บทความ

http://mattroyse.wordpress.com/2009/12/01/10-ways-to-grow-twitter-influence/