วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลักษณะนิสัยไม่ดีในการสื่อสารของผู้บริหาร

ผู้นำต้องมีทักษะการบริหารจัดการ ต้องมีการทำงานร่วมกันจึงหนีไม่พ้นเรื่องการสื่อสาร
ดังนั้นทักษะการสื่อสารของผู้บริหารสำคัญมาก
บางคนพูดเก่งจนไม่สนใจคนฟังเลยว่ารับสารได้ เข้าใจสาร นำไปทำงานต่อได้หรือไม่

นิสัยที่ไม่ค่อยดีที่ผู้นำมักผิดพลาดในการสื่อสาร

1.ความพยายามที่จะเอาชนะ ผู้นำมีอำนาจหน้าที่อยู่แล้วมักที่จะแสดงความมีอำนาจของเค้าข่มทำให้ผู้ฟังไม่อยากเถียง และก็จะไม่มีการเสนอสิ่งใหม่ๆในอนาคต
2.แทรกแทรงความคิด ผู้บริหารหลายคนไม่พยายามที่จะฟังให้จบ ใส่ความ
3.ชอบตัดสินคน สิ่งที่นำเสนอของผู้นำเสนออาจจะยังไม่ครบถ้วน ฟังยังไม่จบก็ตัดสินคนๆนั้นทันที
4.พูดขวานผ่าซาก ผู้นำหลายคนบอกเป็นคนพูดตรงพูดแรงลูกน้องก็จะได้ไม่ต้องคิด แต่บางครั้งมันเป็นการทำลายมากกว่าสร้างสรรค์ เช่นลูกน้องนำเสนอจบ พูดทันทีว่า "คุณเสนอไม่ได้เรื่อง" "แย่มาก" ทั้งที่มีข้อดีให้ชื่นชมได้แต่ไม่พูดถึงเลย ลองใช้วิธีใหม่เช่น "ข้อมูลคุณดีแต่วิธีเสนอน่าจะทำอย่างนี้...."

แสดงความคิดเห็น

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...