วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รวมข่าวความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 1-15 Aug


ประเด็นข่าว AEC ที่น่าสนใจ 

 ศศินทร์ชี้ธุรกิจ SME ไม่จำเป็นต้องลุยตลาดต่างประเทศ เตือนพัฒนาบริการเพื่อรองรับผู้บริโภคหลั่งไหลเข้าไทย เผยมีจุดเด่นที่ได้เปรียบประเทศเพื่อนบ้าน และสามารถดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อสูงจากทั่วโลก ยืนยันธุรกิจโลจิสติกส์และท่องเที่ยวรับอานิสงส์การเปิด AEC
          ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยถึงการดำเนินธุรกิจในภาคบริการหลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ว่า จะต้องมีการปรับตัวทั้งการบริการภายในประเทศและนอกประเทศ โดยเฉพาะบริการภายในประเทศที่ธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องพัฒนาทักษะการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลาย เนื่องจากธุรกิจขนาดย่อมที่ไม่มีศักยภาพในการบุกตลาดต่างประเทศ จะมีโอกาสที่ดีในการรองรับกลุ่มผู้บริโภคที่คาดว่าจะไหลเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น เพราะประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ซึ่งจะทำให้ธุรกิจบริการต่าง ๆ มีโอกาสเติบโตโดยไม่ต้องไปลงทุนในต่างประเทศ แต่ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถรองรับกลุ่มผู้บริโภคชนชั้นกลางจากทั่วโลกที่มีกำลังซื้อสูง ซึ่งไม่ใช่เฉพาะในอาเซียนเท่านั้นแต่กลุ่มคนดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น เช่น จีน อินเดีย รวมทั้งอีกหลายประเทศในยุโรปและอเมริกา ที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวบางประเทศรู้จักภูเก็ต เชียงใหม่ พัทยาฯลฯ มากกว่าประเทศไทย นั่นหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะธุรกิจโลจิสติกส์ที่ต้องพัฒนาศักยภาพด้านบริการ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์การขนส่งของภูมิภาค แต่ธุรกิจบริการท่องเที่ยวอื่น ๆ ก็จะมีโอกาสที่ดีจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
          “การไหลเข้ามาของผู้บริโภคหลังจากที่เปิดเสรีในอาเซียน จะทำให้ธุรกิจ SME มีโอกาสเติบโตและสามารถสร้างผลกำไรจากการให้บริการ เนื่องจากไทยมีข้อได้เปรียบจากเพื่อนบ้านหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร รวมทั้งจุดเด่นของอาหารการกิน เพราะขณะนี้นอกจากอาหารจีนแล้วทั่วโลกให้ความสนใจอาหารไทยมากกว่าชาติอื่น ๆ และมีแนวโน้มว่าคนรักสุขภาพจะสนใจอาหารไทยเพิ่มขึ้น ที่สำคัญคนไทยมีจุดเด่นด้านการบริการที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับคนทั่วโลก เชื่อว่าปัจจัยเหล่านี้จะทำให้ธุรกิจบริการของไทยได้รับประโยชน์จาก AEC” ดร.กฤษติกากล่าวและเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในอนาคตนั้นภาคอุตสาหกรรมการผลิตจะต้องหันมาพัฒนาด้านบริการหลังการขายให้สามารถรองรับตลาดในอาเซียน เนื่องจากการแข่งขันของตลาดทำให้สินค้าต่าง ๆ มีคุณภาพที่ดีขึ้น ส่งผลให้ยืดอายุการใช้งานและความถี่ในการซื้อลดลง ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องหันมาสนใจพัฒนาการให้บริการควบคู่ไปกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างจุดขายใหม่และดึงดูดผู้บริโภคให้ตัดสินใจซื้อเพราะประทับใจบริการหลังการขายยอดเยี่ยม
          นอกจากนี้แล้วกระแสของ AEC จะมีอิทธิพลต่อทุกภาคส่วนต้องปรับตัวให้สามารถอยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในอนาคตนั้นทุกคนอาจต้องเปลี่ยนความรู้สึกใหม่ว่าเราไม่แค่การเป็นคนไทยเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อให้สามารถอยู่ท่ามกลางความแตกต่างได้ โดยเฉพาะภาคธุรกิจซึ่งก่อนหน้านี้อาจเคยชินกับบริการแต่ลูกค้าคนไทย แต่จากนี้ไปจำเป็นต้องเรียนรู้วิถีของคนอาเซียนให้มากขึ้น หากวันหนึ่งมีโอกาสไปทำธุรกิจกับเพื่อนบ้าน จะได้รู้และเข้าใจความแตกต่างด้านวัฒนธรรม รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคของชาติอื่น ๆ ในอาเซียน มิเช่นนั้นจะทำให้การทำธุรกิจในต่างแดนมีอุปสรรคต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายธุรกิจสุขภาพทิศทางสดใส หลังเปิดประตูAEC

ธุรกิจบริการสุขภาพเชียงใหม่ รุกเจาะตลาดพม่า ชูศักยภาพ 5 กลุ่ม ด้านการแพทย์ ด้านทันตกรรม ด้านการนวด ด้านสปา และด้านสมุนไพร ชี้คนพม่าสนใจสุขภาพกันมากแต่เรื่องการแพทย์ปัจจุบันยังล้าสมัยและด้อยประสิทธิภาพมาก พร้อมมั่นใจกลุ่มบริการด้านสุขภาพในเชียงใหม่มีโอกาสโกยเงินจากการเปิดAEC ในปี 2558  ศ.พ.ญ.กรรณิการ์ พรพัฒน์กุล นายกสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ กล่าวถึง การเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) หรือที่เราเรียกว่า AEC ในปี 2558 นี้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับกลุ่มบริการด้านสุขภาพในเชียงใหม่ที่จะไปเปิดความสัมพันธ์ใหม่กับกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้น โดยทางกลุ่มสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพ ได้เดินทางไปเยี่ยมพม่า 2 ครั้งโดยในครั้งแรกได้เดินทางไปร่วมกับหอการค้าเชียงใหม่ ไปดูสถานการณ์ของการบริการสุขภาพภายในของพม่าว่าเป็นอย่างไร ซึ่งได้พบว่าการบริการทางการแพทย์ ประเทศไทยเรายังคงมีศักยภาพมากกว่า  โดยประเทศพม่าใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการดูแลสุขภาพ โดยการส่งคนไข้เข้ามารักษา เช่นเดียวกับทางด้านทันตกรรม แต่ในส่วนของธุรกิจการนวดและสปา สำหรับประเทศพม่าถือว่าเป็นธุรกิจใหม่ ซึ่งยังไม่ได้รับความสนใจและให้ความสำคัญ ทางสมาคมจึงมีแนวคิดที่จะไปเยี่ยมอีกครั้งเพื่อลงรายละเอียด โดยการเดินทางไปครั้งที่สอง เป็นการเดินทางไปกับสำนักงานส่งเสริมการส่งออกในภูมิภาค – เชียงใหม่ นำโดย นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อำนวยการ เพื่อเปิดสัมมนาแสดงศักยภาพของ 5 กลุ่มของสมาคม อันประกอบด้วยด้านการแพทย์ ด้านทันตกรรม ด้านการนวด ด้านสปา และด้านสมุนไพรและในการสัมมนาครั้งนั้นมีการ Business matching เยี่ยมกลุ่มผู้ที่ต้องการดำเนินการธุรกิจในด้านเดียวกัน เช่น ด้านการแพทย์ก็ไปเยี่ยมโรงพยาบาล เพื่อจะได้ศึกษาถึงความต้องการของตลาดรวมถึงแนวทางที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกัน  ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการเจรจาที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกัน
ทั้งนี้ในอนาคตจะมีการลงนาม  MOU ร่วมกันเพื่อที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาคมต่อสมาคม ในการฝีกอบรมพัฒนาคน หรือให้คำแนะนำทุกอย่าง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมต่อสมาคม ผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ ของทั้งสองประเทศ  โดยการดำเนินการนี้จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกมากจนกว่าจะถึงเวลาที่ AEC มาถึง  สำหรับธุรกิจบริการสุขภาพ ของไทยเราสามารถที่จะแข่งขันกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้ แต่จะมีจุดด้อยที่จะต้องพัฒนาคือ เรื่องของภาษาและการศึกษาวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันออกไป โดยการพัฒนาในอนาคตที่จะตอบสนองการบริการสุขภาพ จะต้องมีมาตรฐานความเป็นสากล พื้นฐานจะต้องดี และจะต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนจะต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญการดำเนินการสุขภาพจะต้องทำโดยอยู่ภายใต้พื้นฐานของความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ มุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์อย่างเดียว


การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบให้ไปวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน(Competitive Advantage) ของสินค้าเกษตรที่สำคัญ โดยให้พิจารณาเชื่อมโยงกับกระทรวงอื่นเช่น กระทรวงคมนาคม โดยเฉพาะการสนับสนุนในเรื่องระบบโลจิสติกส์และดำเนินการจัดทำกำหนดเขตพื้นที่เพาะปลูก (Zoning) สินค้าเกษตรที่สำคัญ การวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การเพิ่มผลผลิต โดยใช้ระบบชลประทานเข้ามาสนับสนุน ทั้งนี้ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้สินค้าเกษตรที่สำคัญ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ผลไม้ ปศุสัตว์เช่น ไก่ กุ้ง และผลิตภัณฑ์นม โดยเฉพาะการหารือร่วมกับภาคเอกชนเพื่อพิจารณาถึงทิศทางและผลกระทบว่ามีข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบด้านใด และจะมีแผนงาน/โครงการ แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขอย่างไรก่อนเสนอรัฐบาลเพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการในภาพรวมจัดทำเป็นแผนแม่บทต่อไป
นิวัติ สุธีมีชัยกุลรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะดูแลด้านการผลิต ได้ร่วมหารือกับเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในกรณีสินค้าข้าวผลจากการประชุมหารือเชิงลึกถึงสถานภาพของสินค้าข้าวของไทยในเวทีAEC ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับผู้แทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการค้าข้าว สรุปเบื้องต้นได้ว่า ภาคเอกชนไทยต้องการให้ประเทศไทยคงสถานภาพในการเป็นผู้ค้า หรือ Trader และต้องการเป็นผู้นำในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แม้ว่าจะมีคู่แข่งที่น่ากลัวอย่างเวียดนามและเมียนมาร์ที่พยายามพัฒนาแซงหน้าประเทศไทย การจะคงสถานะเป็นผู้นำการค้าข้าวใน AECนั้น ผู้เกี่ยวข้องเห็นตรงกันว่าพันธกิจที่ภาครัฐและภาคเอกชนต้องดำเนินการร่วมกัน คือ
1.ต้องพัฒนาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ข้าวพันธุ์หอมมะลิ ข้าวพันธุ์ลืมผัว ข้าวพันธุ์สังข์หยด ข้าวพันธุ์หอมจำปา ข้าวหอมพันธุ์ดั้งเดิมของจ.อุตรดิตถ์ ฯลฯ เพื่อที่จะใช้คุณลักษณะความเฉพาะตัวของข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองของไทย ที่มีคุณค่า รสชาติ และมีผลต่อการเสริมสุขภาพ เข้าครองตลาดในกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะ (Unique Market)
2.พัฒนาสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ให้มีคุณค่าและคุณลักษณะเฉพาะให้สูงขึ้น เพื่อคงภาพลักษณ์ความเป็นที่สุด (Super-TOP) ของสายพันธุ์ข้าวเพื่อการบริโภคของโลกเนื่องจากคู่แข่งคือเมียนมาร์และเวียดนามมีเป้าหมายชัดเจนในการพัฒนาข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพสูงกว่าข้าวหอมมะลิสายพันธุ์ไทย
3.ปรับปรุงมาตรการและขั้นตอนในการนำเข้าข้าว 5-10% จากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะจากลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ เพื่อนำมาแปรสภาพเป็นข้าวนึ่งเพิ่มจากปริมาณที่ไทยมีกำลังผลิตอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้ผู้ส่งออกของไทยสามารถขยายตลาดข้าวนึ่งได้มากขึ้น
4.ต้องมีการจัดทำระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ จากข้าวภายนอกในกรณีที่ภาครัฐต้องการสนับสนุนเกษตรกร และยังสามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและยกระดับของเกษตรกรแต่ละพื้นที่ด้วย
5.ภาครัฐต้องดำเนินนโยบายที่ชัดเจนในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตข้าว โดยการจำแนกพื้นที่ผลิตข้าวตามผลผลิตเฉลี่ยออกเป็น 2 ระดับ คือ 1) พื้นที่พัฒนาที่มีผลผลิตเฉลี่ยมากกว่า 350 กก./ไร่ ซึ่งพื้นที่นี้ต้องกำหนดกิจกรรมเข้าไปพัฒนาเพิ่มผลผลิตแยกตามรายพื้นที่ และ 2) พื้นที่ที่มีผลผลิตต่ำกว่า 350 กก./ไร่ซึ่งพื้นที่นี้ต้องกำหนดชัดเจนว่าจะคงสภาพให้มีการผลิตข้าวอยู่ ต่อไป (ในกรณีเพื่อการบริโภคในครัวเรือน)หรือว่าจะมีการชดเชยเพื่อให้เปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นโดยต้องไม่มีการนำผลผลิตในส่วนนี้ไปคำนวณค่าเฉลี่ยของประเทศอีกต่อไป เพราะจะทำให้ค่าเฉลี่ยของประเทศไม่ถูกต้องในเชิงสถิติ เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่เป็นผลบวกต่อการส่งออกของประเทศ
6.ภาครัฐและเอกชนต้องร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ในการทำตลาดใหม่ โดยการแยกกลยุทธ์ในการทำตลาดตามประเภทของข้าว (ข้าวนึ่ง ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว 100-5%) โดยกำหนดเป้าหมายเป็นประเทศปลายทาง เนื่องจากกลุ่มสมาชิกAECเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวเหมือนกัน และที่สำคัญต้องไม่สร้างภาพลักษณ์ที่เป็นผลลบต่ออุตสาหกรรมข้าวไทยผ่านการนำเสนอข้อมูลข้าวในเชิงเปรียบเทียบภาพรวม เช่นเดียวกันกับคู่แข่ง ทั้งนี้ ต้องให้ความสำคัญที่ข้าวหอมมะลิและข้าวนึ่งเป็นลำดับแรกโดยเฉพาะข้าวนึ่งที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตข้าวนึ่งคุณภาพสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิตรายอื่น
ที่มา : โพสต์ทูเดย์


