วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เมื่อธุรกิจการเงินถูกท้าทายด้วยเทคโนโลยี มนุษย์การเงินจึงต้องปรับตัวให้เป็นสตาร์ทอัพ

กรรมการผู้จัดการ KBTG
จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559


ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยแทบจะทุกคน เจ้าของสินค้าบริการต้องรีบปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ในการบริหารธุรกิจมีแนวทางการบริหารประเภทหนึ่งที่เรียกว่า Start Up เป็นธุรกิจที่มองเห็นโอกาสจากปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และผู้ประกอบการพัฒนาบริการเพื่อตอบสนองต่อลูกค้าที่มีความต้องการแบบเดียวกันได้ในจำนวนมาก

ที่ทำให้คำว่า Startup เป็นที่สนใจเพราะการตอบสนองลูกค้าของธุรกิจแบบ Start up นั้นอาจไม่ได้มองเพียงแค่ตอบสนองลูกค้าปัจจุบัน ในพื้นที่ๆดูแลแต่อาจจะเป็นการตอบสนองความต้องการลูกค้าที่มีอยู่ทั่วโลกได้ด้วยการใช้เทคโนโลยี และ อินเตอร์เน็ตเข้าช่วย

หลายธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจการไม่ปรับตัวตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง มีตัวอย่างให้เห็นในยุคสมัยนี้อาทิ

ที่มาของภาพ http://f.ptcdn.info/081/027/000/1420196475-Instamatic-o.jpg

Kodak ผู้นำธุรกิจฟิมล์และกล้องถ่ายรูป ที่เป็นผู้นำมาอย่างยาวนาน ต้องถูกบีบออกจากตลาดไปด้วยเทคโนโลยีของกล้องถ่ายรูปดิจิตอล ที่ไม่ใช้ฟิลม์ กว่าจะกลับมาปรับตัวได้ก็โดนบีบอีกครั้งด้วยโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายภาพได้และการพิมพ์ระบบดิจิตอล ทำให้คนแทบจะลืมฟิลม์และกล้องรวมถึงร้านอัดภาพไปเลย

http://www.grabtaxi.com/bangkok-thailand-th/

Taxi ที่เคยทำให้คนต้องยืนรอตากแดด วิ่งแย่งกันขึ้น หรือ ต้องกล้ว Taxi ไม่ยอมไปส่ง เมื่อมีบริการใหม่อย่าง GRABTAXI ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นแม้Taxi จะไม่ได้ถูกทำให้ออกจากตลาดแต่พฤติกรรมก็จะเปลี่ยนไป และเปิดโอกาสให้ผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาในตลาด อย่าง All Taxi

บริการทางการเงิน ก็เป็นอีกบริการหนึ่งที่มีผู้เล่นไม่กี่รายมีการตอบสนองต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลูกค้า แต่ก็ยังต้องพึ่งพาการพัฒนาบริการจากคนภายนอกธุรกิจ Outsource  ยังไม่สามารถสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองลูกค้าได้ด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเชื่องช้า จนมีบริการใหม่ๆจากผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร หรือ Non-Bank เปิดตัวขึ้นมามากมาย ก็ถือเป็นภัยคุกคามของธุรกิจธนาคารที่ไม่มีการปรับตัว

ปี 2559 นี้น่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจธนาคารหลายๆแห่ง  อย่างธนาคารกสิกรไทย ที่มีการจัดตั้งบริษัทใหม่ที่จะเข้ามาดูแลการสร้างนวัตกรรม สร้างECO System ให้เกิดการพัฒนาบริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานมาสร้างนวัตกรรม อาจเรียกได้ว่า เป็น Start up Company บริษัทหนึ่งเหมือนกัน ในชื่อ KASIKORN Business-Technology Group (KBTG) โดยมีผู้กุมบังเหียน คือคุณ ธีรนันท์ ศรีหงส์ เป็นกรรมการผู้จัดการ แสดงถึงความใส่ใจและตั่งใจอย่างเต็มที่

