วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์ที่จะมุ่งเน้น 4 ด้านสำคัญ ของธนาคารกสิกรไทย ในปี 2558 [ KBank Strategy 2015 ]
ยุทธศาสตร์ที่จะมุ่งเน้น 4 ด้านสำคัญ เพื่อผลักดันธุรกิจของธนาคารกสิกรไทยให้ไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ ได้แก่

  1. การเป็นอันดับหนึ่งด้านธนาคารหลักของลูกค้า( Customer’s Main Bank )ในทุกกลุ่มลูกค้า และมีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง
  2. การเน้นย้ำเรื่องบริการที่เป็นเลิศตามแนวคิด “บริการทุกระดับประทับใจ” และการเสริมสร้างตำแหน่งทางการตลาดนี้ให้แข็ง
  3. การเป็นผู้นำ การให้บริการทางการเงินในโลกดิจิตอล ( Digital Banking) และบริการธุรกรรมทางการเงิน (Transaction Banking) จากผลสำรวจด้าน Digital Banking Perception ธนาคารกสิกรไทยเป็นอันดับ 1และธนาคารฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจนี้ โดยการพัฒนานวัตกรรมบริการดิจิตอลแบงกิ้งให้สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันของกลุ่มลูกค้ารายย่อย และการพัฒนาบริการด้านธุรกรรม หรือ Transaction Banking โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตอบโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้ากลุ่มเอสเอ็มอีและธุรกิจขนาดใหญ่ ในยุค Digital Economy ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  4. การเป็นธนาคารแห่งเออีซีบวกสาม “AEC+3 Bank”เพื่อตอบสนองต่อโอกาสทางธุรกิจซึ่ง มาจากการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมถึงโอกาสทางธุรกิจกับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ หรือ AEC+3ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
KBANKตั้งเป้าเป็นธนาคารแห่งAEC 3
แสดงความคิดเห็น

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...