วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

บอกบุญจร้า วันศุกร์นี้ ครอบครัวผมจะไปทำบุญบริจาคเงินช่วยเหลือ โรงเรียนภูงามโนนสะอาด


วันศุกร์นี้ 30 มีนาคม 2555  ผมและครอบครัวจะไปบริจาคของเล่นอุปกรณ์กีฬา และเงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้โรงเีรียน ภูงามโนนสะอาด ซึ่งเป็นโรงเรียนกันดาล มีน้องที่มหาลัยคนหนึ่งไปเป็นครูอาสาอยู่และได้แจ้งบอกบุญมา โรงเรียนภูงามโนนสะอาด ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจของ พ.ต.ต.วิเชียร เสียงใส ขณะดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว ที่เห็นถึงความยากลำบากในการเดินทางของนักเรียนที่มาจากชุมชนภูงามและโนน สะอาด โดยมีความตั้งใจให้เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว  เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 141 คน ครูอาสา 15 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นเด็กสัญชาติไทย ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา และยังคงไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานใด

ผมและครอบครัวจึงขอบอกบุญ ใครมีอุปกรณ์การเรียนเหลือใช้ ชุดนักเรียน อุปกรณ์กีฬาที่ยังใช้ได้ ร่วมทำบุญด้วยกันครับ หรือ ไม่สะดวกเป็นของจะเป็นปัจจัยก็จะนำไปส่งถึงมือครบทุกบาททุกสตางค์ครับ
หากสนับสนุนเป็นของ รบกวนเิอามาที่office วันพุธหรือพฤหัสนี้ครับ
หากสนับสนุนเป็นเงิน โอนมาได้ที่ บัญชีธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ WEERA CHEARANAIPANIT 745-2-44909-3    สะดวกง่ายดายหากโอนผ่าน   K Cyber Banking   :-)


                                                     อนุโมทนาบุญล่วงหน้านะครับ

                                                          โอ วีระ และครอบครัว
                                                            0820044420

อนิสงค์ของการทำบุญให้ความรู้ อาทิ สร้างพระไตรปิฎก สร้างโรงเรียน
จะได้รับอานิสงส์ผลบุญทั้งในชาตินี้และชาติหน้า จะเป็นผู้มีสติปัญญาดี เป็นผู้นำให้กับบุคคลอื่นอยู่เสมอ คิดอ่านสิ่งใดก็ไม่ค่อยผิดพลาด ความจำดี
ด้านการงาน ก็จะเป็นที่นับหน้าถือตา เป็นเจ้าคนนายคน ถึงพร้อมด้วยบริวารรายล้อมรอบกาย
ถึงแม้จะเป็นหญิงก็จะได้เป็นใหญ่ ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายพระไตรปิฎกนี้ มักเป็นนักวิชาการหรือเกี่ยวข้องกับงานใหญ่
หากเจออุปสรรค ก็จะเห็นทางออกอยู่เบื้องหน้า ไม่ต้องนั่งกลุ้มหรือไปปรึกษาใคร


ครูที่นี่ล้วนเป็นครูอาสาไม่มีผลตอบแทนเป็นตัวเิงิน
โรงเรียนที่สร้างด้วยมือชาวบ้าน ชาวค่ายอาสาจากโรงเรียน มหาวิทยาลัยต่างๆ

