วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ธุรกิจบริการ Srevice : “รู้จัก-พร้อมรุก-ตั้งรับ” ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ธุรกิจบริการ :  รู้จัก-พร้อมรุก-ตั้งรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
มกราคม 2555

        การเปิดเสรีบริการอาเซียนภายใต้ความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) ทำให้มีการยกเลิกข้อจำกัดในการค้าบริการระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น ทั้งในแง่การเปิดเสรีเชิงลึกมากขึ้นผ่านการขยายเพดานสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนชาติอาเซียนอื่นในแต่ละประเทศอาเซียน ซึ่งกำหนดเป้าหมายการเปิดเสรีไว้ที่สูงสุดร้อยละ 70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด  และมีสาขาบริการเร่งรัดการเปิดเสรีในปี 2553 จำนวน 4 สาขาได้แก่ สาขาโทรคมนาคมและสาขาคอมพิวเตอร์ (e-ASEAN) สาขาบริการสุขภาพ สาขาท่องเที่ยว  และสาขาบริการขนส่งทางอากาศ จากนั้นจะมีการเปิดเสรีสาขาบริการโลจิสติกส์ในปี 2556 และทยอยเปิดเสรีสาขาบริการอื่นๆ ภายในปี 2558 นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าขยายการเปิดเสรีในเชิงกว้างซึ่งจะทยอยเปิดเสรีบริการสาขาย่อยในแต่ละสาขาบริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  ซึ่งความคืบหน้าในการเปิดเสรีภาคบริการตามเป้าหมายที่สมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันไว้นั้น พบว่า หลายประเทศอาเซียนค่อนข้างเปิดเสรีธุรกิจบริการในประเทศรับการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะ CLM ซึ่งเปิดเสรีการลงทุนธุรกิจบริการให้นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นได้เป็นสัดส่วนสูงสุด 100%
        ทั้งนี้ ในการรุกตลาดอาเซียน ผู้ประกอบการ SMEs ไทยควรเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ โดยอาจเริ่มจากขยายการลงทุนผ่านสายสัมพันธ์/พันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศ หรือหากไม่มีสายสัมพันธ์/พันธมิตรอยู่ ควรเสาะหาโอกาสในการขยายธุรกิจโดยอาศัยช่องทางความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจตน ซึ่งค่อนข้างมีศักยภาพในการทำธุรกิจในต่างประเทศ อันจะเกื้อหนุนให้ธุรกิจ SMEs มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าการก้าวออกไปลงทุนในต่างประเทศโดยไม่มีพื้นฐานความสัมพันธ์หรือความพร้อมรองรับ  นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังควรประเมินความพร้อมทางธุรกิจ ศึกษาคู่แข่งในตลาด รวมทั้งพื้นที่ลงทุนและพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย ขณะเดียวกันผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังไม่พร้อมก้าวออกไปลงทุนในต่างประเทศก็ควรปรับตัวเสริมสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจรองรับภาวะการแข่งขันที่น่าจะรุนแรงขึ้น สำหรับธุรกิจบริการของ SMEs ไทยที่มีโอกาสเผชิญการแข่งขันสูงขึ้นจากการเปิดเสรีบริการอาเซียน อาทิ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพและความงามเช่น สปา และการบำบัดอื่นๆ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจโลจิสติกส์ และธุรกิจบริการการศึกษา สำหรับตลาดที่มีโอกาส ได้แก่ สปป.ลาว กัมพูชา ในสาขาธุรกิจค้าปลีก/ก่อสร้าง มาเลเซีย/สิงคโปร์ ในกลุ่มธุรกิจสุขภาพ (สปาและการบำบัด) เป็นต้น

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

KBank รับมือ AEC ต่อยอดเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ ASEAN+3 พาลูกค้าลุยญี่ปุ่น


กสิกรไทยรับมือตลาดอาเซียนบวกสาม ต่อยอดเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ
ตอกย้ำผู้นำตลาดจากญี่ปุ่นสู่เอเชีย
KBank Global Business Strategy

            ธนาคารกสิกรไทย ตั้งเป้าเป็นผู้นำธุรกิจต่างประเทศมุ่งสร้างเครือข่ายพันธมิตรในเอเซีย เน้นให้บริการครอบคลุมโดยไม่จำเป็นต้องมีสาขา ตอกย้ำความร่วมมือกับธนาคารพันธมิตรญี่ปุ่นกว่า 20 แห่ง ด้วยงานจับคู่ธุรกิจ ขนบริษัทไทยและญี่ปุ่นในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์และอาหารร่วมงานกว่า 100 บริษัท หวังไทยเป็นฐานขยายสู่ตลาดอาเซียนเพิ่มทางเลือกสำหรับการค้าและการลงทุน

 นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ตลอด 7 ปีที่ผ่านมาธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนการทำธุรกิจระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลยุทธ์การสร้างพันธมิตรและต่อยอดทางธุรกิจผ่านความร่วมมือกับธนาคารท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 บวกกับความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียน กับ ประเทศจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น หรือ อาเซียนบวกสาม (ASEAN+3)
ทั้งนี้จากยุทธศาสตร์ดังกล่าว ธนาคาร ฯ จะเน้นการสร้างเครือข่ายพันธมิตร โดยไม่แข่งขันกับธนาคารท้องถิ่นและธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ของประเทศนั้น ๆ เพื่อเสริมศักยภาพการให้บริการแก่ลูกค้าของทั้งสองธนาคารเมื่อไปลงทุนในต่างประเทศ โดยที่ผ่านมาธนาคารกสิกรไทย ได้ร่วมมือกับธนาคารท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่นดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์แบบ Win Win Win Solution เน้นการให้บริการร่วมเพื่อดูแลลูกค้าของธนาคารญี่ปุ่นนั้น ๆ ในประเทศไทย และได้ศึกษารูปแบบการดูแลลูกค้าเพื่อให้ธุรกิจมีความมั่นคงและต่อเนื่องด้วยการจับคู่ธุรกิจหรือหาคู่ค้าให้ลูกค้าของธนาคาร ฯ รวมทั้งมีการคัดกรองลูกค้าให้ถูกกลุ่มและตรงความต้องการของคู่ค้ามากที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงเรื่องการหาคู่ค้า โดยเฉพาะในกลุ่มเอสเอ็มอี ซึ่งนับว่าเป็นบริการที่ธนาคารให้มากกว่าบริการทางการเงิน
ล่าสุด เพื่อเป็นการต่อยอดทางธุรกิจให้แก่นักธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น ธนาคารกสิกรไทยได้ร่วมมือกับธนาคารพันธมิตรในญี่ปุ่น 20 แห่ง จัด งานเจรจราจับคู่ธุรกิจ ไทย-ญี่ปุ่น 2555” (Thai-Japanese Business Matching 2012) ขึ้นในประเทศไทยโดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอาหาร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของนักธุรกิจญี่ปุ่น โดยจัดขึ้นในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2555 โดยจะมีการสัมมนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้ความรู้และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักธุรกิจญี่ปุ่นเรื่อง โอกาสและการลงทุนในประเทศไทย 2555” และการเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมเพื่อให้นักลงทุนเห็นศักยภาพและโอกาสการลงทุนในประเทศไทยชัดเจนยิ่งขึ้นอีกด้วย

      นายทรงพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ธนาคารกสิกรไทยมีแผนพัฒนาและสร้างโครงข่ายพันธมิตรเพื่อรองรับการทำธุรกิจของลูกค้า โดยภายในปี 2555 ธนาคาร ฯ จะขยายพันธมิตรกับธนาคารท้องถิ่นในญี่ปุ่นเพิ่มอีก 4-5 แห่ง และเพิ่มพันธมิตรให้ครอบคลุมทั้ง 9 ประเทศในอาเซียน รวมทั้งการเปิดศูนย์ส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศ (Global Business Advisory Center) โดยเน้นการให้บริการ 3 ด้านหลัก คือ  การให้บริการด้านข้อมูลด้านการค้าและการลงทุน การให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน และการให้บริการจับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถทำได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ธนาคาร ฯ ได้จัดเตรียมความพร้อมในเรื่องของฐานข้อมูลและบุคลากรที่ความเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศของลูกค้าด้วย

Link บทความที่เกี่ยวข้อง

KBank กสิกรไทยร่วมกับ 8 พันธมิตร เปิดโครงการ AEC วาระแห่งชาติ SME สร้างเอสเอ็มอีก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


 

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

แนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจหลังปรับ ครม.และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน Growth SMEs Society – Tea talk

ฝ่ายส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ จัดกิจกรรม Growth SMEs Society – Tea talk กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ มีเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ตลอดจนแบ่งปัน แนวคิดการทำธุรกิจ ในบรรยากาศของการจัดกิจกรรมที่เป็นกันเอง รวมทั้งยังได้รับฟังความรู้ในเรื่องแหล่งเงินทุน เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ จากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงอัพเดตหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารความเสี่ยงอีกด้วย  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอยากช่วยประชาสัมพันธ์ เพราะงานแบบนี้่น่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจ หาคู่คิด และคำปรึกษาจากผู้รู้

 http://register2.set.or.th/surveyonline2/TakeSurvey.asp?SurveyID=6KH9l351mm7MG2


โครงการ Growth SMEs Society – Tea talk

แนวคิด
     เนื่องด้วย InnobizMatching.org เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นโดยศูนย์พัฒนาธุรกิจตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดให้บริการเมื่อกลางปี 2554 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลของผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนหรือผู้ร่วมทุนที่สนใจ สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลเรื่องการระดมทุนผ่านตลาดทุนและข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

     เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์และผู้ประกอบการที่สนใจ จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นโดยใช้ชื่อว่า Growth SMEs Society – Tea talk เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโอกาส ปัญหา/อุปสรรค การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนความรู้ความเข้าใจที่มีต่อตลาดทุน รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันในการดำเนินธุรกิจ ในบรรยากาศของการจัดกิจกรรมที่เป็นกันเอง


วัตถุประสงค์
     1.ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของตลาดทุน แนวทางในการระดมทุน การบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.อัตเดตสถานการณ์ เหตุการณ์ที่น่าสนใจในขณะนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารความเสี่ยง
     3.ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ มีเวทีในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แนวคิดและความพร้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
     4.สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ ให้มีการติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการร่วมมือระหว่างกันเพื่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย
     CEO ของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวน 15-20 บริษัท เงื่อนไข
     1.เป็นสมาชิกเว็บไซต์ innobizmatching.org และ
     2.เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการไม่น้อยกว่า 2 ปี ทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท


กำหนดการ
Growth SMEs Society – Tea Talk ครั้งที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ห้องประชุม 1104 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย09.0009.30 น.             ลงทะเบียน

09.30 09.40 น.             แนะนำและเข้าสู่กิจกรรม

09.4010.30 น.             บรรยายพิเศษเรื่อง แนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจหลังปรับ ครม.
                                    โดย ดร.ยรรยง ไทยเจริญ
                                          หัวหน้านักยุทธศาสตร์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย

10.3010.45 น.            รับประทานอาหารว่าง

10.45 12.00 น.             กิจกรรม Growth SMEs Society – Tea Talk

                                                - พบ GURU เพื่อไขข้อสงสัยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนเพื่อมาต่อยอดธุรกิจ
                                                  โดย คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม
                                                        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
                                                - ร่วม Sharing ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ แบ่งกันรวย ช่วยกันโต
                                                - สร้าง Networking ระหว่างกันเพื่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

                                    ดำเนินกิจกรรมโดย คุณขวัญชนก วุฒิกุล
                                                              ผู้ดำเนินรายการวิทยุ FM 90.5
                                   

------จบกิจกรรม------


** กิจกรรม Growth SMEs Society ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะมีส่วมร่วมในกิจกรรมดังกล่าว **

** อาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และสถานที่ ได้ตามความเหมาะสม

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ความรู้รอบตัวSME(6) Brandไทยเริ่มทำ Viral VDO ทาง youtube มากขึ้น
เดี๋ยวนี้มีมากจริงๆครับ โพสคลิป หรือวีดีโอแปลกๆ น่าสนใจให้ท้าวแชร์ น้กโพส ได้เอาไปส่งต่อเรียก Like หลายอัน
แต่รู้หรือไม่ หลายๆอันนั้นเกิดจากกระบวนการคิดการวางแผนมาอย่างดีจากแบรนด์ มาดูกันว่าเคยเจอคลิปเหล่านี้รึป่าว มาจากแบรนด์ไหนบ้าง


ขอแต่งงานหากชีวิตเจอสิ่งมืดมน


หากเป็น SME อยากทำบ้างแนวนี้ก็น่าสนใจดี


วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รวมข่าวความเคลื่อนไหว AEC ในประเทศ 10-31 มกราคม 2012

