วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เมื่อพ่อต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดเหนื่อยมาพอกลับมาถึงบ้าน..นี่คือสิ่งที่พ่อเจอ

เวลาที่เหนื่อยจากการทำงาน
เสียเหงื่อ เสียใจ ต่อสู้อะไรมากมาย
กลับมาเจอสิ่งนี้
....
สิ่งเดียวที่อยากจะพูดคือ
ชื่นใจ หายเหนื่อย
เมื่อลูกสาวคนเล็กวิ่งมาตักข้าวให้
ภรรยาน่ารักเตรียมอาหารโปรดให้ทานไม่มีอะไรมาก ลองพาดหัวแบบ clickbait ดู เอ่อ มีคนคลิ๊กเพิ่มเยอะขึ้นจริงๆด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วิธีใช้ facebook ค้นหาข้อมูล แบบง่ายๆ บน Chrome

เดี๋ยวนี้ข้อมูลที่มีประโยชน์หลายๆอย่าง เกิดขึ้นจากการแชร์ใน Facebook หรือเราต้องการหาข้อมูลของคนใน Facebook หา Facebookเพื่อน หรือจะ จีบคนผ่าน Facebook

คนที่ใช้  Google Chrome พิมพ์ Facebook.com   บนช่อง URL


พิมพ์ Facebook.com แล้วเคาะ วรรค ก็จะได้เป็นการค้นหาข้อมูลจากใน Facebook ตอนนี้ยังค้นอะไรได้ไม่ค่อยมาก ไม่ค่อยมีประโยชน์ด้านหาข้อมูลเท่าไหร่ เว้นแต่การหาข้อมูล ผู้ใช้


ต่อไปการค้าหาข้อมูลผ่าน Facebook น่าจะมีประโยชน์สำหรับ ธุรกิจ SME เพราะ Facebook เริ่มทำอะไรให้คนค้นหาง่ายๆ จากการที่มีข้อมูลอยู่เยอะมากๆ

อย่างน้อย การหาข้อมูลร้านค้าหรือที่อยู่ร้าน เบอร์โทรร้านผ่านทาง Facebook น่าจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

business extended เตรียมพร้อมธุรกิจ...ก่อนคิดจะขยาย


ได้อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณพิภวัตว์ ภัทรนาวิก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เห็นว่ามีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ต้องการขยายธุรกิจและเตรียมตัวจะขอกู้เงินกับธนาคาร
คุณพิภวัตว์ ภัทรนาวิก
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย 


คุณพิภวัตว์ ภัทรนาวิก กว่าวไว้ว่า สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการ SME ทุกคนต่างคาดหวังจากการทำธุรกิจ ก็คือเรื่องการขยายและเติบโตของธุรกิจ แต่รู้หรือไม่ว่า ถ้าเราต้องการเติบโตอย่างมั่นคง สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือการเตรียมความพร้อมของธุรกิจ ซึ่งมีผู้ประกอบการเพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่เตรียมความพร้อม หลายคนรอเวลาให้ความสำเร็จมาถึงบริษัทของตนเสียก่อนจึงค่อยลงมือเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเติบโตที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งเป็นวิธีคิดที่ไม่ถูกต้อง เพราะผู้ประกอบการสามารถพบเจอกับความเสี่ยงและผลกระทบภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเตรียมตนเองให้พร้อมก่อนขยายธุรกิจจะทำให้การบริหารจัดการภายในองค์กรมีความเข้มแข็งมั่งคง และเติบโตอย่างยั่งยืน เรามาดูกันว่าการเตรียมตนเองให้พร้อมก่อนขยายธุรกิจต้องทำอย่างไรบ้าง

