วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2555 (ใหม่)

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ *

- เงินได้สุทธิ 0-300,000 บาท อัตราภาษี 5%
- เงินได้สุทธิ 300,001 ถึง 500,000 บาท อัตราภาษี 10%
- เงินได้สุทธิ 500,001 ถึง 750,000 บาท อัตราภาษี 15%
- เงินได้สุทธิ 750,001 ถึง 1,000,000 บาท อัตราภาษี 20%
- เงินได้สุทธิ 1,000,001 ถึง 2,000,000 บาท อัตราภาษี 25%
- เงินได้สุทธิ 2,000,001 ถึง 4,000,000 บาท อัตราภาษี 30%
- เงินได้สุทธิ 4,000,001 บาทขึ้นไป อัตราภาษี 35%
- ผู้มีเงินได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาท กระทรวงการคลังจะออกพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีไว้เช่นเดิม

อัตรภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(เก่า) 2551
http://www.rd.go.th/publish/1780.0.html

ภาพจาก Facebook https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151491789830740&set=a.10150226992495740.318412.625165739&type=1&theater 


*ข้อมูลจาก http://www.facebook.com/photo.php?fbid=239212859542570&set=a.101672099963314.1120.101367553327102&type=1&theater
ขณะนี้ยังไม่มีประกาศใช้อย่างเป็นทางการคาดว่าจะใช้อัตราภาษีนี้ปี 2557

ข้อมูลการลดหย่อนภาษี ดูได้ที่ http://oweera.blogspot.com/2012/12/2555-family-tax-saving.html
แสดงความคิดเห็น

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...