วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

Social Media for the Enterprise - A Business Case

เป็นวีดีโอที่ทำให้เห็นถึงการนำ Social Media มาใช้ในธุรกิจ ซื่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ทั้งการบริหารงานภายใน และกับลูกค้าหรือหน่วยงานภายนอก
แสดงความคิดเห็น

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...