สรุปแนวคิดหนังสือ "The Psychology of Money" โดย Morgan Housel

สรุปแนวคิดหนังสือ "The Psychology of Money" โดย Morgan Housel

.

หนังสือ "The Psychology of Money" โดย Morgan Housel เป็นการสำรวจการตัดสินใจทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ที่น่าสนใจ ตีพิมพ์ในปี 2020 หนังสือเล่มนี้ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วในมุมมองที่เฉียบคมเกี่ยวกับการจัดการเงิน การลงทุน และปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการเงินของเรา ประเด็นหลักของหนังสือคือการทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จทางการเงิน ผู้เขียนเน้นย้ำว่าการเงินแบบดั้งเดิมมักจะเน้นที่ตัวเลขและสมการเท่านั้น แต่ไม่ได้คำนึงถึงด้านอารมณ์และจิตวิทยาของการจัดการเงิน 

.

----------------------------------------------

.

#ไม่มีใครบ้า

.

ความซับซ้อนของพฤติกรรมมนุษย์และการตัดสินใจเกี่ยวกับเงิน แม้คนจะตัดสินใจทางการเงินที่ดูเหมือนไม่สมเหตุสมผล แต่พวกเขาก็ไม่ได้บ้า แต่การตัดสินใจนั้นมีรากฐานมาจากประสบการณ์เฉพาะตัว มุมมอง และบริบททางประวัติศาสตร์ของแต่ละคน

.

การเลี้ยงดู ยุค สภาพเศรษฐกิจ และประสบการณ์ส่วนตัว มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่มีต่อเงิน ผ่านตัวอย่างที่ครอบคลุมหลายยุคและช่วงเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ประสบการณ์ของผู้คนกับเหตุการณ์เช่น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ หรือช่วงเงินเฟ้อสูง มีอิทธิพลอย่างมากต่อทัศนคติและการตัดสินใจทางการเงินของพวกเขาตลอดชีวิต 

.

-------------------------------------------------

.

#โชคและความเสี่ยง

.

- บทนี้เจาะลึกถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้องกันของโชคและความเสี่ยง โดยเน้นถึงผลกระทบอย่างมากที่มีต่อความสำเร็จและความล้มเหลว มันเริ่มต้นด้วยการอธิบายถึงสถานการณ์ที่โชคดีซึ่งกำหนดเส้นทางสู่ความสำเร็จของ Bill Gates ซึ่งเริ่มจากการเข้าเรียนที่โรงเรียน Lakeside ซึ่งทำให้เขาได้เข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์ขั้นสูงในช่วงปลายทศวรรษ 1960 

.

- เรื่องราวของ Gates ตรงข้ามกับเรื่องราวของ Kent Evans เพื่อนของเขา ซึ่งอนาคตที่สดใสของเขาต้องจบลงด้วยอุบัติเหตุปีนเขาที่เลวร้าย บทนี้เน้นย้ำว่าโชคและความเสี่ยงเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน ส่งผลต่อผลลัพธ์ในทางที่ไม่คาดคิด ในขณะที่ Gates ได้รับประโยชน์จากโชค 1 ใน 1 ล้าน Evans ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่น่าจะเป็นไปได้เท่ากัน ประสบการณ์ที่แตกต่างกันของพวกเขาเน้นให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างปัจจัยภายนอก ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของแต่ละบุคคล

.

- เรื่องราวยังสำรวจต่อไปถึงวิธีที่การรับรู้ของสังคมเกี่ยวกับความสำเร็จและความล้มเหลวมักมองข้ามบทบาทของโชคและความเสี่ยง ในขณะที่ความสำเร็จได้รับการเฉลิมฉลองว่าเกิดจากคุณงามความดีและทักษะ ความล้มเหลวมักถูกมองว่าเกิดจากการตัดสินใจที่ย่ำแย่หรือการขาดความพยายามแต่เพียงอย่างเดียว มุมมองที่ง่ายเกินไปนี้ไม่ยอมรับพลวัตที่ซับซ้อนของโชคและความเสี่ยงที่ส่งผลต่อผลลัพธ์

.

- บทนี้สรุปด้วยการเรียกร้องให้ประเมินใหม่ว่าเรามองความสำเร็จและความล้มเหลวอย่างไร โดยสนับสนุนให้เข้าใจรูปแบบที่กว้างขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ กระตุ้นให้เรามีความถ่อมตนในความสำเร็จและเห็นอกเห็นใจในความล้มเหลว 

.

----------------------------------------------

.

#ไม่มีวันพอ

.

แนวคิดของการมีพอนี้ถูกสำรวจผ่านเรื่องราวของ Rajat Gupta นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานใช้ข้อมูลวงใน และ Bernie Madoff ที่มีชื่อเสียงในการก่อตั้งแชร์ลูกโซ่ Ponzi ทั้ง Gupta และ Madoff แม้จะมีความมั่งคั่งและความสำเร็จมหาศาล แต่ก็ถูกผลักดันด้วยความปรารถนาที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อให้ได้มากขึ้น นำไปสู่การกระทำผิดกฎหมาย บทนี้เน้นย้ำถึงอันตรายของความคิดแบบนี้ โดยเน้นว่าการเสี่ยงกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเพื่อผลกำไรที่ไม่จำเป็นเป็นเรื่องโง่เขลาและมักจะนำไปสู่ความหายนะ

.

การเข้าใจว่าเมื่อไหร่ที่เรามีพอแล้วนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสุขและความพึงพอใจ การเปรียบเทียบกับความมั่งคั่งและความสำเร็จของผู้อื่นนำไปสู่ความไม่พอใจและวังวนแห่งความปรารถนาที่ไม่มีที่สิ้นสุดเท่านั้น

.

-----------------------------------------------------------

.

#พลังของการทบต้น

.

การสะสมความมั่งคั่งของ Warren Buffett โดยเน้นย้ำว่าความสำเร็จของเขาไม่ได้เกิดจากทักษะการลงทุนเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงระยะเวลาอันยาวนานที่เขาลงทุนด้วย ความมั่งคั่งของ Buffett เติบโตขึ้นอย่างมากเนื่องจากผลของการทบต้นในช่วงหลายทศวรรษ ซึ่งเน้นให้เห็นถึงพลังของเวลาในการเติบโตทางการเงิน การเปรียบเทียบระหว่าง Buffett กับนักลงทุนคนอื่นๆ เช่น Jim Simons ชี้ให้เห็นว่าระยะเวลาการลงทุนมีบทบาทสำคัญอย่างไรในการสะสมความมั่งคั่ง แม้ Simons จะมีผลตอบแทนรายปีที่สูงกว่า แต่ระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนานกว่าของ Buffett ส่งผลให้ความมั่งคั่งมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ

.