สสว.ขุดเหมืองข้อมูลธุรกิจ สร้างระบบเตือนภัยรับมือ AEC

สสว.จับมือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสมาคมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สร้างระบบเตือนภัยธุรกิจ ส่งเหมืองข้อมูล SMEs หวังเตือนภัยผ่านระบบออนไลน์ คาดได้รับการตอบรับดีจากศักยภาพและการประมวลผล ให้ ผปก.พัฒนาและปรับตัวได้ทันคู่แข่ง มั่นใจเสริมแกร่ง SMEs รับมือ AEC ได้
นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงการจัดทำเว็บไซต์ "ระบบเตือนภัยธุรกิจ : Business Warning System" ว่าเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. กระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ตรวจสอบสถานะทางธุรกิจของตนเองว่าอยู่ในระดับใด ซึ่งเป็นระบบเตือนภัยผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงานได้ดำเนินโครงการนี้มาประมาณ 3 ปี
ปัจจุบันมีความพร้อม 100% ในการเปิดให้บริการกับภาคธุรกิจเอสเอ็มอีที่มีจำนวนมากกว่า 90% ในประเทศ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ และเพื่อทราบตำแหน่งของตนเองแล้วจะได้มีแนวทางในการพัฒนาธุรกิจของตนเองได้ถูกต้อง รวมถึงข้อมูลดังกล่าวนอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแล้ว หน่วยงานภาครัฐฯ และสถาบันการเงินยังนำไปให้ประโยชน์ได้อีกด้วย
"ปัจจุบันภาคธุรกิจเอสเอ็มอีมีความแข็งแกร่งมากขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา โดยส่วนใหญ่อยู่ในภาคการค้าและบริการ มากกว่า 2 ล้านราย และอีกประมาณ 2 ล้านราย อยู่ในภาคการผลิต โดยภาคธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งอยู่ในกลุ่มของธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วน ส่วนอนาคตจะเร่งพัฒนาภาคธุรกิจเกษตรแปรรูป แต่อย่างไรก็ตามยังมีภาคธุรกิจประเภทอื่นๆ ที่ยังต้องการข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของตน ซึ่งระบบเตือนภัยนี้สามารถช่วยได้ จากข้อมูลสมรรถนะธุรกิจ (BPI) และมุมมองการใช้งานด้วยเทคนิค Data Minning หรือ เหมืองข้อมูลธุรกิจ เพียงผู้ประกอบการกรอกข้อมูลธุรกิจของตนผ่านเว็บไซต์ www.sme.go.th/bws ระบบดังกล่าวจะประมวลผลพร้อมการเตือนภัย เพื่อนำไปปรับปรุงธุรกิจของตนต่อไป" อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าว
ด้านนายภักดิ์ ทองส้ม รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม และรองผ.อ.สสว.ในการสร้างเสริมศักยภาพแก่ SMEs ด้วยระบบเตือนภัยธุรกิจ กล่าวว่า ระบบนี้เป็นระบบชุดข้อมูล โดยสสว.เป็นผู้ดูแลในส่วนของข้อมูล ในขณะที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ก็ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยเฉพาะภาคการผลิต โดยองค์ประกอบของเว็บไซต์ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ 1.ดัชนีสมรรถนะธุรกิจ เช่น ดัชนีความเชื่อมั่นดัชนีผลผลิต 2.รายงานสถานการณ์ SMEs เช่น ตัวเลขการนำเข้า-ส่งออกจีดีพี และจำนวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และ 3.รายงานการศึกษาเชิงลึก ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจแต่ละประเภทอย่างรอบด้าน ซึ่งขณะนี้มีประมาณ 30 สาขาธุรกิจ
โดยอนาคตจะมีการปรับปรุงพัฒนาข้อมูลให้ทันสมัยและแม่นยำมากขึ้น รวมถึงการสร้างเครือข่าย และประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้ามาใช้ประโยชน์ในเว็บไซต์นี้มากขึ้น พร้อมกับเชื่อมโยงข้อมูลภาคธุรกิจเอสเอ็มอีในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้ผู้ประกอบการรู้ถึงศักยภาพทางการแข่งขันก่อนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อไป
ASEAN ICT Master Plan 2015 and AEC Collaboration « Information ...
ASEAN ICT Master Plan 2015 and AEC Collaboration. เอเซียได้ก้าวเข้ามามีบทบาท สำคัญต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้นเป็นลำดับ ดังเห็นได้จากสัดส่วน GDP ของเอเซีย ...
itgthailand.wordpress.com/.../asean-ict-master-plan-2015-and-...
ขอเชิญร่วมรับฟังการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ...
ขอเชิญร่วมรับฟังการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ( AEC)”. วันอังคารที่ 31 มกราคม 2012 เวลา 09:55 น. จารุวรรณ สุยะ: ผู้ชม: 3: ข่าว ...
www.lpc.rmutl.ac.th/th/index.php?option...


Weekly - Manager Online - CIMB เปิดแผนรุกตลาดอาเซียนรับ AEC
CIMB Group Holdings Bhd บริษัทแม่ของธนาคารยักษ์ใหญ่มาเลเซีย เดินแผนขยายธุรกิจ ให้ครอบคลุมทั้ง 10 ชาติสมาชิกอาเซียนภายในปี 2012 ...
www.manager.co.th/mgrweekly/ViewNews.aspx?NewsID...
Thailand faces crises and opportunities with AEC Coming in 2015 ...
But if Thais prepare thoroughly, the AEC would not affect them that badly and ... อย่างไรก็ตาม, after seeing no concrete move towards preparing for the AEC by the ...
thailand-business-news.com/.../34571-thailand-faces-crises-an...
คอลัมน์: พร้อมรับ"AEC"หรือยัง?: AEC กับบริการขนส่ง
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ.2558 นี้ จะทำให้อาเซียนรวมตัวกันเป็น ตลาดและฐานการผลิตเดียว และจะเกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ การลงทุน ...
its.in.th/index.php/component/content/.../8662--qaecq-aec--
รับ AEC [ข่าวบันเทิงนักร้อง] - Pantip
เมื่อเร็วๆนี้ตัวแทนค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยได้เข้าประชุมในเรื่องที่ประเทศไทยกำลัง จะเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC โดยมีประเด็นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ...
www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/.../C11599170.html
13.10 น.โรงพยาบาลเอกชนปรับตัวรับ AEC
นายแพทย์ เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บางกอกเชนฮอสปิทอล หรือ KH ผู้ให้บริการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ให้สัมภาษณ์กับ Money Channel ...
www.moneychannel.co.th/Menu6/NewsUpdate/.../Default.aspx
สสว.ขุดเหมืองข้อมูลธุรกิจ สร้างระบบเตือนภัยรับมือ AEC
สสว.ขุดเหมืองข้อมูลธุรกิจ สร้างระบบเตือนภัยรับมือ AEC. สสว.จับมือ กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม และสมาคมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สร้างระบบเตือนภัยธุรกิจ ส่งเหมืองข้อมูล SMEs ...
www.innobizmatching.org/index.php?option...
เครือร.พ.พญาไท-เปาโล' ตั้งรับ AECดึงพยาบาลต่างชาติ-รับมือการแข่งขัน
อิมพอร์ตพยาบาล อัฐ เชื่อว่า หลังจากเปิด AEC ในปี 2558แล้วจะทำให้มีการเปลี่ ... “การเกิด AEC องค์กรต้องพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมให้เหมาะสม ...
thai.thailandmedicaltourismcluster.org/News/.../-AEC-84.aspx
เสวนาวิชาการวิกฤต โอกาสของภาคเกษตรไทยภายใต้ AEC > กลุ่มธุรกิจพืช ...
เสวนาเรื่อง “วิกฤต โอกาสของภาคเกษตรไทยภายใต้ AEC” จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2...
www.cpcrop.com/ขาวสารกจกรรม/.../tabid/.../--AEC.aspx
เอสเนเจอร์รุกธุรกิจรับAEC - ข่าวสารที่นาสนใจ ด้าน อุตสาหกรรม โลจิสติกส์ ...
เอสเนเจอร์รุกธุรกิจรับAEC ข่าวประจำวันที่ : 26 มกราคม 2555. เอสเนเจอร์รุกธุรกิจรับAEC. supperware.jpg. "เอสเนเจอร์" เทงบ 150 ล้านบาทเร่งขยายธุรกิจไทย-เทศ ...
logistics.dpim.go.th/news/detail.php?id=5483
ก้าวย่างของธุรกิจการศึกษาไทยสู่ประตู AEC ที เป
ตอบ : ผู้ประกอบการธุรกิจการศึกษายังมีโอกาสขยายตลาดอีกมากหากพิจารณาจากความ ต้องการทางการศึกษาทีเพิมขึนตามจํานวน. ประชากรอาเซียน โดยหลังจากเปิด AEC แล้ว ...
www.exim.go.th/doc/newsCenter/38637.pdf

จุฬาฯ เร่งรับมือประชาคมอาเซียน 2015 ปรับหลักสูตรวิศวะใหม่ | Siam ...
โดย Jirayu
ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชามคมอาเซียนในปี 2015 จุฬา ฯ เริ่มปรับหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยใดยังไม่ได้ทำต้องเริ่มแล้ว.
Siam Intelligence


Marketing GURU>Marketing Trend>บทความ>โมเดลธุรกิจ สู่ยุค >AEC ...
โมเดลธุรกิจ สู่ยุค >AEC ประชาคมอาเซียน ปรับกลยุทธ์ธุรกิจสู่ยุค AEC ประชาคมอาเซียน MKT.Trend.
www.mga.co.th/viewmarketing.php?id=209
AEC ข้อดี ข้อเสีย - กูรู
AEC ข้อดี ข้อเสีย ข้อมูล. 5 คะแนน 0 คำตอบ มีการดู 5 ครั้ง ...
guru.google.co.th/guru/thread?tid=567b72dc0ca6f601...
ภาษาอาเซียนกับ AEC... | Facebook
ภาษาอาเซียนกับ AEC Insight วันนี้เรามาเรียนภาษากัมพูชากันต่อนะคะ โดยวันนี้จะมาเรียนรู้ ชื่อเรียกของสัตว์ต่างๆ เป็นภาษากัมพูชากันค่ะ ไปเรียนพร้อมๆกันนะคะ. See Translation ...
www.facebook.com/AECinsight/posts/149936185120190