รวม Link ข่าวที่เกี่ยวข้อง
คลิปสินค้าเกษตรเปิดรั
บประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC
ห้องข่าว 7 สี - การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC สินค้าเกษตรแม้เป็นจุดแข็งของ ไทย…
www.bugaboo.tv/.../สินค้

าเกษตรเปิดรับประชาคมเศรษฐกิจ..
. จุดอ่อนคนไทยใน AEC จอดำอนาคตไทย - ข่าวไทยรัฐออนไลน์จุดอ่อนคนไทยใน AEC จอดำอนาคตไทย. วันนี้เป็นวันหยุดชดเชย ผมขอชวนท่านผู้อ่านไป หา “อาหารสมอง” เพื่อเตรียมรับมือกับ “อนาคตอันว้าเหว่” ที่กำลังจะมาถึงกันดีกว่านะครับ อีก ...
www.thairath.co.th/column/pol/

thai_remark/282999 ปลุกธุรกิจบริการ เปิดเวที เรียนรู้สู่ AEC
หากนับถอยหลังการก้าวเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ในปี 2558 หลายฝ่าย อาจมองว่าเหลือเวลาอีกหลายปี ...
www.thanonline.com/index.php?

option=com...id... TNEWS.CO.TH : เตือนรัฐเร่งปรับโครงสร้างพลั

งงานก่อน AEC
gppbook.com. เตือนรัฐเร่งปรับโครงสร้างพลั

งงานก่อน AEC. นายมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน กล่าวเตือนให้รัฐบาลปรับโครงสร้
างราคาพลังงานให้สะท้อนความ เป็นจริง ...www.tnews.co.th/.../เตือนรั

ฐเร่งปรับโครงสร้างพลังงานก่อ..
. บตท.ปรับกลยุทธ์เปิดประตูสู่AEC เร่งแก้กฎหมายขยายธุรกรรมนางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่

อาศัย (บตท.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีโอกาสหารือกับ Dato' OOI Sang Kuang Ch.
www.ryt9.com/s/nnd/1465518
การประชุมวิชาการ เรื่อง ส่งเสริม e-Commerce ไทย ก้าวไกลสู่ AEC 2015
ด้วยสำนักงานปลั


ดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการจัดงานประชุม วิชาการ ภายใต้ชื่อ " ส่งเสริม e-Commerce ไทยก้าวไกลสู่ AEC 2015 ...www.etcommission.go.th/index.

php?... AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน - Pantip
รบกวนเพื่อนๆ อธิบายและรีวิวสำนั

