วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ข้อมูลการลงทุนในพม่า เรียนรู้ก่อนเปิด AEC

มีข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนในพม่า เปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียน AEC 

10 เมืองในพม่าที่น่าลงทุน ในพม่า

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า รัฐบาลพม่าจะเปิดให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในประเทศได้ 100% โดยสภาเตรียมอนุมัติผ่านร่างกฎหมายเร็วๆ นี้
นายกัน ซอว์ รัฐมนตรีช่วยด้านการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของพม่า เปิดเผยว่า นักลงทุนต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของกิจการตั้งแต่ 35-100% แต่มีข้อแม้ว่านักลงทุนรายใดที่ต้องการจะเป็นเจ้าของกิจการในประเทศ 100% จะต้องได้รับการตรวจสอบความโปร่งใสอย่างละเอียดเสียก่อน

ทั้งนี้ การพิจารณาเปิดประเทศให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการในประเทศได้สูงสุดถึง 100% นี้ เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง ของพม่า เปิดเผยว่า การพัฒนาเศรษฐกิจของพม่าจะเป็นหนทางใหม่ในการพัฒนาประเทศ และก้าวแรกของการพัฒนาเศรษฐกิจของพม่า ก็คือการให้สิทธินักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศ พร้อมผ่อนปรนกฎหมายให้มีความยืดหยุ่น โดยกฎหมายการลงทุนใหม่ ทางรัฐบาลพม่าจะงดเว้นการคิดภาษีนักลุงทุนต่างชาติเป็นเวลา 5 ปี

10 เมืองสำคัญและอุตสาหกรรมที่น่าลงทุนในสหภาพเมียนมาร์

1.กรุงย่างกุ้ง แม้ว่าปัจจุบันจะมีสถานภาพเป็นเพียงอดีตเมืองหลวงของประเทศ แต่ย่างกุ้งก็ยังคงความสำคัญในการเป็นเมืองศูนย์กลางการค้ากระจายสินค้าไปสู่ภาคต่างๆ ของประเทศ

นอกจากนี้ย่างกุ้งยังเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและการส่งออกไม้สักอีกด้วย กรุงย่างกุ้งมีเขตนิคมอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคมากกว่าเมืองอื่นๆ พระบรมธาตุชเวดากอง พระเจดีย์สุเล พระเจดีย์โบตะกอง พระพุทธไสยาสน์เซาตาจี และตลาดโป๊ะโยคหรือสกอต์มาร์เก็ต เป็นต้น

อุตสาหกรรมที่น่าลงทุน ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสากรรมการผลิตสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมการประมง ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการบริการ เช่น ร้านอาหาร อู่ซ่อมรถ และสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมไม้แปรรูป การผลิตของ ชำร่วยและสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้ เป็นต้น

2.เมืองหงสาวดี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อุตสาหกรรมที่น่าลงทุน ได้แก่ โรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร อู่ซ่อมรถ และร้านทำผม

3.เมืองท่าตอน เป็นเมืองชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ของสหภาพเมียนมาร์ ที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเก่าแก่ โดยชาวมอญเป็นชนเผ่าแรกที่สร้างอารยธรรมขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของตนในดินแดนนี้ และได้สถาปนาอาณาจักรสุวรรณภูมิขึ้นเป็นอาณาจักรแห่งแรกบริเวณใกล้เมืองท่าตอน อุตสาหกรรมที่น่าลงทุน ได้แก่ ประมง และการแปรรูปสินค้าทางทะเล

4.เมืองเมาะละแหม่ง เป็นเมืองตากอากาศชายทะเล อุตสาหกรรมที่น่าลงทุน ได้แก่ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา อุตสาหกรรมสิ่งทอ และธุรกิจท่องเที่ยว

5.เมืองเมียวดี ปัจจุบันเป็นเมืองการค้าชายแดนติดกับอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นเมืองสำคัญในการกระจายสินค้าจากประเทศไทยไปยังเมืองต่างๆ ของสหภาพเมียนมาร์ อุตสาหกรรมที่น่าลงทุน ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร และอัญมณี

