วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554

SME กับ แฟรนไชส์ไทย ตั้งรับหรือ รุกตลาด AEC อย่างไร?

ได้มีโอกาสไปร่วมงานกับสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์  และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ จนออกมาเป็น สินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟนไชส์  ซึ่งช่วยแฟรนไชส์ให้ขยายตัวได้รวดเร็วมากขึ้น และเห็นความตั้งใจจริงของสมาคมนี้ที่ตั้งใจจะทำเพื่อสนับสนุนสมาชิกจริงๆ จึงอยากให้ SME เอาเป็นตัวอย่างว่าการธุรกิจแม้อยู่ในธุรกิจเดียวกันก็สามารถทำงานด้วยกันได้ไม่ใช่จะเป็นคู่แข่งธุรกิจกันเสมอไป

และมีอีกงานอีกงานที่น่าสนใจที่เราได้ร่วมกันจัดขึ้น จึงอยากเอามาประชาสัมพันธ์เชิญชวน SME ทุกท่านไปร่วมครับ


งานสัมมนา   แฟรนไชส์ไทย ตั้งรับหรือ รุกตลาด AEC อย่างไร?

วัตถุประสงค์
1.       เพื่อให้ความรู้ด้านการเตรียมพร้อมของผู้ประกอบการแฟรนไชส์ สู่ตลาด AEC
2.       เพื่อทำการสำรวจความพร้อมของผู้ประกอบการให้รองรับกับตลาด AEC
3.       เพื่อนำรายชื่อผู้ประกอบการที่สนใจจะขยายตัวไปยังตลาดต่างประเทศเข้าโครงการฟูมฟักผู้ประกอบการสู่ตลาด AEC


กำหดนการวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2554 เวลา 9.00-16.00 น.
9.00-9.30 น.          ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ซอร์ และผู้ที่ร่วมสัมมนาลงทะเบียน
9.30-9.45 น.          นายกสมาคมแฟรนไชส์ และไลเซนส์ กล่าววัตถุประสงค์ของงานสัมมนา
9.45-10.00 น.        นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร 
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ กล่าวเปิดงานสัมมนา
10.00-11.30 น.     คุณวัลลภ ว่องจิตต์วุฒิไกร
ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกสิกรไทย จำกัด มหาชน
                                บรรยายหัวข้อ ระบบการชำระเงินในอาเซียนใหม่ CLMV และลู่ทางการลงทุน
ฟังการวิเคราะห์เจาะลึกจุดแข็ง จุดอ่อนของตลาด CLMV และตลาด AEC และเครื่องมือการเงินที่จะมาช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้(พลาดไม่ได้)11.30-12.00 น.     นายสวาสดิ์ มิตรอารี
นายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์แสดงวิสัยทัศน์
                                การพัฒนาสมาคมแฟรนไชส์ สู่การแข่งขันในประเทศ และต่างประเทศ
                                แนะนำทีมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์
12.00-13.00 น.     ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เชิญรับประทานอาหารร่วมกับรองอธิบดีกรมฯ และนายกสมาคมฯ
ผู้ร่วมสัมมนาร่วมรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกัน
13.00-15.00 น.     ฟังเสวนาความรู้จากประสบการณ์จริงทั้งถูก และผิด (มีประโยชน์มากๆ)
 เข้าลงทุนตลาด ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม อย่างไร
ผู้ร่วมเสวนา           MR. SAKSIN SINPBARN
                                DIRECTOR OF PRETROLEUM TRADING LAO CO.LTD.
ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาด้านตลาดการลงทุนในประเทศลาว
International Director, Minor Group: The Pizza Company
                                ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ด้านตลาดการลงทุนประเทศกัมพูชา
                                CEO Black Canyon Thailand
                                ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ด้านตลาดการลงทุนประเทศพม่า
                            คุณกิตติกร วิรัชวรพงษ์
                                บริษัทเบรดี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
                                Regional Manager Thai-Vietnam
                                ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ด้านตลาดการลงทุนประเทศเวียดนาม
ดำเนินรายการโดย  อาจารย์พีระพงษ์ กิตติเวชโภคาวัฒน์
15.00-15.15 น.   รับประทานอาหารว่าง
15.15-15.45 น.   ทำ Work Shop การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่ตลาด AEC
                            โดยมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
15.45-16.00 น.   รับฟัง โครงการคูปองนวัตกรรม สนับสนุนโดย
      สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                 (SMEs ขอรับเงินสนับสนุนเงินพัฒนา ให้เปล่าฟรี สูงสุดรายละไม่เกิน 400,000 บาท)
16.00 น.             จบการสัมมนา

สนใจสมัครได้ที่
thaifla@hotmail.com
สงสัยสอบถาม 081 645 7334


แสดงความคิดเห็น

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...