กกฎหมายในไทยที่รับจดทะเบี
ยนเครื่องหมายการค้าในต่าง ประเทศหน่อยค่ะ โดยเฉพาะประเทศในแถบอาเซียนอ่ะค่ะ แล้วก็ Holding Company ...www.pantip.com/cafe/silom/

topic/.../B12496860.html ส.อ.ท.เร่งรวมข้อกม.ที่เป็นอุ

ปสรรคลงทุนในAEC : INN News
ประธาน ส.อ.ท. เร่งรวบรวมข้อกฎหมายที่เป็นอุ

ปสรรคลงทุน ใน AEC เสนอที่ประชุมเวิร์กช็อป ส.ค.นี้.
www.innnews.co.th/shownews/

show?newscode=396127 ฟังเสวนาฟรี หัวข้อ "ส่งเสริม e-Commerce ไทยก้าวไกลสู่ AEC 2015" จัดโดย ก.ไอซีที
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เตรียมจัดงานประชุมวิชาการ ภายใต้ชื่อ "ส่งเสริม e-Commerce ไทยก้าวไกลสู่ AEC 2015" ...
www.thaiseoboard.com/index.

php?topic=284464...;topicseen
ททท. ประชุมรับมือ AEC นครพนม.wmv - YouTube
ททท. ประชุมสัมมนา เตรียมความพร้อมท่องเที่ยวไทย ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน ASEAN Economic Community : AEC , ณ ห้องประชุมเสาทอง โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว อ.
www.youtube.com/watch?v=
fsFjSbs22Zc SNCรุกรับAEC เร่งหาพันธมิตร กำไรปีนี้โต20% - ข่าวหุ้น
SNCรุกรับAEC เร่งหาพันธมิตร กำไรปีนี้โต20%. ข่าวหน้าหนึ่ง วันอังคารที่ 07 สิงหาคม 2555 ผู้เข้าชม : 39 คน. SNC การันตีกำไรสุทธิปีนี้เติบโต 20% จากปีก่อนที่ทำได้ 530 ...
www.kaohoon.com/.../SNCรุกรั

บAEC-เร่งหาพันธมิตร-กำ...
CyberBiz - Manager Online - เอซุสปลื้มยอดขายโต 65% ลั่นพร้อมลุย AEC
เอซุสยิ้มออกหลังตั
วเลขยอดขายครึ่งปีแรกโต 65% มั่นใจพร้อมลุย AEC ส่วนไตรมาส 3 เตรียมบุกตลาดลาว ไตรมาส 4 จ่อขาย Nexus 7 แท็บเล็ตกูเกิลนายพรเทพ วัชรอำนวย ...
www.manager.co.th/cyberbiz/

viewnews.aspx?NewsID... หม้อแปลงเอกรัฐยิ้มรับ AEC : eureka
เอกรัฐวิศวกรรม AKR ยิ้มรับ AEC มั่นใจจะหนุนรายได้ต่างประเทศโต 20% ลงทุนธุรกิจ หม้อแปลงไฟฟ้าในตลาดเพื่อนบ้าน.
eureka.bangkokbiznews.com/

detail/465778 โลกธุรกิจ - BOIห่วงเปิดAECทำอุตฯสิ่งทอเสี

ยเปรียบ
นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ

มการลงทุน(บีโอไอ) เปิดเผย ว่า การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(
เออีซี)ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า บีโอไอ ...www.naewna.com/business/17123
PANTIP.COM : B12456678 "เออีซี"คนไทยพร้อม จริงหรือ [AEC ประชาคม ...
ส่วนของเราลองไปดิ้


นรนหาเอาเองครับ ยังดีที่มีเว็ปไซด์ thai-aec ที่พอจะให้ความรู้ประชาชน ได้บ้างบางส่วน ลองเข้าไปอ่านหรือหาข้อมูลดูบ้
างนะครับ ที่ thai-aec.com ...www.pantip.com/cafe/silom/

topic/.../B12456678.html ด่านศุลกากรหนองคายจัดสั

มมนารอบอุ่นเครื่องเตรี
ยมความพร้อมสู้ AECด่านศุลกากรหนองคายจัดสั

มมนารอบอุ่นเครื่องเตรี
ยมความพร้อมสู้ AEC. « Back. กิจกรรม..... .ด่านศุลกากรหนองคาย. ด่านศุลกากรหนองคายจับยาบ้า 383 เม็ด article จับกัญชา 46 ...www.dannongkhai.com/index.php?

lay=show&ac...Id... Bloggang.com : surya21 - งบลงทุน 3.5 แสนล้านบาท AECและ ...
AECและความเสี่ยงภาคการเกษตร-ป่

าไม้. สังคมไทยจะต้องเอื้ออาทรต่
อภาคการเกษตรและ ป่าไม้ และช่วยกันสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อไม่ให้คำทำนายต่างๆเป็นจริง อาทิเช่น ...www.bloggang.com/viewdiary.