6.เกาะสอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และส่งเสริมสุขภาพ เหมาะแก่การทำประมง แต่ปัจจุบันมีปัญหาการยกเลิกสัมปทานในสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งหากมีการเจรจาหาข้อยุติก็จะเป็นโอกาสต่อไปในอนาคต อุตสาหกรรมที่น่าลงทุน ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว ประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

7.เมืองพุกาม เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญของพม่า เรียกอีกชื่อว่า ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ ซึ่งปัจจุบันองค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลก “World Heritage Sites” สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และจะงดงามมากที่สุดในช่วงฤดูฝน รัฐบาลให้การสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548 ได้เปิดหอชมวิว ซึ่งเป็นเป็นหอคอยสูง 13 ชั้น ที่มีความทันสมัยและครบวงจร อันประกอบด้วยศูนย์บริการทางธุรกิจ สำนักงาน ร้านค้า ห้องฉายภาพยนตร์ ห้องประชุม คอฟฟี่ช๊อป ภัตตาคารลอยฟ้าและจุดชมวิว
นอกจากนี้ยังได้มีการเปิดโรงแรมที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังตามแบบศิลปะและสถาปัตยกรรมแห่งชาติโดยการลงทุนของนักลงทุนท้องถิ่นอีกด้วย อุตสาหกรรมที่น่าลงทุน ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รีสอร์ท และสนามกอล์ฟ

8.เมืองพีนอูหวิ่น ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑลของมัณฑะเลย์ มีพื้นที่ที่เหมาะสม แก่การทำการเกษตรโดยเฉพาะพืชที่ปลูกบนพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 4,000 เมตร เช่น กาแฟ ซึ่งในปี 2548 รัฐบาลได้ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้าไปลงทุนปลูกกาแฟโดยการเตรียมพื้นที่ 100,000 เอเคอร์ และความช่วยเหลืออื่น ๆ ในการปลูกพืชเศรษฐกิจนี้ ในอดีตเป็นเมืองตากอากาศของชาวอังกฤษ ด้วยสภาพอากาศที่ดีคล้ายยุโรปจึงเหมาะแก่การปลูกพืชผักผลไม้ โดยเฉพาะพืชตระกูลส้ม อีกทั้งยังมีความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้ มีสวนพฤกษศาสตร์บนพื้นที่ 430 เอเคอร์ อุตสาหกรรมที่น่าลงทุน ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่เกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตร ธุรกิจท่องเที่ยว และร้านอาหาร

9.เมืองตานต่วย อยู่ริมฝั่งอ่าวเบงกอล และมีหาดงาปาลี (Ngapali) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของสหภาพเมียนมาร์ที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปให้ความสนใจแทนทะเลอันดามันของไทยหลังเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ ทางสหภาพเมียนมาร์จึงให้ความสำคัญและเร่งพัฒนาให้มีความพร้อมทางด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภคมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมที่น่าลงทุน ได้แก่ ธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม และรีสอร์ท

10.เมืองมัณฑะเลย์ เมืองใหญ่อันดับสองที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเขตสหภาพเมียนมาร์ตอนบน (รัฐชิน รัฐกะฉิ่น และรัฐฉาน) และเป็นเส้นทางการค้าระหว่างอินเดียกับจีนเป็นเมืองที่ชาวเมียนมาร์ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและพุทธศาสนา บริเวณใจกลางเมืองมีตลาดเซโจ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางตอนใต้ของเมืองเป็นย่านงานศิลปหัตถกรรม ทั้งงานภาพ งานแกะสลัก การสร้างสถูปเจดีย์ การทำแผ่นทองคำเปลว งานหล่อที่มีการผลิตฝีมือตามแบบวิธีโบราณด้วยทอง เงิน หินอ่อน สิ่ว เส้นด้าย

สำหรับด้านการเกษตรในอดีตมีการทำนาปลูกข้าวตามแนวลำน้ำเอยาวดีตอนบนอันเปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำของชาวเมียนมาร์ตอนบน แต่ด้วยระบบชลประทานที่ไม่ประสบผลมากนักจึงหันมาปลูกฝ้าย ยาสูบ ถั่วลิสง ข้าวฟ่าง งา และข้าวโพดแทน อุตสาหกรรมที่น่าลงทุน ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว และหัตถกรรม

เรียบเรียงข้อมูลจากศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...