วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โอกาสการค้าไทย-กัมพูชา เมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC thai cambodia

ฟัง ดร .อิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา จันทบุรี
เล่าให้ฟังเรื่องการค้าในกัมพูชา จากรายการ Good morning Asean 


ปัจจุบันมีนักลงทุนไทยในกัมพูชายังไม่เยอะมาก ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจาก จีน มาเลเซีย ไต้หวัน เพราะนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนแต่ติดปัญหาด้านกฎหมาย

กัมพูชาเป็นประเทศที่ดินยังดี การลงทุนปลูกมันสัมปะหลัง ได้ผลผลิตที่ดี ไทยมีโอกาสที่จะได้นำเข้าวัตถุดิบทางการเกษตรที่สำคัญอย่าง มันสัมปะหลังที่มีคุณภาพ จากกัมพูชา เดิมคนไทยไปสร้างไปสอนเค้าปลูกมันไว้เยอะเพื่อนำเข้ามาแปรรูปในประเทศ

แต่ปัจจุบัน คนจีน คนมาเลเซีย คนสิงคโปร์ ไปลงทุนเยอะขึ้น และการนำมันสัมปะหลังเข้ามาก็ติดเรื่องการกีดกันด้วยข้อกฎหมาย ซึ่งยังปกป้องผู้ปลูกในไทย ทำให้คนไทยที่ไปลงทุนไม่สามารถนำกลับมาได้ เลยเลิกการลงทุนไป

ปัจจุบัน ธุรกิจมันสัมปะหลังในกัมพูชา มีผลผลิตที่มีคุณภาพ ด้วยระบบ Contact farming และมีการสร้างโรงงานแปรรูปเยอะขึ้น ใช้เทคโนโลยี แปลงมันสดเป็นมันเส้น ด้วยระบบอบแห้งในท่อไม่ต้องใช้ลานตาก ต่อไปจะมีผลผลิตที่ดีมากในการแปลงเป็นแป้งมัน หรือการทำเอทานอล

ประวัติ  ดร .อิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา จันทบุรี
http://www.borderchan.com/his_oisiwit.pdf
Facebook สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา

เครดิตรูปภาพ http://teakdoor.com/Gallery/albums/userpics/10004/borders_overland_cambodia.jpg

แสดงความคิดเห็น

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...