 1. จดทะเบียนนิติบุคคล เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME บริหารงานได้ง่ายและเป็นระบบมากขึ้น โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ทางภาษีและความน่าเชื่อถือในมุมมองของสถาบันการเงิน  ซึ่งผู้ประกอบการควรพิจารณาว่ารูปแบบใดเหมาะสมกับธุรกิจและได้ประโยชน์สูงสุด
 2. จัดทำแผนธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจมีความจำเป็นกับผู้ประกอบการ SME  เนื่องจากจะช่วยให้เรารู้ว่าปัจจุบันธุรกิจของเราอยู่ตรงจุดไหน อนาคตจะอยู่ที่ใด และด้วยวิธีการอย่างไร โดยจะต้องมีความชัดเจนของเป้าหมาย มีแผนสำรองเตรียมไว้ในกรณีที่ธุรกิจมีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมในทุกด้าน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผน การพยากรณ์ ติดตาม และการจัดการด้านการเงินในอนาคต
 3. วางแผนทางการเงิน ผู้ประกอบการจะต้องมีการวางแผนการเงินที่ดีในเรื่องของแหล่งเงินทุน การบริหารสภาพคล่อง และการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
  1. แหล่งเงินทุน ผู้ประกอบการควรวางแผนการลงทุนหรือประมาณการงบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสดและงบดุล ด้วยการพยากรณ์ว่าหากขยายธุรกิจแล้วจะมีความคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่ โดยเงินทุนที่จะนำมาขยายธุรกิจควรศึกษาและเปรียบเทียบแหล่งเงินทุนแต่ละแห่งประกอบด้วย โดยแหล่งเงินทุนมี 2 ลักษณะ ได้แก่
   ลักษณะที่ 1 แหล่งเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง เงินทุนที่ได้จากผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนชำระค่าหุ้นเข้ามาในธุรกิจ ซึ่งเจ้าของเงินจะมีสถานะเป็นเจ้าของ


   ลักษณะที่ 2 แหล่งเงินทุนที่ได้จากการกู้ยืม เป็นเงินทุนที่กู้ยืมจากบุคคลหรือแหล่งเงินทุนต่างๆ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ย และเงินต้นคืน 

   ซึ่งการหาแหล่งเงินทุนเพื่อมาขยายธุรกิจควรมาจากทั้ง 2 แหล่ง ในสัดส่วนที่เหมาะสมประเภทของเงินกู้สามารถแบ่งออกเป็นเงินกู้ระยะสั้น ที่ใช้สำหรับการหมุนเวียนในธุรกิจ เช่น ซื้อวัตถุดิบ และเงินกู้ระยะยาว ที่ใช้สำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แต่มักพบเสมอว่าผู้ประกอบการที่อยู่ในช่วงคิดที่จะขยายธุรกิจ บางส่วนอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของหลักประกันที่มีมูลค่าไม่เพียงพอสำหรับการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการหมุนเวียนหรือขยายกิจการ ซึ่งธนาคารกสิกรไทยก็มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ โดยให้วงเงินมากกว่ามูลค่าหลักประกัน หรือบางโปรแกรมให้วงเงินโดยไม่ต้องมีหลักประกัน หรือมีการสนับสนุนวงเงินประเภทที่ให้ระยะเวลากู้นานมากกว่าปกติเพื่อลดภาระการผ่อนชำระของผู้ประกอบการ 
  2. การบริหารสภาพคล่อง หมายถึงการบริหารเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับใช้ดำเนินงาน และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นของธุรกิจเมื่อถึงกำหนด ถ้าหากธุรกิจมีความสามารถในการบริหารสภาพคล่องดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพแล้วอาจไม่ต้องแสวงหาเงินทุนเพื่อใช้สนับสนุนในส่วนนี้ได้ 
  3. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้เรารู้ถึงความสัมพันธ์ของการขายปริมาณการขาย ต้นทุน (ทั้งต้นทุนแปรผัน และต้นทุนคงที่) และกำไร เพื่อให้ทราบว่าการลงทุนในการขยายธุรกิจ ธุรกิจจะมีจุดที่เป็นกำไรส่วนเกินนำไปชดเชยต้นทุนคงที่ได้หรือไม่ ซึ่งเป็นจุดที่ปลอดภัยจากการลงทุน


