วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แม็คโครมิตรแท้โชวห่วย หรือ MRA “Makro Retailer Alliance” ต้นแบบกลยุทธ์ได้ใจ ​SME


โครงการแม็คโครมิตรแท้โชว์ห่วย ของห้างค้าส่งอันดับหนึ่งของไทยอย่างMAKRO อีกหนึ่งโครงการที่สร้างสรร ในการแข่งขันธุรกิจ การเข้าไปในจิตใจผู้บริโภคที่เป็นผู้ประกอบการ ไม่ใช่ตอบสนองด้วยสินค้าเพียงอย่างเดียวการให้ความรู้การช่วยเหลือเพื่อให้ลูกค้ามียอดขายและดำเนินธุรกิจได้นั้น เป็นการวางรากฐานความจงรักพักดีต่อแบรนด์ในระยะยาว การจัดทำคู่มือเพื่อให้ SME ค้าปลีกศึกษาก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะส่งเสริมลูกค้าให้แข็งแรง เห็นว่าเป็นเอกสารที่ดีจึงอยากนำมาเผยแพร่


KBank Makro  สองแบรนด์หัวใจเดียวกัน 

จากสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมค้าปลีกในปัจจุบัน ส่งผลให้รูปแบบการค้าขายของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก การขยายตัวอย่างรวดเร็วของห้างค้าปลีกสมัยใหม่ หรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อที่มีจำนวนสาขามากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี ทำให้กลุ่มลูกค้าผู้บริโภค มีช่องทางในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น อันส่งผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีก
ดั้งเดิมที่มีขนาดเล็ก ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อย สามารถดำรงอยู่ได้ตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป จึงจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด อาทิเช่น การนำเสนอสินค้า และบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย การปรับปรุงรูปแบบการจัดเรียงสินค้าภายในร้าน เพื่อให้สะดวกต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภค ตลอดจนการบริหารและควบคุมต้นทุนซึ่งต้องคำนึงถึง การจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการค้าปลีกควรให้ความใส่ใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจค้าปลีก ในสถานะการณ์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

7 กลยุทธ์การจัดการธุรกิจค้าปลีก


  1. การเลือกทำเลที่ตั้งร้าน 
  2. ความหลากหลายของสินค้าและบริการ
  3. ราคา และผลกำไร
  4. แผนผังร้านค้าและการจัดเรียงสินค้า
  5. การตกแต่งร้านค้า
  6. รายการส่งเสริมการขาย
  7. การจัดสินค้าคงคลัง


แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...