วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรม การบรรยาย และเสวนา เดือน กันยายน 2558 #oweeralecturer


เดือนนี้งานชุกชุมมากๆเป็นอีกเดือน
1 สิงหาคม กลยุทธ์ธุรกิจ SME งานมหกรรมจับใจกระตุ้นจับจ่าย จังหวัดสุพรรณบุรี
8 สิงหาคม Teambuilding YEC พิษณุโลก
9 สิงหาคม  บริหารเงิน บริหารงาน สู่ความสำเร็จ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

21-23 สิงหาคม SUT Startup camp #3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา

ขอพลังจงสถิตอยู่แด่ท่าน
เติมพลังให้SME และ Startup ทุกๆคนฟันฝ่าอุปสรรค และสร้างเครือข่ายธุรกิจSME เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
เดือนหน้ามีงานเดียว เย้ๆ 
17 กันยายน Integrating Sustainbility To Brainding 2015 sofitel bangkok 
แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...