php?id=surya21... มองการศึกษาและทุนเรียน AEC (ตอน3) Malaysia ... - ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
หลังจากตอนที่แล้วเปิดประเด็

นเรื่องมาเลเซียไปแล้ว ว่าเป็นชาติที่เป็นดาวเด่
นในแวดวง AEC ขนาดไหน นี่เป็.www.enn.co.th/4364
คพ.เร่งแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน รับ AEC - Voice TV
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เตรียมเสนอแผนแก้ปัญหาหมอกควั

นให้เป็นวาระแห่งชาติ ขณะที่ คุณภาพอากาศที่จังหวัดสงขลากลั
บสู่ระดับที่ปลอดภัยแล้ว หลังมีฝนตก ...news.voicetv.co.th/thailand/

47367.html บตท.เดินหน้าแก้กฎหมายขยายธุ

รกรรมจัดทัพรับAEC
Friday, 10 August 2012 20:54. นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง การคลัง พร้อมด้วยนางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ ...
www.stockwave.in.th/hot-news/

26654-aec.html TIS-C :ข่าว AEC ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2555
นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชี

วศึกษาร่วมกับผู้แทนกรม เจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวโครงการยุวทูตอาชีวศึ
กษาอาเซียน ( AEC ...tisccm.moc.go.th/tisc/news.

aspx?file_upload_id=4238 ประเทศไทยจะอยู่รอดใน AEC ต้อง 3 ต.
การจัดระดมสมองเรื่อง AEC หรือวาระแห่งชาติ มีมากขึ้นแต่ไม่พอเพียงจะต้องมี

การเตรียมตัว ในทุกสาขาเพื่อรองรับ AEC หรือเพราะขาด 3 ต. คือ ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง และต่อเนื่อง ...
www.kalasin3.go.th/view.php?

article_id=24773 กรมส่งเสริมการส่งออก จัดงานสัมมนาเครือข่ายธุรกิ

จสำคัญอย่างไร ในยุค AEC
กรมส่งเสริมการส่งออก จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ เครือข่ายธุรกิจสำคัญอย่างไร ในยุค AEC เน้นสร้างความรู้แก่ผู้

ประกอบการเพื่อเตรียมรับมือ AEC ในอนาคต: นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ ...
www.prd.go.th/ewt_dl_link.php?

nid=30720
ใต้กระแสอาเซียน (ด้านด้อยของ AECและความเหลื่อมล้ำ) | By Thai-AEC.com
โดย admin
การเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิ

จอาเซียนเป็นแรงผลักดั
นจากมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและกลุ่มทุนภายในประเทศอาเซียนเพื่อที่จะสร้าง/ขยาย "ตลาด" ให้กว้างขวางมากขึ้น โดยที่ไม่ได้แยแส.AEC ศูนย์ข้อมูล...
อาเซียน คือ | By Thai-AEC.com
อาเซียน คืออะไร บอกเล่าความเป็นมาและผลประโยชน์
ร่วมกันที่ ประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศจะได้รับ.
www.thai-aec.com/418
กระทรวงอุตสาหกรรมชูโมเดลดั


นโคราชประตูสู่ AEC - Manager Online
กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่

โคราชเปิดสัมมนาปูฐานเตรี
ยมความพร้อมกระตุ้น SMEs เข้าสู่ AEC ชูโมเดล “โคราชประตูสู่อาเซียน” ดันศูนย์ฯ ภาคที่ 6 จ.นครราชสีมา ...www.manager.co.th/asp-bin/

mgrview.aspx?NewsID... คอลัมน์: กระจกไร้เงา: หยุดหลอกตัวเองว่า\'พร้อม\'กั

บเวทีAECเสียที
หากจะย้อนไปถึงจุดกำเนิดของ AEC ที่เริ่มถือกำเนิดตั้งแต่ปี 2510 ที่ได้มีการจัดตั้งสมาคม ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี

ยงใต้ (ASEAN) ตามปฏิญญากรุงเทพ โดยมี 6 ...
web62.sskru.ac.th/aseansskru/

maxsite/?name=news&file... GP-AEC ต่อมุมมองประเทศบรูไน |
GP-AEC ต่อมุมมองประเทศบรูไน. พงษ์เดช เดชนที. ภาวะตลาดสำหรับอุตสาหกรรมสีเขี

