วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562

เรื่องที่ได้เรียนรู้จาก แอนโทนี่ ร็อบบินส์ Personal Power Ability to take actions

พื้นฐาน เคล็ดลับความสำเร็จ จากแนวคิดของ แอนโทนี่ ร็อบบินส์ คือการให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่า Personal Power  Ability to take actions.  เพอร์ซันเนิล พาวเวอร์ หรือ พลังแห่งตน ความสามารถที่จะลงมือปฎิบัติเป็นยิ่งใหญ่ เมื่อมีเป็าหมายที่ชัดเจนแต่ไม่ลงมือปฎิบัติ มันก็จะไม่สามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายได้ หากเข้าใจในความหมายนี้จะเปิดประตูสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงของตนเองตามแบบฉบับของ แอนโทนี่ ร็อบบินส์

กุญแจ สำคัญสู่การมี Personal power 

การที่คุณจะมีพลังที่จะลงมือปฏิบัติอย่างมหาศาล คุณจะด้องมี องค์ประกอบที่สนับสนุนมัน
อย่างน้อย สามอย่าง


  1. พลังงาน ถ้าคุณไม่มีพลังงานคุณก็ไม่สามารถจะลงมือปฏิบัติอย่างมหาศาลที่ต้องการเพื่อความสำเร็จได้ ดังนั้นคุณจะต้องดูแล ร่างกายของคุณให้มีสุขภาพที่ดีที่สุดในเรื่องการกิน การนอน การพักผ่อน การออกกำลังกาย
  2. ทักษะ มี 2 ด้านนหลักที่คุณจะต้องทำให้เกิดขึ้นมาเพื่อความสำเร็จในโลกนี้
    1.  ความสามารถที่จะระบุได้อย่างแน่นอนว่าเราต้องการอะไร สมองคนเราเรียนรู้ที่จะล็อกเป้าหมาย หากคุณไม่สามารถระบุได้แน่นอนว่าเป้าหมายที่คุณต้องการคืออะไรแน่ สมองก็จะทำงานอย่างไร้ทิศทาง แต่เมื่อใดที่คุณระบุได้อย่างแน่ชัดว่าคุณต้องการอะไร มองเห็นได้ในใจและรู้สึกได้ในหัวใจ เมื่อนั้นชีวิตของคุณ จะก้าวไปข้างหน้าสู่จุดหมายไม่ว่าการไปถึงนั้นจะช้าหรือเร็ว
    2. ความสามารถที่จะระบุได้อย่างแน่นอนว่าคนอื่นต้องการอะไร และสามารถที่จะเติมเต็มสิ่งนั้นได้ด้วยวิธีที่เลิศหรูที่สุดการอยู่ในโลกนี้เหมือนการแลกเปลี่ยนสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกันและกัน ถ้คุณไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่คนอื่น ผู้นั้นก็จะหันหาคนที่ให้ประโยชน์แก่เขาได้มากกว่า มันไม่ได้หมายถึงเรื่องเงินอย่างเดียวแต่มันหมายถึงทุกรื่องในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก การงาน หรือเรื่องการเงินก็ตาม 
  3. เปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นพลัง คุณต้องสามารถเข้าถึงสถาวะจิตที่เปี่ยมพลังได้เพื่อที่คุณจะสามารถลงมือปฏิบัติ การเดินลุยไฟ คือจุดประสงค์ของโทนี่ที่จะทำให้คนตระหนักในเรื่องนี้ และเมื่อคนเราตระหนักว่าเราสามารถทำสิ่งที่เราเคยกลัวได้ ลองคิดดูลิว่า โลกจะเปิดกว้างแก่เขาอย่างไร ต่อไปนี้เขาจะคิดเปรียบเทียบได้ว่า แม้เรื่องยากๆ เช่นนี้ก็สามารถทำได้ เรื่องอื่นๆ ก็จะทำได้เช่นกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...