บทความ

การยิงโฆษณาใน Instragram โดยครูน็อต ครูต่าย Sharisma

คาถาบูชา องค์เทวราชเนรมิต วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร “อะหัง วันทามิ เทวะราชะนิมมิตัง อิจฉิตัง ปัจถิตัง มัยหัง ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ”