บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2024

ประวัติ พระคาถาเงินล้าน Million-dollar spell หลวงพ่อฤาษีลิงดํา หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

รูปภาพ
⭐ยอดอานุภาพไม่มีประมาณของ..."พระคาถาเงินล้าน"✔️✔️✔️ ✏พระคาถาเงินล้าน..เรียกว่าเป็นสุดยอดพระคาถา มีหลักฐานที่มาของคาถายอดพุทธคุณไม่เคยมีปรากฎมาก่อน 🙏นับตั้งแต่ คาถาประทานโดย สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึง ๒ พระองค์คือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน และ พระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ที่ ๓ ในภัทรกัปนี้) 🙏คาถาจากพระปัจเจกพุทธเจ้า สืบสายจากหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค มอบแก่ลูกหลานโดย..หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ท่านปู่พระอินทร์ ท่านย่าศรี ท่านพระเจ้าแม่มัทรี บริวารท้าวเวสสุวรรณนำคาถามาบอกหลวงพ่อ ก็มีประวัติปรากฎเกี่ยวข้องกับคาถาเกินจะกล่าวได้ทั้งหมด ✳ อานุภาพของพระคาถา ทั้ง ปัดอุปสรรค เหตุร้ายไม่เกิด เมตตา มหาลาภ ค้าขายดี เรียกเงินแสน,เงินล้าน เร่งลาภให้เร็วขึ้น ลาภไม่ขาดสาย เมื่อยกคาถาขึ้นสวดอำนาจพุทธคุณ ก็อาจทำให้ผู้สวดมีพลังงานศักดิ์สิทธิ์ ทั้งกาย วาจา ใจ ก็มีเดช ดึงดูดเหนี่ยวนำแต่สิ่งดี ๆ ให้มาปรากฏ เป็นโชคลาภ เงินทอง ความสุข ความเจริญ และมีสุคติเป็นที่สุดก็เป็นได้.. 📌📌📌 เกร็ดที่มาคาถาเงินล้าน📌📌📌 💗 สัมปจิตฉามิ คาถาสนองกลับ เหตุร้ายไม่เกิด ภัยที่เขาจะ

CFA VS CFP ต่างกันอย่างไร เหมือนกันตรงไหน

รูปภาพ
CFA (Chartered Financial Analyst) และ CFP (Certified Financial Planner) เป็นประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับวงการการเงินและการวางแผนการเงิน แต่มีความแตกต่างกันในบทบาทและลักษณะงานที่เน้น นี่คือความแตกต่างหลายประการ: ระดับความยากและเวลาที่ใช้: CFA: เป็นการศึกษาที่มีระดับความยากสูงและต้องใช้เวลามากกว่า เฉลี่ยใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีในการสำเร็จการศึกษา CFA. CFP: ต้องใช้เวลาน้อยกว่า CFA และส่วนใหญ่ผู้เรียนจะสามารถทำการศึกษาและสอบผ่านภารกิจได้ในระยะเวลาสั้นกว่า CFA. เน้นที่ในงาน: CFA: มุ่งเน้นในด้านการวิเคราะห์การลงทุน, การจัดการพอร์ต, และการเงินทุน. CFP: มุ่งเน้นที่จะให้คำปรึกษาทางการเงินทั้งทางธุรกิจและส่วนบุคคล, การวางแผนการเงิน, และเตรียมการบริหารทรัพย์สินส่วนตัว. กลุ่มเป้าหมาย: CFA: เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสู่วงการการเงินและการลงทุน, เช่น นักวิเคราะห์การลงทุน, ผู้จัดการพอร์ต, หรือผู้ดูแลกองทุน. CFP: เหมาะสำหรับผู้ทำงานในสายอาชีพทางการเงินที่ต้องการให้คำปรึกษาทางการเงิน, นักวางแผนการเงิน, และที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล. การเรียนรู้: CFA: การศึกษา CFA มีการเน้นที่ด้านทฤษฎีและการวิเคราะห์ที

สรุปหนังสือ Rapport: The Four Ways to Read People

รูปภาพ
หนังสือ "Rapport: The Four Ways to Read People"  เขียนโดยลอเรนซ์และเอมิลี่ อลิสัน ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเชิงนิติศาสตร์ นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น (rapport) โดยแบ่งบุคคลออกเป็น 4 ประเภทตามบุคลิกภาพและลักษณะการสื่อสาร ได้แก่ **1. **ประเภทควบคุม (The Lion) ลักษณะทั่วไป: มั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออก ชอบเป็นผู้นำ ภาษากาย: ยืนตรง มองตรง พูดเสียงดัง การสื่อสาร: พูดจาตรงไปตรงมา ชอบควบคุมสถานการณ์ เคล็ดลับสร้างความสัมพันธ์: ยอมรับความเป็นผู้นำของเขา ชื่นชมความสามารถของเขา **2. **ประเภทยอมแพ้ (The Mouse) ลักษณะทั่วไป: อ่อนไหว กลัวความขัดแย้ง ชอบหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า ภาษากาย: ย่อตัว มองต่ำ พูดเสียงเบา การสื่อสาร: พูดจาสุภาพ หลีกเลี่ยงการโต้แย้ง เคล็ดลับสร้างความสัมพันธ์: แสดงความเห็นอกเห็นใจ หลีกเลี่ยงการกดดันเขา **3. **ประเภทเผชิญหน้า (The Tyrannosaurus) ลักษณะทั่วไป: ก้าวร้าว ชอบแข่งขัน ชอบเอาชนะ ภาษากาย: ยืนใกล้ มองตรง พูดเสียงดัง การสื่อสาร: พูดจาตรงไปตรงมา ชอบโต้แย้ง เคล็ดลับสร้างความสัมพันธ์: ยอมรับความท้าทายของเขา แสดงความเคารพ **4. **ประเภทร่วมมือ