-----------------------------------------------

.

#ความแตกต่างระหว่างการรวยและการรักษาความรวย

.

บทนี้เจาะลึกถึงความแตกต่างสำคัญระหว่างการรวยและการรักษาความรวย เริ่มต้นด้วยการเปรียบเทียบเรื่องราวของนักลงทุนสองคนในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ นั่นคือ Jesse Livermore และ Abraham Germansky การชอร์ตตลาดที่ประสบความสำเร็จของ Livermore ทำให้เขาร่ำรวยมหาศาล ในขณะที่การลงทุนอย่างหนักของ Germansky นำไปสู่ความล่มสลายและอาจนำไปสู่ความตายของเขา อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จในตอนแรกของ Livermore กลายเป็นความพินาศทางการเงินเนื่องจากความมั่นใจเกินควรและการรับความเสี่ยงมากเกินไป

.

บทนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของแนวคิดการอยู่รอดในการจัดการความมั่งคั่ง โดยเน้นถึงความยั่งยืนและความสม่ำเสมอของ Warren Buffett ในฐานะปัจจัยหลักในความสำเร็จของเขา เรื่องราวของ Rick Guerin ผู้ล้มเหลวในการรักษาความมั่งคั่งเนื่องจากความใจร้อนและการใช้เลเวอเรจ ยิ่งตอกย้ำประเด็นนี้

.

-----------------------------------------

.

#ยอดเขาของความสำเร็จ

.

บทนี้เล่าเรื่องการเดินทางของ Heinz Berggruen ผู้หนีภัยนาซีในปี 1936 และตั้งถิ่นฐานในอเมริกา แม้ว่าเขาจะไม่ได้แสดงพรสวรรค์อะไรเป็นพิเศษในวัยเยาว์ แต่ Berggruen ก็กลายเป็นหนึ่งในนักค้าศิลปะที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในทศวรรษ 1990 ในปี 2000 เขาขายงานศิลปะคอลเลกชันมหาศาลบางส่วนให้กับรัฐบาลเยอรมันในราคากว่า 100 ล้านยูโร ถือเป็นราคาที่ถูกเมื่อพิจารณาว่ามูลค่าตลาดส่วนตัวมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์

.

บทนี้สำรวจว่านักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ดำเนินการคล้ายกับกองทุนดัชนีอย่างไร โดยซื้อศิลปะหรือหุ้นเป็นจำนวนมากและรอให้ผู้ชนะไม่กี่รายปรากฏตัว ซึ่งขับเคลื่อนผลตอบแทนส่วนใหญ่ มันเน้นความสำคัญของ "หาง" ในการเงิน ซึ่งเหตุการณ์จำนวนน้อยมีส่วนในผลลัพธ์ส่วนใหญ่ โดยใช้ตัวอย่างจากความสำเร็จของ Disney กับ Snow White ไปจนถึงการกระจายผลตอบแทนในกองทุนร่วมลงทุนเอกชนและบริษัทมหาชน บทนี้แสดงให้เห็นว่าเรื่องราวความสำเร็จส่วนใหญ่มาจากเหตุการณ์แบบหางยาวอย่างไร แม้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ที่มั่นคงอย่าง Coca-Cola ก็อาจประสบความล้มเหลวอย่างร้ายแรง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่ผันผวนของความสำเร็จ

.

ผู้ลงทุนได้รับคำแนะนำให้มุ่งเน้นไปที่ช่วงเวลาสำคัญไม่กี่ครั้งในการตัดสินใจ ดังที่เห็นได้จากตัวอย่างของวิกฤตการเงินปี 2008 บทนี้สรุปด้วยข้อมูลเชิงลึกจากนักลงทุนชื่อดังอย่าง Peter Lynch และ Warren Buffett โดยเน้นว่าความสำเร็จมักเกิดจากการตัดสินใจที่สำคัญไม่กี่ครั้งท่ามกลางความล้มเหลวมากมาย

.

---------------------------------------------

.

#อิสรภาพคือความมั่งคั่งสูงสุด

.

บทนี้สำรวจแนวคิดของอิสรภาพในฐานะรูปแบบสูงสุดของความมั่งคั่งและความสัมพันธ์กับความสุข ความสามารถในการควบคุมชีวิตของตัวเอง ทำในสิ่งที่ต้องการ เมื่อไรก็ได้ที่ต้องการ กับใครก็ได้ที่ต้องการ ถูกเน้นย้ำว่ามีค่ามากกว่าสิ่งใด งานวิจัยของ Angus Campbell เน้นให้เห็นว่าการมีความรู้สึกเป็นอิสระในการควบคุมชีวิตอย่างเข้มแข็งเป็นตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือยิ่งกว่าสภาพแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม เช่น เงินเดือนหรือขนาดที่อยู่อาศัย

.

เรื่องราวนี้กล่าวถึงว่าคุณค่าภายในที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเงินอยู่ที่การให้อำนาจในการควบคุมเวลา ยกตัวอย่างตั้งแต่การลาหยุดงานเมื่อป่วยไปจนถึงการเกษียณเมื่อต้องการ เรื่องราวส่วนตัวอย่างเช่นความผิดหวังกับงานที่ได้ค่าจ้างสูงแต่ต้องการความมุ่งมั่นสูง แสดงให้เห็นว่าการควบคุมเวลาของตัวเองมีความสำคัญต่อความสุขอย่างไร นักจิตวิทยาเรียกความรู้สึกสูญเสียการควบคุมว่าเป็น "ปฏิกิริยาตอบโต้" โดยเน้นถึงความสำคัญของการจัดสรรเงินให้กับวิถีชีวิตที่ทำให้มีอิสรภาพส่วนบุคคล

.

บทนี้ยังเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นของความมั่งคั่งในอดีตกับการลดลงของการควบคุมเวลา โดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวข้องกับความรู้ในยุคปัจจุบัน ซึ่งการทำงานเป็นสิ่งต่อเนื่องและแพร่หลายเนื่องจากเทคโนโลยี แม้จะมีความมั่งคั่งมากขึ้น แต่ระดับความสุขก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ความสำคัญของการยอมรับสิ่งที่ทำให้ผู้คนมีความสุขอย่างแท้จริง เช่น ความสัมพันธ์ที่ดีและเวลาที่ใช้กับคนที่รัก ถูกเน้นย้ำเหนือความมั่งคั่งทางวัตถุ

.