การเตรียมพร้อมใน 3 เรื่องข้างต้นนั้น เป็นการปิดจุดอ่อนที่อาจกลายเป็นปัญหาบานปลายในอนาคตได้สำหรับผู้ประกอบการที่จะขยายธุรกิจ เพราะส่วนใหญ่สิ่งเหล่านี้มักถูกละเลยและไม่แสดงตัวเป็นปัญหาตั้งแต่ต้น หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการ SME ทุกท่าน ได้คิดเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มขยายธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจของท่านมีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต
   

K SME Care รุ่นที่ 21 กรุงเทพฯ

หนึ่งในโครงการอบรมสร้าง เครือข่ายธุรกิจSME ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย 


ในขณะที่หลักสูตรอบรม SME ส่วนใหญ่เน้นการอบรมระยะสั้น เพื่อให้ SME มีเวลาทำมาหากิน หรือ ด้วยข้อจำกัดต่างๆมากมายจึงการเป็นการให้ความรู้แบบทางเดียวที่ได้ประโยชน์น้อยสำหรับ SME หากเป็นหลักสูตรระยะยาว ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการอบรมที่มากมาย เกินกำลัง SME หรือ ไม่มีโอกาสเข้าถึง ด้วยเพราะต้องเป็นผู้บริหารระดับสูง หรือ เป็นการเชิญเข้าอบรมเท่านั้น ถึงจะได้เข้าอบรมหลักสูตรระยะยาว ที่รวมผู้มีประสบการณ์มีประโยชน์ในการสร้างConnection

ประมาณในปี 2551 ธนาคารกสิกรไทยจึงได้เริ่มสร้างหลักสูตรอบรม ที่ชื่อ โครงการส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ KSME CARE ตอนหลังตัดทอนเพื่อให้จำง่ายเหลือคำว่า KSME  เป็นหลักสูตรที่มีการรวม ผู้ประกอบการ SME ที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วระดับหนึ่งอายุกิจการต้องมากกว่า 3 ปี มียอดขาย10-400 ล้านบาทจะได้มีพื้นฐานความรู้ประสบการณ์ใกล้เคียงกัน และหนึ่งธุรกิจอบรมได้เพียง1คนเท่านั้นเพื่อให้เลือกคนสำคัญที่สุดมาอบรม อบรมรุ่นละ100-300 คน ระยะเวลาอบรม 3 เดือน ให้ SME ได้มาเจอกูรูด้านต่างๆและได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันทำให้เกิดการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายธุรกิจ

เมื่อจบการอบรมก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แนะนำธุรกิจช่วยกันและกัน จนเรียนได้ว่า เป็น เครือข่ายธุรกิจSME ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย ตลอดเวลาที่ได้จัดอบรมได้เห็นการการช่วยเหลือกันของ SME ที่เข้าอบรมทั้งในด้านธุรกิจและด้านส่วนตัว นับว่าเป็นประโยชน์มากๆ

ในช่วงหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสดูแลโครงการนี้ ได้เจอปรากฎการณ์ ที่ลำบากใจเมื่อมีคนสมัครมาหลายพันคน คนต้องคัดเลือกให้เหลือ300 คนโดยใช้เกณฑ์ คุณสมบัติตรงและสมัครก่อน ได้สิทธิก่อน ตัดที่ใครก็รอไปเรียนรุ่นต่อๆไปอีกสามเดือน จัดมาจนเข้าปีที่ 7 จัดมาแล้ว 20 รุ่น

ตอนนี้มีข่าวดี โครงการ KSMECARE รุ่น 21 เปิดรับสมัครแล้วรับสมัครใหม่อีกครั้ง ไม่รู้จะมีครั้งต่อไปอีกเมื่อไหร่ คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเล็กน้อย

 คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. จดทะเบียนดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 3 ปี และมียอดขาย 10-400 ล้านบาท/ปี
2. เป็นเจ้าของหรือทายาทที่มีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจเท่านั้น
3. ไม่เคยเข้าอบรมโครงการ K SME Care มาก่อน และสงวนสิทธิ์ 1 ท่าน/บริษัท


