วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

YEC นครศรีธรรมราช ร่วมกับ KBank และ Builk.com จัดงาน จัดการธุรกิจก่อสร้างอย่างมืออาชีพ


ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช  และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ ( YEC) หอการค้านครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ กลุ่มก่อสร้าง ทั้งผู้รับเหมา เจ้าของโครงการและร้านค้าวัสดุก่อสร้างโดยได้เชิญ คุณ  +Patai Padungtin  ผู้บริหารสูงสุดของ Builk.com มาถ่ายทอดแนวคิดการจัดการในธุรกิจก่อสร้าง
งานนี้ได้เกิดจากความร่วมมือของทีม SME Local Marketing หารือกับทางหอการค้า เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์พัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่พร้อมปรับตัวสอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

โดยได้รับความร่วมมืออันดีจากวิทยากร ผู้ก่อตั้ง Builk.com มาแบ่งปันความรู้ ประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
- ได้เรียนรู้ว่า ปัญหาของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างคือ คนไม่รู้ข้อมูลธุรกิจของตัวเองแบบ Real-time
- งานที่วางแผนไว้ กับงานที่ทำตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว ทั้งความคืบหน้าในงานและเงินที่ใช้ไป
- Builk.com เป็น Software ที่ทำให้เจ้าของโครงการ รู้ถึงต้นทุนและความคืบหน้าของโครงการ
- มีระบบ ควบคุมค่าใช้จ่ายที่ง่ายๆ
- Role Of Three คนเราจะจำอะไรได้แค่ 3 อย่าง หรือ ทำอะไรเกิน3ขั้นตอน คนจะไม่อยากทำไม่อยากเปลี่ยนแปลง


และที่ประทับใจสุดๆ คือ การได้ฟังวิธีการเปลี่ยนแปลง องค์กร Change Management มันเป็นเรื่องง่ายมากที่เราจะ"อยาก" พัฒนาตัวเอง "อยาก"ที่จะนำสิ่งใหม่ๆมาพัฒนาองค์กร
แต่สิ่งทียากที่สุดคือการ "วิธีการ" ที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กร หรือแม้แต่ตัวเอง ไปสู่สิ่งที่ตั้งใจไว้
ขั้นที่ 1  Know Yourself ต้องรู้ตัวเองก่อน
ขั้นที่ 2  Make your Zero Milestone กำหนดปัจจุบันว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริงและเข้าใจให้ตรงกัน
ขั้นที่ 3 Select your partner  มองหาพันธมิตร หรือ คนที่จะช่วยเราเปลี่ยนแปลง
ขั้อที่ 4 Scope your NEED ระบุความต้องการเปลี่ยนแปลงของตัวเองให้ชัดเจน และทำทีละอย่าง
ขั้นที่ 5 Benchmark กำหนดตัวชีวัดเพื่อให้รู้ว่าเราจะไปให้ถึงจุดไหน

หลากต่อหลายกิจกรรมที่เราทำเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กร ต้องใช้พลังอย่างมหาศาล เราต้องเริ่มต้นจากการรับรู้ปัญหาของตัวเอง ระบุให้ชัด แล้วค่อยหาเครื่องมือ มาช่วยแก้ปัญหา ทำทีละอย่าง กำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน


แสดงความคิดเห็น

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...