กองทุน FTA ติวเข้มการก้าวสู่การเป็น AEC จุดเปลี่ยนที่ภาคเกษตรต้องรับมื
กองทุน FTAพร้อมรับมือการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AECในปี 2558 จัดเวทีสัมมนาแจงผลกระทบที่เกษตรกรไทยต้องรู้ เผย การก้าวสู่การเป็น AEC ...
www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=11678
มองAEC(ตอน1) คมชัดลึก : บันเทิง : คอลัมน์เด็ด
มองAEC(ตอน1):มองโลกแบบวิกรมโดย...วิกรมกรมดิษฐ์. ... วิกรม กรมดิษฐ์. ระยะนี้มีการพูด ถึง AEC กันอย่างตื่นตัวทุกภาคส่วน ด้วยเหตุนี้ผมจึงขอนำเสนอเรื่องราวของการมอง AEC ...
www.komchadluek.net/detail/20120127/.../มองAEC(ตอน1).ht...
ภาคเอกชน เกษตรกร "ย้อนถาม" หน่วยราชการ พร้อมรองรับ AEC แค่ไหน ...
อีกเพียง 3 ปีประเทศไทยต้องเปิดเสรีตามข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ทำให้หลายภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานราชการเป็นกังวล ว่า ...
www.biothai.net/news/11491
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 กับ AEC
หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (The Ubon Chamber of Commerce)
www.ubonchamber.org/index.php?option...
กรมสรรพากรก้าวไปอีกขั้นพร้อมรับ AEC ทำคำอธิบาย ... - www.thaigov.go.th
สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย ที่กรมสรรพากรกำลังดำเนินการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี ...
media.thaigov.go.th/pageconfig/.../viewcontent1.asp?...
อดีต รมว.ตปท.จี้คนไทยปรับตัวสู่ AEC - ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตา ...
จี้คนไทยปรับตัวสู่ AEC .: เนชั่น. นายกันตธีร์ ศุภมงคล อดีต รมว.กระทรวงการต่างประเทศ และ นักการฑูต ได้เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในหัวข้อ The Origin of ASEAN and the ...
pinonlines.com/?q=node/36499


'ออฟฟิศเมท'สยายปีกรับAEC
ออฟฟิศเมททุ่ม 100 ล้าน ขยายคลังสินค้า พร้อมรองรับ AEC ศึกษาแพลนเตรียมขยายฐาน ครอบคลุมเอเชีย เล็งสิงคโปร์ เวียดนาม.
www.ksmecare.com/Article/63/.../‘ออฟฟิศเมท’สยายปีกรับA...
กรมสรรพากรพร้อมรับ AEC ทำคำอธิบายการกรอกแบบเป็นภาษาอังกฤษ ...
นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ นโยบาย ที่กรมสรรพากรกำลังดำเนินการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC...
news.thaipbs.or.th/.../กรมสรรพากรพร้อมรับ-aec-ทำคำอธิบ...
'เอสเนเจอร์' เดิมพัน 150 ล. วางทุนเปิดอาเซียนรับ AEC | Surat Thani ...
วางทุนเปิดอาเซียนรับ AEC. “เอสเนเจอร์” ธุรกิจเครือข่ายขายตรง ในเครือ “ศรีไทยซุปเปอร์แว ร์” โชว์ผลงานปี 2554 ยอดขายทะลุเป้า 353 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา เติบโต 165% ...
www.suratthanitoday.com/เอสเนเจอร์-เดิมพัน-150-ล-วางทุน...
นสพ.คอม - สสว.ขุดเหมืองข้อมูลธุรกิจ สร้างระบบเตือนภัยรับมือ AEC
ลิงค์ข่าวนี้มาให้คุณ. 30. คะแนน. ติดดาว. ผู้จัดการ - สสว.ขุดเหมืองข้อมูลธุรกิจ สร้างระบบ เตือนภัยรับมือ AEC. 0 3 1 ชั่วโมง. ยังไม่มีใครแสดงความคิดเห็น. แสดงความคิดเห็น ». จาก ...
www.norsorpor.com/.../%CA%CA%C7.%A2%D8%B4%E0%C...
AEC: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 กับการคมนาคม ภาค 2
กลับมาอีกแล้วตามกระแสของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (Asian Economic Committee) หลังจากเขียนไปถึงความเป็นไปได้ในการเป็นฮับของอาเซียนด้านการบิน ...
smefriendblog.blogspot.com/2012/01/aec-2015-2.html
สำนักข่าวแห่งชาติ : ภาคเกษตรไทย ต้องพร้อม ร่วมพลิกวิกฤต กลายเป็น ...
ภาคเกษตรไทย ต้องพร้อม ร่วมพลิกวิกฤต กลายเป็นโอกาสของการเกษตรไทยใน AEC: ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา รายงานว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 5 ...
thainews.prd.go.th/view_asean2011.php?m_newsid...
สัมนา aec มหิดล - สัมมนาไทย
... for %E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2 aec%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5.
thaiseminar.com/search/สัมนา-aec-มหิดล/
พัฒนาคนสู่ AEC ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ - YouTube
รายการ ชั่วโมงธุรกิจ Nation Channel "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการ​แข่งขัน"
www.youtube.com/watch?v=GPj20X3JkjU
www.ttisfashionbiz.com - ส่งออกฯ เปิดกลยุทธ์ รุกตลาดAEC ด้วยธุรกิจ ...
ส่งออกฯ เปิดกลยุทธ์ รุกตลาดAEC ด้วยธุรกิจแฟชั่นไทย. 18 Jan 12 , depthai. 0. 1; 2; 3; 4 ; 5. สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ...
www.ttisfashionbiz.com/.../5933-ส่งออกฯ-เปิดกลยุทธ์-รุก...
งานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
สัมมนา“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) :โอกาสของผู้ประกอบการไทย” มูลนิธิเพื่อส่งเสริม อุตสาหกรรม ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ...
best4media.com/gallery.html?limit=12&gid=38


สรรพากรรับAECทำคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ
Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ.
www.stockwave.in.th/hot-news/22416-aec.html
PTTGC เล็งลงทุนในจีน-อินโดฯ เพื่อรองรับ AEC
PTTGC เล็งลงทุนในจีน-อินโดฯ เพื่อรองรับ AEC. วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 15:02:40 น. ผู้เข้าชม : 10 คน. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ...
www.kaohoon.com/.../PTTGC-เล็งลงทุนในจีน-อินโดฯ-เพื...
Bloggang.com : Opey : 'บ้าน-รถยนต์'ตีปีกรับAEC มั่นใจศักยภาพเจ๋งสุด/แค่ ...
'บ้าน-รถยนต์'ตีปีกรับAEC มั่นใจศักยภาพเจ๋งสุด/แค่การเมืองเลิกทะเลาะไปลิ่วแน่ โตโยต้า/ส. บ้านจัดสรร/บีโอไอ >> ค่ายรถ-บ้านจัดสรร ชี้ตรงกัน เปิด ประชาคมอาเซียน ...
www.bloggang.com/mainblog.php?id=grizzlybear...
เอสเนเจอร์รุกธุรกิจรับAEC
เอสเนเจอร์ เทงบ 150 ล้านบาทเร่งขยายธุรกิจไทย-เทศ เผยพร้อมทั้งระบบ-ผู้นำ เตรียมขน ทัพสินค้าไทยไปตีตลาดเต็มสูบ หวัง 5 ปีเพิ่มสัดส่วนยอดขายต่างประเทศทะลุ 50%
www.thanonline.com/index.php?option=com...
Chula Reorienting Engineering Curricula For AEC | Faculty of ...
Chula Reorienting Engineering Curricula For AEC ที่มา: The Nation วันที่ 24 มกราคม 2555 หน้า 15A. Content maintained by (25 Jan 12). Submitted by ITStaff3 on ...
www.eng.chula.ac.th/?q=node/4441
ASEAN Economic Community (AEC) โอกาสหรืออุปสรรคสำหรับธุรกิจ ...
ASEAN Economic Community (AEC) โอกาสหรืออุปสรรคสำหรับธุรกิจไทย ณ เมือง พัทยา. วันที่ 19 มกราคม 2555 ผมได้รับเกียรติจากเมืองพัทยาให้บรรยายพิเศษในหัวข้อ ...
www.gotoknow.org/blogs/posts/475147
aec « kateandliving
... in Culture. Tagged: bangkok, aec, 2012, fashion, culture, thai, skilled labour, valentino. ... ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกทำให้ ไทยต้องก้าวไปสู่การค้าเสรี AEC ...
kateandliving.wordpress.com/tag/aec/
สสว.ขุดเหมืองข้อมูลธุรกิจ สร้างระบบเตือนภัยรับมือ AEC
สสว.ขุดเหมืองข้อมูลธุรกิจ สร้างระบบเตือนภัยรับมือ AEC นายพสุโลหารชุนอธิบดีกรมส่งเสริม อุตสาหกรรมสสว.
manager-online.myfri3nd.com/blog/2012/01/26/entry-70
อดีต รมว.ตปท.จี้คนไทยเตรียมพร้อมสู่ AEC
อดีต รมว.ต่างประเทศ ขึ้นเวทีที่ ม.แม่ฟ้าหลวง เตือนคนไทยเตรียมพร้อมการก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ชี้ ไทยมีโอกาสมาก จากเส้นทางคมนาคมที่สะดวก และมีความหลากหลาย ...
region4.prd.go.th/ewt_news.php?nid=11587&filename...
Share file : 4 ธค 54 AEC กับจีน(1).mp3
Playing : 4 ธค 54 AEC กับจีน(1).mp3. 4 ธค 54 AEC กับจีน(1).mp3. File : 4 ธค 54 AEC กับจ ¸...... Size : 5.5 MB. Upload : 2012-01-13 02:06:25 | IP : 223.205.139.74 ...
storage.3bb.co.th/.../NDcyMnxmMWIwMzViNzFlZjVmOGUx...


ไทยควรเตรียมตัวอย่างไรกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC ในมุม ...
"Toward ASEAN Economic Community (AEC). and Beyond: Challenge and Opportunities". ของ คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และผู้นำฝ่ายค้าน ...
www.oknation.net/blog/rinrudee/2012/01/25/entry-1
AEC กับการส่งออกข้าวไทย (1) - กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์
ข้าวเป็นสินค้าส่งออกของไทยที่ไทยส่งออกมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก - หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ.
www.bangkokbiznews.com/.../AEC-กับการส่งออกข้าวไทย-(...
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ ...
ข้อมูลเกี่ยวกับ:องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) ในปี 2558 จ.แพร่. Advertisements. สวัสดีชาว Blog ทุกท่าน nbsp; วันที่ ...
tour-thailand.yingzeed.com/tour-thailand-635778.html
Local - Manager Online - อดีต รมว.ตปท.จี้คนไทยเตรียมพร้อมสู่ AEC
เชียงราย – อดีต รมว.ต่างประเทศ ขึ้นเวทีที่ ม.แม่ฟ้าหลวง เตือนคนไทยเตรียมพร้อมการก้าว เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ชี้ไทยมีโอกาสมาก จากเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ...
www.thaiday.com/Local/ViewNews.aspx?NewsID...


AEC:ประชาคมอาเซียน” วิกฤติหรือโอกาสเกษตรกรไทย
การเกิดขึ้นของ 10 ประเทศกลุ่มอาเซียนหรือAEC ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น แต่กระนั้นก็ยัง เต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถาม ประชาชนหรือเกษตรกรยังคงกังขาเคลือบแคลง ...
isranews.org/.../5090-“AEC-ประชาคมอาเซียน”-วิกฤติหรือโ...
AEC กับการส่งออกข้าวไทย (จบ) - กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์
มาวิเคราะห์กันต่อถึงการส่งออกข้าวไทยกับเออีซี แม้ว่าตัวเลขการส่งออกข้าวทั้งปี 2554 โดย รวมอาจจะเพิ่มขึ้น - หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ.
www.bangkokbiznews.com/.../AEC-กับการส่งออกข้าวไทย-(...
AEC and Thailand's Regional Economic Challenges - อาเซียน - ข่าว ...
โดย ซัลลิแวน Boris - อ., เป็นที่ 24, 2012. The pace of growth in the global economy is now clearly segmented between the stagnant Western economies and Asia's ...
thailand-business-news.com/.../34231-aec-and-thailands-regio...
Banking and the aec: More talk than action - ThaiHVAC Forums
Banking and the aec: More talk than action Bangkok Post : Business News.
www.thaihvac.com/forums/showthread.php?t=161563
นสพ.คอม - ภาคเอกชน เกษตรกร ย้อนถาม หน่วยราชการ พร้อมรองรับ AEC ...
ลิงค์ข่าวนี้มาให้คุณ. 1. คะแนน. ติดดาว. มติชน - ภาคเอกชน เกษตรกร ย้อนถาม หน่วยราชการ พร้อมรองรับAEC แค่ไหน. 0 16 3 วัน. ยังไม่มีใครแสดงความคิดเห็น. แสดงความคิดเห็น » ...
www.norsorpor.com/.../ภาคเอกชน+เกษตรกร++ย้อนถาม++หน่...
คอลัมน์: รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน: AEC กับการส่งออกข้าวไทย - ข่าวสินค้า ...
คอลัมน์: รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน: AEC กับการส่งออกข้าวไทย. 24 มกราคม 2555. แหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ - เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ (Th) Tuesday, January 24, 2012 ...
www.afet.or.th/v081/thai/news/commodityShow.php?id...


