วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558

ความรู้รอบตัว SME อาชีพที่มีความเสี่ยง เข้าข่ายการฟอกเงิน

มีอาชีพบางอย่างที่เวลาทำธุรกรรมการเงินอาจต้องโดนตรวจสอบเป็นพิเศษ  (จากปปง.)
เครดิตภาพจากมติชน 

อ้างอิงข้อมูลจาก สำนักงาน ปปง.
http://www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/announce_2_4_4.pdf

(๑) อาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย
หรือทองคํา
(๒) อาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
(๓) อาชีพรับแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
(๔) อาชีพที่ให้บริการโอนและรับโอนมูลค่าเงินทั้งภายในประเทศและข้ามประเทศซึ่งไม่ใช่
สถาบันการเงิน
(๕) อาชีพประกอบธุรกิจคาสิโนหรือบ่อนการพนัน
(๖) อาชีพประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๗) อาชีพค้าอาวุธยุทธภัณฑ์
(๘) อาชีพบริษัทหรอนายหน ื ้าจัดหางาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับคนเข้ามาทํางานจากต่างประเทศ
หรือส่งคนไปทํางานในต่างประเทศ
(๙) อาชีพธุรกิจนําเที่ยว บริษัททัวร์

ดังนั้นเวลาจดทะเบียนธุรกิจจะมีช่องที่กำหนดว่าทะเบียนพาณิชย์นี้ทำธุรกิจอะไรบ้าง หากไม่ได้ทำธุรกิจเหล่านี้ก็ไม่ควรไปกำหนดให้โดนเพ่งเล็งนะ

ธุรกิจที่จะทะเบียนการค้าควรมีเป้าหมายที่แน่ชัดว่าจดเพื่อทำธุรกิจอะไร ทำให้เราเด่นชัดในเป้าหมายการทำธุรกิจ และวางระบบธุรกิจ ไม่หลงประเด็น

จดทะเบียนธุรกิจ หากขยายธุรกิจใหม่ควรจดอีกธุรกิจเพื่อไม่ให้ระบบบัญชีมีปัญหา
แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...