ห้องน้ำบรรยากาศธรรมชาติ
อาคารเรียน

อาคารอเนกประสงค์และที่ทานอาหารเด็กๆ
 ความต้องการเร่งด่วน
1. หนังสือเรียน
โรงเรียนยังไม่มีหนังสือสำหรับให้นักเรียนได้ใช้ประกอบการเรียนอยู่เลย ในปีที่ผ่านมา เด็กๆต้องอาศัยการจดบนกระดานอย่างเดียว ซึ่งทำให้การสอนเกิดความล่าช้า และเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ เป็นอย่างมาก
2. งบประมาณสำรองค่าอาหารกลางวันและนมโรงเรียน
ในภาคเรียนที่ 1 / 2553 นี้ ทางโรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวัน และนมโรงเรียน จากหน่วยงานภาครัฐ แต่เนื่องจากต้องรอรอบการเบิกจ่ายงบ ซึ่งคาดว่าจะได้รับในภาคเรียนที่ 2/2553 และทางโรงเรียนเอง ไม่มีงบประมาณสำรอง เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันและนมโรงเรียนอยู่เลย เป็นผลให้นักเรียนและครูขาดแคลนอาหารกลางวัน ตลอดจนนักเรียนไม่ได้ดื่มนม ซึ่งทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ มีการเจริญเติบโตทางร่างกายช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกันที่ได้รับสารอาหารครบ ถ้วน
3. เงินเดือนครู
ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ทางโรงเรียนไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานใด จึงทำให้คณะครูมีสภาพความเป็นอยู่ที่แร้นแค้น ได้รับค่าครองชีพเพียงเดือนละ 500 - 2,000 บาท หรือบางเดือนหากไม่มีผู้บริจาค ก็จะไม่ได้รับเงินเดือนเลย
ทางโรงเรียนกำลังอยู่ในระหว่างการเสนอขอเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ ซึ่งคาดว่าจะได้รับในภาคเรียนที่ 2/2553 และไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่โรงเรียนต้องแบกรับ ปัจจุบัน โรงเรียนมีครูและเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แบบเต็มเวลาจำนวนทั้งสิ้น 14 คน โดยไม่มีเงินเดือนมาเป็นเวลา 4 เดือนแล้ว
งบประมาณที่ทางโรงเรียนตั้งไว้เพื่อเป็นเงินเดือนสำหรับครูและเจ้าหน้าที่ใน ปี 2553 นี้ ในอัตรา 4,000 บาท ต่อเดือน เฉลี่ยในภาคการศึกษาแรก เป็นเงิน 224,000 บาท
4. ระบบน้ำดื่ม
ทางโรงเรียนมีสระน้ำมาตรฐาน ขนาดพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ ซึ่งทางกรมทรัพยากรน้ำได้มาช่วยขุดไว้ให้ และได้วางระบบประปาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดระบบกรองน้ำสำหรับดื่มและแปรงฟัน นักเรียนจำเป็นต้องนำน้ำดื่มมารับประทานเอง ไม่ได้แปรงฟัน และทางโรงเรียนต้องซื้อน้ำถังพลาสติกมาเพื่อเป็นน้ำดื่มสำหรับครู และเพื่อประกอบอาหาร
5. สนามเด็กเล่น
ปัจจุบัน ทางโรงเรียนมีบริเวณที่จัดเป็นสนามเด็กเล่น และมีเครื่องเล่นเก่าซึ่งย้ายมาจากศาลาประชาคมหมู่บ้าน พร้อมกับการจัดตั้งโรงเรียน เป็นเครื่องเล่นเก่า มีสภาพผุพังจนเกิดอันตรายแก่เด็กๆอยู่บ่อยครั้ง และส่วนใหญ่ชำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้แล้ว
6. ระบบไฟฟ้า
ทางโรงเรียนจำเป็นต้องเดินระบบไฟฟ้าตามอาคารใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากในปัจจุบัน ระบบไฟฟ้าของโรงเรียน เป็นการเดินไฟแบบง่ายๆ แค่พอให้ใช้งานได้ไปก่อน (เป็นสายไฟเส้นเล็ก ขนาดไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน และเกิดไฟฟ้าลัดวงจรบ่อยครั้ง )
7. สนามกีฬา
ปัจจุบัน ทางโรงเรียนมีลานคอนกรีต สำหรับเป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์ขนาดเล็ก จำนวน 1 แห่ง
( แต่ยังขาดแป้นบาสเกตบอล) และมีพื้นที่กว้างขวางภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อกันไว้เป็นสนามฟุตบอล แต่ยังขาดงบประมาณในการปรับปรุงสนาม (เป็นดินลูกรังปนหิน ที่ได้จากการขุดบ่อ จึงไม่สามารถเล่นกีฬาในสนามนี้ได้)
* หมายเหตุ : มีอุปกรณ์กีฬาหลายประเภท ที่ได้จากการบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ มากเพียงพอ อยู่ในสภาพใหม่ ยังไม่ได้ใช้งาน เนื่องจากไม่มีสนามฝึก)
