การยิงโฆษณาใน Instragram โดยครูน็อต ครูต่าย Sharisma


 การยิงโฆษณาใน Instragram

เป็น Holding Sharisma มีข้อดีหลายอย่างมาก ที่ชอบที่สุดคือการได้เรียนรู้จากคนเก่งๆ 
สองคนที่เป็นครูที่ดีและน่ารักมากๆคือ  ครูน็อต และ ครูต่าย 

instragram โดยพื้นฐานแล้วชอบรูปภาพ มีความสามารถในการเข้าถึง คนไทย 18,000,000 คน 
สำหรับการที่จะทำโฆษณาผ่าน Instragram แนะนำสมัครแบบ Instragram professionalพาดหัวขายของ


พาดหัวขายเบาๆ แต่ขายนะ
อย่างนี้ไม่รอดแน่
แก้ได้วิธีนี้ 
วัตถุประสงค์ในการยิงโฆษณา
IG นำส่งให้กับคนที่มีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ไม่จำเป็นต้องยิงตาม Sale Funnel 

คำแนะนำสำหรับมือใหม่ เน้นเพิ่มจำนวนคนเข้าชมโปรไฟล์ก่อน 

ความคิดเห็น