วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556

แนะนำ Salesforce.com thailand CRM Software บนระบบ Cloud computing

Salesforce.com คืออะไร 
Salesforce.com เป็น CRM Software ที่อยู่บนระบบ Cloud computing ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากสำหรับในไทยยังไม่ค่อยมีใครใช้มากนักในประเทศไทยยังไม่มีตัวแทนคอยดูแล และให้คำปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ดังนั้นจะทำอะไรต้องดูผ่านเวปทั้งหมด เลยอยากนำมาแนะนำให้พอเข้าใจใน Concept

VDO แนะนำการใช้ Salesforce.com


Demo Sales Cloud Salesforce.com
วีดีโอตัวนี้จะแนะนำให้เห็นการทำงานเชื่อมโยง รูปแบบการทำงานของ salesforce.com ที่การรวมกิจกรรมต่างๆเกี่ยวข้องบนโลกออนไลน์มาเชื่อมโยงกันเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารงานขายที่ทรงพลัง และนำมาใช้ในการจัดการได้โดยการทำงานร่วมกับระหว่างคนหลายคน กับเครื่องมือหลายอย่าง
ประโยชน์หลักๆคือ

 1. ความสามารถในการค้นหาลูกค้าจาก  ช่องทาง online 
 2. ความสามารถในการจัดการข้อมูลเก็บข้อมูลลูกค้าให้อยู่ในระบบ ทั้งข้อมูลส่วนตัว รูป เบอร์โทรศัพท์ อีเมล Social network ช่องทางทึ่ลูกค้าติดต่อเรามา ที่ลูกค้าใช้ รายการสินค้าที่ลูกค้าใช้
 3. ความสามารถบริหารทีมขายทีมผู้ดูแลลูกค้า จัดตารางเข้าพบ และติดตามผล
Includes all Professional Edition features plus:
 • Workflow & approval automation
 • Sales teams
 • Territory management
 • Offline access
 • Visual workflow
 • Call scripting**
 • Profiles & page layouts
 • Custom apps & websites
 • Developer sandbox
 • Integration via Web Services API
 • Enterprise analytics

Service Cloud
วีดีโอแนะนำ Sales cloud ตัวนี้แนะนำให้เราเห็นขั้นตอนการทำงาน การหาโอกาสจากonline ที่เกี่ยวกับสินค้าเรา การใช้ Sales cloud ในการหาลูกค้าการโต้ตอบและแก้ปัญหาให้ลูกค้า  ทั้งลูกค้าที่หาข้อมูลเราจาก Google search ตอบคำถามลูกค้าจากFacebook
การแยกลูกค้าจากช่องทางต่างๆ sales cloud มีวิธีการเก็บข้อมูลลูกค้าว่ามาจากแหล่งใด
เมื่อลูกค้ามีปัญหา หรือคำถามใน facebook สามารถจะหาคนมาช่วยกันตอบได้ และมีระบบจัดการความรู้
ยกตัวอย่างเมื่อลูกค้ามีปัญหามาสอบถามใน Facebook  สามารถที่จะเรียก Product Manager มาตอบคำถามได้ และสร้างเคสลูกค้าขึ้นมาให้อยู่ในระบบ มีการจัดลำดับความสำคัญของลูกค้า และสถานะของเคส
การตอบปัญหาลูกค้าสามารถใช้ได้ทั้งโทรศัพท์และFacetime เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ด้วยMarketing Cloud
เป็นเครื่องมือในการหาลูกค้า จากSocial media ต่างๆ โดยการหาข้อมูลลูกค้า
Social Insight >> Action >> Connection >> Customer  for Life
เพื่อให้ทีมการตลาดทั้ง ทีมโฆษณา Campaign ทีมขาย นำมากำหนดแผนการทำงานร่วมกัน
Force.com


Sales force product demo

Chatter เป็นเหมือนระบบการบันทึกโครงการ เมื่อมีใครตั้งโครงการอะไรขึ้นมา สามารถดึงคนที่เกี่ยวข้องมาดูมารับรู้ด้วยได้
WORK.COM
การบริหารคนต้องใช้ IT เข้ามาช่วยในการ ติดตามผลการทำงาน การให้คำแนะนำ และประเมินศักยภาพของคน ในระบบนี้จะช่วยให้ พนังงานมีการตั้งเป้าหมายการทำงาน การพัฒนางาน และให้หัวหน้าหรือคนใน Project มาร่วมให้คำแนะนำพัฒนาได้Touch.salesforce.com
คือระบการทำงานจากหลายหน้าจอ มืิอถือ Tablet คอมพิวเตอร์​ ให้ข้อมูลเช่ือมต่อกันทั้งหมด
แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...