ยว ในมุมมองที่ผู้
ประกอบการไทยควรสนใจ หากจะทำธุรกิจในเขตเศรษฐกิจบรูไน ...thaisp.net/blog/?p=180
PM Yingluck invites everyone to prepare for the AEC 2015, help ...
PM Yingluck Shinawatra opened the 1st international academic seminar on “ uplifting quality of life and local wisdom in ASEAN” in Chiang Mai. The prem...
www.thaigov.go.th/.../71268-


pm-yingluck-invites-everyone-
t... ก้าวย่างในยุค AECเรื่องที่เล่ามานี้ ผมเห็นว่าเป็นเพียงบริบทหนึ่งที

่มีอิทธิพลต่อภาพของการก้าวย่
างใน AEC จะ ขอขยักเรื่อง regional politics ไว้ตรงนี้ก่อน เดี๋ยวจะเห็นว่าไม่เห็นเกี่ยวกับ ASEAN และ ...www.reurnthai.com/index.php?

topic=5203.120


สัมมนา Promising Careers after AEC 2015 : อนาคตดี ๆ หลัง เออีซี ๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2012 เวลา 13:06 น. Web Master. อีเมล พิมพ์ PDF. “Promising Careers after AEC2015 : อนาคตดี ๆ หลัง เออีซี ๒๕๕๘”. วันอังคารที่ 4 กันยายน 2555 ...
as.nida.ac.th/th/index.php/

2011-08-23-02-43.../959.htmlสุริยะใส ชี้ AEC กระทบทุกมิติทางเศรษฐกิจ
การเมือง INN Newsaec สุริยะใส เกาะติดข่าวร้อน ใหม่ สด ทันเหตุการณ์ จากทุกสำนักข่าวใน ประเทศ พร้อมเสิร์ฟถึงบ้านคุณ.
news.sanook.com/.../สุริยะใส-

ชี้-AEC-กระทบทุกมิติทาง...ผู้บริหารซีอีโอสำรวจนาข้าวพม่
ารับมือAEC - Thailand Media Press Releaseเพราะยึดหลักทำอะไรต้องรู้จริง ทิม-พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เตรียมตัวรับ AEC ก่อนใคร ด้วยการบิน ไปสำรวจตลาดทั่วเอเชียตะวั

นออกเฉียงใต้ โดยคิกออฟที่พม่าวันก่อน ...
www.thaimediapr.com/ผู้บริ

หารซีอีโอสำรวจนา/มองการศึกษาและทุนเรียน AEC (ตอน2) Focus 2 Malaysia…
หากพูดภาษากีฬาโดยเฉพาะเรื่

องของฟุตบอล มาเลเซียได้รับการขนานนามว่า เป็น“เสือ เหลือง”ในภูมิภาคนี้และระยะหลั
งก็มักทำให้ทีมชาติไทยต้องชอกช้ำอยู่บ่อย ๆ ...blog.eduzones.com/inter/96605I12477977 AEC 10 ประเทศผู้นําโลกเศรษฐกิจหรื

อปาหี่ต้มคนดู - Pantip
ท่านคิดว่าจะเกิดการเปลี่

ยนเเปลงอะไรถ้าวันที่AEC มาถึง 10 ประเทศรอบบ้านจะเกิดการ เปลี่ยนเเปลงรึไม่ เเรกก็เห่อเวียดนามเล่นไปหลายปี
จนหมดข่าว พม่าเปิดประเทศ ก็เล่นข่าวได้ 2 ...www.pantip.com/cafe/sinthorn/

topic/.../I12477977.htmlAEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ... รูป AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รหัส 9786165085007. AECประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ราคาปกติ 140.00 บาท. ส่วนลด 7.00 บาท ...
www.se-ed.com/eShop/...w1))/

Products/Detail.aspx?...ฟื้นสวนกาแฟเสื่อมโทรม ... รับตลาด AEC - ดินดีสมเป็นนาสวน
อดีตประเทศไทยเคยเป็นผู้ส่งออก “กาแฟโรบัสต้า” แต่ไทยกลับต้องพึ่งพาการนำเข้

าจากต่าง ประเทศมาตั้งแต่ปี 2551 เนื่องจากผลิตได้ไม่เพียงพอกั
บความต้องการใช้ภายในประเทศ ...www.egov.go.th/Pages/

Directory/News/.../ViewNews.
aspx?...เอซุสปลื้มยอดขายโต 65% ลั่นพร้อมลุย AECคลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น เอซุสยิ้มออกหลังตั