ผู้ว่าฯ 3 กลุ่มเอกชนเชียงรายตั้งวงถกรับ AEC เชื่อทำ ชร.เปลี่ยนเร็ว-แรง
รัฐ-เอกชนเมืองพ่อขุนฯ ตั้งโต๊ะเสวนา “ก้าวย่างใหม่ของเชียงรายสู่สากล” ระดมพลัง เตรียมพร้อมรับเออีซี-เขตเศรษฐกิจพิเศษฯ.
www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=1673
AEC กับว่าที่แรงงาน - ข่าวคราวในสังคมการทำงาน กับ Siamrathjobs.com
AEC กับว่าที่แรงงาน วันที่: 19-01-2012 15:46:50. PRINT SEND TO FRIEND. นับ ถอยหลังสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนŽ (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี ...
www.siamrathjobs.com/socialdetail.php?id=362
AEC ผลกระทบต่ออนาคตของนักบัญชีไทย – ThaiPR.net (ข่าว ...
AEC ผลกระทบต่ออนาคตของนักบัญชีไทย ThaiPR.net (ข่าวประชาสัมพันธ์) ณ โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค สุขุมวิท 24 โดยมีประเด็นการ สัมมนา ในหัวข้อการจับตากระแส AEC ...
thaiseminar.com/2012/01/19/aec-ผลกระทบต่ออนาคตของนัก/
ภาคเกษตรไทย ต้องพร้อม ร่วมพลิกวิกฤต กลายเป็นโอกาสของการเกษตรไทย ...
เผย ผลที่จะเกิดขึ้นต่อภาคเกษตรไทยภายหลังการเป็น AEC นับจะเป็นโอกาสของภาคเกษตร ไทย ทั้งในเชิงการผลิต การค้า การลงทุน และการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ...
www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=11639
พบทูตพาณิชย์ รุกตลาด AEC และจีน OSM-2 Ver y Descargar Video ...
listen to พบทูตพาณิชย์ รุกตลาด AEC และจีน OSM-2, ...
www.fullmusicasvip.com/.../-aec-osm-2-puGkp6iXnOqeltk.ht...
ผู้ว่าฯ 3 กลุ่มเอกชนเชียงรายตั้งวงถกรับ AEC เชื่อทำ ชร.เปลี่ยนเร็ว-แรง ...
เชียงราย - รัฐ-เอกชนเมืองพ่อขุนฯ ตั้งโต๊ะเสวนา “ก้าวย่างใหม่ของเชียงรายสู่สากล” ระดม พลังเตรียมพร้อมรับเออีซี-เขตเศรษฐกิจพิเศษฯ ผู้ว่าฯส่งสัญญาณเอกชนต้องเร่งปรับตัว ...
article.wn.com/.../WNATbc616ab7d0a47f1d425bbba4e8fbbf...
ร.พ.เอกชน อิมพอร์ต พยาบาลต่างชาติ รับมือ AEC
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1327296458&grpid= 00&catid=&subcatid= ร.พ.เอกชน อิมพอร์ต พยาบาลต่างชาติ รับมือ AEC ...
www.udon108.com/board/index.php?topic=145809...
ข้อมูล AEC - smeasean.com
ASEAN SME Regional Gateway โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม.
www.smeasean.com/article_view.php?gid=3
ขอฝากขายนีโอ&แอคเมียหน่อยค่ะ
Aec. chantinii black ต้นใหญ่สูงประมาณ 1 ฟุตแล้ว ขาย 250.-. โดย: noibromeliad@ hotmail.com ... ความคิดเห็นที่ 3. Aec. chantinii ต้นใหญ่สูงประมาณ 10 นิ้ว แล้ว ขาย 200. - ...
www.pantown.com/board.php?id=41546&area=4...
กระแสโลกาภิวัตน์กับบทบาทด้านการคลัง (9-1-55)
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ AEC มุมมองภาครัฐ (10-1-55). สรุปเนื้อหาการบรรยาย หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 1. AEC (1). การรวมกลุ่มประเทศ ...
efa.or.th/images/stories/file/2012/1/2012-01-10-3.pptx


AEC Chapter I | ASEAN Watch
ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบและมีโอกาส อย่างไรจาก AEC ? มกราคม 16, 2012. บท วิเคราะห์จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ ดาวน์โหลด AEC-Thailand ...
aseanwatch.org/2012/01/17/aec-video-clip-chapter-one/
Marketing GURU>Business Model>ที่ปรึกษา Business Model for AEC
ที่ปรึกษา Business Model for AEC โมเดลธุรกิจ สร้างสรรค์สู่ AEC.
www.mga.co.th/Multimedia/Business_Model_2.html
SMEfriend บล็อกเพื่อ SME: AEC:... - 2015 - FriendFeed
SMEfriend บล็อกเพื่อ SME: AEC: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 กับการคมนาคม ภาค 2 #SMEfriendhttp://t.co/H4H4zlnB.
friendfeed.com/rooms/year-2015/.../smefriend-sme-aec-2015-...
ใบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเตรียมความพร้อม สู่ AEC. (Human Resources Development forAEC). • ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์. • ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์. 15 ก.พ. 55 ...
www.pmat.or.th/html/.../app-free-seminar-2012[Q1-Q2].pdf


Local - Manager Online - ก.พ.ติวเข้มข้าราชการเหนือรับ AEC ปี 58
เชียงราย – สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เปิดเวทีพัฒนาข้าราชการไทยก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน แห่งแรกที่เชียงราย ระดม ขรก.ภาคเหนือตอนบนเข้าติวเข้ม ...
www.manager.co.th/local/ViewNews.aspx?NewsID...
ร่วมงานสัมมนาหัวข้อเรื่อง "AEC
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจเข้าร่วมงาน สัมมนาหัวข้อเรื่อง "AEC Logistics Connectivity Development Framework" ...
logisticscorner.com/index.php?option=com...
ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบและมีโอกาส อย่างไรจาก AEC ? | ASEAN ...
ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบและมีโอกาส อย่างไรจาก AEC ? บทวิเคราะห์จากศูนย์วิจัย เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์. ดาวน์โหลด AEC-Thailand (PDF file). Tweet ...
aseanwatch.org/2012/01/16/ประเทศไทยจะได้รับผลกระ/
ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบและมีโอกาส อย่างไรจ
ที่โดดเด่นขึ้นในเศรษฐกิจโลก โดย AEC จะส่งผลต่ออาเซียนดังต่อไปนี้. 1. ... การดาเนินการ ตาม AECBlueprint ไม่ได้หมายความว่าการรวมตัวจะเป็นผลส าเร็จ. ประชาคมเศรษฐกิจ ...
www.rsunews.net/.../1d5e977a66dc63fb3eaf6f18ab5d4bc5.pd...
สรรพากรก้าวไปอีกขั้นพร้อมรับ AEC ทำคำอธิบายการกรอกแบบ ... - ERLT.net
สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย ที่กรมสรรพากรกำลังดำเนินการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC...
www.erlt.net/en/news-update/15.../234--aec--190155


มาเลเซีย (16-20 ม.ค. 55) | ASEAN Watch
โดย Ekkasit
ธันวาคม 22, 2011. สัมนาหัวข้อ “การมุ่งหน้าสู่ประขาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ความเป็นไปได้ อุปสรรค และปฏิทรรศน์ในการพัฒนา การปกครอง และความมั่นคงของมนุษย์” (Towards an ASEAN Economic Community (AEC): Prospects, Challenges.
ASEAN Watch


หอฯ-สภาอุตฯตากเร่ง ครม.เศรษฐกิจ “ปู2” ฟื้นเชื่อมั่น-จัดงบลงพื้นที่รับ AEC
ตาก - ประธานหอฯ-สภาอุตฯตากฝาก ครม.เศรษฐกิจชุดใหม่เร่งฟื้นฟูประเทศ สร้างความเชื่อ มั่นให้นักลงทุน วางมาตรการป้องกันน้ำท่วม เร่งกระจายงบประมาณลงพื้นที่ ...
astv.mobi/AnZC0fO
สัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ "อนาคตเกษตรไทยภายใต้ AEC"
สัมมนาทางวิชาการระดับชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การ อาหาร และ ธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ ๑ "อนาคตเกษตรไทยภายใต้ AEC". วันศุกร์ที่ ๑๘ ...
agri.eco.ku.ac.th/ageconconference2012/seminar.html
ผู้ว่าฯ 3 กลุ่มเอกชนเชียงรายตั้งวงถกรับ AEC เชื่อทำ ชร.เปลี่ยนเร็ว-แรง
ผู้ว่าฯ 3 กลุ่มเอกชนเชียงรายตั้งวงถกรับ AEC เชื่อทำ ชร.เปลี่ยนเร็ว-แรง.
www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=178125.0
.:: การเตรียมความพร้อมสู่สมาคมอาเซียน ::.
ติวเข้มข้าราชการเหนือรับ AEC ปี 58. เชียงราย - สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เปิดเวทีพัฒนาข้าราชการไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน แห่งแรกที่เชียงราย ระดม ขรก.
web62.sskru.ac.th/aseansskru/maxsite/?name=news&file...
การสัมมนาใหญนักบัญชี.. ...เพื่อเตรียมความพรอ
ประเด็นการสัมมนา. จับตากระแส AEC : ผลกระทบตออนาคตของนักบัญชีไทย. วันศุกรที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2555. เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนสปารค สุขุมวิท ...
www.fap.or.th/Seminar/enews/.../230355_Seminar_Acc.pdf


