วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

คำถามที่ทรงพลัง Coach and Coachee

การโค้ชชิ่ง คือการถาม ไม่ใช่การสอน การบอก การสั่ง ทักษะในการตั้งคำถามจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้เค้าตระหนักและสามารถหาคำตอบได้ด้วยตนเอง
ความโชคดีของผมคือการได้ Mentor ดีๆหลายคนตลอดการทำงานที่ผ่านมา ได้รับการโค้ชชิ่งและได้เรียนรู้ศาสตร์การโค้ชดีๆเสมอจากที่ทำงาน และได้ฝึกทักษะการเป็นโค้ชที่ดีให้กับลูกทีม เป็นแนวทางคำถามที่จะใช้คุยกับทีมงานในช่วงการประเมินผลงานกลางปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่อยากให้ผู้บริหารงานได้คุยกับลูกน้อง ทางธนาคารจึงออกชุดแนวคำถามเพื่อใช้ในการโค้ชชิ่ง กับทีมงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาการทำงานร่วมกัน

คำถามที่ทรงพลัง
เป็นแนวคำถามที่ใช้ในการโค้ชชิ่งทีมงาน ให้ร่วมคิดค้นหาคำตอบด้วยตัวเค้าเอง คำถามทรงพลังเหล่านี้จะทำให้เกิดพลังในการคิด และพลังในการทำ

คำถาม เพื่อให้เห็นความสำคัญกับเป้าหมาย

 • เรื่องนี้สำคัญกับคุณอย่างไร
 • อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจเลือกเรื่องนี้มาคุย
 • ถ้าเรื่องนี้สำเร็จ จะส่งผลดีต่อชีวิตคุณอย่างไร
คำถาม เพื่อทบทวนสถานการณ์ปัจจุบัน

 • ตอนนี้มีอะไรขัดขวาง ที่ทำให้คุณไปไม่ถึงเป้าหมาย
 • ถ้าปล่อยเรื่องนี้ไว้ตไป จะเกิดอะไรขึ้น
 • คุณได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง อะไร Work อะไรไม่work
คำถาม เพื่อชวนคิดค้นหาทางเลือก

 • ถ้าไม่มีข้อจำกัดอะไรเลย เราจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้
 • ถ้าคนที่เก่งทึ่สุดเจอกับปัญหานี้ คิดว่าเขาจะแก้ปัญหาด้วยวิธีไหน
 • ตอนที่คุณเคยประสบปัญหาคล้ายๆแบบนี้ คุณได้ทำอะไรไปบ้าง
คำถาม เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

 • หลังจากที่เราคุยกันแล้วตอนนี้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นแค่ไหน
 • เราจะทำอะไรบ้าง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่เราคุยกัน
 • หลังจากนี้ คุณจะทำอะไรเป็นสิ่งแรก

Coaching คือ การที่ Coach ทำหน้าที่ เพื่อนร่วมคิด และ พา Coachee จากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งที่ดีกว่าเดิม

ซึ่งเชื่อว่าสิ่งนี้จะมีประโยชน์กับการทำงานของทุกคนเลยอยากนำมาแบ่งปันครับแสดงความคิดเห็น

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...