--------------------------------------

.

#ปฏิกิริยาของคนในรถ

.

ในจดหมายถึงลูกชายที่เขียนขึ้นหลังจากลูกเกิด มอร์แกนให้มุมมองที่แตกต่าง รถยนต์ราคาแพง นาฬิกาหรู คฤหาสน์ใหญ่โต สิ่งเหล่านี้เตือนว่า ไม่ใช่กุญแจสำคัญในการรับความนับถืออย่างแท้จริง จริงๆ แล้วคุณธรรมแห่งความถ่อมตน ความเมตตา และความเห็นอกเห็นใจต่างหากที่ควรได้รับความเคารพอย่างแท้จริง มากกว่าเสน่ห์ชั่วครั้งชั่วคราวของความมั่งคั่งทางวัตถุ

.

สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าการได้รับความเคารพและความชื่นชมอย่างแท้จริงนั้น ได้มาจากคุณลักษณะของอุปนิสัยมากกว่าจะมาจากแรงม้าของรถยนต์

.

---------------------------------------

.

#ความมั่งคั่งที่มองไม่เห็น

.

เงินนั้นแฝงไปด้วยข้อขัดแย้งมากมาย และหนึ่งในนั้นที่ลึกซึ้งที่สุดก็คือ ความมั่งคั่งที่แท้จริงนั้นอยู่ในสิ่งที่มองไม่เห็น 

.

ในช่วงที่มอร์แกนทำงานเป็นคนขับรถที่ลอสแองเจลิสในกลางทศวรรษ 2000 เมืองที่ภาพลักษณ์ภายนอกมีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด เขาได้พบกับความจริงที่น่าทึ่ง เมื่อได้เห็นเฟอร์รารี่วิ่งผ่านไป เราอาจสันนิษฐานตามธรรมชาติว่าเจ้าของรถร่ำรวย แม้จะไม่ได้สนใจมากนัก อย่างไรก็ตาม เมื่อเขาได้รู้จักกับบุคคลเหล่านี้บางคน มอร์แกนก็ค้นพบความเป็นจริงที่แตกต่างออกไป หลายคนเป็นเพียงคนธรรมดาที่ทุ่มเงินส่วนสำคัญของรายได้ไปกับรถหรูเท่านั้น 

.

มีคนหนึ่งที่มอร์แกนจะเรียกว่า Roger อยู่ในกลุ่มนี้ อายุของเขาใกล้เคียงกับมอร์แกน อาชีพของ Roger ยังคงเป็นปริศนาสำหรับมอร์แกน แต่รถปอร์เชของเขาบอกเล่าเรื่องราวมากมาย ชวนให้เกิดข้อสันนิษฐาน จากนั้นวันหนึ่ง Roger ก็มาด้วยฮอนด้ารุ่นเก่า สัปดาห์ต่อมาก็มาอีก และสัปดาห์ถัดไปอีก "เกิดอะไรขึ้นกับรถปอร์เชของคุณ" ผู้เขียนถาม "โดนยึดไป" เขาตอบเรียบๆ ไม่แสดงความอับอายแม้แต่น้อย คำตอบของเขาเหมือนการอธิบายบทละครไปเรื่อยๆ ข้อสันนิษฐานใดๆ เกี่ยวกับเขาก็พิสูจน์ได้ว่าผิดพลาด

.

ลอสแองเจลิสเต็มไปด้วยผู้คนอย่าง Roger ใครบางคนที่ขับรถมูลค่า 100,000 ดอลลาร์อาจดูร่ำรวย แต่ทั้งหมดที่คุณรู้แน่ชัดคือ พวกเขาตอนนี้มีเงินน้อยลง 100,000 ดอลลาร์กว่าก่อน หรือไม่ก็มีหนี้สินมากขึ้น 100,000 ดอลลาร์

.

แนวโน้มของเราที่จะประเมินความมั่งคั่งโดยเครื่องหมายภายนอก เกิดจากการขาดความโปร่งใสในบัญชีการเงินของผู้อื่น ดังนั้น เราจึงพึ่งพาการแสดงภายนอกในการวัดความมั่งคั่ง รถยนต์ บ้าน โพสต์บนอินสตาแกรม ทุนนิยมสมัยใหม่บ่มเพาะอุตสาหกรรมที่แกล้งทำเป็นร่ำรวย จนกว่าจะได้มาจริงๆ กระนั้น ความมั่งคั่งที่แท้จริงก็ยังคงอยู่ในสิ่งที่เรามองไม่เห็น รถหรูที่ไม่ได้ซื้อ เพชรพลอยที่ไม่ได้ใส่ นาฬิกาที่ไม่ได้สวม เสื้อผ้าดีไซเนอร์ที่ไม่ได้ครอบครอง และการอัปเกรดชั้นหนึ่งที่ปฏิเสธไป ความมั่งคั่งคือสินทรัพย์ทางการเงินที่ยังไม่ได้กลายเป็นสิ่งของที่จับต้องได้

.

คนจำนวนมากปรารถนาจะเป็นเศรษฐี โดยไม่ตระหนักว่าความปรารถนาของพวกเขามักแปลว่าต้องการใช้เงินหนึ่งล้านดอลลาร์ ซึ่งขัดแย้งกับการสะสมความมั่งคั่ง นักลงทุน Bill Mann เคยสังเกตว่าไม่มีวิธีใดที่จะรู้สึกร่ำรวยเร็วไปกว่าการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปกับของหรูหรา แต่กุญแจความมั่งคั่งที่แท้จริง ต้องการการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังตามขีดความสามารถของตัวเอง 

.

------------------------------------------

.

#การออม

.

มอร์แกนชักชวนคุณให้เห็นความสำคัญของการออมเงิน ไม่น่าจะใช้เวลานานมาก แต่กลับเป็นงานที่แปลกประหลาด เหตุใดผู้คนถึงไม่ต้องการออมเงินตามธรรมชาติ จากสิ่งที่มอร์แกนสังเกต หลายคนต้องการคำโน้มน้าว เมื่อคนมีรายได้ถึงระดับหนึ่ง พวกเขามักจะแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม คือคนที่ออม คนที่เชื่อว่าออมไม่ได้ และคนที่เชื่อว่าไม่จำเป็นต้องออม

.

