วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

DBD Academy 2012

DBD Academy ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SME วันนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ DBD Academy กับสถาบันชั้นนำในวันพุธที่ 27 มิถุนายน นี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจไทยให้เป็นระบบโดยดึงสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ยกระดับคุณภาพมาตรฐานธุรกิจไทยไปแข่งขันในตลาด AEC

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ บอกภายหลังการเป็นประธานสักขีพยาน การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับสถาบันชั้นนำในวันนี้ว่า เพื่อพัฒนาธุรกิจไทยให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมก้าวสู่ AEC ภายใต้การดำเนินงานรูปแบบ DBD Academy จะเป็นการบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจไทยโดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ที่มีกว่า 3 ล้านรายทั่วประเทศ

“การพัฒนาธุรกิจไทยภายใต้ DBD Academy เป็นการเสริมความแข็งแกร่งในการพัฒนาธุรกิจไทย ให้มีความสามารถในการแข่งขันพร้อมเผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ผมจึงมอบหมายให้กรมฯเร่งดำเนินการขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มอีก 4 สาขา ประกอบด้วย
Asian Trends Academy ร่วมกับสถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย
Branding Academy ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Marketing Case Academy ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
Cyber Learning Academy ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต

ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ ให้ผู้ประกอบการรู้เขา รู้เราในตลาด AEC สามารถพัฒนาการสร้างและบริหารตราสินค้า การพัฒนากลยุทธ์ ทางการตลาด โดยใช้เทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวก จะเห็นได้ว่าการสร้างความร่วมมือที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และอนาคต มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมให้แก่ธุรกิจไทยรองรับ AEC ที่กำลังจะมาถึงในเวลาอันใกล้นี้”

ทั้งนี้ การผลักดันให้เกิดความร่วมมือดังกล่าว มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการให้กับผู้ประกอบการ โดยส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการ ตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นรากฐานที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถปรับตัวพร้อมแข่งขันในตลาด AEC

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ DBD เป็นหน่วยงานที่เข้มแข็งมากหน่วยงานหนึ่งมีการพัฒนาระบบกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชนต่างๆอาทิ สถาบันการศึกษาเอกชน ธนาคารกสิกรไทย

วันนี้ได้เข้าร่วมงานในฐานะตัวแทนธนาคารกสิกรไทยได้แลกเปลี่ยนความคิดกับหลายท่านที่น่าสนใจ
1.ได้พบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิตก็ได้แนะยำตัวกันไว้ว่าเราก็เป็นศิทย์เก่าที่นั่นอยากช่วยสถาบันหลายอย่างท่านก็บอกว่างๆไปนั่งคุยกัน

2.คุยกับรองอธิบดีเรื่อง พัฒนาธุรกิจ e commerce ที่จะจัดแถลงข่าวในวันที่25ก.ค และอยากนัดทานกาแฟกับพี่อาจ

3.นั่งทานข้าวร่วมกับที่ปรึกษากรมพัฒและ อาจารย์จาก ม.หอการค้าที่เก่งเรื่องแบรนด์และสอนSME เยอะมากน่ารู้จักมาก
อาจารย์มานา และอาจารย์ปริญญา
http://utcc2.utcc.ac.th/faculties/comarts/careerp5s2.htm

แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...