วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

3 Demand ใหม่ที่เกิดจาก Urbanization

3 ความต้องการใหม่
สิ่งที่เห็นในวันนี้คือ “ชนชั้นใหม่ๆ” ที่กำลังเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ต่างๆ ไม่ได้เป็นเพียงคนที่มีภูมิหลัง
แตกต่างกัน แต่เป็นคนที่กำลังใช้ความรู้ความได้เปรียบจากจากเทคโนโลยีทันสมัยที่เข้าถึงได้ง่ายจากคนจำนวนมาก คนกลุ่มนี้ไม่ใช่ชนชั้นผู้ใช้แรงงานในเมืองแบบเดิม ไม่ใช่ชนชั้นกลางแบบเดิม ที่นิยามด้วยพื้นฐานการศึกษาและรายได้แบบพออยู่พอกิน
David McCaughan รองประธานบริหารและผู้อำนวยการ The Truth Central บริษัท แมคแคน เวิลด์
กรุ๊ป ประเทศไทย ให้ข้อมูลต่อไปว่า 3 ความต้องการที่กำลังเกิดขึ้นในเมืองซึ่งกำลังพัฒนาเป็นเมืองใหญ่ใน
วันนี้คือ 
หนึ่ง ความต้องการพื้นที่ สำหรับ“สถานที่แรก” เป็นความอยากจะมีความสุข เช่น อยากมีอพาร์ท
เม้นท์ที่มีพื้นที่ให้ตกแต่งได้อย่างสร้างสรรค์ และมีที่เก็บสัมภาระ แต่ไม่ใช่เพื่อความบันเทิงหรือใช้เวลาให้ผ่านไปเหมือนคนชั้นกลางแบบเดิมๆ เพราะยังต้องการ“สถานที่ที่สาม” เพื่อความบันเทิง พักผ่อน พบปะสังสรรค์รวบรวมความคิดใหม่ๆ และสร้างคุณค่าทางสังคมให้กับตนเอง
สอง ความตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ของสังคมมากขึ้น ผลการศึกษาเรื่อง Truth about Youth ในปี
2554 พบว่า 1 ใน 3 ของกลุ่มคนวัย 16-20 ปี ในเมืองทั่วโลกปรารถนา “ความถูกต้อง” ในทุกสิ่ง มองความเป็นผู้ประกอบการเป็นสิ่งยอดเยี่ยม เห็นได้จากการที่สตีฟ จ๊อบส์ และบิล เกตส์ เป็นบุคคลที่คนกลุ่มนี้ยกย่องที่สุดและคนกลุ่มนี้มีแนวโน้มจะเชื่อคนที่สร้างความแตกต่างได้
สาม การเกิดระดับชั้นของสังคมเมืองแบบใหม่ ในวันนี้วิถีชีวิตแบบคนเมืองใหญ่แบบใหม่เริ่ม
สร้างชนชั้นได้ชัดเจนกว่าเดิม ชนชั้นนำกำลังก่อตัวในชุมชนทางสังคมของเขา ผ่านธุรกิจ เครือข่าย ฯลฯ
รูปแบบกลุ่มชนชั้นกลางในอนาคตที่กำลังเกิดขึ้นในวันนี้ไม่ได้แบ่งด้วยวิธีง่ายๆ เช่น การศึกษาหรือรายได้ คนในเมืองใหญ่จะเห็นคุณค่าของการเชื่อมโยงและความสามารถในการใช้ความรู้เพื่อสร้างการยอมรับในระดับปัจเจกเหนือทุกสิ่ง บรรทัดฐานทางสังคมและการศึกษาทั่วไปกลายเป็นเรื่องธรรมดา ผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงสุดอาจมีความรู้เพียงด้านเดียวอย่างสมบูรณ์แบบ จะไม่มีคนที่ดูแปลกๆ เพราะหมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...