เริ่มจากแนวคิดง่ายๆ แต่มักถูกมองข้าม นั่นคือการสร้างความมั่งคั่งขึ้นอยู่กับอัตราการออมของคุณมากกว่ารายได้หรือผลตอบแทนจากการลงทุน ลองนึกถึงการเปรียบเทียบกับวิกฤตน้ำมันในยุค 1970 แม้จะกลัวว่าน้ำมันจะหมด เราก็สามารถหลีกเลี่ยงหายนะได้ ไม่ใช่แค่ด้วยการหาน้ำมันเพิ่ม แต่หลักๆ คือการทำให้รถยนต์ โรงงาน และบ้านของเรามีประสิทธิภาพด้านพลังงานมากขึ้น ในทำนองเดียวกัน การเพิ่มความมั่งคั่งไม่ได้เกี่ยวกับการหาเงินมากขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการใช้เงินที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย การหาแหล่งพลังงานเพิ่มนั้นไม่แน่นอนและอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา แต่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่ในความสามารถของเรา ในทำนองเดียวกัน ขณะที่ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจนำไปสู่ความมั่งคั่ง แต่ก็ไม่แน่นอนและได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ มากมาย ในทางกลับกัน การออมส่วนบุคคลและความประหยัดนั้นควบคุมได้ง่ายกว่าและได้ผลเสมอในระยะยาว

.

พิจารณาสิ่งนี้ หากคุณมองว่าการสร้างความมั่งคั่งขึ้นอยู่กับการเพิ่มรายได้หรือได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูง คุณอาจรู้สึกท่วมท้นและควบคุมไม่ได้ แต่ถ้าคุณมองว่ามันขึ้นอยู่กับความประหยัดและประสิทธิภาพของคุณเอง เส้นทางก็จะชัดเจนขึ้น 

.

นอกจากนี้ คุณค่าของความมั่งคั่งก็สัมพัทธ์กับความต้องการของคุณด้วย แม้ใครบางคนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่าคุณ แต่ถ้าคุณใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าและต้องการน้อยกว่าเพื่อมีความสุข สุดท้ายคุณก็อยู่ในสถานะที่ดีกว่า หลักการนี้ใช้ได้กับรายได้เช่นกัน การเรียนรู้ที่จะพอใจกับเงินน้อยลงจะสร้างช่องว่างมหาศาลระหว่างสิ่งที่คุณมีกับสิ่งที่คุณต้องการ ทำให้คุณควบคุมการเงินของตัวเองได้มากขึ้น

.

คนจำนวนมากใช้เวลาและทรัพยากรมหาศาลไปกับการไล่ตามผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มเล็กน้อย ทั้งที่จริงแล้วพวกเขาสามารถได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ามากเพียงแค่ลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ในขณะที่ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงและรายได้มหาศาลเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา แต่มักต้องใช้ความพยายามอย่างมากและมีความไม่แน่นอนอยู่ด้วย ในทางกลับกัน การควบคุมการใช้จ่ายด้วยความถ่อมตนและประหยัดให้เส้นทางที่น่าเชื่อถือกว่าสู่ความสำเร็จทางการเงิน

.

---------------------------------------------

.

#มากกว่าความสมเหตุสมผล

.

ในแวดวงการตัดสินใจทางการเงิน สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างการมีเหตุผลกับการมีความสมเหตุสมผล คุณไม่ใช่แค่ชุดตัวเลขที่จะคำนวณเหมือนสเปรดชีต คุณเป็นมนุษย์ที่มีข้อบกพร่องและมีอารมณ์ มอร์แกนใช้เวลาพอสมควรกว่าจะเข้าใจแนวคิดนี้อย่างถ่องแท้ แต่เมื่อเข้าใจแล้ว มอร์แกนก็ตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งของมันในเรื่องการเงิน ควบคู่ไปกับความเข้าใจนี้ มีประเด็นที่มักถูกมองข้ามอีกอย่าง นั่นคืออย่าพยายามทำตามเหตุผลเย็นชาเท่านั้น แต่ให้มุ่งสู่ความสมเหตุสมผลในทางปฏิบัติ การมีเหตุผลไม่เพียงแต่ทำได้ง่ายกว่า แต่ยังสอดคล้องกับความเป็นจริงมากกว่า เปิดโอกาสให้เกิดความสม่ำเสมอในระยะยาวได้มากกว่า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการเงินที่มีประสิทธิภาพ

.

ในโลกของการเงิน การไล่ตามการเพิ่มประสิทธิภาพทางคณิตศาสตร์มักละเลยองค์ประกอบของมนุษย์ที่มีอยู่ในการตัดสินใจ ในขณะที่ทฤษฎีการเงินเน้นการหากลยุทธ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในทางทฤษฎี นักลงทุนในโลกแห่งความเป็นจริงให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับความสบายใจทางอารมณ์และสถานการณ์ส่วนตัวของพวกเขา

.

Harry Markowitz ผู้ได้รับรางวัลโนเบลและผู้บุกเบิกทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอสมัยใหม่เป็นตัวอย่างของหลักการนี้ แม้จะมีงานวิจัยที่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลตอบแทน Markowitz ก็ยอมรับบทบาทของอารมณ์ในแนวทางการลงทุนของเขาเอง แทนที่จะยึดติดกับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์อย่างเคร่งครัด เขากลับพยายามลดความเสียใจในอนาคตให้น้อยที่สุด ซึ่งเป็นการพิจารณาที่เป็นอัตวิสัยแต่ลึกซึ้งอย่างยิ่ง แนวทางการปฏิบัติของ Markowitz เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีเหตุผลมากกว่าความสมเหตุสมผลอย่างเป็นทางการในการจัดการเงินลงทุน

.

--------------------------------------------------

.

#สิ่งที่คาดไม่ถึง

.

บทนี้กล่าวถึงความคาดเดาไม่ได้โดยธรรมชาติของอนาคต โดยเฉพาะในเศรษฐกิจและการลงทุน บทนี้ท้าทายการพึ่งพาข้อมูลในอดีตเป็นแนวทางในการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต โดยเน้นว่าแม้ประวัติศาสตร์จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า แต่ก็ไม่สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้ นักลงทุนมักตกหลุมพรางที่คิดว่ารูปแบบในอดีตจะเกิดขึ้นซ้ำ แต่ความจริงก็คือโลกกำลังพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเสมอ

.

-------------------------------------------

.

#เว้นที่ให้กับความผิดพลาด

.