ธีรนันท์ ศรีหงส์  กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย
เครดิตภาพ 
http://thumbsup.in.th/2014/04/kbank-tomorrow-comes-today-2/

แล้วธุรกิจของเรามีการปรับตัวรับกับพฤติกรรมของผู้ประกอบการอย่างไรบ้างรึยัง มองความความต้องการของลูกค้าที่ไม่เหมือนเดิม หรือมีคู่แข่งที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากกว่าบ้างรึป่าวข้อมูลประกอบ รู้จักกับ KBTG

KASIKORN Business-Technology Group (KBTG) เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ
เทคโนโลยี (Business-Technology) และความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจาก
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ พร้อมนำพาให้ธนาคารสามารถรับมือในทุกมิติจากการเปลี่ยนแปลง (Disruption Force) ให้สามารถแข่งขันได้กับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงินในตลาดโลก
       
KASIKORN Business-Technology Group ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ประกอบด้วย 5 บริษัท ได้แก่

1. บริษัท กสิกร เทคโนโลยี กรุ๊ป เซเครเทเรียต จำกัด (KASIKORN TECHNOLOGY GROUP SECRETARIAT)
วางแผนและติดตามการทำงานของบริษัทในกลุ่ม KBTG สนับสนุนการจัดการ
ด้านการเงินและด้านบุคลากรของกลุ่มบริษัท และประสานการทำงานร่วมกัน(Alignment) ระหว่างกลุ่มบริษัทและธนาคารกสิกรไทย

2. บริษัท กสิกร แล็บส์ จำกัด (KASIKORN LABS)
ค้นคว้าเทคโนโลยีและรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อระบบธนาคารดิจิทัล (Digital Banking) และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) สร้างและทดลองระบบต้นแบบก่อนประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ของธนาคารกสิกรไทย

3. บริษัท กสิกร ซอฟต์ จำกัด (KASIKORN SOFT)
ออกแบบและสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจ(Business Requirement) ของธนาคารกสิกรไทย และรองรับการนำนวัตกรรม(Innovation) มาใช้ในธนาคารให้มีความรวดเร็วและคุณภาพสูงสุด

4. บริษัท กสิกร โปร จำกัด (KASIKORN PRO)
บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย ทั้งในส่วนที่มีการสร้างขึ้นใหม่ ส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

5. บริษัท กสิกร เซิร์ฟ จำกัด (KASIKORN SERVE)
สนับสนุนการทำงานของกลุ่มบริษัท ทั้งทางด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การทดสอบและการปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
http://www.kasikornbank.com/TH/Investors/FinanInfoReports/LetterToSET/581013-KTG-T.pdf


Kasikornbank Public Company Limited has restructured its management team to strengthen its business procedures, especially the digital segment. Teeranun Srihong, a co-president of KBank, will also be chairman of Kasikorn Business Technology Group (KBTG), a new subsidiary, which will handle information technology and look for new business opportunities to reinforce digital banking. The bank also appointed Kattiya Indaravijaya, executive vice president and chief financial officer, to be the bank's third president. Predee Daochai will remain as another co-president along with Teeranun and Kattiya. Chongrak Rattanapian, executive vice president and head of the corporate business division, will take Kattiya's place as CFO. The corporate business division will be overseen by Patchara Samalapa, currently executive vice president and head of the SME business division. Noppawan Jermhansa, executive vice president, will oversee KBank's retail banking business, replacing Thawee Teerasoontornwong, who will become chairman of Kasikorn Leasing Co. The management restructuring will be effective from Jan. 1, 2016.


เทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมตลาดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและกำลังรุกเข้าสู่เอเชีย ทำให้ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ต่างปรับโครงสร้างภายในรองรับพฤติกรรมตลาดที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งต้องมีการศึกษาหานวัตกรรมใหม่ๆ....... อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/economy/finance/404146

 Startup คืออะไร?
หากยังไม่เข้าใจ ลองอ่าน ลองดูสิครับ 
ทำSMEให้เป็นStartupกัน 

ปล. เป็นการบันทึกเก็บข้อมูลนะครับ 
จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559

แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...