วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กิจของสงฆ์

เป็นพระน้องใหม่ ต้องเรียนรู้ชีวิตกิจของพระป่า ต้องจัดระเบียบชีวิตใหม่
3:30 ตื่น ทำธุระส่วนตัว ทำวัตรเช้า ด้วยตัวเอง
4:00-4:30 เตรียมทำความสะอาดศาลา
4:30-5:00 พักผ่อน ฉันท์กาแฟ โอวันติน ให้อุ่นท้อง
5:00-6:00 ออกบิณฑบาตร
6:00-7:30 ฉันท์ภัตราหารเช้า ชาวบ้านเรียก(จังหัน)
7:30-12:00 ทำบำเพ็ญภวนา หรือ ทำงานของวัดภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้เทศน์ญาติโยม
12:00-14:00 พักผ่อน อ่านหนังสือ เรียนรู้ธรรมะด้วยตนเอง
14:00-16:00 กวาดลานวัด ทำความสะอาดกุฏิ ช่วยงานพระอาจารย์
16:00-19:00 บำเพ็ญภวนา
19:00-21:00 ทำวัตรเย็น
21:00 พักผ่อน บำเพ็ญ
กิจกรรมบำเพ็ญภวนา พระป่า หากมีเวลาก็จะเดินจงกรม นั่งสมาธิ ดังนั้นเมื่อเข้าเขตุวัดไม่ควรทำเสียงดังรบกวนสมาธิ
แสดงความคิดเห็น

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...