ในบรรดาแหล่งภูมิปัญญาที่ไม่คาดฝันในการจัดการการเงิน ซ่อนอยู่ในอาณาจักรแห่งคาสิโนลาสเวกัส ในขณะที่ไม่ใช่ทุกคนที่เล่น แต่นักพนันที่ชื่นชอบแบล็คแจ็คกลุ่มเล็กๆ ที่ใช้เทคนิคการนับไพ่สามารถสอนบทเรียนที่ล้ำค่าเกี่ยวกับการจัดการเงินได้ แก่นแท้ของกลยุทธ์ของพวกเขาอยู่ที่แนวคิดสำคัญของการเว้นที่ให้กับความผิดพลาด

.

หลักการของการนับไพ่แบล็คแจ็คนั้นง่ายมาก ในขณะที่ไพ่ใบต่อไปของเจ้ามือยังคงไม่แน่นอน แต่โดยการติดตามไพ่ที่จั่วไป ผู้เล่นสามารถประมาณโอกาสของไพ่บางใบที่ยังเหลืออยู่ในสำรับได้ ความรู้นี้ชี้นำการตัดสินใจเดิมพันของพวกเขา โดยเดิมพันมากขึ้นเมื่อมีโอกาสเป็นใจและน้อยลงเมื่อไม่ใช่ กลไกของการนับไพ่นั้นไม่สำคัญเท่าทัศนคติที่มันปลูกฝัง การตระหนักถึงความไม่แน่นอนที่มีอยู่ในเกม ผู้นับไพ่เข้าใจว่าแม้พวกเขาจะรู้สึกมั่นใจในการคาดการณ์ของตน แต่ก็มีโอกาสเสมอที่จะผิด ความสำเร็จของพวกเขาขึ้นอยู่กับการยอมรับความไม่แน่นอนนี้และการปรับแนวทางของพวกเขาให้เหมาะสม พวกเขาละเว้นจากการเดิมพันอย่างชะล่าใจ แม้ในยามที่โอกาสดูเป็นใจ เพราะรู้ว่าความมั่นใจเกินไปนำไปสู่การสูญเสียอย่างมหาศาล

.

กลยุทธ์การนับไพ่ทำให้ผู้เล่นได้เปรียบเล็กน้อย แต่สิ่งสำคัญคือต้องไม่เสี่ยงเกินตัว การเดิมพันหนักเกินไปแม้ด้วยโอกาสที่ดูเหมือนเป็นใจ อาจทำให้เงินทุนหมดและเสี่ยงต่อการเล่นในอนาคตได้ ในโลกของการพนัน ไม่เคยมีช่วงเวลาที่แน่นอนพอจะอนุญาตให้เดิมพันอย่างชะล่าใจได้ ดังนั้นการเว้นที่ให้กับความผิดพลาดจึงเป็นสิ่งจำเป็น

.

แนวคิดของ Benjamin Graham เกี่ยวกับอัตราความปลอดภัย (margin of safety) สอดคล้องกับปรัชญานี้ โดยการเว้นที่ว่างระหว่างผลลัพธ์ที่คาดหวังและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เราสามารถบรรเทาผลกระทบของเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้ ปัญญาของ Graham เน้นย้ำถึงความสำคัญของการยอมรับความไม่แน่นอนและเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิด

.

การประยุกต์ใช้หลักการนี้กับกลยุทธ์การลงทุน การใส่ใจที่จะคาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต จะช่วยสร้างตาข่ายนิรภัยป้องกันผลลัพธ์ในทางลบ อัตราความปลอดภัยนี้ทำให้ใจสงบและป้องกันความผิดหวังที่อาจเกิดขึ้นได้

.

--------------------------------------

.

#ตัวตนในอนาคต

.

เรามักจะเป็นนักพยากรณ์ที่ย่ำแย่เกี่ยวกับตัวตนในอนาคตของเรา การจินตนาการถึงเป้าหมายเป็นเรื่องง่ายและน่าตื่นเต้น แต่การพิจารณาความใฝ่ฝันเหล่านี้ท่ามกลางความเป็นจริงอันโหดร้ายของข้อเรียกร้องของชีวิต กลับวาดภาพที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง ความพิเศษทางจิตวิทยานี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถของเราในการวางแผนการเงินระยะยาว

.

ลองพิจารณาเส้นทางชีวิตตามปกติของเป้าหมายชีวิต เด็กน้อยคนหนึ่งปรารถนาที่จะขับรถแทรกเตอร์ ความเข้าใจอย่างไร้เดียงสาของพวกเขาเกี่ยวกับอาชีพในอุดมคติจำกัดอยู่ที่เสน่ห์ของเครื่องจักรขนาดใหญ่ แต่เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น ความใฝ่ฝันก็วิวัฒนาการไป ผู้ขับรถแทรกเตอร์อาจจินตนาการถึงอาชีพทนายความ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการรับรู้ถึงชื่อเสียงและผลตอบแทนทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ความเป็นจริงของอาชีพดังกล่าวที่มีชั่วโมงการทำงานอันเหน็ดเหนื่อยและการแยกจากครอบครัวอาจทำให้ต้องประเมินใหม่ ต่อมา บุคคลนั้นอาจเลือกอาชีพที่ให้ความยืดหยุ่นมากขึ้น เพียงเพื่อเผชิญกับความเครียดทางการเงินของการดูแลบุตรและการวางแผนเกษียณในช่วงหลังของชีวิต

.

บุคคลที่ประสบความสำเร็จอย่าง Warren Buffett เป็นตัวอย่างของพลังแห่งความสม่ำเสมอมาหลายทศวรรษ อย่างไรก็ตาม สำหรับหลายๆ คน แนวคิดของการอุทิศตนให้กับการไล่ตามสิ่งเดียวตลอดชีวิตดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ ชีวิตของเราที่มีวิวัฒนาการหลายแง่มุมให้บทที่แตกต่างกัน แต่ละบทต้องการการพิจารณาทางการเงินที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้น การแสวงหาดุลยภาพทางการเงินจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญ การสร้างสมดุลระหว่างการออม การใช้เวลาว่าง การทำงาน และภาระผูกพันของครอบครัว ช่วยบรรเทาความเสี่ยงของความเสียใจในอนาคต

.

---------------------------------------

.

#ความจริงกังวาน

.

ไม่มีอะไรได้มาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ความพยายามทุกอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับเงิน ล้วนมีราคาติดมาด้วย ความท้าทายอยู่ที่การแยกแยะต้นทุนนี้และรวบรวมความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับมันอย่างตรงไปตรงมา แต่มักจะเป็นเช่นนี้ ราคาที่แท้จริงยังคงเลือนรางจนกว่าจะได้สัมผัสกับประสบการณ์นั้นจริงๆ เหมือนใบเรียกเก็บเงินที่ค้างชำระ

.