8. การปรับปรุงสภาพห้องเรียน
เนื่องจากเดิมที อาคารของโรงเรียนเป็นอาคารหลังคามุงหญ้า ไม่มีฝาผนังกั้น ต่อมา ทางโรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากของชมรมค่ายอาสา และหน่วยงานภาคเอกชนที่มีจิตศรัทธาต่างๆ ค่อยสร้างต่อเติมทีละเล็กน้อยจนสำเร็จเป็นอาคารดังรูป แต่เนื่องจาก เป็นการก่อสร้างเพื่อให้พอใช้งานได้ไปก่อน ด้วยงบประมาณจำกัด ประกอบกับสถานที่ตั้งของโรงเรียน อยู่บนเนินเขาที่มีลมพัดแรงตลอดเวลา จึงทำให้ส่วนประกอบหลายอย่างของอาคารชำรุด โดยเฉพาะฝ้าเพดาน บานหน้าต่าง และประตูห้องเรียน (ยังไม่มีงบประมาณปรับปรุง)
9. บ้านพักครู
ปัจจุบัน ทางโรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบทำงานเต็มเวลา จำนวน 14 คน และมีเด็กนักเรียนจำนวนหนึ่ง ที่ต้องอาศัยอยู่กับครูที่โรงเรียน เนื่องจากปัญหาด้านการเรียน (อ่านหนังสือไม่ออก) , ปัญหาครอบครัว ( ผู้ปกครองต้องไปทำงานใช้แรงงานที่อื่น ไม่มีผู้ดูแล เป็นต้น) จึงจำเป็นต้องมีครูส่วนหนึ่ง อาศัยอยู่ที่โรงเรียน เพื่อดูแลเด็กกลุ่มนี้ เป็นกรณีพิเศษ โดยในปัจจุบัน เด็กๆและครู ต้องอาศัยนอนร่วมกันในห้องเก็บของ และห้องสมุด เนื่องจากทางโรงเรียนยังไม่มีงบประมาณสำหรับสร้างบ้านพักครู
10. ห้องครัว และอุปกรณ์ประกอบอาหาร
ทางโรงเรียน ได้ปรับปรุงสภาพห้องครัวใหม่ เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียน แต่ในปัจจุบัน ยังขาดอุปกรณ์สำหรับทำครัว อยู่เป็นจำนวนมาก และยังไม่มีอ่างล้างจาน สำหรับล้างภาชนะของเด็กนักเรียน รวมถึงชั้นสำหรับวางคว่ำตากจาน ตู้แช่ และอุปกรณ์ทำครัว
11. โรงเรือน สำหรับการทำปศุสัตว์ (เลี้ยงไก่ , เลี้ยงสุกร)
ทางโรงเรียน ได้สร้างโรงเรือนขนาดประมาณ 5 x 50 เมตร เสาไม้ หลังคามุงหญ้า โดยวางแผนให้เป็นโรงเรือนสำหรับการทำโครงการเลี้ยงไก่ และเลี้ยงสุกร เพื่อนำมาเป็นอาหารกลางวัน แต่ยังไม่ได้ดำเนินการต่อเนื่อง เพราะไม่มีงบงบประมาณในการทำกรง / คอก ตลอดจนจัดซื้อไก่ และสำรองเป็นค่าอาหารสัตว์
12. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และหูฟัง ( Sound Lab)
ขาดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้จริง เพื่อประกอบการเรียนการสอน และการสืบค้นข้อมูลสำหรับเด็ก ในปัจจุบันทางโรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ประมาณ 15 เครื่อง แต่เป็นเครื่องเก่าที่ได้รับบริจาคมา และมีสภาพชำรุด ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ทางนักศึกษาคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของ ABAC เคยมาตรวจเช็คสภาพ และแนะนำให้ทิ้ง เพราะเป็นเครื่องรุ่นเก่า ( หน้าจอสีเขียว) ไม่สามารถหาอะไหล่ได้ และไม่สามารถใช้งานกับระบบ Internet เพื่อการสืบค้นข้อมูลได้
โรงเรียนอยู่ในพื้นที่กันดาร ไม่มีโทรศัพท์พื้นฐาน ที่เข้าถึง โดยปกติจะใช้งานระบบ Internet โดยผ่านการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ ( ไม่สามารถใช้เครือข่าย True ได้ เนื่องจากไม่มีสัญญาณ)
13. ชุดโต๊ะนักเรียน
ทางโรงเรียนมีชุดโต๊ะนักเรียนที่ได้รับการบริจาคมาจำนวนหนึ่ง แต่ปัจจุบันมีสภาพหักพัง
ไม่สามารถใช้งานได้ และมีจำนวนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน จึงได้โต๊ะนำม้านั่งยาว (เป็นโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับพนักงาน ที่ได้รับบริจาคมา) และขอยืมเก้าอี้พลาสติกจากวัด มาใช้ทดแทนไปก่อน ซึ่งมีขนาดไม่ถูกต้องตามระบบสรีระของเด็ก
14. กระดาษถ่ายเอกสาร
เนื่องจากทางโรงเรียนยังขาดหนังสือ และสื่อการสอนที่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องใช้กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 เป็นจำนวนมาก สำหรับจัดทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติม ข้อสอบ และเอกสารความรู้ต่างๆ
( โรงเรียนมีเครื่องถ่ายเอกสารใช้แล้ว ที่ได้รับการบริจาคมา จำนวน 1 เครื่อง )


