เพื่อสร้างการยอมรับในระดับปัจเจกเหนือทุกสิ่ง บรรทัดฐานทางสังคมและการศึกษาทั่วไปกลายเป็นเรื่องธรรมดา ผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงสุดอาจมีความรู้เพียงด้านเดียวอย่างสมบูรณ์แบบ จะไม่มีคนที่ดูแปลกๆ เพราะหมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

อัตราผลตอบแทนโดยรวมจากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ในเอเชีย globalpropertyguide

อัตราผลตอบแทนโดยรวมจากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ในเอเชีย
ประเทศราคาซื้อต่อ ตร.ม.
(US$)
ค่าเช่า ต่อ ตร.ม.
(US$)
ผลตอบแทนโดยรวม
ฮ่องกง23,01252.322.73%
สิงคโปร์17,70935.632.41%
โตเกียว ญี่ปุ่น11,46652.485.53%
ไทเป ไต้หวัน7,1129.311.57%
เซี่ยงไฮ้ จีน6,93215.342.66%
กรุงเทพ ไทย3,28217.216.29%
ที่มา: www.globalpropertyguide.com


วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Corporate Social Application "Ground Miles" Appส่งเสริมการเดินออกกำลังกาย


บูพาเปิดตัว Ground Miles ฟรีแอพพลิเคชั่น ส่งเสริมการเดินออกกำลังกาย มุ่งเป้าหมายรวม 8 ล้านกิโลเมตรทั่วโลกวันหัวใจโลก 29 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา บูพาและสมาคมหัวใจโลกแถลงเปิดตัวกิจกรรมเดินทั่วโลก หรือเรียกว่า Ground Miles ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้คนทั่วโลกได้เดินออกกำลังกายเพื่อลดความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจตีบ โดยมีเป้าหมายร่วมกันทั่วโลกในการเดินให้ได้ 8 ล้านกิโลเมตรนอกจากนี้บูพายังได้เปิดตัว Ground Miles app ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี เพื่อกระตุ้นทุกคนให้ร่วมกันเดินและบันทึกระยะการเดินของทุกคนได้อย่างสะดวกง่ายดาย

โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้คนทั่วโลกเสียชีวิต (จากสถิติการเสียชีวิตมากกว่า 17 ล้านคนในทุกๆปี) ตามข้อมูลจากสมาคมหัวใจโลก 80%ของการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจตีบสามารถป้องกันได้ ในปัจจุบันมีหลากหลายวิธีที่จะลดภาวะเสี่ยงการเกิดโรค หนึ่งในนั้น คือ การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการเดิน

เหตุผลหลักที่บูพาและสมาคมหัวใจโลกเลือก “การเดิน”  เนื่องจากการเดินเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเราที่ทุกคนสามารถทำได้ และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

พนักงานบูพาจำนวน 62,000 คน และสมาชิกของสมาคมหัวใจโลกกว่า 200 คน ทั่วโลก ต่างมุ่งมั่นร่วมกันเดินพร้อมกับเพื่อน ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และคนในชุมชน โดยมุ่งหวังที่จะพิชิตตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

ทันทีที่ร่วมกันเดินจนถึงเป้าหมาย 8 ล้านกิโลเมตร  บูพาจะบริจาคเงินให้กับสมาคมหัวใจโลก เพื่อสนับสนุนโครงการป้องกันการเกิดโรคหัวใจล้มเหลวและการตายก่อนวัยอันควรซึ่งเป็นที่มาของโรคหัวใจรูมาติกของเด็กจำนวนนับพันในทวีปแอฟริกาและเอเชียใต้

Stuart Fletcher ประธานบริหารบูพา กล่าวว่า การเดินเป็นวิธีที่ดีที่ทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรง ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมือกับสมาคมหัวใจโลกในการเป็นพันธมิตรจัดกิจกรรมการเดินร่วมกันเพื่อสุขภาพหัวใจที่ดี และช่วยคนทั่วโลกให้มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น มีสุขภาพที่ดีขึ้น และมีความสุขเพิ่มมากขึ้น

Johanna Ralston ประธานบริหารสมาคมหัวใจโลกกล่าวว่า องค์กรของเราทั่วโลกรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเปิดตัวกิจกรรม Ground Miles กับบูพาในวันหัวใจโลกในครั้งนี้ เรามั่นใจว่าจะสามารถลดจำนวนประชากรที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงจากโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดหัวใจจากการไม่ออกกำลังกายด้วยการรณรงค์ให้พวกเขาได้ออกกำลังด้วยการเดินมากขึ้น เราเชื่อว่าการเดินจะทำให้คุณห่างไกลจากโรคหัวใจได้

Dr Paul Zollinger-Read, Chief Medical Officer, Bupa กล่าวว่า การเดินอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์ สามารถทำให้คุณสุขภาพดีขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ การเดินช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอลสูง โรคเบาหวาน และโรคมะเร็งบางชนิด รวมไปถึงปัญหาทางสุขภาพจิต ดังนั้น อย่ารอช้า ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Ground Miles วันนี้ แล้วเริ่มออกเดินกับบูพาเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...