ลองพิจารณากรณีของ General Electric ยักษ์ใหญ่แห่งอุตสาหกรรมในปี 2004 ด้วยมูลค่ากิจการมากกว่าหนึ่งในสามของล้านล้านดอลลาร์ มันเป็นตัวอย่างของความเป็นเลิศขององค์กรเป็นเวลาทศวรรษ จนกระทั่งการล่มสลายอย่างฉับพลันในวิกฤตการเงินปี 2008 หน่วยการเงินของ GE ซึ่งรับผิดชอบกำไรมากกว่าครึ่งหนึ่ง ตกอยู่ในภาวะวุ่นวาย ในที่สุดก็ถูกขายในราคาเศษเหรียญ โครงการด้านน้ำมันและพลังงานที่โชคร้ายยิ่งทำให้มูลค่าของบริษัทลดลง นำไปสู่การตัดจำหน่ายมูลค่าหลายพันล้าน

.

ความผิดตกอยู่ที่ซีอีโอ Jeff Immelt โดยตรง ผู้ซึ่งต้องเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเรื่องความเป็นผู้นำที่ย่ำแย่ การเข้าซื้อกิจการที่ผิดพลาด การปรับลดเงินปันผล การเลิกจ้าง และราคาหุ้นที่ตกต่ำ การลาออกของเขาในปี 2017 ได้ทำเครื่องหมายจุดจบของยุคสมัยหนึ่ง แต่ Immelt ทิ้งข้อคิดเห็นสุดท้ายไว้ ความซับซ้อนของการเป็นผู้นำจะเปิดเผยออกมาเมื่อคุณตกอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆ ความจริงก็คือ การนำทางผ่านเขาวงกตของความคาดหวังที่ขัดแย้งกันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล สหภาพ และระบบราชการที่ฝังรากลึก นั้นเป็นงานที่หนักหนาสาหัสยิ่ง

.

ความสำเร็จมักดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายดายจากข้างสนาม แต่ความเป็นจริงของความท้าทายที่ผู้ที่อยู่ในสนามต้องเผชิญนั้นมองไม่เห็นจากสายตาของผู้สังเกตการณ์ทั่วไป ความมั่นใจมากเกินไปมักบดบังเราจากราคาที่แท้จริงของความสำเร็จ ขัดขวางความสามารถของเราในการจ่ายมัน ลองพิจารณาด้านการลงทุน ดัชนี S&P500 เพิ่มขึ้น 119 เท่าในช่วง 5 ทศวรรษ  ล่อใจให้หลายคนเชื่อในการสะสมความมั่งคั่งอย่างง่ายดาย แต่การลงทุนที่ประสบความสำเร็จต้องการสกุลเงินนอกเหนือจากดอลลาร์ ความผันผวน ความกลัว ความสงสัย ความไม่แน่นอน และความเสียใจ คือต้นทุนที่ซ่อนอยู่ ซึ่งแฝงตัวอยู่หลังผลตอบแทนจากตลาด

.

------------------------------------------

.

#ฟองสบู่ทางการเงิน

.

การแตกของฟองสบู่ดอทคอมในต้นทศวรรษ 2000 และการพังทลายของตลาดที่อยู่อาศัยในเวลาต่อมา ทำให้ความมั่งคั่งของครัวเรือนสูญเสียมูลค่าอย่างมหาศาลถึง 6.2 ล้านล้านดอลลาร์และ 8 ล้านล้านดอลลาร์ ตามลำดับ ผลกระทบทางสังคมของฟองสบู่ทางการเงินไม่อาจประเมินต่ำเกินไป มันสร้างความเสียหายต่อชีวิตผู้คนอย่างใหญ่หลวง แต่ทำไมฟองสบู่เหล่านี้ถึงเกิดขึ้น และทำไมพวกมันถึงยังคงอยู่ต่อไป

.

คำอธิบายทั่วไปคือเรื่องความโลภ ซึ่งเป็นลักษณะที่ฝังแน่นอยู่ในธรรมชาติมนุษย์ แม้สิ่งนี้จะเป็นความจริงบางส่วน แต่ก็เป็นการมองที่ง่ายเกินไป การตัดสินใจทางการเงิน แม้แต่ที่น่าเสียใจ มักถูกตัดสินใจด้วยข้อมูลจำกัดและตรรกะที่บิดเบี้ยวซึ่งมีเหตุผลในตอนนั้น การโยนความผิดให้ฟองสบู่ทางการเงินเพียงอย่างเดียวว่ามาจากความโลภนั้นมองข้ามข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญว่าทำไมและอย่างไรที่ปัจเจกบุคคลให้เหตุผลกับการกระทำที่ดูเหมือนโลภ

.

ไม่เหมือนกับการวินิจฉัยมะเร็ง ซึ่งมีการให้สัญญาณเตือนที่ชัดเจน การเกิดฟองสบู่นั้นเปรียบได้กับการขึ้นและตกของพรรคการเมือง มันเห็นได้ชัดในภายหลังแต่สาเหตุยังคงเป็นที่ถกเถียงกัน การแข่งขันเพื่อแย่งชิงผลตอบแทนจากการลงทุนทำให้มีคนถือครองสินทรัพย์ทุกประเภทในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเสมอ ทำให้แนวคิดเรื่องฟองสบู่นั้นขัดแย้งในตัวเอง ไม่มีใครอยากเชื่อว่าตนเองเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงเกินจริง ฟองสบู่ยังคงอยู่เพราะนักลงทุนแต่ละคน ซึ่งมีเป้าหมายและกรอบเวลาการลงทุนที่แตกต่างกัน ตีความราคาสินทรัพย์แตกต่างกัน 

.

แนวคิดเรื่องราคาที่สมเหตุสมผลเพียงราคาเดียวของสินทรัพย์นั้นละเลยวัตถุประสงค์ที่หลากหลายของนักลงทุน ตัวอย่างเช่น ราคาที่ควรจ่ายสำหรับหุ้น Google จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขอบเขตการลงทุนของแต่ละคน ไม่ว่าจะ 30 ปี 10 ปี หรือแม้แต่หนึ่งวัน เมื่อนักลงทุนมีกรอบเวลาที่แตกต่างกัน ราคาที่ดูเหมือนไม่สมเหตุสมผลอาจมีเหตุผลภายในบริบทที่ต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิง

.

----------------------------------------

.

#อำนาจล่อใจของการมองโลกในแง่ร้าย

.