วเลขยอดขายครึ่งปีแรกโต 65% มั่นใจ พร้อมลุย AEC ส่วนไตรมาส 3 เตรียมบุกตลาดลาว ไตรมาส 4 จ่อขาย Nexus 7 แท็บเล็ตกูเกิ ล ...
paidoo.net/article/9773397.

htmlเก็บทองด้วย GP สู้ตลาด AEC |
เก็บทองด้วย GP สู้ตลาด AEC. มัญชิมา ฉัตรสีรุ้ง. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คิดว่า Green Productivity หรือ ที่รู้จักกันว่า GP เป็นอุปสรรคขัดขวางกระบวนการผลิ

ต และเสียเวลา ...
thaisp.net/blog/?p=187การจัดการการพัฒนาสังคม จัดเสวนา AEC ตั้งรับ เตรียมรุก สู่ทางรอด
หลักสูตรการจัดการการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ AEC ตั้งรับ เตรียมรุก สู่ทางรอด หัวข้อ มิติด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ...
www.kku.ac.th/.../การจั

ดการการพัฒนาสังคม-จัดเสวนา-
AEC...อาชีวะ...ปั้นยุวทูตอาชีวศึกษาอาเซียน ขับเคลื่อนการค้าไทยในกลุ่ม AEC ...สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ

กษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดโครงการยุวทูตอาชีวศึ
กษาอาเซียน (AEC Vocational ...www.moe.go.th/moe/th/news/

detail.php?NewsID=29189...'กิตติรัตน์' จี้ เอกชน ปรับตัวรับ AEC : INN News
'รองนายกฯ กิตติรัตน์' จี้ เอกชน ปรับตัวเพื่อรับ AEC หลังข้อตกลง เปิดโอกาสให้ต่างชาติถือ หุ้นบริษัทไทย เกิน 70% ได้.
www.innnews.co.th/shownews/

showrss?newscode=395303วังนํ้าเย็นตั้งโรงงานนมผงแห่
งแรกบุก AEC - VIDEO กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์กรุงเทพธุรกิจ Video. วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555. RSS. วันที่ 10 สิงหาคม 2555 07 52. วังนํ้าเย็นตั้งโรงงานนมผงแห่

งแรกบุก AEC. วังนํ้าเย็นตั้งโรงงานนมผงแห่
งแรกบุก AEC ...www.bangkokbiznews.com/home/

video/?id=465501...1...AEC 2015 อุตสาหกรรมไมซ์ไทย | Facebook
กรุงเทพมหานคร โดยกองการท่องเที่ยว ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริ

มการจัดประชุมและ นิทรรศการ(สสปน.)จัดงานสั
มมนาเชิงวิชาการ AEC 2015: The Cutting Edge Strategies for ...www.facebook.com/media/set/?

set=a.426535880730533...


"เตรียมความพร้อมไทยใน AEC"
"เตรียมความพร้อมไทยใน AEC" คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ปาฐกถา พิเศษในหัวข้อ "เ...
www.right-livelihoods.org/
index.php/.../504-lfc3-11.html
TNEWS.CO.TH : BOI เล็งทบทวนยุทธศาสตร์ส่งเสริ


มลงทุนรับ AEC
นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริ

มการลงทุน(BOI) เปิดเผยถึงการปรับ บทบาทและกฎระเบียบการลงทุนของ BOI ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(A
EC) ว่า BOI ...www.tnews.co.th/.../BOI-เล็

งทบทวนยุทธศาสตร์ส่งเสริมลง... PANTIP.COM : B12466178 หลังจากเปิด AEC ปี 2558 คนที่ไม่ยอมปรับ ...
หลังจากเปิด AEC ปี 2558 คนที่ไม่ยอมปรับตัวจะได้รั

บผลกระทบอย่างไรครับ, vote ติดต่อ ทีมงาน. คนที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุ
ดจะเป็นลูกจ้างหรือนายจ้างครับ ...www.pantip.com/cafe/silom/

topic/.../B12466178.html
AEC 2015 : ธุรกิจบริการไทย (บรรยายพิเศษ) - YouTube
การบรรยายพิเศษ "การเปรียบเทียบการประเมินขี
ดความสามารถในการแข่งขั
นของประเทศใน AEC จากรายงานของ IMD" โดย คุณวรรณวีรา รัชฎาวงศ์ ...www.youtube.com/watch?v=_

แสดงความคิดเห็น

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...