รูปแบบการอบรมจะมีกิจกรรมต่างๆให้เข้าร่วมทั้งการสร้างเครือข่ายและสาระความรู้ เรียนแบบเต็มวันทุกวันเสาร์

เป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆ สำหรับรายชื่อวิทยากรที่มาอบรมให้กับ KSME CARE ส่วนใหญ่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่หาโอกาสฟังยาก ในรายละเอียดติดตามเพิ่มเติมได้ที่ เว็บของ KSME
แต่สิ่งที่ยากแนะนำคือ การเข้าอบรมหลักสูตรนี้ ต้องให้ความสำคัญกับการแนะนำตัว การเรียนรู้ที่จะฟังและรู้จักธุรกิจเพื่อนๆให้เยอะๆ  เพื่อต่อยอดธุรกิจเราในอนาคต

สำหรับคนที่สมัคร ขอให้โชคดีได้รับการคัดเลือกทุกๆคนนะครับ ในสนามธุรกิจ เครือข่ายยิ่งเยอะ ยิ่งได้เปรียบ

จึงอยากแนะนำ คนที่ไม่เคยเข้าอบรมและมีคุณสมบัติ สมัครไว้เลยครับ แม้ไม่ได้คัดเลือกก็ยังมีสิทธิเข้าร่วมอยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ KSMECARE.COM  และเครือข่ายอื่นๆอีกในอนาคต


กำหนดการอบรม

รับสมัคร:  วันที่ 22 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2558


ประกาศผล:  วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. ทาง Email และ SMS


K SME Care รุ่นที่ 21 (กรุงเทพฯ)

ช่วงเวลาและสถานที่อบรม:

วันปฐมนิเทศ                              
19 กรกฎาคม                      ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว

วันอบรม                                    
25 กรกฎาคม - 5 กันยายน    ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน
(อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 9.30 - 16.30 น.)

วันปัจฉิมนิเทศ                            
19 กันยายน                        ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักราษฎร์บูรณะ

วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ขอตรวจข้อมูลเครดิตบูโร ต้องทำยังไง

เครดิตบูโร คือ ข้อมูลประวัติการชำระสินเชื่อ และการชำระบัตรเครดิตของบุคคลจากสถาบันการเงินหลายๆ แห่ง เช่น ธนาคารพาณิชย์ หรือผู้ให้บริการสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิต โดยเมื่อลูกค้าให้ความยินยอมให้สถาบันการเงินตรวจสอบข้อมูลการชำระสินเชื่อ และการชำระบัตรเครดิตของตนในขณะที่ยื่นขอสินเชื่อแล้วนั้น สถาบันการเงินก็สามารถจะเรียกดูข้อมูลดังกล่าวจาก Credit Bureau เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้

การขอตรวจสอบเครดิตบูโร
เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นขอ เครดิตบูโร
. เจ้าของข้อมูลมาติดต่อด้วยตนเอง แสดงเอกสารหลักฐาน ดังนี้  
       กรณีบุคคลธรรมดา
       • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าวตัวจริงนำมาแสดง
       กรณีนิติบุคคล
       • สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน และลงนามรับรองความถูกต้องโดยกรรมดารผู้มีอำนาจ
       • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงนำมาแสดง   
       • ตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต 
2. เจ้าของข้อมูลมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน แสดงเอกสารหลักฐาน ดังนี้  
       กรณีบุคคลธรรมดา
       • หนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดา กรอกรายละเอียดและลงนามให้สมบูรณ์ครบถ้วน
       • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงมาแสดง
       • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงมาแสดง 
       กรณีนิติบุคคล
       • หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล กรอกรายละเอียดและลงนามให้สมบูรณ์ครบถ้วน
       • สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม้เกิน 3 เดือน และลงนามรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี)  
       • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมตัวจริงนำมาแสดง
       • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงนำมาแสดง
* ยื่นเอกสารในข้อ 1 และชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลเครติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท
* เจ้าของข้อมูลสามารถขอรับรายงานภายในวันยื่นคำขอ หรือยื่นความจำนงให้จัดส่งรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ฉบับละ 20 บาท) 
สถานที่ติดต่อ

ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
อาคาร 2 ชั้น 2
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ : (66) 02-643-1250
โทรสาร : (66) 02-612-5895
เปิดทำการเฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 16.30 น.
หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์
(ให้บริการตรวจสอบทั้งข้อมูลบุคคลธรรมดาและข้อมูลนิติบุคคล) 

ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร - สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ด้านในสถานี) 
เปิดทำการเฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์
(*ให้บริการตรวจสอบเฉพาะข้อมูลบุคคลธรรดาเท่านั้น)

ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร  ห้างเจเวนิว (นวนคร) ติดโรงพยาบาลนวนคร
ชั้น 4 ติดประกันสังคม
เปิดทำการทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์
(*ให้บริการตรวจสอบเฉพาะข้อมูลบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร  - อาคารกลาสเฮ้าส์
ชั้นใต้ดิน ซอยสุขุมวิท 25
เปิดทำการเฉพาะวันจันทร์ - ศุกรณ์ เวลา 09.00 น. - 16.30 น.
หยุดวัดหยุดนักขัตฤกษ์
(*ให้บริการตรวจสอบเฉพาะข้อมูลบุคคลธรรมดาเท่านั้น)


Cr.สมาคมแฟรนไชส์และไลเซ่น FLA
ที่ปรึกษาทางการเงิน
ธนากร เดชานันทสกุล

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

คุณรู้จักลัทธิ เกียร์มัวร์รึป่าว

ชายหนุ่มเล็หหนุ่มใหญ่หลายคนเมื่อแต่งงานก็เริ่มไว้ผมขาวปล่อยให้ผมค่อยๆขาว รู้มั๊ยทำไม เพราะผมอยู่ลัทธิเกียร์มัว
เจ้าลัทธิ คือผู้ชายในรูปคนนี้
เดิมทีเค้าเป็นผู้ก่อตั้งลัทธิ เดินทางไปเผยแพร่ลัทธิมากมาย ชายหนุ่มหลายคนเข้าเป็นสาวก จนเค้ามาถึงHollywood แมวมองเห็นเลยชวนเค้ามาวงการบันเทิง เริ่มเล่นหนัง ในปี1970 เป็นตัวประกอบเรื่อง Looking for Mr. Goodbar และเริ่มเป็นดารานำในเรื่อง Days of Heaven. เค้าโด่งดังมากในช่วงปี 1980 จากหนังดัง An Officer and a Gentleman, Pretty Woman, Primal Fear, Runaway Bride, Arbitrage and Chicago, shall we dance?
ชีวิตในวงการบันเทิง มีแฟนคลับมากมาย จึงต้องรักษาภาพพจน์ ใช้ชื่อในวงการว่า เพื่อไม่ให้คนรู้ว่าเป็นเจ้าลัทธิ โดยใช้ชื่อในวงการว่า
'ริชาร์ด เกียร์'

อย่างไรก็ตาม คนหนุ่มหลายคนที่แต่งงานแล้วก็ยังคงนับถือเค้าเป็นเจ้าลัทธิเกียร์มัวร์
โดยผู้นับถือลัทธินี้จะเริ่มมีผมขาวมากขึ้นทุกๆวัน
การดำเนินชีวิตจะมีสองภพออกนอกบ้านแข็งแกร่งดั่งราชสีห์ เมื่ออยู่บ้านจะดูอบอุ่นเล่นกับลูก พูดได้สองคำ ครับ กับ ได้จ้า

ผู้ค้นพบว่าชื่อเต็มๆของชายหนุ่มผมขาวรูปงามท่านนี้มีชื่อเดิม ' ริชาร์ด เกียร์มัวร์ ' และนั่นอาจเป็นชื่อของลัทธิที่ผู้นับถือมักไม่ขอเอ่ยนามลัทธินี้กับใคร

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...