แม้ว่าการมองโลกในแง่ดีมักจะถูกยกย่องว่าเป็นทัศนคติที่ควรมี เนื่องจากโลกมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นสำหรับคนส่วนใหญ่ตลอดเวลา แต่การมองโลกในแง่ร้ายกลับมีเสน่ห์เป็นพิเศษ มันไม่เพียงแต่แพร่หลายกว่าการมองโลกในแง่ดีเท่านั้น แต่ยังแผ่ออร่าของความซับซ้อนทางปัญญา ดึงดูดความสนใจมากกว่าคู่ตรงข้ามที่เต็มไปด้วยความหวัง ซึ่งบางครั้งถูกปัดความว่าไร้เดียงสา

.

ก่อนที่จะเจาะลึกลงไปอีก ขอให้เราชี้แจงว่าการมองโลกในแง่ดีที่แท้จริงนั้นเกี่ยวข้องกับอะไร คนมองโลกในแง่ดีตัวจริงไม่ได้เชื่ออย่างไร้เดียงสาว่าทุกอย่างจะออกมาดีเสมอ นั่นเป็นแค่ความพึงพอใจเท่านั้น การมองโลกในแง่ดีนั้นฝังรากอยู่ในความเชื่อที่ว่า แม้จะมีอุปสรรค แต่โอกาสก็ยังเป็นใจให้ผลลัพธ์ในแง่บวกตลอดเวลา มันตั้งอยู่บนแนวคิดง่ายๆ ที่ว่าคนส่วนใหญ่ตื่นขึ้นมาในแต่ละเช้าพยายามปรับปรุงสถานการณ์ของตน มากกว่าจะสร้างความเสียหาย แนวทางเชิงปฏิบัติที่แม้จะไม่ได้รับประกันความสำเร็จ แต่ก็เป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผลที่สุดสำหรับหลายๆ คน

.

นักสถิติชื่อดัง Hans Rosling เคยพูดติดตลกไว้ครั้งหนึ่งว่า "ผมไม่ใช่คนมองโลกในแง่ดี ผมเป็นคนที่เชื่อความเป็นไปได้จริง อย่างจริงจัง" อย่างไรก็ตาม แม้จะมีเสน่ห์ของการมองโลกในแง่ร้าย แต่ก็ควรค่าแก่การสำรวจว่าทำไมพี่น้องของมัน อย่างการมองโลกในแง่ดีที่ดึงดูดใจกว่ามักได้รับความสนใจที่ไม่ได้สัดส่วนกัน

.

ลองย้อนกลับไปดูวันที่ 29 ธันวาคม 2008 ช่วงเวลาที่วุ่นวายสำหรับเศรษฐกิจโลก ขณะที่ตลาดประสบภาวะตกต่ำและอัตราการว่างงานพุ่งสูงขึ้น The Wall Street Journal ได้ลงคาดการณ์ที่น่าทึ่งโดยศาสตราจารย์ชาวรัสเซีย อีกอร์ แพนคิน คำทำนายของแพนคินที่คล้ายกับนิยายวิทยาศาสตร์ มองเห็นภาพสหรัฐอเมริกาที่แตกแยกและการพลิกผันทางภูมิรัฐศาสตร์ น่าแปลกที่การคาดการณ์ที่มองโลกในแง่ร้ายเช่นนี้ มักดึงดูดความสนใจและความน่าเชื่อถือในทันทีมากกว่าการคาดการณ์ที่มองโลกในแง่ดี โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง

.

ประวัติศาสตร์มีตัวอย่างมากมายของการคาดการณ์อันเลวร้ายที่ครองจินตนาการของสาธารณชน ในขณะที่การคาดการณ์ที่มองโลกในแง่ดีมักถูกมองด้วยความสงสัย ลองดูญี่ปุ่นหลังสงครามเป็นตัวอย่าง ถูกทำลายจากความขัดแย้ง ความอดอยาก และภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความคิดเรื่องอนาคตที่รุ่งเรืองดูเหมือนเป็นเรื่องเพ้อฝัน แต่ภายในหนึ่งชั่วอายุคน ญี่ปุ่นก็กลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ท้าทายความคาดหวังในแง่ร้าย

.

ทำไมมุมมองด้านลบมักบดบังมุมมองด้านบวก นั่นเป็นเรื่องของจิตวิทยาและการรับรู้ ผู้คนมีแนวโน้มตามสัญชาตญาณที่จะให้ความสำคัญกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียมากกว่าการแสวงหาผลกำไร ซึ่งเป็นลักษณะทางวิวัฒนาการที่ทำให้เราใส่ใจกับคำเตือนเกี่ยวกับภัยพิบัติที่กำลังจะมาถึง

.

ในแวดวงการเงินที่เงินมีอยู่ทุกที่และความผันผวนของตลาดส่งผลกระทบต่อทุกคน เสน่ห์ของการมองโลกในแง่ร้ายจึงทรงพลังเป็นพิเศษ การมองโลกในแง่ร้ายทางการเงินยังได้รับแรงหนุนจากผลกระทบโดยทันทีของความล้มเหลวเมื่อเทียบกับความก้าวหน้าที่ค่อยเป็นค่อยไปของความสำเร็จ หายนะดึงดูดความสนใจได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ความก้าวหน้ากลับค่อยๆ คลี่คลายและมักหลบเลี่ยงการสังเกต

.

ลองพิจารณาผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงโลกของการประดิษฐ์เครื่องบินโดยพี่น้องตระกูลไรท์ ซึ่งในตอนแรกถูกมองว่าเป็นไปไม่ได้ แม้จะมีความสำคัญอย่างใหญ่หลวง แต่โลกก็ใช้เวลาหลายปีกว่าจะตระหนักถึงศักยภาพของมัน ในขณะที่ความล้มเหลวอย่างอุบัติเหตุก็ดึงดูดความสนใจในทันที

.

---------------------------------------

.

#การรับรู้และความจริง

ลองจินตนาการว่ามีมนุษย์ต่างดาวถูกส่งมายังโลกด้วยภารกิจแปลกๆ ในการสังเกตและวิเคราะห์เศรษฐกิจของเรา ขณะบินวนเหนือนิวยอร์กซิตี้ เขาเป็นพยานถึงกิจกรรมที่วุ่นวายของคืนส่งท้ายปีเก่า 2007 ที่ไทม์สแควร์ ซึ่งมีผู้คนรื่นเริงเต็มไปหมดและมีการแสดงแสงสีที่สดใสจากป้ายไฟ บิลบอร์ด และดอกไม้ไฟ

.