กรมปศุสัตว์มอบนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรรับ AEC
กรมปศุสัตว์มอบนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรรับ AEC.
www.kstation.tv/index.php?option=com_content...
สรรพากรก้าวไปอีกขั้นพร้อมรับ AEC ทำคำอธิบายการกรอกแบบเป็นภาษา ...
วันนี้ (19 มกราคม 2555) ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในการเปิดสัมมนา เรื่อง “Guide to Personal Income Tax” เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงการจัดทำ.
www.thanonline.com/index.php?option...
18 ม.ค.55 Toward ASEAN Economics Community (AEC) and ...
ค.55 Toward ASEAN Economics Community (AEC) and Beyond. By Abhisit Vejjajiva · Updated on Tuesday · Taken at คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงก ...
www.facebook.com/media/set/?set=a...372748...type=1
AEC ผลกระทบต่ออนาคตของนักบัญชีไทย | ThaiPR.NET | Digg.tlcthai.com
สภาวิชาชีพบัญชีฯจัดงานสัมมนาใหญ่สำหรับนักบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมสู่AEC ในวันศุกร์ ที่23 มีนาคม55 เวลา 09.00-16.30น.โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค สุขุมวิท สอบถามได้ที่ ...
www.tlcthai.com/.../aec-ผลกระทบต่ออนาคตของนักบัญชีไท...


aec ส่งผลกระทบกับการเงินในไทยอย่างไร - กูรู
aec ส่งผลกระทบกับการเงินในไทยอย่างไร การเงิน เศรษฐกิจ ...
guru.google.co.th/guru/thread?tid...hl=th&table...ct
จุลสารร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Focus) ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ...
Department of Trade Negotiations ได้เขียนหัวข้อบันทึกจุลสารร่วมสร้างประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AECFocus) ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 อ่านข้อความทั้งหมดที่นี่.
th-th.facebook.com/note.php?note_id=305012446208586
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
portal for thai website. เว็บไซต์ค้นหาความรู้เพื่อคนไทย.
www.portalforthai.com/index.php/asean/38/122
ส่งออกฯ เปิดกลยุทธ์ รุกตลาดAEC ด้วยธุรกิจแฟชั่นไทย | ข่าวประชาสัมพันธ์ ...
Posted by ittidepthai on Jan 18th, 2012 // No Comment: 2 views. สถาบันฝึกอบรม การค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เตรียมพัฒนาส่งเสริม ...
www.press.in.th/ส่งออกฯ-เปิดกลยุทธ์-รุกต/
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กองทุน FTA : เตรียมพร้อม ...
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำหนดให้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กองทุน FTA : เตรียมพร้อมเกษตรกรไทยสู่ AEC” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 08.30 – 16.30 ...
www.rsunews.net/index.php/news/detail/159
Angham4.Com - AEC มุ่งเน้นพัฒนาทุนมนุษย์สู่สังคมที่ยั่งยืนด้วยความสุข ...
listen to AEC มุ่งเน้นพัฒนาทุนมนุษย์สู่สังคมที่ยั่งยืนด้วยความสุข และต้องอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ก, AECมุ่งเน้นพัฒนาทุนมนุษย์สู่สังคมที่ยั่งยืนด้วยความสุข ...
www.angham4.info/Video/aec--vbRmmaqinLOpqcs.html


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ :: การสื่อสารกับ AEC
PostHeaderIcon การสื่อสารกับ AEC. วันอังคารที่ 17 มกราคม 2012 เวลา 16:18 น. | เขียน โดย aoy | PDF · พิมพ์ · อีเมล · AEC · text55.xls ...
www.krabicenter.go.th/site/index.php?option...
PANTIP.COM : K11584137 อยากให้รัฐบาลให้ความรู้เรื่อง AEC (ประชาคม ...
อีก 3 ปีเท่านั้นที่ AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) จะเกิดขึ้น ปัจจุบันข่าวคราวเรื่องนี้ได้มี การพูดถึงกันมากขึ้น แต่สำหรับเรา เราว่ายังมีการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ที่น้อยเกินไป ...
www.pantip.com/cafe/library/topic/.../K11584137.html
ข่าวนปร. – AEC ! | Siamrath.co.th
นปร. – AEC !>>อ่านต่อ... ปฏิรูปการเมืองให้ก้าวหน้าได้อย่างไร? >>อ่านต่อ... ขสมก.ระบุปรับ ขึ้นก๊าซฯวันแรกยังไหว-เรือด่วนจับตาดีเซลเกิน32บาทจ่อขึ้นค่าโดยสาร2บาท>>อ่านต่อ. ...
www.siamrath.co.th/web/?q=นปร-–-aec
AEC FOCUS จุลสารปีที่ 1 ฉบับที่ 6
Narrow screen resolution; Wide screen resolution. Decrease font size; Default font size; Increase font size. Home · Article AEC FOCUS จุลสารปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ...
www.tlcb.or.th/index.php?option=com...view...
Marketing GURU>Multimedia>Business Model 2 AEC : Marketing ...
Business Model 2 AEC โมเดลธุรกิจรับและรุก AEC อย่างสร้างสรรค์ :MKT.Trend.
www.mga.co.th/viewmultimedia.php?id=87
ระดมสมองรับมือAEC - ประเด็นเด่นร่วมด้วยช่วยกัน...ชัยนาท
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กำลังจะ เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของเศรษฐกิจไทย ทั้งภาคเกษตร ...
www.rd1677.com/rd_chainat/top_chainat.php?id=86856
หลักสูตร เจาะลึกผลกระทบและการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ...
หลักสูตร เจาะลึกผลกระทบและการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC... ความเป็นมาของความตกลงในการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC...
www.v-servelogistics.com/pls/course/detail/168.html
เกร็ดน่ารู้กับ AEC... | Facebook
เกร็ดน่ารู้กับ AEC Insight วันนี้ เราจะไปดูกันว่า ผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน จะมี ช่องทางการลงทุนสำหรับนักลงทุนไทยอย่างไรกันบ้างค่ะ ...
th-th.facebook.com/AECinsight/posts/175317395903364


สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กองทุน FTA : เตรียมพร้อมเกษตรกรไทยสู่ AEC ...
การจัดสัมมนาครั้งนี้ จัดให้มีการบรรยายเรื่อง AEC และเรื่องใกล้ตัวเกษตรกรโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านต่างประเทศของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายในเรื่อง AEC...
aseanwatch.org/2012/01/14/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเร/
Weekly - Manager Online - AEC รุกคืบการศึกษาไทยควรเร่งความเข้าใจ ...
ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร่งให้ รัฐบาลเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องAECให้มากขึ้น ...
61.19.246.214/~accout/direct/browse.php/.../I.../b5/
iQNewsAlert : Story
ค.พัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทยรับ AEC - Click for clip>> ... เตรียมจัดสัมมนาเชิง ปฏิบัติการเรื่อง กองทุน FTA : เตีรยมพร้อมเกษตรกรไทยสู่ AEC วันที่ 26 มกราคม 2555 ณ ...
www.iqnewsclip.com/iQNewsAlertWebSite.../broker.aspx?...
[2012/01/27] สัมมนาพิเศษ "ระบบโลจิสติคส์หลังการเปิด AEC ปี 2558 และ ...
Home · Announcement [2012/01/27] สัมมนาพิเศษ "ระบบโลจิสติคส์หลังการเปิด AEC ปี 2558 และความพร้อมในด้านการพัฒนาระบบรางของภูมิภาค" ...
its.in.th/index.php/.../49-its.../8559-20110127-q-aec-2558-q
13-01-55 เตรียมพร้อมกับเรื่องของ AEC
13-01-55 เตรียมพร้อมกับเรื่องของ AEC. วันศุกร์ ที่ 13 ม.ค. 2555. Bookmark and Share . ข้อมูลบริษัท. ธุรกิจของบริษัท · สาส์นจากประธานกรรมการ; สาส์นจากกรรมการผู้อำนวย ...
www.mcot.net/cfcustom/cache_page/318009.html
Get ready: Asean economic community is coming in 2015
But if Thais prepare thoroughly, the AEC would not affect them that badly and they ... However, after seeing no concrete move towards preparing for the AEC by ...
www.tv5.co.th/news/show2.php?id=7055"บัญชีบริหาร"...ชัยชนะเอสเอ็มอี สังเวียน AEC
เข้าสู่ปีมังกร ผงาด"เอสเอ็มอี"ยังมีโจทย์หินรอให้พิสูจน์ฝีมือ ช่วงเวลาสำคัญที่ผู้ประกอบการ ต้องปรับตัวในทุกมิติ ไม่เว้นแต่ "บัญชีบริหาร"
www.nationejobs.com/content/worklife/.../template.php?conno...
กลต.จี้คลังเว้นภาษี10%เงินปันผลลดซ้ำซ้อนสู้AEC-หุ้นประเดิมงูใหญ่ดีด11จุด
ไทยโพสต์ * ก.ล.ต.กระทุ้งกรมสรรพากร ยกเว้นเก็บภาษีเงิน ปันผล 10% ลดความซ้ำซ้อน รองรับเปิดเสรีการเงินตามกรอบ AEC ปี 2558 หุ้นรับงูใหญ่ เด้งแรง 10 จุด ต่างชาต.
www.ryt9.com/s/tpd/1314322
กรมเจรจาฯ เผยปี 2555 เน้นให้ทุกฝ่าย 'เรียนรู้ ใส่ใจ ใช้ประโยชน์ AEC'
สำหรับเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ภายในปี 2558 โดยผลักดันการ ดำเนินการตามแผนAEC Blueprint โดยอาเซียนได้ประเมินผล ครั้งที่ 1 (ม.ค. 51 – ธ.ค. ...
www.thanonline.com/index.php?...id...
Master of Business Administration (General Management)
บทความวิจัยกลุ่ม โครงการกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการครบรอบ ๔๐ ปี มหาวิทยาลัย รามคำแหง “การเตรียมความพร้อมของธุรกิจในจังหวัดสมุทรสาครสู่ประชาคมเศรษฐกิจอา เซี่ยน ...
www.smsmba.ru.ac.th/index_files/AEC.html
กระชับวงข่าว - มองแนวคิดเยาวชนเวียดนามรับ AEC - โพสต์ทูเดย์ คลิปวีดีโอ
สัมภาษณ์ - นศ.ทุนประเทศเพื่อนบ้าน จากเวียดนาม เรียนรู้วัฒนธรรมไทย 3/3.
www.posttoday.com/.../กระชับวงข่าว-มองแนวคิดเยาวชนเวีย...“บัญชีบริหาร”...ชัยชนะเอสเอ็มอี สังเวียน AEC
“บัญชีบริหาร”...ชัยชนะเอสเอ็มอี สังเวียน AEC. เข้าสู่ปีมังกรผงาด“เอสเอ็มอี”ยังมีโจทย์หินรอ ให้พิสูจน์ฝีมือ ช่วงเวลาสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวในทุกมิติ ไม่เว้นแต่ “บัญชีบริหาร” ...
www.thailandpages.com/portal/detail-news.php?id=445
สิงห์มะหาดโฉมใหม่ ยึดมั่นอุดมการณ์ พร้อมรับ AEC
ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ยืนยัน ยังคงยึดมั่นอุดมการณ์ สิงห์แห่งชุมชน ปลูกฝังนักศึกษาให้สนใจการเมือง พร้อมปูพื้นฐานความรู้ ...
www.hu.ac.th/press/Link.asp?GID=22
จำนวนผู้เข้าชม - ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ
กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการด้านการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ...
www.jpp.moi.go.th/detail.php?id=12
[ สุขใจ ข่าวด่วน ] ก.ล.ต.เสนอสรรพากรเลิกเก็บภาษีเงินปันผล รับ AEC ปี 58
[ สุขใจ ข่าวด่วน ] ก.ล.ต.เสนอสรรพากรเลิกเก็บภาษีเงินปันผล รับ AEC ปี 58.
www.sookjai.com/index.php?topic=29054.0


สศก.จัดเวทีกองทุน FTAเตรียมพร้อมเกษตรกรไทยสู่ AEC 26 ม.ค.นี้ ...
สศก.จัดเวทีกองทุน FTAเตรียมพร้อมเกษตรกรไทยสู่ AEC 26 ม.ค.นี้.
www.suthichaiyoon.com/detail/20179

เนสท์เล่ขยายการลงทุนในอินโดจีนรับAEC
ในปี 2555 นี้บริษัทมีแผนขยายการลงทุนครั้งสำคัญในตลาดอินโดจีน ประกอบด้วย ไทย พม่า กัมพูชา และลาว ในกลุ่มธุรกิจเนสท์เล่ โพรเฟชชันนัล ...
www.ksmecare.com/.../เนสท์เล่ขยายการลงทุนในอินโดจีนร...

AEC - สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน Chiangsaen International Institute for skill development.
www.csiisd.net/Joomla/index.php?...id...

PANTIP.COM : B11563949 เมื่อเปิดตลาด AEC ท่านกลัวโโนแย่งงานกัน ...
ประชาคมเศรษฐกจอาเซียน AEC จะเริ่มใช้ปี 2558 ท่านกังลวเรื่องโดนแย่งงาน โดนแย่ง ตลาด หรือกังวลกันบ้างไหม แล้วท่านเตรียมอะไรไว้บ้างหรือเปล่า ...
pantip.com/cafe/silom/topic/B11563949/B11563949.html

ข้อมูล ASEAN Economic Community (AEC) 2015
ข้อมูล ASEAN Economic Community (AEC) 2015 ... ATIGA · Asean Economic Blueprint · AECBlueprint Schedule AEC Blueprint Schedule Annex AEC Scorecard ...
www.acfs.go.th/aec_link.php

ก.ล.ต.เสนอสรรพากรเลิกเก็บภาษีเงินปันผล รับ AEC ปี 58 | กลุ่มศึกษาข้อ ...
นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทัพย์ หรือ ก.ล.ต.
www.ftawatch.org/all/news/26409
ddp
www.ddproperty.com/property/show/210655

ปธ.ชสท.เปิดใจ ในรายการโคออปไทยแลนด์ ถึงความจำเป็น
เรื่อง : ปธ.ชสท.เปิดใจ ในรายการโคออปไทยแลนด์ ถึงความจำเป็น ที่สหกรณ์ต้องเตรียม รับมือ AEC. ผู้เขียน : kunya. เข้าชม : 20. จันทร์ ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 ...
www.clt.or.th/PrNews/index2.php?name=news&file...

Nation Channel Breaking News - เนชั่นทันข่าว Breaking News
สศก.จัดเวทีกองทุน FTAเตรียมพร้อมเกษตรกรไทยสู่ AEC 26 ม.ค.นี้ ... กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)กำลังจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ...
breakingnews.nationchannel.com/read.php?newsid...T...

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...