วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ธุรกิจ SME 4.0 การสร้างเครือข่ายลูกค้าที่มีประสบการณ์ดีๆร่วมกัน

SME4.0 นิยามใหม่ของธุรกิจ SME ที่พัฒนามาจาก
SME ยุคที่1 เป็นผู้ผลิตสินค้าแล้วขาย มาสู่การเป็น
SME ยุคที่2 มองเห็นความต้องการลูกค้าที่แตกต่างกันเริ่มผลิตตามความต้องการของลูกค้า ที่หลากหลาย สร้างแบรนด์วางตำแหน่งในใจลูกค้า
SMEยุคที่3 สร้างแบรนด์ที่ดีต่อสังคม เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้น สร้างประสบการณ์ที่ดี
และยุคนี้ยุคที่สื่อSocial Media internet อิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้า
SME ยุคที่4 สร้างสังคมที่ดีให้กับธุรกิจ ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า สร้างประสบการณ์ที่ดีจนเกิดการบอกต่อ และการเชื่อมต่อเครือข่ายลูกค้ากับธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
ยกตัวอย่างเช่น Builk.com software บริหารต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง ที่ให้ผู้รับเหมาได้ใช้บริการฟรี ช่วยผู้รับเหมาบริหารต้นทุนได้ มีSupplier เสนอราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างให้ผู้รับเหมาเลือก
นอกจากให้ผู้รับเหมาใช้บริการฟรีแล้วยังช่วยเชื่อมต่อพันธมิตรธุรกิจให้กับลูกค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ จนทำให้เกิดชุมชนคนใช้software แลกเปลี่ยนข่าวสาร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ศรีจันทร์ / snail white แบรนด์เครื่องสำอางค์ไทยที่เริ่มต้นนำสินค้าเข้าสู่ตลาดด้วยการทำให้เกิดการทดลองใช้ เกิดประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้และแนะนำสินค้าจากผู้บริโภคสู่ผู้บริโภค และเกิดการสื่อสารที่ดีระหว่างแบรนด์กับลูกค้าผ่านโลกออนไลน์ เปลี่ยนผู้ใช้ให้กลายเป็นผู้แนะนำ
SME ในยุคใหม่ต้องทำให้สินค้ามีตัวตนบนโลกออนไลน์เกิดภาพในใจลูกค้า
จากสินค้าดีมีคุณค่า ทำให้เกิดการทดลองใช่ แชร์ รีวิว บอกต่อผ่านสื่อ เกิดเครือข่ายของผู้บริโภค
ส่วนหนึ่งจากการให้สัมภาษณ์จาก MVTV
แสดงความคิดเห็น

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...