วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2555

หลักแห่งความสำเร็จ

ขยันและประหยัด ยืนหยัดอดทน ทำตนเชื่อถือได้
อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักประมาณตน รู้ผิดแลรู้ชอบ
ตั้งปณิธาน เข้าจิตใจผู้อื่น ไม่โลภรู้สันโดษ
เด็ดเดี่ยวมั่นคง เป็นคนใจกว้าง กล้าได้กล้าเสีย


คติพจน์จีน เพื่อการดำเนินชีวิต ของ กว๋อฉาง

แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...