วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จัดระเบียบใหม่กระตุ้นการใช้จ่ายตามนโยบาย ต่ำกว่า 2ล้านไม่ต้องเข้า eMarket eBidding

ออกมาเร็วมากครับ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ใขขณะที่ฝั่งข้าราชการก็ออกระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เพื่อให้งบกระจายลงไปยังชุมชุนใช้เร็วที่สุด

เรื่อง การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) 

เนื้อหาสำคัญคือ

ต่ำกว่า 500,000 ใช้วิธีตกลงราคา ซื้อด้วยวิธีพิเศษได้
500,000 - 2,000,000 สอบราคา  แต่ไม่ต้องเข้า e-market , e-bidding ก็ได้
มากกว่า 2,000,000 บาท ประกวดราคา และต้อง ใช้ e-market , e-biddingในความเห็นส่วนตัวเป็นมาตรการและวิธีการที่จะกระจายเงินลงไปให้ได้อย่างรวดเร็วและเราต้องช่วยกันตรวจสอบไม่ให้งบกระจุกลงไปที่เอกชนรายใหญ่ไม่กี่รายแต่ต้องกระจายให้ถึงรายเล็ก หลายๆราย เงินจะได้หมุนจริงๆ

ที่มา
http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/78c2738049ad16c1879cd70d866ff197/mof%28GPC%2904213_c299_280858.pdf?MOD=AJPERES
http://www.krobkruakao.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/138045/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81-3-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88.html
แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...