วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สรรพกรใจดีแจกฟรี ซ๊อฟแวร์บัญชีสำหรับ SME Accounting software free download full version

กรมสรรพากรมีนโยบายเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้เดินหน้าด้วยความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบครบวงจร สนับสนุนนโยบายภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมให้ SMEs จัดทำบัญชีชุดเดียว จึงได้จัดทำโปรแกรมบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี สามารถจัดทำบัญชีได้ด้วยตนเอง อย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมายภาษี

ดาวโหลดโปรแกรมบัญชี 
และอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับ SME ที่ทำงานนอกสถานที่ไม่ได้ใช้ Computer เป็นประจำมีอีก

FlowAccount โปรแกรมบัญชี ทางมือถือ 

FLOWACCOUNT.COM เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ ออกแบบเพื่อเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ใช้งานง่าย ไม่ต้องมีพื้นฐานทางด้านบัญชีก็สามารถใช้ง­านได้ ช่วยให้เปิดเอกสาร ดูรายงาน และ บริหารจัดการธุรกิจอย่างมีระบบ ให้ใช้ฟรีเช่นกัน(จำกัดจำนวนผู้ใช้)


SME บัญชีเดียว มีประโยชน์อย่างไร

กรมสรรพากร เสนอ คลังออกกฎหมายให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทำบัญชีเดียว ยันไม่เอาผิดย้อนหลัง หวังเป็นของขวัญปีใหม่

     นายประสงค์ พูนธเนศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมสรรพากรได้เสนอกระทรวงการคลังออกกฎหมายให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ทำบัญชีหลายบัญชีให้มาทำบัญชีเดียวตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะไม่มีการเอาผิดย้อนหลังกับผู้ประกอบการที่เสียไม่ถูกต้องมาทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะมีประกาศกฎหมายออกมาเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ส่วนกฎหมายจะประกาศออกมาเป็นอย่างไรทางรัฐบาลจะเป็นพิจารณา


    "การทำบัญชีเดียวของผู้ประกอบการช่วยลดการทุจริต โดยเฉพาะการจ่ายเงินใต้โต๊ะ หรือการจ่ายเงินค่าฮั้วไม่สามารถทำได้อีกต่อไป เพราะไม่สามารถมาลงบัญชีได้ ผู้ประกอบการที่กลัวแผลเก่าจ่ายเงินภาษีให้กรมสรรพากรไม่ครบ เช่น ยื่นเสียภาษีกับกรมสรรพากร 10 ล้านบาท แต่จริง ๆ ต้องเสีย 100-200 ล้านบาท แต่กรมสรรพากรจะดำเนินการเรื่องนี้ไม่ให้ผู้ประกอบการถูกเอาผิดย้อนหลัง หากเข้ามาทำบัญชีเดียวให้ถูกต้อง ซึ่งตอนนี้เสียภาษีในอัตราแค่ 10% เท่านั่้น"


    ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้ามาทำบัญชีเดียวจะมีช่วงเวลาเหมือนกับการรอลงอาญา หากช่วงรอลงอาญามีการเสียภาษีไม่ถูกต้องทางกรมสรรพากรก็จะเอาผิดย้อนหลัง แต่หากพ้นจากช่วงรอลงอาญาไปแล้ว กลับมาทำผิดเสียภาษีไม่ถูกต้องหรือว่ากลับไปทำหลายบัญชี ทางกรมสรรพากรก็จะไม่เอาผิดย้อนหลังในส่วนที่เสียไม่ถูกต้อง 100-200 ล้านบาท ตามตัวอย่างที่ยกข้างต้น

    นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากร สามารถไม่เอาผิดผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เสียภาษีไม่ถูกต้องได้ เพราะถือว่าตอนที่ผู้ประกอบการเข้ามาทำบัญชีเดียว โดยกรมสรรพากรไม่เห็นข้อมูลการเสียภาษีที่ไม่ถูกต้องก่อนหน้านั้น ทำให้ถือว่าเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยคาดว่ากระทรวงการคลังจะเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใช้อำนาจมาตรา 4 ออกเป็นประกาศ ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เสียภาษีไม่ถูกต้องโดยมีหลายบัญชี ให้มาทำบัญชีเดียว โดยไม่เอาผิดย้อนหลัง รวมถึงจะคุ้มครองการทำงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรไม่ให้ผิดกฎหมายละเว้นปฏิบัติหน้าที่ด้วย“

ประโยชน์ของการทำบัญชีอย่างถูกต้อง

  1. รู้สถานะที่แท้จริงของกิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน เงินทุน
  2. รู้ผลกำไรขาดทุนที่ชัดเจน นำมาปรับปรุงแผนการทำธุรกิจได้
  3. มีข้อมูลในการพัฒนากิจการ
  4. เข้าถึงแหล่งเงินทุน ได้ง่ายกว่า อาทิ ธนาคารก็สามารถตรวจสอบที่ไปที่มาของเงินได้ หรือ หากผู้ร่วมทุนได้ง่ายขึ้น ทั้งหุ้นส่วน หรือ Venture Capital 
  5. ตรวจสอบการทุจริตในกิจการได้ง่าย
  6. รับสิทธิพิเศษจากภาครัฐ

ที่มา :
http://www.rd.go.th/publish/41464.0.html
http://www.dailynews.co.th/economic/356774
แสดงความคิดเห็น

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...