จากนั้นคืนส่งท้ายปีเก่า 2009 ภาพที่ปรากฏก็ดูคล้ายคลึงกันอย่างน่าประหลาดใจ มีฝูงชนที่เบิกบานและการแสดงที่ตระการตาเหมือนเดิม จากมุมมองของเขา มนุษย์ต่างดาวสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเพียงเล็กน้อยในภูมิทัศน์ทางกายภาพของเมือง ถนนที่พลุกพล่าน อาคารสำนักงาน และโรงงานยังคงเชื่อมต่อกันด้วยทางหลวงที่คุ้นเคย และมีมหาวิทยาลัยอยู่ทั่วไปที่ผลิตปริญญาและไอเดียที่ล้ำสมัยเหมือนเดิม

.

แต่ก็มีความก้าวหน้าเล็กๆ น้อยๆ ในเทคโนโลยี โดยเห็นได้จากการใช้สมาร์ทโฟนอย่างแพร่หลาย และการพัฒนาด้านการแพทย์ พลังงาน และการสื่อสาร 

.

อย่างไรก็ตาม เมื่อมนุษย์ต่างดาวเจาะลึกลงไปในข้อมูลทางเศรษฐกิจ เขาก็ต้องตกตะลึงกับความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างการรับรู้กับความจริง ครัวเรือนในสหรัฐฯ ตอนนี้มีความมั่งคั่งน้อยลง 16 ล้านล้านดอลลาร์ การว่างงานพุ่งขึ้น 10 ล้านตำแหน่ง และตลาดหุ้นตกลงไปครึ่งหนึ่ง แม้จะมีทรัพยากร ความรู้ และโครงสร้างพื้นฐานแบบเดิม แต่เศรษฐกิจก็ได้รับความเสียหายอย่างใหญ่หลวง

.

------------------------------------

.

#รวบรวมข้อมูลเชิงลึก

.

ประการแรก ให้เราเจาะลึกถึงเรื่องเล่าเกี่ยวกับอันตรายของคำแนะนำที่ไม่ได้ร้องขอ ลองพิจารณากรณีที่น่าเศร้าของ Clarence Hughes ผู้ซึ่งเข้ารับการทำฟันในปี 1931 แล้วต้องเสียชีวิตอย่างน่าเศร้า เรื่องราวของเขาเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการเคารพเสรีภาพในการตัดสินใจของแต่ละบุคคล ทั้งในแวดวงการแพทย์และการเงิน

.

ในอดีต วิชาชีพแพทย์ดำเนินการภายใต้สมมติฐานที่ว่าหมอรู้ดีที่สุด โดยการยินยอมของผู้ป่วยมักถูกมองข้ามไป อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ได้เกิดขึ้นในห้าทศวรรษที่ผ่านมา โดยเน้นการดูแลที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการตัดสินใจร่วมกัน ในทำนองเดียวกัน คำแนะนำทางการเงินควรปรับให้เหมาะกับสถานการณ์ของแต่ละบุคคล โดยตระหนักถึงเป้าหมายและลำดับความสำคัญที่หลากหลาย

.

ที่ปรึกษาทางการเงิน เช่นเดียวกับแพทย์ มีความเชี่ยวชาญและข้อมูลเชิงลึก แต่พวกเขาต้องตระหนักถึงความละเอียดอ่อนของสถานการณ์เฉพาะของลูกค้าแต่ละราย ความจริงสากลมีอยู่ในการจัดการการเงิน แต่ค่านิยมและลำดับความสำคัญส่วนบุคคลกำหนดวิธีการนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ ดังนั้น ความถ่อมตนและความเห็นอกเห็นใจจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการชี้นำผู้อื่นไปสู่การตัดสินใจทางการเงินที่ดี

.

นี่คือข้อเสนอแนะที่กระชับเพื่อเพิ่มความรู้ทางการเงินของคุณ:

.

1. ยอมรับความถ่อมตนในความสำเร็จและความเห็นอกเห็นใจในความล้มเหลว โดยตระหนักถึงความซับซ้อนของโลกและบทบาทของโชคและความเสี่ยง

.

2. พัฒนาวิธีคิดระยะยาว เนื่องจากเวลาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทรงพลังสำหรับการเติบโตของการลงทุนและการบรรเทาความผิดพลาด

.

3. ยอมรับว่าความพ่ายแพ้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และมุ่งเน้นไปที่ผลการดำเนินงานโดยรวมของพอร์ตการลงทุนของคุณ มากกว่าการลงทุนแต่ละรายการ

.

4. ให้ความสำคัญกับการควบคุมเวลาของคุณ เนื่องจากมันให้ผลตอบแทนสูงสุดในแง่ของความสุขและความพึงพอใจ

.

5. ฝึกฝนความเมตตาและความสุภาพถ่อมตน เนื่องจากการเชื่อมต่ออย่างแท้จริงมีค่ามากกว่าวัตถุที่ครอบครอง ในการได้รับความเคารพและความชื่นชม

.

6. ออมอย่างขยันหมั่นเพียร ไม่ใช่แค่เพื่อเป้าหมายเฉพาะ แต่ยังเป็นการป้องกันความไม่แน่นอนในชีวิต

.

7. ยอมรับต้นทุนที่ซ่อนอยู่ของความสำเร็จ รวมถึงความไม่แน่นอนและความเสียใจ และพร้อมที่จะรับมือกับมัน

.

8. รักษาอัตราความปลอดภัย (margin of safety) ในการตัดสินใจทางการเงินของคุณ ป้องกันความเสี่ยงที่รุนแรงซึ่งอาจเป็นอันตรายต่ออนาคตของคุณ

.

9. กำหนดแผนการเงินของคุณเอง โดยให้การกระทำสอดคล้องกับความใฝ่ฝันและคุณค่าที่ไม่เหมือนใครของคุณ

.

10. โอบกอดความหลากหลายของความคิดเห็นในการเงิน โดยตระหนักว่าไม่มีวิธีการใดที่เหมาะสมกับทุกคนในการจัดการความมั่งคั่ง

.

ท้ายที่สุดแล้ว การจัดการการเงินที่ประสบความสำเร็จคือการค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ 

.

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลดหนังสือมานี มานะ ไฟล์ PDF ฟรี ขอบคุณ (ครูเชียงรายดอทเน็ต www.kruchiangrai.net)

รวมมุกขำขำ มุกตลก มุกงานเลี้ยง มุกพิธีกร

K-SME Analysis ธุรกิจชานมไข่มุก จากไต้หวัน