15. ของเล่น และสื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็กอนุบาล
การจัดแผนการเรียนการสอนของระดับอนุบาลตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการสอนแบบจัดประสบการณ์ ฉะนั้น จึงจำเป็นต้องมีมุมของเล่นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์สำหรับเด็ก โทรทัศน์ เครื่องเล่น DVD ตลอดจนแผ่นซีดีเพลง และการ์ตูนสร้างสรรค์เพื่อประกอบการเรียนรู้
16. อุปกรณ์การเกษตร
โรงเรียนวางแผนจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และหารายได้เข้าโรงเรียน โดยกันพื้นที่แปลงเกษตรเพื่อปลูกพืชผักสวนครัว แต่ยังขาดอุปกรณ์การเกษตรที่จำเป็น อาทิ เครื่องตัดหญ้า จอบ เสียม พลั่ว ผ้าสแลน (ปัจจุบัน ขอยืมจากผู้ปกครองนักเรียน)
17. เครื่องดนตรี
ทางโรงเรียนมีครูที่มีความสามารถด้านดนตรีสากล และดนตรีพื้นบ้าน แต่ยังขาดอุปกรณ์ขยายเสียง และเครื่องดนตรีหลายชนิด เช่น โปงลาง แคน พิณ เครื่องแต่งกายชุดรำภาคอีสาน (สำหรับเด็ก) บางครั้งต้องขอยืมเครื่องดนตรีจากโรงเรียนใกล้เคียง ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร (ทางโรงเรียนสามารถฝึกสอนเด็กๆ เพื่อรับงานการแสดงดนตรีพื้นบ้านตามเทศกาลต่างๆ เป็นรายได้พิเศษ)

ข้อมูลโรงเรียนภูงามโนนสะอาด
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 279 หมู่ 18 บ้านทุ่งเหียง
ต.ท่ากระดาน อ. สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา 24160

ตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต
มูลนิธิครูอาสาสานฝันปันรักมอบให้ นายพันธยุทธ ผิวแก้ว เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

ประเภทโรงเรียนสามัญศึกษา (การศึกษาสงเคราะห์ไม่เก็บค่าเล่าเรียน)
เปิดสอนระดับ ก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา 
เวปโรงเรียนที่ อาสาสมัครทำให้ http://pnsch.blogspot.com/
แสดงความคิดเห็น

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...