วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ธุรกิจรุ่ง2559 ธุรกิจร่วง2559

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาด เศรษฐกิจไทยปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 4 ชี้เป้าธุรกิจเด่น ความงาม - 4G - ท่องเที่ยว
รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลวิจัย 
10 อันดับธุรกิจเด่นในปี 2559 ได้แก่ 

 
1.ธุรกิจความงามและสุขภาพ 
2.ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3.ธุรกิจเครื่องสำอาง และครีมบำรุงผิว 
4.ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 
5.ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต 
6.ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
7.ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 
8.ธุรกิจจัดการตลาด ตลาดนัด ตลาดสดในรูปแบบที่ทันสมัย ตลาดนัดกลางคืน และธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างและธุรกิจก่อสร้าง 
9.ธุรกิจด้านการศึกษา โรงเรียนกวดวิชา สถาบันด้านไอที ธุรกิจจำหน่ายและผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ 
10. ธุรกิจออกกำลังกาย ฟิตเนส สนามกีฬา ธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน

ธุรกิจที่เป็นดาวร่วงในปี 2559 ได้แก่ 

1.ธุรกิจหัตถกรรม 
2.ธุรกิจฟอกย้อม 
3.สิ่งทอผ้าผืน งานไม่เน้นฝีมือ ตัดเย็บทั่วไป 
4.ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผักและผลไม้อบแห้ง 
5.ธุรกิจรับซื้อยาง 
6.โรงสีขนาดเล็ก 
7.ธุรกิจสิ่งพิมพ์ หนังสือ 
8.ธุรกิจรับซื้อคอมพิวเตอร์มือสอง และร้านจำหน่ายโทรทัศน์มือสอง 
9. ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องจักรทางการเกษตร 
10.ธุรกิจพ่อค้าคนกลางพืชผลทางการเกษตร

โหลดเอกสารฉบับเต็ม LINK

แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...