วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรม การบรรยาย และเสวนา เดือน กันยายน 2558 #oweeralecturer


เดือนนี้งานชุกชุมมากๆเป็นอีกเดือน
1 สิงหาคม กลยุทธ์ธุรกิจ SME งานมหกรรมจับใจกระตุ้นจับจ่าย จังหวัดสุพรรณบุรี
8 สิงหาคม Teambuilding YEC พิษณุโลก
9 สิงหาคม  บริหารเงิน บริหารงาน สู่ความสำเร็จ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

21-23 สิงหาคม SUT Startup camp #3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา

ขอพลังจงสถิตอยู่แด่ท่าน
เติมพลังให้SME และ Startup ทุกๆคนฟันฝ่าอุปสรรค และสร้างเครือข่ายธุรกิจSME เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
เดือนหน้ามีงานเดียว เย้ๆ 
17 กันยายน Integrating Sustainbility To Brainding 2015 sofitel bangkok 
แสดงความคิดเห็น

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...