วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

Top Executive Seminar for Food Sector “ตีแตก...จุดอ่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาด AEC”


สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา Top Executive Seminar for Food Sector “ตีแตก...จุดอ่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาด AEC” ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ภาครัฐเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมอาหารไทยก้าวสู่ผู้นำอาเซียน” ร่วมด้วย ดร.โอฬาร ไชยประวัติ ประธานผู้แทนการค้าไทย ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “วิกฤต และโอกาสของอุตสาหกรรมอาหารไทยภายใต้ AEC” พร้อมรับฟังผลงานวิจัยสำรวจตลาด พม่า ลาว เวียดนาม เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์อาหารของไทย และเจาะลึกจุดอ่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยโดยผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรที่มีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเปิดมุมมองทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้มองเห็นถึงทิศทางและแนวโน้มของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงแนวทางการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และการระดมเงินทุนจากตลาดทุนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งสำรองที่นั่งล่วงหน้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกมลรัตน์ พงศ์กิจวรสิน งานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สถาบันอาหาร โทร. 0-2886-8088 ต่อ 9201 – 9205 โทรสาร. 0-2883 5854 E-mail Address: numpung@nfi.or.th หรือที่ www.nfi.or.th ด่วนรับจำนวนจำกัด!

แสดงความคิดเห็น

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...